Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Deprese je klinická nemoc, stejně jako nachlazení, nebo chřipka. Klíčem k diagnóze deprese a rozpoznání rozdílu mezi depresí a špatnou náladu je vážnost a četnost jejích příznaků. Léčba deprese se u každého pacienta liší, ale existují postupy, které fungují lépe, než jiné. Se správnou léčbou se vám s trochou štěstí podaří se příznaků deprese zbavit a zmírnit její dopad na kvalitu vašeho života.

Metoda 1
Metoda 1 ze 9:
Diagnóza deprese

 1. 1
  Dva týdny v kuse bedlivě sledujte, jak se cítíte. Pokud máte depresivní náladu a trpíte pocity smutku, nedostatkem zájmu o to, co vás dříve bavilo a dělalo vám radost, pravděpodobně trpíte depresí. U deprese jsou příznaky téměř stálé a trvají téměř každý den po dobu minimálně dvou týdnů. [1]
  • Tyto příznaky mohou trvat dva týdny nebo déle a mohou se objevovat také cyklicky. Jde o „opakované epizody.“ V tomto případě jde o více než o špatný den. Jde o vážné změny nálady, které ovlivňují společenský a pracovní život pacienta. Možná kvůli depresi přestanete chodit do školy nebo do práce. Možná také ztratíte zájem o činnosti, které vás bavily a o vaše koníčky, jako je sport, kreativní činnosti, nebo setkávání s přáteli.
  • Pokud jste nedávno prožili silné trauma, jako je smrt v rodině, můžete trpět mnoha příznaky depresí, ale ne skutečnou depresí. Promluvte si s lékařem nebo psychologem a pokud trpíte vážnějšími příznaky, než je v podobných případech běžné, požádejte ho o diagnózu.[2]
 2. 2
  Všímejte si příznaků deprese. Kromě smutku a ztráty zájmu o to, co vás dříve bavilo, můžete trpět i mnoha dalšími příznaky, které se objevují téměř každý den po dobu dvou týdnů. Podívejte se na svůj seznam pocitů za poslední dva týdny a zjistěte, zda trpíte ještě třemi nebo více dalšími příznaky. [3] Mezi tyto příznaky patří:
  • Ztráta chuti k jídlu a hubnutí
  • Narušený spánek (nespavost, nebo neustálé pospávání)
  • Únava a ztráta energie
  • Podrážděnost, nebo omezení pohyblivosti, které zaznamenají ostatní lidé
  • Pocity bezmoci, nebo provinilost
  • Problémy s koncentrací a neschopnost činit rozhodnutí
  • Opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu, pokusy o sebevraždu, nebo plán sebevraždy
 3. 3
  Pokud máte sebevražedné myšlenky, ihned vyhledejte pomoc. Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých trpí myšlenkami na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře, nebo zavolejte záchranku. Nepokoušejte se těchto pocitů zbavit bez pomoci zkušených lékařů.
 4. 4
  Naučte se rozlišovat mezi depresí a smutkem. Špatná nálada zahrnuje pocity, které může způsobit stres, životní změna (jak pozitivní, tak negativní), nebo dokonce jen počasí. Klíčem k tomu, abyste uměli poznat, zda máte depresi, nebo jste jen smutní, je vážnost a četnost příznaků. Pokud máte příznaky deprese téměř každý den po dobu dvou týdnů nebo déle, pravděpodobně trpíte skutečnou depresí.[4]
  • Velká změna nebo trauma, jako je například úmrtí v rodině, může vyvolat příznaky podobné depresi. Rozdílem je to, že během truchlení bez deprese člověk dokáže vzpomínat pozitivně a některé věci mu stále přinášejí potěšení. Lidé v depresi mají problém dělat běžné činnosti a věci, které jim dříve přinášely radost, je přestanou bavit.[5]
 5. 5
  Zapisujte si všechny činnosti, které jste dělali v posledních několika týdnech. Zapisujte si vše od cesty do práce až po jídlo a sprchování. Všímejte si toho, zda ve svých činnostech najdete nějaký vzorec. Zkuste si všímat také toho, zda jste se přestali věnovat činnostem, které vás dříve bavily a dělali jste je rádi.
  • Díky tomuto seznamu můžete zjistit, zda se nechováte rizikově. Lidé v depresi často dělají riskantní věci, protože jim přestalo záležet na výsledku jejich života a potřebují pomoc ostatních, aby se o sebe dokázali postarat. [6]
  • Pokud jste v depresi, tento úkol pro vás nebude jednoduchý. Nikam nespěchejte a požádejte někoho, komu důvěřujete, aby vám se seznamem pomohl.
 6. 6
  Zeptejte se ostatních, zda si všimli změny ve vaší náladě. Promluvte si s někým, komu důvěřujete a zeptejte se, zda si všiml nějaké změny ve vašem chování. Vaše vlastní pocity jsou sice nejdůležitější, ale názory ostatních lidí by pro vás měly být také podstatné.
  • Ostatní lidé si mohou všimnout například toho, že jste plačtiví, nebo že nejste schopní provádět ani jednoduché úkoly, jako je například sprchování. [7]
 7. 7
  Zeptejte se svého lékaře, zda vaši depresi nezpůsobuje nějaký zdravotní problém. Některé nemoci mohou způsobovat depresivní příznaky, zejména pokud jde o potíže se štítnou žlázou, nebo o jiné hormonální poruchy. [8] Zeptejte se svého lékaře, zda je možné, aby vaše příznaky způsobovala vaše nemoc.
  • Některé nemoci, zejména terminální fáze rakoviny a chronické poruchy mohou také způsobovat depresivní příznaky. V těchto případech je nutné podstoupit objektivní vyšetření a porozumět zdroji příznaků, aby bylo možné určit vhodnou léčbu.[9]
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 9:
Vyhledejte profesionální pomoc

 1. 1
  Najděte si psychiatra nebo psychologa. Existuje několik druhů psychologů, kteří se specializují na různé problémy. Patří sem poradci, kliničtí psychologové a psychiatři. Můžete si vybrat jednoho z nich, nebo spolupracovat s několika lékaři najednou.
  • Poradci: Poradci se zaměřují na pomoc lidem v těžkých životních situacích. Tato terapie může být dlouhodobá nebo krátkodobá a většinou se zaměřuje na řešení konkrétních problémů a dosahování stanovených cílů. [10] Poradci se vás pravděpodobně budou ptát na různé otázky a budou vám naslouchat. Poradce se chová jako nezaujatý pozorovatel a pomáhá vám ujasnit si myšlenky. Bude s vámi detailně probírat vaše emocionální problémy a pomůže vám zjistit, zda vaši depresi nezpůsobuje nějaký faktor z vašeho prostředí.
  • Kliničtí psychologové: Tito lékaři provádí testy a diagnózy a zaměřují se tedy více na psychopatologii, neboli na studium duševních poruch a poruch chování. [11]
  • Psychiatři: Tito lékaři používají psychoterapii a různé druhy psychotestů, ale většinou spolupracují s pacienty, kteří jsou ochotní brát léky. Ve většině zemích mohou léky na psychiku předepisovat pouze psychiatři, ale existují i země, kde léky mohou předepisovat také psychologové. [12]
 2. 2
  Požádejte svého lékaře o doporučení. Pokud si chcete najít poradce, nechejte si poradit od přátel nebo od rodiny, od učitelů, nebo od církevních představitelů. Můžete si najít informace také na internetu, nebo můžete požádat o doporučení svého praktického lékaře. [13]
  • Organizace jako je American Psychological Association vám mohou poskytnout užitečné informace o psycholozích ve vašem městě.[14]
 3. 3
  Najděte si terapeuta. Najděte si psychologa, se kterým se budete cítit dobře. Špatný psycholog vám může způsobit blok na mnoho let, což by vám mohlo zabránit v léčbě. Uvědomte si, že každý lékař je jiný – najděte si nějakého, který vám bude vyhovovat a držte se ho.
  • Terapeuti s vámi budou mluvit, budou se vás vyptávat a budou vám naslouchat. Ze začátku to pro vás bude trochu nepříjemné, ale až se po několika minutách rozpovídáte, uvědomíte si, že nemůžete přestat mluvit.
 4. 4
  Najděte si psychologa, který má státní licenci. Psychologičtí pracovníci musejí mít atestaci a povolení k praxi. Na webových stránkách Association of State and Provincial Psychology Boards [15] najdete základní informace o tom, jak si vybrat terapeuta, jaké požadavky na licence platí ve vašem státě a jak zjistit, zda má psycholog licenci.
 5. 5
  Zjistěte si, zda vám psychologickou péči proplatí zdravotní pojišťovna. Přestože by měla být péče psychiatra či psychologa vždy hrazena ze zdravotního pojištění, záleží na tom, jakou máte pojišťovnu a na co máte nárok. Zavolejte si do své pojišťovny a zjistěte si, zda máte nárok na bezplatnou psychologickou péči. Mimo jiné vám to pomůže zajistit, že získáte psychologa s licencí.[16]
 6. 6
  Zeptejte se svého psychologa na různé druhy terapie. Nejčastěji se při léčbě depresí používají tři druhy terapie – kognitivně-behaviorální terapie, interpersonální terapie a behaviorální terapie. [17] Existuje i spousta dalších přístupů. Váš terapeut bude schopen vybrat léčbu, která pro vás bude nejvhodnější.
  • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Cílem KBT je změnit představy, přístupy a myšlenky pacienta, které mu způsobují depresivní příznaky a narušit tím neproduktivní vzorce chování.
  • Interpersonální terapie (IPT): IPT se zaměřuje na životní změny, sociální izolaci, nedostatky ve společenských dovednostech a další interpersonální problémy, které mohou způsobovat depresivní příznaky. IPT se hodí zejména v konkrétních situacích (například smrt), které vyvolaly depresivní epizodu.
  • Behaviorální psychoterapie: Behaviorální terapie se snaží do pacientova života opět zařadit příjemné činnosti a zároveň omezit nepříjemné prožitky. Využívá k tomu metody, jako je plánování, sebekontrola, trénink společenských dovedností a řešení problémů.
 7. 7
  Mějte trpělivost. Účinky terapie se dostavují postupně. Budete muset chodit na terapii pravidelně alespoň několik měsíců, abyste zaznamenali nějaké výsledky. Nevzdávejte to bez boje!
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 9:
Promluvte si s psychiatrem o možnosti léků

 1. 1
  Zeptejte se svého lékaře, zda byste měli brát antidepresiva. Antidepresiva ovlivňují neutrotransmitery v mozku a napravují jejich nesprávné hladiny. Tyto léky se dělí do kategorií podle toho, jaké neutrotransmitery ovlivňují. [18]
  • Nejběžnějšími druhy antidepresiv jsou SSRI SNRI, MAOI a tricyklická antidepresiva. Názvy těchto často užívaných léků najdete na internetu. [19] Psychiatr vám může předepsat léky, které pro vás budou nejvhodnější.
  • Je možné, že budete muset vyzkoušet několik druhů léků, než najdete nějaké, které budou skutečně fungovat. U některých lidí antidepresiva deprese ještě zhoršují, takže je nutné být stále v kontaktu s lékařem a všímat si všech negativních nebo nepříjemných změn nálady. V těchto případech většinou pomůže vyměnit léky za jiné.
 2. 2
  Zeptejte se svého psychiatra na antipsychotika. Pokud u vás nezabírají antidepresiva, lékař vám může doporučit antipsychotické léky. Existují tři antipsychotika (aripiprazol, quetiapin, risperidon). Je možné tyto léky kombinovat také s antidepresivy (fluoxetin/olanzapin), což u některých lidí funguje. Tyto léky vás mohou zbavit deprese v případě, že na vás samotná antidepresiva nezabírají.[20]
 3. 3
  Zkombinujte léky s psychoterapií. Pokud chcete maximalizovat účinky léků, nepřestávejte chodit na sezení k psychologovi. [21]
 4. 4
  Berte své léky pravidelně. Antidepresivům nějakou dobu trvá, než začnou fungovat, protože velmi pomalu a postupně mění rovnováhu chemikálií v mozku. Většinou trvá alespoň tři měsíce, než díky nim dosáhnete dlouhotrvajících výsledků.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 9:
Veďte si deník

 1. 1
  Zapisujte si vzorce svých nálad. Veďte si deník a zapisujte si vše, co ovlivňuje vaši náladu, energii, zdraví a spánek. Když si budete vést deník, pomůže vám to zpracovat své emoce a zjistit, proč trpíte nepříjemnými pocity. [22]
  • Existují lidé, kteří učí správnému vedení deníku, psaní knih atd. Najdete ale i knihy a webové stránky, které vám mohou se psaním deníku pomoci.
 2. 2
  Snažte se psát si každý den. Zvykněte si na to, že si každý večer budete několik minut zapisovat své pocity z celého dne. Někdy budete mít chuť si psát více, někdy zase nebudete mít inspiraci, ani energii. Když si na psaní ovšem zvyknete, bude to pro vás brzy přirozené. [23]
 3. 3
  Mějte u sebe neustále tužku a papír. Když u sebe budete nosit sešit a tužku, bude pro vás snadné si zapisovat své pocity. Můžete používat také telefon nebo tablet a zapisovat si své myšlenky v době, kdy nebudete mít u sebe papír a tužku.
 4. 4
  Pište cokoli budete chtít. Nechejte ze sebe slova volně plynout a nezabývejte se tím, zda dávají smysl. Nedělejte si starosti s pravopisem, gramatikou, nebo stylistikou – a nemyslete na to, co by si o vás pomysleli ostatní lidé.
 5. 5
  Sdílejte jen to, co skutečně chcete sdílet. Můžete si svůj deník nechat pro sebe, ale můžete ho sdílet s rodinou, přáteli, nebo se svým terapeutem. Pokud chcete, můžete si založit i veřejný blog. Je jen na vás, k čemu budete chtít svůj deník využít.
  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 9:
Změňte své stravování

 1. 1
  Přestaňte jíst potraviny, které přispívají k depresi. Zpracované potraviny, jako jsou uzeniny, čokolády, dezerty, smažená jídla, zpracované cereálie a tučné mléčné produkty mohou způsobovat příznaky deprese. [24]
 2. 2
  Jezte více potravin, které zmírňují depresi. Mezi potraviny, které prokazatelně zmírňují depresi, patří ovoce, zelenina a ryby. [25] Když budete jíst více těchto potravin, vaše tělo bude mít dostatek živin a vy se budete cítit zdravěji.
 3. 3
  Zkuste středomořskou dietu. Středomořská dieta je strava typická pro oblast Středozemního moře. Obsahuje spoustu ovoce, zeleniny, ryb, ořechů, luštěnin a olivového oleje.[26]
  • U této diety byste se měli vyhýbat alkoholu, který sám o sobě způsobuje deprese.
 4. 4
  Jezte více omega-3 mastných kyselin a kyseliny listové. Neexistují sice žádné důkazy o tom, že by omega-3 nebo kyselina listová pomáhaly léčit depresi,[27] ,ale tyto živiny mají příznivé účinky při léčbě deprese, když se zkombinují s jinými druhy terapie.
 5. 5
  Všímejte si toho, jak potraviny ovlivňují vaši náladu. Několik hodin po jídle si všímejte toho jakou máte náladu. Pokud máte pocit, že se cítíte extrémně smutně nebo špatně, vzpomeňte si, co jste jedli. Zamyslete se nad tím, zda u vás některé potraviny příznaky deprese nezhoršují.
  • Nemusíte si vést detailní poznámky o všem, co sníte, ale měli byste věnovat pozornost potravinám, které mají vliv na vaši psychiku. Možná zjistíte, že když se budete některým jídlům vyhýbat, vaše příznaky se zmírní.
  Reklama

Metoda 6
Metoda 6 ze 9:
Buďte v kondici

 1. 1
  Poraďte se s lékařem, nebo s osobním trenérem. Než začnete cvičit, je důležité zjistit, která cvičení jsou pro vás nejvhodnější – jde zejména o to, co vás baví, jakou máte sílu a zda trpíte nějakými nemocemi, nebo máte staré úrazy. Poraďte se s lékařem nebo s osobním trenérem.
  • Lékař nebo trenér vám pomůže zhodnotit, které sporty jsou pro vás bezpečné a které sporty a cvičení vám dodají motivaci a budou vás bavit.
 2. 2
  Začněte cvičit. Cvičení pomáhá zlepšovat náladu a bojuje proti depresi. U náhodných klinických testů se zjistilo, že je cvičení téměř stejně účinné, jako léky. Odborníci si myslí, že se při cvičení do těla uvolňuje více neurotransmiterů a hormonů, které pomáhají regulovat také spánek. [28]
  • Pozitivní součástí cvičení jako léčby deprese je to, že spousta sportů (například běhání) vás nebude stát téměř žádné peníze.
 3. 3
  Využívejte metodu SMART a stanovujte si cíle. Stanovujte si cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově omezené. Tyto faktory vám pomohou dosáhnout úspěchu ve cvičení a dodají vám motivaci a sílu pokračovat.
  • Začněte u dosažitelných cílů. Nejprve si stanovte cíl, kterého snadno dosáhnete, abyste co nejdříve dosáhli nějakého úspěchu. Dodá vám to také sebevědomí a chuť pracovat na dalším cíli. Pokud máte pocit, že už toho více nedokážete (například po 10 minutách chůze), snažte se na sebe tlačit častěji (choďte 10 minut každý den, potom každý týden a potom celý rok). Zjistěte, jak dlouho vám vydrží motivace.
 4. 4
  Každé cvičení berte jako krok kupředu. Vždy, když budete cvičit, to berte jako léčbu své deprese a ochotu dosáhnout pozitivní změny. [29] EI pětiminutová chůze střední rychlostí je lepší, než žádné cvičení. Když na sebe budete pyšní za každý úspěch, i když bude jen malý, budete mít stále pocit, že jdete dopředu a léčíte se.
 5. 5
  Zkuste aerobní cvičení. Aerobní cvičení, jako je plavání, běh, nebo jízda na kole, jsou pro léčbu deprese ideální. Vyberte si cvičení, které vám nebude příliš zatěžovat klouby, například plavání, nebo cyklistiku.
 6. 6
  Cvičte s kamarádem. Promluvte si s kamarádem nebo s někým z rodiny a požádejte ho, aby cvičil s vámi. Když nebudete cvičit sami, budete mít motivaci. Vysvětlete tomuto člověku, že nebude snadné vás motivovat, ale že oceníte každou pomoc.
  Reklama

Metoda 7
Metoda 7 ze 9:
Zkuste jiné strategie

 1. 1
  Začněte chodit více na slunce. Některé výzkumy prokázaly, že sluneční světlo má pozitivní vliv na náladu. Je to díky vitamínu D, který můžete získávat z různých zdrojů (nejen ze slunce). [30] Nemusíte venku dělat nic konkrétního – stačí si sednout na lavičku na slunce a chvíli odpočívat.
  • Někteří psychologové pacientům s depresemi, kteří žijí v oblastech s nedostatkem slunce předepisují sluneční lampy – dosáhnete s nimi stejného účinku, jako kdybyste se postavili na přímé slunce.
  • Pokud budete venku trávit více než několik minut, použijte opalovací krém, abyste se nespálili a vezměte si sluneční brýle.
 2. 2
  Jděte ven. Práce na zahradě, procházky a další venkovní aktivity na vás budou mít pozitivní vliv. Některé z těchto činností se vztahují také ke cvičení, ale není nutné venku jen cvičit. [31] Když budete chodit na čerstvý vzduch, zklidníte si tím nervy, uvolníte tělo a zlepší se vám nálada.
 3. 3
  Najděte si nějakou kreativní činnost. Odborníci dlouho spekulují o spojení mezi kreativitou a depresí, protože si někteří lidé myslí, že deprese je cena za kreativitu. Deprese se ovšem vyskytuje častěji, když kreativní lidé nemají možnost se vyjádřit. Najděte si nějakou kreativní činnost, jako je malování, kreslení, tanec, nebo například psaní a pravidelně se jí věnujte. [32]
  Reklama

Metoda 8
Metoda 8 ze 9:
Alternativní metody léčby

 1. 1
  Zkuste třezalku tečkovanou. Třezalka je alternativní bylinný přípravek, který má prokazatelné účinky na mírné deprese. [33] Při velkých studiích se ovšem zjistilo, že není o mnoho účinnější, než placebo. Tento lék si můžete koupit bez předpisu v lékárně, nebo v drogerii.
  • Řiďte se pokyny uvedenými v příbalovém letáku a dodržujte doporučené dávkování.
  • Bylinné přípravky nakupujte pouze u ověřených prodejců. Tyto přípravky nejsou monitorovány stejně jako léky a proto se jejich kvalita a čistota liší u každého výrobce.
  • Pokud berete antidepresiva, jako SSRI, neberte třezalku. Může vám to způsobit serotoninový syndrom, který může být smrtelný.
  • Třezalka může snížit účinnost jiných léků. Ovlivňuje zejména antikoncepci, léky proti viru HIV, antikoagulanty (Warfarin), hormonální léky a léky na potlačení imunity. Pokud berete nějaké léky, zeptejte se svého lékaře, zda smíte brát třezalku.
  • Protože neexistuje dostatek důkazů o účinnosti třezalky, American Psychiatric Association tento přípravek nedoporučuje k obecnému užívání.
  • National Center for Alternative and Complementary Medicine doporučuje dávat si pozor na homeopatická léčiva a probírat všechny alternativní metody léčby se zkušeným lékařem. [34]
 2. 2
  Berte SAMe. Další alternativní metodou léčby je S-adenosyl methionin (SAMe). [35] SAMe jsou přirozené molekuly, které se nacházejí v mozku. Jejich nedostatek je spojen s depresí. Můžete je brát ve formě tablet, ve formě injekcí do žíly, nebo ve formě injekcí do svalů.
  • Produkce SAMe není regulována a účinky použitých přísad se liší podle výrobců.
  • Vždy se řiďte pokyny uvedenými v příbalovém letáku.
 3. 3
  Zkuste akupunkturu. Akupunktura je součástí tradiční čínské medicíny, která využívá malé jehličky, které se zapichují do různých částí těla, aby uvolňovaly energetické bloky a napravovaly poruchy orgánů. [36] Najděte si zkušeného akupunkturistu na internetu, nebo požádejte svého praktického lékaře o doporučení.
  • Zeptejte se ve své pojišťovně, zda vám bude akupunktura hrazena z pojištění.
  • Odborníci se neshodují na tom, zda akupunktura skutečně funguje.[37] Jedna studie prokázala spojení mezi akupunkturou a normalizací neuroprotektivních bílkovin, což je efekt podobný léků Prozac.[38] Další studie prokázala účinky srovnatelné s psychoterapií.[39] Tyto studie potvrzují určitou důvěryhodnost akupunktury jako léčby deprese, ale je nutné provést více výzkumů. [40]
  Reklama

Metoda 9
Metoda 9 ze 9:
Zkuste lékařská zařízení

 1. 1
  Požádejte lékaře, aby vám předepsal elektrokonvulzivní terapii. Elektrokonvulzivní terapie (EKT) se předepisuje ve velmi vážných případech deprese, u lidí, kteří mají sebevražedné sklony, u lidí s psychózami a katatoniemi spojenými s depresemi, nebo u lidí, kteří nereagují na žádnou jinou léčbu. [41] Tato léčba začíná mírným anestetikem, které je následováno několika elektrickými šoky do mozku.
  • Tato léčba má nejvyšší úspěšnost mezi všemi typy léčby (70-90% pacientů na ni reaguje).
  • Mezi nevýhody této léčby patří stigma, které je s ní spojeno a potenciální vedlejší účinky, jako jsou kardiovaskulární a kognitivní změny (například krátkodobá ztráta paměti).
 2. 2
  Zkuste transkraniální magnetickou stimulaci. Tato léčba (TMS) využívá magnetickou cívku, která stimuluje mozek. Jde o léčbu schválenou FDA pro pacienty s depresivními poruchami, u kterých nezabírají léky.[42] , [43]
  • Tuto léčbu je nutné podstupovat každý den, takže je pro většinu lidí značně nepohodlná.
 3. 3
  Zkuste stimulaci bloudivého nervu. Stimulace bloudivého nervu je nová léčba, která vyžaduje zavedení zařízení, které v těle stimuluje bloudivý nerv, což je jeden z hlavních nervů. Používá se u lidí, kteří nereagují na běžné metody léčby.[44] , [45]
  • Údaje o účinnosti této metody jsou omezené a existují také vedlejší příznaky implantátu, například narušení účinnosti ostatních lékařských zařízení.[46] , [47]
 4. 4
  Zkuste hloubkovou stimulaci mozku. Hloubková stimulace mozku je experimentální léčba, která zatím není schválena FDA. Vyžaduje zavedení zařízení, které stimuluje část mozku nazývanou Oblast 25.[48]
  • Zatím neexistuje dostatek důkazů o účinnosti této metody.[49] Protože jde o experimentální léčbu, přistupuje se k ní pouze v případě, že pacient nereaguje na žádné jiné metody léčby.
 5. 5
  Zkuste neurofeedback. Tato metoda se snaží „vytrénovat mozek“ tak, aby se narušily vzorce mozkové aktivity spojené s depresí. [50] Novější formy této léčby využívají funkční magnetickou rezonanci (fMRI).
  • Neurofeedback je relativně drahý a vyžaduje spoustu času. Zdravotní pojišťovny ho většinou neproplácejí.
  Reklama

Tipy

 • Vybrat si vhodnou léčbu je někdy záležitostí pokusu-omylu. Když si najdete vhodného psychiatra, nenechejte se odradit tím, že na vás nezabere první léčba, kterou vyzkoušíte. Znamená to jen to, že musíte vyzkoušet více různých metod léčby.
Reklama

Varování

 • Pokud trpíte myšlenkami na sebevraždu, ihned vyhledejte odbornou pomoc. Zavolejte si záchranku, nebo zavolejte na linku 112. Neměli byste se snažit tyto myšlenky překonat bez odborné pomoci.
Reklama

Reference

 1. http://www.nami.org/Content/NavigationMenu/Intranet/Homefront/Criteria_Major_D_Episode.pdf
 2. American Psychiatric Association. The Diagnostic and Statistical Manual, 5th Edition (DSM-5).
 3. http://www.nami.org/Content/NavigationMenu/Intranet/Homefront/Criteria_Major_D_Episode.pdf
 4. Solomon, Andrew. The Noonday Demon.
 5. American Psychiatric Association. The Diagnostic and Statistical Manual, 5th Edition (DSM-5).
 6. http://andrewsolomon.com/books/the-noonday-demon/
 7. Solomon, Andrew. The Noonday Demon
 8. American Psychiatric Association. The Diagnostic and Statistical Manual, 5th Edition (DSM-5).
 9. http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
 1. http://www.div17.org/about-the-field-of-counseling-psychology/what-is-counseling-psychology/
 2. http://www.div17.org/about-the-field-of-counseling-psychology/counseling-vs-clinical/
 3. http://www.apa.org/news/press/releases/2014/06/prescribe-medications.aspx
 4. http://www.apa.org/helpcenter/choose-therapist.aspx
 5. http://locator.apa.org/
 6. http://www.asppb.net/?page=geninfopublic
 7. http://www.nami.org/Template.cfm?Section=Health_Care_Reform
 8. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 9. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/antidepressants/art-20046273
 10. http://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=6761204&page=1
 11. http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001403
 12. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 13. http://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=1&ContentID=4552
 14. http://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=1&ContentID=4552
 15. http://bjp.rcpsych.org/content/195/5/408.long
 16. http://bjp.rcpsych.org/content/195/5/408.long
 17. http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/4928/1/SUN%2028.pdf
 18. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 19. http://www.apa.org/monitor/2011/12/exercise.aspx
 20. https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/ExerciseMot.pdf
 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908269/
 22. http://www.nydailynews.com/life-style/health/nature-good-medicine-stress-depression-report-article-1.1496476
 23. http://psychcentral.com/library/depression_creativity.htm
 24. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 25. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/brain-stimulation-therapies/brain-stimulation-therapies.shtml
 26. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 27. http://www.scientificamerican.com/article/can-acupuncture-treat-depression/
 28. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 29. http://www.scientificamerican.com/article/can-acupuncture-treat-depression/
 30. http://www.reuters.com/article/2013/09/24/us-acupuncture-depression-idUSBRE98N17420130924
 31. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 32. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/electroconvulsive-therapy/basics/definition/prc-20014161
 33. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 34. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/brain-stimulation-therapies/brain-stimulation-therapies.shtml
 35. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 36. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/brain-stimulation-therapies/brain-stimulation-therapies.shtml
 37. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf
 38. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/brain-stimulation-therapies/brain-stimulation-therapies.shtml
 39. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/brain-stimulation-therapies/brain-stimulation-therapies.shtml
 40. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/brain-stimulation-therapies/brain-stimulation-therapies.shtml
 41. http://www.isnr.net/neurofeedback-info/depression.cfm

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 8 844 krát
Stránka byla zobrazena 8 844 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama