Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jakmile člověk stiskne spoušť, je téměř nemožné se vyhnout kulce. Letí tak rychle, že člověk skutečně nestihne uhnout. Můžete se ale pokusit zajistit, aby po vás nikdo nevystřelil.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Co dělat, když nejste cílem

 1. 1
  Co nejdříve odejděte. Pokud se ocitnete v situaci, kdy po sobě lidé střílí, nebo někdo střílí po někom jiném, měli byste co nejrychleji odejít. Pokud zjistíte, že se vám podaří utéct, udělejte to. Pokud nevíte, odkud výstřely přicházejí, ale máte možnost se ukrýt na bezpečné místo, jděte tam. [1]
 2. 2
  Najděte si úkryt. Pokud není možné odejít, budete si muset najít nějaký úkryt. Schovejte se za něco, čím kulky neproniknou, například za auto, nebo za jiný pevný předmět. Tenké zdi nebo dveře nestačí, ale možná vám pomohou zajistit, aby vás střelec nenašel. Držte se v úkrytu a pokud to bude možné, lehněte si na zem. Když si lehnete na zem, budete mít větší šanci, že se kulce vyhnete. [2]
 3. 3
  Neberte si s sebou žádné své věci. Nezastavujte se proto, abyste si posbírali věci. Trvalo by vám zbytečně dlouho utéct a s věcmi byste daleko nedoběhli. Střelec by si vás mohl všimnout. Zapomeňte na všechno, co jste měli u sebe a utečte. Váš život je důležitější, než vaše peněženka.
 4. 4
  Buďte potichu. Při ukrývání a útěku se snažte být co nejvíce potichu. Dýchejte pomalu a nekřičte. Když na sebe budete upozorňovat, budete v nebezpečí. Nemluvte s nikým a nikomu netelefonujte. Pokud to stihnete, vypněte si vyzvánění na telefonu. Když budete chtít někoho kontaktovat, pošlete mu SMS zprávu.
 5. 5
  Nehýbejte se. Jakmile najdete úkryt, zůstaňte v něm. Neutíkejte jinam, pokud to nebude absolutně nutné. Když zůstanete na jednom místě, budete dělat méně hluku a nebudete k sobě zbytečně přivádět pozornost.
 6. 6
  Zabarikádujte se. Pokud se vám podaří ukrýt se v bezpečné místnosti, zabarikádujte všechny vchody. Zamkněte dveře a zajistěte je těžkými kusy nábytku, zakryjte okna, zhasněte světla a vypněte vše, co by mohlo vydávat zvuky. Buďte potichu a nehýbejte se.
 7. 7
  Počkejte, až přijde pomoc. Až budete na relativně bezpečném místě, počkejte na pomoc. Nic jiného udělat nemůžete. Většinou střelba trvá jen několik minut, takže i když se vám to bude zdát jako věčnost, pravděpodobně nebudete muset čekat příliš dlouho.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Co dělat, když jste cílem

 1. 1
  Zhodnoťte situaci. Pokud se někdo snaží zastřelit přímo vás, musíte v rychlosti zhodnotit situaci. Pokud vás někdo přepadl, udělejte vše, co po vás chce. Pokud se s někým perete, budete mít ještě omezenější možnosti.
 2. 2
  Když to bude možné, utečte. Pokud vás někdo pronásleduje, snažte se utéct. Když budete mít příležitost utéct, nebo útočníka rozptýlit, udělejte to, ale pouze v případě, že budete mít opravdu dobrou šanci na útěk. Když se ke střelci otočíte zády, snáze se trefí. Při útěku byste neměli utíkat rovně, ale raději kličkovat. Pokud to bude možné, snažte se útočníka něčím rozptýlit, například tím, že ho postříkáte hasícím přístrojem.
 3. 3
  Pokud to bude možné, schovejte se. Možná nebudete mít dost času na to, abyste se schovali, ale měl byste se o to pokusit. Když uvidíte, že se po vás útočník chystá vystřelit, okamžitě jděte k zemi a snažte se za něco schovat.
 4. 4
  Najděte si nějakou zbraň. Při konfrontaci se snažte najít si nějaký předmět, který budete moci použít jako zbraň. Těžké předměty s ostrými rohy se hodí, ale když najdete něco účinnějšího, bude to ještě lepší.
 5. 5
  Promluvte si se střelcem. Pokud nemáte kam utéct ani kde se schovat, nejlepší bude pokusit se s útočníkem promluvit. Neproste ho, aby vás pustil a nesnažte se v něm vzbudit lítost. Raději se snažte s ním soucítit a ptejte se ho, co chce. Nabídněte mu pomoc a zeptejte se, proč dělá to, co dělá. Můžete tím získat trochu času, než přijde pomoc.
 6. 6
  Pokud se útočník chystá vystřelit, utečte. Pokud se zdá, že útočník brzy vystřelí, nejlepší je uskočit. Když se pohnete, budete mít větší šanci, že se útočník netrefí do žádného důležitého místa, protože není snadné střílet na pohyblivý cíl.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

V případě konfrontace s policií

 1. 1
  Pokud máte čepici nebo sluneční brýle, sundejte si je. Pokud vás zastaví polici v autě, nebo máte čas před tím, než se k vám dostanou (například než dojdete do oblasti, ve které se vyskytuje hodně policistů), sundejte si sluneční brýle a čepici. Když vám policisté uvidí do očí, nebudou tak nervózní. Pokud vás ale policie již honí, neměli byste raději nic takového dělat.
  • Toto byste měli udělat pouze v případě, že vás nikdo neviděl. Když to uděláte a uvidí vás policista, může si myslet, že vytahujete zbraň.
 2. 2
  Zajistěte, aby vám byly vidět ruce. Ať už jste v autě, nebo na ulici, musíte mít obě ruce tak, aby je policisté viděli. Pokud jste v autě, položte ruce na palubní desku nebo na volant. Pokud jste na ulici, mírně je roztáhněte od těla. Díky tomu policisté nebudou tak nervózní.
 3. 3
  Pohybujte se co nejméně. Pro nic nesahejte a snažte se pohybovat se co nejméně. Nedělejte žádné prudké pohyby, jinak si policisté budou myslet, že vytahujete zbraň.
 4. 4
  Chovejte se klidně. Nehádejte se s policisty a snažte se nedat najevo vztek. Nekřičte na policisty ani když budou porušovat vaše práva. Po vyřešení problému je můžete soudit, ale v žádném případě se s nimi nepouštějte do konfrontací na místě.
 5. 5
  Mluvte pomalu a nekřičte. S policisty musíte mluvit klidně, pomalu a stále stejným tónem (nekřičte na ně). Díky tomu dáte najevo, že nejste nepřítel a zajistíte, že policisté nebudou panikařit. Měli by sice sami zachovat klid, ale přesto byste se měli snažit zajistit si co největší bezpečí.
 6. 6
  Udělejte vše, co po vás budou chtít. Když vám policisté řeknou, abyste zastavili, zastavte. Když vám řeknou, abyste vystoupili z auta, udělejte to. Když vám řeknou, abyste dali ruce na zeď, dejte ruce na zeď. Nyní není čas na to, abyste bojovali za svá práva. Stačí jeden vystresovaný policista a jste mrtví.
 7. 7
  Řekněte policistům, co děláte. Kdykoli se budete muset pohnout, řekněte policistům, co děláte. Vždy jim řekněte, že se chystáte pohnout a hýbejte se velmi pomalu. Mluvte klidným hlasem. Díky tomu zajistíte, že si nebudou myslet, že saháte po zbrani.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Vyhýbejte se nebezpečným situacím

 1. 1
  Nechoďte na nebezpečná místa. Vyhýbejte se oblastem s vysokou kriminalitou. Někdy není možné se těmto oblastem vyhnout, ale měli byste se snažit chodit do nich co nejméně.
 2. 2
  V nebezpečných oblastech se nezdržujte moc dlouho. Pokud musíte jít sami ven v oblastech s vysokou kriminalitou, procházejte tamtudy rychle a netravte tam moc času. Nechoďte pěšky tam, kam můžete jet autem, nebo autobusem.
 3. 3
  Nechoďte v noci ven. V noci je kriminalita vyšší, takže se po setmění vyhýbejte nebezpečným oblastem. Říká se, že po 2.00 se nikdy nestane nic dobrého. Měli byste večery trávit raději doma, nebo na bezpečných místech.
 4. 4
  Oblékejte se tak, aby si vás lidé nevšímali. Určité druhy oblečení k vám přitáhnou pozornost policistů a podezřelých lidí. Je sice pravda, že si můžete nosit co chcete, ale je pravda, že určité oblečení není vhodné. Nenoste ani barvy gangů v oblastech, kde se gangy vyskytují. Není například vhodné se oblékat jako gangster v určitých částech LA.
 5. 5
  Vyhýbejte se drogám, gangům a kriminalitě. Nezaplétejte se do problémů s drogami nebo gangy a vyhýbejte se zločinům. Neměli byste se ani přibližovat ke gangům, protože zavraždění náhodného člověka je často součástí zločinné činnosti gangů. Když se budete vystavovat nebezpečným situacím, zvýšíte tím riziko, že vás někdo postřelí.
 6. 6
  Nezaplétejte se do problémů. Jeden moudrý muž řekl, že když nezačnete žádný problém, nebudete žádný problém mít. Znamená to, že když žádný problém nezačnete, nebudete se muset žádnému problému vyhýbat. Krást nebo svádět cizí přítelkyně rozhodně není dobrý nápad. Nebezpečným lidem byste se měli vyhýbat.
  Reklama

Tipy

 • Pokud na vás útočník míří revolverem, nezapomeňte na to, že se před výstřelem musí otočit zásobník. Když se vám tedy podaří zbraň chytit, držte ji tak, aby se zásobník nemohl otočit. Můžete to ale udělat jen v případě, že je zbraň zajištěná. Poznáte to podle polohy jističe nad rukojetí. Pokud je jistič nahoře, zbraň je zajištěná.
 • Pokud se skrýváte, měli byste si najít něco, čím budete moci útočníka v případě potřeby zranit.
 • Je vždy lepší riskovat, že vás kulka škrábne, než že vás někdo zastřelí.
 • Noste u sebe nějakou zbraň, kterou budete moci v sebeobraně použít.
 • Uvědomte si, že tyto tipy jsou pouze návrhy a nemohou nahradit zdravý rozum, nebo přesné pokyny a rozkazy policistů.
 • Pokud máte mobilní telefon, zavolejte z úkrytu polici, rozhodně nevyhrožujte útočníkovi. Když bude vědět, že máte telefon, bude ho chtít.
 • Udělejte vše pro to, abyste měli větší šanci přežít. Pokud se s vámi chce střelec na něčem dohodnout, udělejte to. Pokud chce, abyste byli potichu, buďte potichu. *Udělejte vše, co po vás bude chtít a počkejte, až budete moci utéct. Hrdinství není důležitější, než váš život.
 • Při útěku kličkujte – budete mít větší šanci, že se vám nic nestane.
 • Pokud vás útočník ještě nezastřelil, nedávejte mu důvod to udělat. Předstírejte, že souhlasíte se všemi jeho požadavky a že mu rozumíte.
 • Pokud jste v situaci, kdy musíte s útočníkem mluvit, dívejte se mu do očí. Díky tomu s ním budete komunikovat osobněji. Není snadné stisknout spoušť, když se někomu díváte do očí.
 • Zločinci často neumí dobře střílet, protože nemají možnost trénovat, takže závisí na štěstí a dělají chyby.
 • Pokud má útočník ruční zbraň, měli byste se od něho držet co nejdál. Ruční zbraně nejsou moc přesné a pouze zkušení střelci se s nimi dokážou trefit na velké vzdálenosti.
Reklama

Varování

 • Pokud poloautomatická zbraň nemá zásobník, neznamená to, že v ní není kulka.
 • Nikdy nenapadejte střelce. Mohli byste ho zastrašit a způsobit, že na vás vystřelí instinktivně.
 • Naznačte útočníkovi, že svým jednáním ubližuje nejen ostatním lidem, ale hlavně sám sobě.
 • Pokuste se vymluvit se z toho a počkejte na pomoc. Když budete odolávat, zvýšíte riziko, že vás útočník zabije, takže se snažte vždy souhlasit s tím, co po vás chce. *Je lepší souhlasit i s únosem. Policie vás najde, ale bude to mít smysl jen když budete naživu.
 • Uvědomte si, že nejlepší reakce je vždy pasivní reakce. V případě, že proti vám půjde útočník se zbraní, byste neměli zvyšovat napětí.
 • Nikdy neříkejte útočníkovi, že nemá na to vás zastřelit. Může vás to stát život!
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 67 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 543 krát
Stránka byla zobrazena 2 543 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama