Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Každý z nás má kamaráda nebo kolegu, který nám okamžitě odčerpá všechnu energii neustálým stěžováním si na všechno a na všechny. Bohužel s negativními lidmi se budeme potkávat v průběhu celého života. A co je nejhorší, negativita od ostatních může negativně ovlivnit i náš pocit životní spokojenosti.[1] Takže pro vaši odobní pohodu je důležité se negativním lidem pokud možno vyhýbat, a když to nejde, tak jejich účinek minimalizovat. Nebojte se, existují způsoby, jak se s negativními lidmi vypořádat.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:
Vyrovnejte se s negativními lidmi přímo v tu chvíli

 1. 1
  Pamatujte, že není vaší povinností snažit se dotyčného povzbudit, řešit jeho problémy, nebo mu navrhnout řešení. Je chvályhodné snažit se nešťastnému člověku pomoci, ale myslete na to, že se vám nemusí podařit uspět a většinou to od vás ani není vyžadováno. Při jednání s negativními lidmi je zkrátka dobré stanovit si pevné hranice.
  • Někdy je nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s negativními lidmi zůstat sami pozitivní, a jejich postoje ignorovat.
  • O nevyžádané rady většinou nikdo nestojí. Počkejte, zda vám dotyčný řekne, že má zájem o vaše nápady.
  • Občas má negativní člověk dobré důvody k tomu, aby byl negativní - oceňte to tedy. Nejjistější způsob, jak naštvat někoho, kdo má špatnou náladu, je říct, mu, že k ní nemá důvod. I když to je třeba pravda, rozhodně tím situaci nijak nepomůžete.
  • Buďte sami dobrým příkladem a udržte si pozitivní přístup. Občas nejlepší, co můžete udělat, je jednoduše zůstat spokojení. Když budete mít dobrou náladu a udržíte si ji i v moři negativity, účinek se dostaví.
 2. 2
  Poskytněte podporu. Když se poprvé setkáte s někým, o kom víte, že má často negativní postoje, vyslechněte ho a mějte s ním trpělivost. Pokud vás o to poprosí, zkuste pomoci. Každý má občas špatný den nebo potřebuje čas od času podat pomocnou ruku. Buďte jednoduše nápomocní, soucitní a uvidíte, jak vám půjde snadno šířit svou dobrou náladu.
  • Pokud se dotyčný člověk neustále vrací ke stejným negativním tématům, vy sami se po setkání s ním cítíte emocionálně vyčerpaní, nebo používá až příliš hrubá slova a negativní věty (já nemůžu, oni neudělali, já nenávidím atd.), je na čase zkusit jeho/její negativitu odzbrojit.
 3. 3
  Nezapleťte se do cizí negativity. Když jste konfrontování s negativním člověkem, je velmi snadné se nechat spirálou stáhnout také dolů. Když si zvolíte možnost neangažovat se, neznamená to, že druhého ignorujete, ale že si udržujete emoční vzdálenost od jeho problémů.
  • Nehádejte se o tom, proč by daný člověk neměl být negativní. Při pokusu změnit náladu někoho druhého, je většinou prvotní instinkt vymýšlet důvody, proč by špatnou náladu neměl mít. Bohužel ale tenhle přístup většinou nefunguje. Lidé, kteří mají mizernou náladu, si obvykle najdou desítky důvodů a budou se bránit, aby na negativním místě mohli zůstat.
  • Negativní lidé mívají tendenci ke zveličování soustředění na vlastní negativitu, a právě proto nedokážou vidět to dobré. Místo toho, abyste se jim snažili ukázat, jak jsou negativní (což obvykle vede ke konfrontaci a posílení jejich přesvědčení, že je každý proti nim), dávejte raději neutrální odpovědi, které jejich špatnou náladu ani nepodporují, ani nebagatelizují. Ukážete jim tak, že aktivně nasloucháte, aniž tím řeknete, že s nimi souhlasíte.
   • Neutrální odpovědi zahrnují například "dobře" nebo "Já vím".
   • Můžete se držet svého pozitivního přístupu, ale snažte se nebýt proti dotyčnému člověku: "Já vím. Je to velmi těžké, když si zákazníci takhle neváží práce. Vždycky se snažím nebrat si to osobně."
 4. 4
  Používejte vize příjemné budoucnosti. Pokud člověk dává najevo negativitu ohledně některých událostí nebo témat, můžete se s ním bavit za použití této techniky. Znamená to ptát se na otázky, které tomu druhému pomohou představit si pozitivní budoucnost. Jestliže si například někdo stěžuje na zážitky z minulosti, ptejte se tak, abyste zdůraznili pozitivní aspekty jeho zkušeností, nebo dávejte dotazy, které směřují do budoucna.[2]
  • Tyto otázky mohou znít například takto: “Co by sis přál, aby se stalo příště?" nebo "Co se na tom celém nakonec ukázalo jako dobré?"
  • Tyto otázky by měly vést k příběhu o tom, jak by měla vypadat světlejší budoucnost a jak této budoucnosti dosáhnut.
 5. 5
  Řiďte konverzaci. Pokud technika příjemné budoucnosti nevede k produktivnímu, pozitivnímu rozhovoru, pak konverzaci nenápadně stočte k něčemu neutrálnímu.[3]
  • Můžete například říct, “Chápu, že tě ta kolegyně štve. Musí to být opravdu těžké. Jaké máš vlastně plány na víkend, co chceš dělat?" nebo "Páni, to zní jako opravdu těžká zkouška. Hm, viděl jsi tu novou dokumentaci?"
 6. 6
  Pokuste se přerušit kolotoč negativních vyjádření. Stejně, jako zaseknutá deska, dokážou někteří lidé mluvit o negativních myšlenkách pořád dokola, což jejich špatnou náladu jen prohlubuje. Tento jev se spojuje i s vyšší pravděpodobností deprese.[4] Jestliže má někdo tendenci k opakování, zamyslete se, jestli můžete tuhle spirálu prolomit a přesunout pozornost dotyčného k jinému tématu.
  • Zatímco řízení konverzace může zahrnovat vedení negativního člověka k pozitivnějšímu náhledu na stejné téma, přerušit negativní spirálu znamená úplně změnit téma rozhovoru. Pokud si někdo neustále dokola stěžuje na vztahy na pracovišti, zmiňte jeho oblíbený televizní seriál, milovaného domácího mazlíčka nebo cokoliv jiného, co má větší šanci vyústit v příjemnější rozhovor.
 7. 7
  Pomozte tomu druhému uvědomit si, jak může převzít kontrolu nad svou situací. Negativní lidé velmi často obviňují všechny vnější faktory a ne sebe. Ti, kdo ze svých problémů viní jen své okolí, mívají horší duševní zdraví než ti, kdo se na svou situaci dívají z jiného úhlu.[5] Zkuste negativního člověka podpořit ve vytvoření plánu na to, jak se s náročnými situacemi vyrovnat.[6]
  • Ventilovat své pocity ohledně nepříjemné situace není nutně nezdravá reakce. Během této fáze se často potýkáme s problémy, a vytvoříme si postup, který nám pomáhá se s emocemi vyrovnat. Pokuste se postiženému člověku pomoci využít negativní energii konstruktivním způsobem. Můžete se například zeptat, co může on sám udělat pro to, aby změnil nepříjemnou situaci na pracovišti.
 8. 8
  Pomozte druhému přijmout negativní prožitky. Kromě rozmluvy na téma jak na negativní události reagovat, můžete druhému pomoci tyto pocity zkrátka přijmout.[7] Například si zkuste představit kamarádku, která byla v práci pokárána za pozdní příchod. Bude si vám u oběda stěžovat, nadávat na to, že musela jet autobusem, že si na ni šéf zasedl, a tak dále. V takové situaci můžete říct několik věcí, například:
  • “Ano, už se to stalo a nedá se s tím nic dělat, ale za šest měsíců ti to ze záznamu vymažou. Můžeš přece šéfovi do té doby ukázat, že budeš chodit každý den včas.”
  • “Co kdybys raději začala jezdit do práce na kole? Pak se nebudeš muset spoléhat na autobus a budeš moct odcházet z domu o něco později.”
  • "Vidím, že tě to opravdu hodně naštvalo. Je mi to vážně moc líto. Pokud bys chtěla nějak pomoct si rána lépe zorganizovat, tak pro mně je nejdůležitější včas odejít z domu. Ráda ti s tím pomůžu, pokud budeš chtít."
 9. 9
  Nastavte si hranice. Když se musíte potýkat s negativními lidmi, je důležité mít hranice, kam až chcete zajít. Nemáte povinnost se zabývat negativitou někoho jiného. Pokud to i vám kazí náladu, zkrátka se od něj držte dál.
  • Jestliže je negativní osoba vaším kolegou, spirálu špatné nálady přerušte jednoduše tak, že řeknete, že se musíte vrátit k práci. Udělejte to rázně ale mile, ať jeho negativitu dále nepřiživujete.
  • Pokud je negativní osoba váš příbuzný (obzvlášť takový, se kterým žijete), zkuste si od něj dát pauzu tak často, jak je to jen možné. Zajděte si do knihovny nebo do blízké kavárny a nezvedejte telefon pokaždé, když zavolá.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 2:
Vyrovnejte se s negativními lidmi dlouhodobě

 1. 1
  Naučte se rozpoznat negativního člověka. Součástí toho, jak se vyrovnat s negativními lidmi, je poznat, kdo je vyloženě negativní, a kdo jednoduše nemá svůj den.[8]
  • Negativní lidé se do této pozice obvykle dostanou proto, že jsou neustále zklamaní a ublížení, a nedokážou tyto pocity přetvořit v něco jiného. Mají vztek, který si spojují s těmito událostmi.
  • Negativní lidé ze své situace obviňují všechno ve svém okolí, ale nikdy ne sami sebe. Samozřejmě existují i takoví, kteří se sami na sebe dívají pouze špatně, což je pro posluchače zrovna tak náročné.
 2. 2
  Nepoučujte dotyčného, ani mu nedávejte kázání. Dlouhodobá přátelství nebo vztahy na pracovišti s negativním člověkem mohou vysávat vaši trpělivost, stejně jako váš čas a energii, přesto je důležité vyhnout se poučování a odsuzování negativního člověka.[9] Ani ti nejpozitivnější z nás nejsou příliš dobří v přijímání kritiky a negativní člověk ji bude mnohem spíš vnímat jako důkaz, že i vy jste proti němu, než jako konstruktivní radu.
  • I když “zbavení se tíhy” pomůže nahromaděné emoce ventilovat vám, rozhodně to nepomůže vzniklé situaci.[10] Pokud už musíte ventilovat své pocity ohledně negativního člověka, svěřte se někomu, kdo se s ním nezná a kdo nepatří do skupiny lidí okolo něj.
 3. 3
  Místo jednoduchého reagování promyšleně jednejte. Jedním ze způsobů, jak pomoci sobě i kamarádovi, zabředlému do negativity, je udělat pro něj něco hezkého, co nesouvisí s konkrétní situací nebo rozhovorem. Odmítnutí ze strany druhých lidí vždycky posílí negativní pohled na svět, změnit to můžete jedině tehdy, když bude druhý přijímán takový, jaký je.[11]
  • Když už lidé mají mysl nastavenou negativně, přirozeně berou jako samozřejmost, že je ostatní budou podporovat. Ukažte takové osobě nějakou pozitivní akci i tehdy, když není podmíněna negativní situací. Když to uděláte, je možné, že budete mít na změnu jeho postojů mnohem větší vliv.
  • Například pokud si občas vymýšlíte výmluvy proč se s negativním člověkem nemůžete sejít, když dokola mluví o své špatné situaci, zkuste mu místo toho zavolat a sejít se v době, kdy má výjimečně dobrou náladu.
 4. 4
  Dávejte dotyčnému pozitivní vazbu, abyste mu pomohli opět se naladit na vlnu dobré nálady. Připomínejte mu zábavu, kterou jste si spolu užili, nebo nějakou vtipnou situaci. Pochvalte ho za něco, co se mu opravdu podařilo. Připomenete mu tak, že do něj někdo investoval a pomůže mu to vrátit do života dobrou náladu a pocit důležitosti.[12]
  • Například, ”Dobrá práce s tou prezentací. Obdivuji všechen ten výzkum, který jsi musel provést."
 5. 5
  Občas udělejte něco nečekaně milého. Může to být úplně cokoli, třeba že zastanete nějakou domácí práci, pozvete druhého na film do kina nebo spolu zajdete na procházku. Je to dobrý způsob, jak negativnímu člověku předvést hezkou stránku života, aniž byste mu dávali lekci ohledně jeho nálady, kterou většina lidí nepřijme příliš dobře.
 6. 6
  Scházejte se ve skupině. Občas je nejlepší způsob, jak se vyrovnat s negativním člověkem (obzvlášť, pokud je součástí například vaší skupiny přátel), organizovat hromadná setkání, kde se jeho negativita rozptýlí mezi větší počet různých lidí.[13] Pozor ale, měli byste zajistit, aby se tato setkání nestala místem, kde bude každý na negativního člověka útočit.
  • Tento nápad funguje nejlépe, když každý ze skupiny prokazuje stejnou empatii a používá stejnou strategii, aby pomohl postiženému překonat jeho negativitu.
 7. 7
  Převezměte zodpovědnost za své vlastní štěstí. Protože člověk je společenský tvor, naše spokojenost je často úzce spojena s kvalitou vztahů s ostatními okolo nás. nezapomeňte ale, že za své štěstí a dobrou náladu jste zodpovědní jen a pouze vy sami.[14]
  • Být šťastný bez ohledu na okolnosti znamená převzít kontrolu nad svou emocionální odpovědí spíše, než nad celou situací. Pokud se například potýkáte s negativním kamarádem, můžete ho nechat, aby vysával vaši vlastní pozitivitu, nebo se můžete opřít o pozitivní věci předtím a potom, co se s takovou osobou setkáte.
  • Řízení své vlastní emocionální odpovědi je jako trénovat svaly. Kontrolu svých emocí musíte trénovat, abyste dokázali čelit nejrůznějším situacím, například negativnímu kamarádovi.
 8. 8
  Zamyslete se nad tím, jakou má problematický člověk ve vašem životě roli. Nakonec totiž může být nejlepší způsob, jak se s negativní osobou vyrovnat, zkrátka ji ze svého života odstranit. Jsou případy, kdy vás něčí neustálá špatná nálada ničí natolik, že mu nedokážete nabídnout naplňující a oboustranně užitečný vztah.
  • Budete muset zvážit výhody a nevýhody toho, když někoho vymažete ze svého života. Může to být například těžké, pokud ten člověk patří mezi okruh společných kamarádů a prakticky nemožné, jestliže je to váš spolupracovník nebo dokonce nadřízený.
  • Upřímně se sami sebe zeptejte, co vám vztah s takovou osobou přináší a nepoléhejte se příliš na to, jaký tento vztah "kdysi býval", pokud dotyčný začal být negativní během několika posledních měsíců či let.
 9. 9
  Jednoduše se dotyčnému vyhýbejte. Pokud se ho nemůžete zbavit úplně, vyhýbat se mu je nejlepší řešení. Nezapomeňte, že byste se měli starat především sami o sebe. Nikomu nedlužíte svůj čas ani energii, obzvlášť, pokud z vás svou negativitou vysává tu vaši.
  Reklama

Tipy

 • Pamatujte, že lidé mohou mít ke špatné náladě a negativitě různé důvody včetně pocitu nedostatku bezpečí, nízkého sebevědomí nebo traumatické minulosti, frustrace ze života, malé sebedůvěry atd.
 • Takoví lidé mohou mít problém vidět na životě to dobré a pozitivní. Nezapomeňte, že nejdřív musí oni sami chtít změnit způsob, jakým sami o sobě smýšlejí.
 • Na negativní komentáře nereagujte. Pokud takovému člověku nedopřejete reakci, kterou on/a chce, nechá toho, protože uvidí, že vynucování pozornosti na vás nefunguje.
 • Měli byste se chovat slušně, trénovat trpělivost a nebýt příliš tvrdí.
Reklama

Varování

 • Nedopusťte, aby se kvůli něčí negativitě stal pesimista i z vás. Jste zodpovědní pouze za své štěstí, na tom záleží nejvíc.
 • Člověk, který je neustále negativní, může trpět depresí. Pokud se jeho negativita při rozhovoru stáčí k tématům jako ubližování sobě nebo druhým, doporučte mu, aby vyhledal odbornou pomoc.
Reklama

Související články

Jak si povídat s dívkou a nenudit jiJak si povídat s dívkou a nenudit ji
Jak poznat psychopataJak poznat psychopata
Jak mít sex po telefonuJak mít sex po telefonu
Jak zjistit, zda se líbíte nesmělému mužiJak zjistit, zda se líbíte nesmělému muži
Jak odpovědět na gratulaci k narozeninámJak odpovědět na gratulaci k narozeninám
Jak pozvat dívku na randeJak pozvat dívku na rande
Jak zjistit, zda o vás má muž zájemJak zjistit, zda o vás má muž zájem
Jak zjistit, jestli jste lesbičkaJak zjistit, jestli jste lesbička
Jak udržet plynulou konverzaciJak udržet plynulou konverzaci
Jak zaujmout ženuJak zaujmout ženu
Jak si najít bohatého staršího mužeJak si najít bohatého staršího muže
Jak se stát svobodným zednářemJak se stát svobodným zednářem
Jak poznat, že se líbíte nějakému mužiJak poznat, že se líbíte nějakému muži
Jak se seznamovat s lidmi a dělat dobrý dojemJak se seznamovat s lidmi a dělat dobrý dojem
Reklama

Reference

 1. Goodhart, D. E. (1985). Some psychological effects associated with positive and negative thinking about stressful event outcomes: Was pollyanna right? Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 216-232.
 2. Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (2001). A positive revolution in change: Appreciative inquiry. Public administration and public policy, 87, 611-630.
 3. http://tinybuddha.com/blog/how-to-deal-with-negative-people-or-difficult-people/
 4. Nolen-Hoeksema, S., Parker, L.E., Larson, J. (1994). Ruminative coping with depressed mood following loss. Journal of Personality and Social Psychology, 67, pp. 92–104.
 5. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 6. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 7. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 8. http://www.psychologytoday.com/blog/sapient-nature/201303/dealing-negative-people
 9. https://www.psychologytoday.com/blog/sapient-nature/201303/dealing-negative-people
 1. https://www.psychologytoday.com/blog/sapient-nature/201303/dealing-negative-people
 2. Segrin, C., & Abramson, L. Y. (1994). Negative reactions to depressive behaviors: A communication theories analysis. Journal of Abnormal Psychology, 103(4), 655-668.
 3. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 4. http://www.lifehack.org/articles/communication/9-helpful-tips-to-deal-with-negative-people.html
 5. http://www.psychologytoday.com/blog/sapient-nature/201112/taking-personal-responsibility-your-happiness

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 8 338 krát
Stránka byla zobrazena 8 338 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama