Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Známe ji také pod jménem „Novopohanské náboženství“, a jak již tento název napovídá, je Wicca náboženstvím s vlastními rituály, pravidly a vírou a její kořeny jsou v dávných pohanských tradicích. Tak jako u všech ostatních druhů náboženství i Wicca má mnoho výkladů a odnoží a lidé ji praktikují s ohledem na svou víru a životní styl. Stát se wiccanem může být běh na dlouhou trať, který vyžaduje důkladné studium, koncentraci a zanícení, ale tato víra vám může přinést velké životní uspokojení.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Naučte se o náboženství Wicca

 1. 1
  Naučte se základy toho, co wiccanská víra znamená. Wicca je založena na víře v Bohyni, jakožto středobod všeho života a stvoření. Některé odnože Wiccy uznávají stejnou měrou Bohy i Bohyně, protože Wicca se všeobecně snaží zdůrazňovat dualitu a rovnováhu světa.[1] Neexistují žádné svaté knihy, proroci ani zástupci pro komunikaci s Bohy. Všichni, kdo vyznávají Wiccu, mají přímý přístup ke kontaktu s Bohyní nebo Bohem a zároveň Bohyně a Bůh žijí v každém člověku.[2]
  • Wiccanské Rede, nebo chcete-li krédo, je základní myšlenka, kterou se řídí všichni wiccani a zní: „Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš.“ Tato věta vyjadřuje víru v harmonii, ve které by každý měl žít svůj život a dokud svými činy nikomu neubližujete, nebo neomezujete možnost ostatních lidí, aby svobodně konali své činy, pak si můžete dělat, co chcete. Pravidlo tří je další stěžejní bod Wiccy, hlavní myšlenka přitom je, že všechno, co uděláte, se vám vrátí třikrát. Platí to jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu.
  • Wiccani přijímají zodpovědnost za své činy. Toto náboženství uznává, že každý je sám zodpovědný za svá slova a skutky. Jen vy rozhodujete, jak se budete chovat a jak budete reagovat na vnější síly, a jak odčiníte, pokud jste se k někomu zachovali špatně – to je totiž nejlepší způsob, jak převzít zodpovědnost.[3]
  • Klíčovým aspektem je také harmonie s přírodou, stejně jako posvátnost všeho života. Wiccani si uvědomují, že lidé žijí ve vztahu se zemí a spoléhají na vlídnost matky země, která jim umožňuje přežití. Příroda a život probíhají v cyklech a lidé jsou součástí tohoto koloběhu. S tím úzce souvisí i víra v jakousi formu reinkarnace. Věci v přírodě se stále vracejí, ať už je to mořská voda, která se mění v oblaka, nebo oblaka, která se vrací v podobě deště, a tak dále. To ovlivňuje i wiccanské nahlížení na smrt – smrt je také součást koloběhu přírody.[4]
  • Existuje mnoho různých forem a odnoží Wiccy. Nejznámější jsou tyto: “Hereditary, Šamanská, Gardnerovská tradice, Alexandrijská tradice, Keltská Wicca, Tradice Algard, Dianická Wicca, Saská Wicca nebo eklekticismus, a to jsme vyjmenovali jen několik málo odnoží a cest – Wiccanské náboženství je samozřejmě mnohem bohatší.”[5] Každá větev má své speciální rituály a obřady.
 2. 2
  Naučte se, jak wiccané provádějí své rituály a obřady. Většina wiccanů dává přednost provádění rituálů a ceremonií venku, kde je spojení s přírodou nejsilnější.[6] Mnoho rituálů a obřadů souvisí s cyklem měsíce, například úplňku nebo novu, stejně jako se zohledňuje střídání ročních dob. Může ale samozřejmě dojít ke komplikacím spojeným s počasím a tím pádem bezpečností, takže wiccané musí své obřad provádět v místnosti. Některé rituály jsou pojaty jako setkání wiccanů v kruhu, obklopeném svíčkami. U svíčky, obrácené k severu, může být umístěn oltář. Tento kruh vytváří místo uzdravující energie a wiccané se schází uprostřed něho. Během obřadu v kruhu může docházet k uzdravování, diskusím, zasvěcení a dalším aktivitám, spojeným s přírodou. Spousta ceremonií a rituálů zahrnuje pojídání jídla a pití vína nebo ovocné šťávy, než je kruh rozpuštěn a obřad ukončen.[7]
 3. 3
  Naučte se, o čem Wicca není. Wicca není nepřátelská vůči křesťanství ani jiným náboženstvím. Občas je na ni nahlíženo jako na náboženství před-křesťanské, jelikož mnoho jejich pilířů má základy v pohanských tradicích, které uctívaly zemi, život a stvoření a Bohyni a Boha. Abyste byli wiccanem, nemusíte se nijak speciálně oblékat ani měnit vizáž. Wiccané jsou lidé ze všech společenských vrstev a ze všech koutů světa, neexistuje tedy žádná absolutní definice, jak se má oblékat a chovat správný wiccan.
 4. 4
  Pochopte etiku, kterou náboženství Wicca uznává. Magie se v něm nepoužívá k proklínání a k ubližování lidem. Jako wiccan jste sami zodpovědní za svůj vztah ke kouzelné hůlce a jejímu použití. Žijete podle wiccanského rede, neboli kréda, a to zní „Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš“. Pokud budete žít pozitivně a v harmonii s přírodou, pak budete úspěšný wican.
 5. 5
  Abyste náboženství Wicca co nejlépe porozuměli, čtěte si knihy a další zdroje. Nejlepší je samostudium, kdy se o Wicce dozvíte všechno, co potřebujete a co vás zajímá. Některé oblíbené a známé knihy o náboženství Wicca jsou například: “The Heart of Wicca” od Ellen Cannon Reedové, “Keltská přírodní magie Wicca,” od Scotta Cunninghama, a mnoho dalších titulů.[8] Existují texty o Wicce pro začátečníky, i náročnější texty, které vám pomohou náboženství hlouběji porozumět.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Staňte se wiccanem

 1. 1
  Vyberte si své bohy a bohyně a vytvořte si k nim vztah. Wicca je polyteistické náboženství, což znamená, že její vyznavači mohou věřit v několik bohů a bohyní. Tito bohové a bohyně nejsou odděleni od přírody, ani nedisponují nadpřirozenými schopnostmi. Jsou spíše součástí přírody kolem nás.[9] Tito bohové a bohyně jsou odvozeni z mnoha zdrojů, mají i římské, norské, keltské nebo indické kořeny.[10] Existuje přes 200 bohů a bohyní, které wiccani vyznávají, ale nemůžete si jen tak náhodně vybrat, který z nich se stane vašim patronem či patronkou. Samozřejmě, že si můžete vybrat, kterého boha nebo bohyni následujete, ale zároveň k vám bohové a bohyně mohou sami přicházet, takže mějte otevřenou mysl a buďte ochotní se učit o mnoha bytostech. Udělejte si průzkum, abyste zjistili, kteří bohové a bohyně mají vlastnosti, které se vám opravdu nelíbí.[11]
 2. 2
  Veďte si záznamy o své cestě ve formě diáře neb deníku. Jak budete studovat a učit se víc a víc o Wicce, začnete sami v sobě objevovat asociace a preference. Zapisujte si své postřehy a pozorování, díky nim zjistíte hodně o sobě samých a o svém spojení se světem. Tento deník se stane vaší vlastní Knihou stínů, základní knihou, díky které se stanete wiccanem.[12]
 3. 3
  Naučte se, co je to kouzelná hůlka a jak ji používat. Magie je v náboženství Wicca způsobem, jak za nějakým účelem přivolat a nasměrovat energii.[13] Hůlku je nezbytné odlišit od kouzelnické hůlky pro provádění triků. Většina wiccanů věří, že hůlka je osobní vyjádření energie, která přichází zevnitř.[14] Není to čarodějnictví – je to spíše duchovní cesta, díky které se mohou sny měnit ve skutečnost skrze vyřčené zaklínadlo. Musíte se naučit, jak hůlku ochránit a zabezpečit, a zároveň si uvědomit možné důsledky některých konkrétních požadavků nebo zaklínadel. Uvědomujte si rovněž důsledky používání magie, kterou pro sebe něco žádáte.[15]
  • Provádějte meditační a vizualizační cvičení, abyste podpořili koncentraci při používání hůlky. Vytvořte si pro sebe tiché místo, kde můžete bez vyrušování meditovat.[16]
 4. 4
  Naučte se, jak pracovat se zákonem tří. V náboženství Wicca je zákon tří princip, který znamená, že cokoliv uděláte, to se vám vrátí třikrát. Nezáleží na tom, zda uděláte špatný nebo dobrý skutek, vaše akce vyvolá reakci, která se obrátí zpátky k vám. Myslete na zákon tří a uvědomte si, že když provedete něco zlého nebo pomstychtivého, negativně to poznamená váš vlastní život.[17] Používejte zákon tří také při konání dobra a buďte vděční za svá požehnání.[18]
 5. 5
  Spojte se s ostatními wiccany. Můžete je najít na internetu v online diskusích a na jiných fórech, nebo na ně můžete narazit v místní komunitě mezi známými a přáteli. Je pravděpodobné, že více wiccanů najdete ve větších městech, to ale neznamená, že na vesnici nebo v maloměstě na žádného nenarazíte. Záleží na tom, v jak tolerantní komunitě se pohybujete. Wiccané část nejsou příliš vidět a o své víře nemluví. Mlluvte s ostatními wiccany o tom, čemu věří, jak náboženství praktikují, jak s Wiccou začali a podobně.Tyto rozhovory vám umožní lépe pochopit celou víru a vy navíc oceníte podporu ostatních, stejně zaměřených lidí.
 6. 6
  Uspořádejte obřad sami pro sebe. Tato ceremonie vám umožní vnímat vaše zasvěcení do Wiccy jako oficiální. Existuje mnoho jednoduchých i složitých obřadů, které můžete pro tuto příležitost použít, spoustu inspirace najdete na internetu.[19] Jeden takový obřad například vypadá následovně:
  • Nasbírejte symboly, které naznačují harmonii v přírodě. Tyto předměty mohou představovat oheň, vodu, vzduch a zemi. Klidně můžete použít to, co máte přímo po ruce, například svíčku jako symbol ohně, sklenici vody za vodu a tak dále. Do kruhu okolo vás dejte živel vody na západ, zemi na sever, vzduch na východ a oheň na jih.
  • Třikrát rukou obejděte nebo obtočte kruh po směru hodinových ručiček. Uzavřete kruh za odříkávání „Třikrát obcházím tento kruh, země pod ním, posvěcená buď.“ Tím vytvoříte prostor mezi sebou a fyzickým světem, ve kterém jste dospěli k tomuto rozhodnutí.
  • Učiňte prohlášení o tom, proč chcete následovat učení Wicca. Slibte, že se budete řídit wiccanským rede („Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš“). Otevřete kruh tím, že ho rukou obejdete nebo obkroužíte třikrát proti směru hodinových ručiček.[20]
 7. 7
  Připojte se na wiccanský coven po roce a dni studia. Většina covenů a dalších formálních setkání vyžaduje, abyste Wiccu studovali rok a den, než vás budou považovat za vážného adepta pro sdílení hlubokých znalostí a vědomostí a vy se k nim budete moci připojit. Najděte si coven ve svém okolí, pokud tam nějaký existuje a skupině se představte. Některé coveny jsou velmi uzavřené a další členy už nepřijímají. Jiné jsou otevřenější a vítají nové tváře.[21]
  • Abyste mohli být wiccanem, nemusíte se nutně připojovat k žádnému covenu. Jako u jiných náboženství může být Wicca osobní záležitostí každého jedince, nebo ji můžete provozovat ve skupině. Je možné, že ve vašem okolí žádná skupina podobně smýšlejících lidí není, nebo jste se v ní zkrátka necítili dobře a neklapalo to. Praktikovat náboženství Wicca samotářsky může být sice někdy trochu smutné, ale zároveň také osvobozující. Můžete zůstat sami sebou tak moc, jak jen chcete. Kruh je volné uskupení lidí, kteří se mohou setkávat jen jednou za čas, ale stále si tak dodávají podporu a čerpají sílu jeden z druhého. Coven je formálnější uskupení lidí a většinou je běžnému okolí uzavřený. Vyžaduje loajalitu a respekt a kvůli tomu může být občas místem osobních sporů a bojů o vlastní ego.[22]
 8. 8
  Učiňte přísahu o mlčenlivosti. Jedna z prvních věcí, které by Wiccan měl udělat, je složit přísahu o zachování tajemství. Ta zahrnuje tři důležité oblasti: ochranu identity, ochranu rituálů a ochranu mystérií náboženství. Wicca by neměl přepokládat, že ostatní wiccané se ke své víře veřejně přihlásili – mnoho jich raději své náboženské přesvědčení drží v tajnosti z obav z případné diskriminace a ponižování, nebo z jiných osobních důvodů. Wiccané by měli své rituály udržovat v tajnosti a chránit je, aby si udrželi důvěru a zajistili, že lidé mohou v uzavřené skupině odhalit své nitro a dovolit si být zranitelní. Chránit mystéria náboženství znamená respektovat složitost a křehkost wiccanských náboženských obřadů. Respektováním záhad a nevysvětlitelných aspektů pomůže uchovat Wiccu a její magické vlastnosti jen pro ty, kdo o ni mají upřímný zájem a kdo v ni věří a praktikují ji.[23]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Wicca v každodenním životě

 1. 1
  Řiďte se wiccanským rede. Rede, krédo nebo cesta, jak už víte, zní: „Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš“.”[24] Tato myšlenka je založena na představě svobody jednat tak, jak se vám zdá za vhodné, pokud vaše činy neubližují druhým. S Rede je těsně spjat zákon tří, neboli myšlenka, že cokoliv uděláte, to se vám třikrát vrátí. Tyto principy zajišťují harmonii a pozitivní vnímání světa.
 2. 2
  Snažte se každý den strávit aspoň chvíli meditací nebo uctíváním bohů. Přeneste náboženství Wicca do každodenního života tím, že si budete svou víru pravidelně připomínat. Wicca klade velký důraz na silnou víru ve tvůrčí svobodu, ve spojení s fyzickým tělem, se spirituálními silami, v uctívání ženství a rodiny a v harmonii s přírodou.[25] Tyto myšlenky můžete oslavovat a zapojovat do běžného života skrze meditaci, více času, stráveného s rodinou a v lásce k přírodě a životnímu prostředí. Mnoho každodenních wiccanských rituálů zabere jen pár minut, například dechová a koncentrační cvičení, 10 – 15 minutová meditace, nebo poděkování za jídlo. Můžete také provádět krátký rituál uctívání některého ze svých bohů – mluvte s nimi o svých problémech nebo jim poděkujte za požehnání, kterých se vám v životě dostalo. Další rituály, které mohou zabrat více času, zahrnují například výstavbu oltáře pro své bohy, vytvořit nějaký umělecký předmět nebo napsat něco, co odráží vaši víru, nebo si zajít na procházku či delší túru do přírody.[26]
 3. 3
  Slavte wiccanské svátky. Existuje osm velkých svátků, nebo chcete-li sabatů, které wiccané slaví během celého roku. Začínají wiccnaským Novým rokem, jež připadá na 31 října.[27] Tyto svátky můžete slavit mnoha způsoby, všechny nicméně zahrnují oslavu přírody a rodiny nebo komunity. Sabaty jsou svátky, založené na lunárním cyklu. Někteří wiccané oslavují přibývání měsíce, ubývání i úplněk, jiní slaví pouze úplňky. Sabaty zahrnují:
  • Samhain (konec léta, okolo 31. října)
  • Yule (zimní slunovrat, okolo 20-23. prosince)
  • Imbolc (1. února)
  • Ostara (jarní rovnodennost, okolo 21. března)
  • Beltane (April 30-May 1)
  • Litha (letní slunovrat, okolo 21. června)
  • Lughnasadh (31. Července – 1. října, první den sklizně)
  • Mabon (podzimní rovnodennost, okolo 21. září)
 4. 4
  Začněte si psát vlastní Knihu stínů. Kniha stínů je nedílná součást wiccanského náboženství a je to vlastně záznam vaší cesty a praktikování náboženství Wicca. Knihu můžete vést mnoha způsoby a žádné dvě knihy na světě nejsou stejné. Kniha stínů je velice osobní a můžete si ji ušít na míru podle svých vlastních zkušeností. Většina knih má některé společné prvky, například stránku s napsaným rede, seznamem bohů a bohyní, které uctíváte, zaklínadly a obřady, rituály, mytologií a tak podobně.[28]
 5. 5
  Rozvíjejte svou komunitu wiccanů. Jak budete rozvíjet své schopnosti, získávat sebedůvěru a čím dál víc zařazovat Wiccu do svého každodenního života, můžete se stát součástí širší komunity wiccanů. Neznamená to samozřejmě, že byste měli k Wicce přemlouvat další věřící. Toto náboženství se zříká jakéhokoliv lákání oveček nebo přemlouvání lidí ke konvertování.[29] Můžete se samozřejmě stát vůdcem místní komunity wiccanů a být mentorem a pomocníkem novým, začínajícím členům.
  Reklama

Tipy

 • Wicca není jen pro ženy, navzdory tomu, že uctívá element ženství. Existuje i mnoho wiccanů, mužů. Wicca je založena především na rovnováze, takže jsou v ní důležití jak muži, tak ženy.[30]
 • Začít s novým náboženstvím a naučit se podle něj žít, není záležitost na jeden večer. Rozhodnutí vyžaduje plné porozumění víře a obřadům s ní spojených. Mnoha wiccanům to trvalo dlouho, třeba i čtyři nebo pět let nebo i déle, než se staly naplno wiccany. I tak někteří dnes říkají, že tato doba je příliš málo. Neexistuje žádný platný časový harmonogram, takže se jednoduše řiďte svým instinktem.
Reklama

Varování

 • Wiccané často čelí diskriminaci a posměškům, často založeným na mylném předpokladu, že wiccané na obřadech vzývají Satana a že Wicca je náboženství, zaměřené proti křesťanství. Proto mnoho wiccanů raději drží své náboženské přesvědčení v tajnosti, aby nemělo problémy. Další velkou skupinu lidí wicca odrazuje proto, že o ní nic nevědí. Buďte připraveni na otázky od příbuzných a přátel a mluvte s nimi o tom, proč jste se rozhodli stát wiccanem. Není nic špatného na tom, když se rozhodnete vaši víru před některými lidmi držet v tajnosti, obzvlášť pokud víte, že by vaše rozhodnutí nepřijali dobře.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 50 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 15 095 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 15 095 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama