Tuberkulóza, neboli TBC, je onemocnění (obvykle plicní), které se velice snadno přenáší vzduchem tím, že nakažená osoba mluví, směje se nebo kašle. Ačkoli se vyskytuje jen velice vzácně a je dnes již velmi dobře léčitelná, musíte v konkrétních situacích dodržovat určitá pravidla pro prevenci této nemoci, a to obzvláště pokud jste již byli testováni s pozitivním nálezem latentní TBC (neaktivní forma tuberkulózy, která postihuje asi třetinu světové populace). Přejděte ke Kroku 1 a zjistěte více.

Část 1 ze 3:
Jak předejít nákaze TBC

 1. 1
  Vyhýbejte se lidem nakaženým aktivní formou TBC. Nejlepším opatřením, které v prevenci TBC můžete udělat, je samozřejmě eliminovat kontakt s osobami nakaženými aktivní TBC, která je vysoce nakažlivá, a to obzvláště, když vám byla testy prokázána její latentní forma. Konkrétněji:
  • Nezůstávejte po delší časové úseky s kýmkoli, kdo má aktivní formu TBC, a to hlavně v případě, že se zatím léčí kratší dobu než dva týdny. Jestliže už se kontaktu s takovou osobou nemůžete vyhnout, snažte se, aby k tomu nedocházelo v teplých a dusných místnostech.
  • Pokud jste nuceni trávit mnoho času s pacienty, trpícími TBC, například pracujete v nemocničním zařízení, kde se tuberkulózní pacienti léčí, budete se muset chránit speciálními pomůckami, jako jsou třeba roušky, které zabrání přenosu bakterií TBC vdechnutím.
  • V případě, že se aktivní TBC nakazil váš kamarád nebo člen rodiny, můžete mu pomoct (a sobě z hlediska prevence také), když ohlídáte, že striktně dodržuje veškeré potřebné instrukce pro léčbu.[1]
 2. 2
  Zjistěte, jestli jste v ohrožení. Některé skupiny lidí jsou k nákaze tuberkulózou náchylnější než jiné. Jestliže jste jedním z nich, musíte být v dodržování preventivních opatření ještě ostražitější. Mezi více ohrožené skupiny patří například:
  • Lidé s oslabeným imunitním systémem, například ty s HIV nebo AIDS.
  • Lidé, kteří žijí s někým, kdo je TBC nakažený nebo se o něho starají, například blízcí příbuzní nebo lékaři (zdravotní sestry).
  • Lidé, kteří žijí v přeplněných nebo stísněných prostorech, jako jsou věznice, pečovatelských domech nebo azylových domech pro bezdomovce.
  • Lidé, kteří jsou závislí na alkoholu či drogách nebo ti, co mají jen malý nebo žádný přístup k řádné zdravotní péči.
  • Lidé, kteří žijí v zemích (nebo do nich cestují), kde je aktivní TBC běžné, jako je například Jižní Amerika, Afrika a některé části Asie. [2] .
 3. 3
  Pěstujte si zdravý životní styl. Lidé se špatnou životosprávou a chabým zdravím jsou náchylnější k nákazám bakterií TBC, protože jejich míra odolnosti je mnohem nižší než u zdravých lidí. Proto je velmi důležité dodržovat zdravý životní styl.
  • Jezte zdravou, vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, obilovin a libového masa. Vyhýbejte se tučným, sladkým a zpracovávaným potravinám.
  • Často cvičte, alespoň 3-4x týdně. Do svých tréninků se přitom snažte zařadit nějaká kardiovaskulární cvičení, jako je běhání, plavání nebo veslování.
  • Nepijte alkohol, nekuřte a neberte žádné drogy.
  • Dopřávejte si dostatečného množství kvalitního spánku. Ideálně 7-8 hodin nočního spánku.
  • Udržujte správnou osobní hygienu a snažte se co nejvíce času trávit venku na čerstvém vzduchu.[3]
 4. 4
  Nechte se očkovat BCG vakcínou. BCG (Bacille Calmette-Guerin) vakcína se používá v mnoha zemích pro prevenci rozšiřování tuberkulózy, zvláště u malých dětí. Očkování se dnes provádí spíše nárazově pro účely cestování. Celoplošné očkování bylo v roce 2010 zrušeno. Např. v USA se očkování také běžně nepoužívá z důvodu nízké míry infekce a případné dobré léčitelnosti. Proto se toto očkování nedoporučuje jindy, než v určitých situacích, mezi které patří následující:
  • Pokud bylo dítě testováno na TBC s negativním výsledkem, ale bude i nadále vystavené chorobě, obzvláště kmenům, které jsou vůči léčbě rezistentní.
  • Pokud je zdravotník neustále vystavován tuberkulóze, a to zvláště kmenům, které jsou vůči léčbě rezistentní.
  • Pokud se osoba chystá cestovat do země, kde je tuberkulóza stále reálnou hrozbou.
  Reklama

Část 2 ze 3:
Jak diagnostikovat a léčit TBC

 1. 1
  Nechte se otestovat na TBC, pokud jste byli vystavení kontaktu s nakaženou osobou. Jestliže jste byli v poslední době v kontaktu s někým, kdo má aktivní formu tuberkulózy a máte podezření, že jste se mohli nakazit, musíte svůj stav okamžitě konzultovat se svým lékařem nebo jiným odborným zdravotníkem. Existují dvě metody, jak se TBC testuje:
  • Kožní test: Tzv. tuberculin skin test (TST-tuberkulinový test) se provádí tak, že se 2-8 týdnů po kontaktu s infikovanou osobou injekčně aplikuje proteinový roztok. Pacient se pak vrací po 2-3 dnech k ošetřujícímu lékaři, který zhodnotí reakci pokožky.
  • Krevní test: Ačkoli se jedná o méně častý typ testování, vyžaduje pouze jednu návštěvu lékaře a navíc eliminuje možnou chybnou interpretaci vašeho stavu. Tento druh testování je nezbytně nutný pro osoby, které byly očkovány BCG vakcínou, protože ta by výsledky tuberkulinového testu mohla zkreslovat.
  • V případě, že byly vaše testy pozitivní, budete muset podstoupit další testování. Zdravotník bude ještě před nasazením léčby zjišťovat, zda se jedná o latentní TBC (nenakažlivou formu) nebo aktivní onemocnění TBC. Mezi dodatečné testy patří například rentgen hrudníku nebo rozbor hlenu.[4]
 2. 2
  V případě latentní formy TBC začněte s okamžitou léčbou. Pokud jste byli pozitivně testování na latentní TBC, měli byste si okamžitě promluvit se svým lékařem o dalším postupu.
  • Ačkoli nepociťujete žádnou nevolnost a latentní TBC není nakažlivé, lékař vám pravděpodobně předepíše antibiotika, které zabijí neaktivní zárodky TBC a zabrání tak přeměně nemoci na aktivní formu.
  • Mezi dvě nejobvyklejší léčby patří: Užívání isoniazidu (hydrazid kyseliny isonikotinové) denně nebo dvakrát týdně po dobu šesti až devíti měsíců. Alternativou je denní užívání rifampinu po dobu 4 měsíců.
 3. 3
  V případě aktivního TBC započněte okamžitou léčbu. Pokud byl váš test na aktivní TBC pozitivní, musíte co nejdříve nasadit správnou léčbu.
  • Mezi symptomy aktivního TBC patří kašel, horečka, úbytek hmotnosti, únava, noční pocení, zimnice nebo ztráta chuti.
  • V dnešní době je aktivní TBC již velmi dobře léčitelné kombinací antibiotik. Léčba však může být poměrně dlouhá - obvykle mezi šesti a dvanácti měsíci.
  • Mezi nejobvyklejší medikamenty pro léčbu TBC patří isoniazid, rifampin (Rifadin, Rimactan), ethambutol nebo pyrazinamid. Pro léčbu aktivního TBC je obvykle nutné brát nějakou kombinaci uvedených léků, zvláště pokud se potýkáte s obzvláště odolným kmenem tuberkulózy.
  • Pokud budete léčebný plán dodržovat přesně, měli byste se začít cítit lépe v rámci několika týdnů. Zároveň byste již neměli být nakažliví. Přesto je ale důležité, abyste předepsanou léčbu úplně dokončili, protože jinak TBC ve vašem imunitním systému zůstane a pravděpodobně se stane mnohem odolnější vůči další léčbě.[5]
  Reklama

Část 3 ze 3:
Jak se vyhnout šíření TBC

 1. 1
  Zůstaňte doma. Máte-li aktivní formu TBC, musíte přijmout určitá preventivní opatření, kterými předejdete přenesení nemoci na jiné osoby. Měli byste si vzít volno v práci nebo ve škole na několik následujících týdnů po zjištění diagnózy a pokud možno nespat nebo netrávit příliš času v místnosti s jinými lidmi.
 2. 2
  Větrejte místnosti. Bakterie TBC se šíří mnohem snadněji v uzavřených a nevětraných prostorech se zatuchlým vzduchem. Měli byste proto často otevírat okna a dveře a vypouštět tak kontaminovaný vzduch z místnosti ven.
 3. 3
  Zakryjte si ústa. Tak jako při běžném nachlazení, zakrývejte ústa při každém zakašlání, kýchnutí, ale i při smíchu. V nezbytně nutných případech použijte ruku, ale jinak preferujte kapesník.
 4. 4
  Noste roušku. Pokud jste nuceni pohybovat se ve společnosti jiných lidí, měli byste nosit chirurgickou roušku, kterou zakryjete ústa i nos. To je důležité zejména v několika prvních týdnech (1-3) po zjištění infekce. Významně tím snížíte riziko přenosu bakterií na někoho dalšího.
 5. 5
  Dokončete svůj léčebný plán. Dokončit jakýkoli léčebný proces, který vám lékař naordinoval, je naprosto zásadní. Pokud byste ho z nějakého důvodu porušili, bakterie TBC by mohly zmutovat a onemocnění posílit tak, že bude mnohem více odolné vůči další medikaci a tím pádem smrtelnější. Řádné dokončení léčby tedy není nejbezpečnější jen pro vás, ale i pro vaše okolí.[5]
  Reklama

Varování

 • Osobám s transplantovanými orgány nebo nakaženým virem HIV či těm, u kterých je předpoklad zvýšených komplikací, je nemožné nasadit léčbu tuberkulózy.
 • Vakcína TBC by neměla být aplikována těhotným ženám, osobám s imunosupresivní léčbou nebo těm, kteří by takovou léčbu mohli brzy podstoupit. Neexistují žádné studie s prokazatelnými výsledky ve věci bezpečnosti vakcíny BCG na vyvíjející se plod.


Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 9 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 1 419 krát
Stránka byla zobrazena 1 419 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama