Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Všem se nám již někdy stalo, že nám někdo ublížil a my pak cítili silnou zášť. Ačkoli se k tomu může přidružit pocit bolesti, zrady a zklamání, vztek nebo zlost může přerůst v mnohem nebezpečnější stav, pokud se tomu poddáte. Nedovolte hněvu, aby zničil vaše fyzické i psychické zdraví. Přiznejte si ho a postupně zpracujte své emoce. Bylo by sice pěkné, myslet si, že už vám nikdy nikdo neublíží, ale raději se naučte postupy, kterými se případného vzteku, zlosti nebo hněvu zbavíte.

Část 1
Část 1 ze 3:
Přiznejte si svůj hněv

 1. 1
  Pochopte principy hněvu. Naučíte-li se zvládat svůj vztek, pomůžete tím nejen svému psychickému zdraví, ale také tomu fyzickému. Zbavení se zlosti, vzeku nebo hněvu, jakkoli tomu budeme říkat, zahrnuje mimojiné i odpuštění, které má jakýsi odstrašující účinek. Lidé, kteří vám ublížili, a vy jste jim následně odpustili, vás totiž pravděpodobně nebudou chtít rozhněvat znovu.[1]
  • Zrada nebo jiné ublížení vaší osobnosti má velmi negativní vliv na vaše zdraví, protože v sobě hromadíte úzkost a stres. Ovlivní to zejména váš kardiovaskulární,[2] imunitní a nervový systém.[3]
 2. 2
  Identifikujte problém.[4] Uvědomte si, z jakého konkrétního důvodu se cítíte ublížení. Jedině zjištěním nějaké ztráty nebo jiného důvodu, který způsobil vaši bolest, můžete daný problém konfrontovat a následně ho pustit z hlavy. Důležité je také zjistit, jestli druhá osoba ví, že vám ublížila nebo nikoli. To totiž značně ovlivňuje cestu k vašemu smíření. [5]
  • Tak například, pokud vás žena podvedla a následně opustila, budete pochopitelně pociťovat hněv. Následný pocit ztráty si budete spojovat s pocitem, že již nejste milovaný, oceňovaný a respektovaný. Vaše žena navíc pravděpodobně pochopí, že vám velice ublížila.
  • Dalším příkladem může být situace, kdy váš velmi dobrý přítel dostane lístek na koncert navíc a nepozve vás. Ve vás to vyvolá vztek a smutek z pocitu ztráty kamarádství. V takovém případě váš přítel vůbec nemusí tušit, že vám nějak ublížil.
 3. 3
  Dejte průchod svému zármutku. Interpersonální konflikt a následné pocity můžeme vnímat jako proces truchlení. Pokud vám někdo ublíží, vy to pak můžete vnímat tak, jako byste tuto osobu ztratili. Prožití jednotlivých fází smutku po takovém nepříjemném zážitku je velmi důležité pro pochopení vašich emocí. Pomůžete si tím také utřídit svůj vztek a pochopíte jeho přítomnost v procesu truchlení, čímž ho později dokážete lépe ovládnout.[6]
  • Jestliže má vaše bolest kořeny v rozchodu nebo v jiném typu nějakého rozdělení vztahu, pak se vám může vaše ztráta zdát nevratná. Jestliže se ale váš vztek týká spíše toho, že si připadáte přehlížený, zapomenutý nebo jinak nerespektovaný, můžete to vnímat tak, že vás osoba dočasně opustila právě kvůli nedostatku její pozornosti a respektu.
 4. 4
  Dočasně se vyhýbejte osobě, která vám ublížila. Pokud by konflikt mezi vámi a danou osobou vyeskaloval, váš vztek by se mohl dostat zcela mimo kontrolu.[7] Se setkáním tedy počkejte, dokud neodezní prvotní nápory žalu a nepřesunou se do akceptovatelného stadia.
  • Důležité je, aby procesem smutku a jeho posunutím do zvladatelnějších úrovní prošla i druhá osoba. Jinak by totiž mohlo dojít při osobním setkání k výbuchu vzteku vůči vaší osobě. Dokonce i osoba, která vám ublížila, může mít pocit ztráty a lítosti.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Zvládání vzteku

 1. 1
  Zařvěte si. Jsou chvíle, kdy máme v náporu vzteku chuť všechno ze sebe vykřičet. Pokud právě čelíte podobnému typu hněvu nebo zlosti, udělejte si na chvíli pauzu ve čtení, zabořte obličej do polštáře a dejte svému stavu volný průchod. Křikem totiž dosáhnete fyzické úlevy. Studie prokázaly, že vybrečením a vykřičením své zloby uvolníte toxiny, nahromaděné stresem.[8]
  • Jen pro jistotu uvádíme, že byste svůj řev měli dobře utlumit právě například polštářem, abyste nevyděsili všechny sousedy v domě nebo okolí.
 2. 2
  Metaforicky řečeno, hoďte svou zlost za hlavu. Jestliže celá situace zahrnuje velké množství detailů, které vás kdykoli můžou uvrhnout do smutku či zloby, můžete si při odstraňování svého vzteku symbolicky ztělesnit každý z nich a postupně je všechny nechat odejít. Například,
  • Můžete sesbírat kameny na břehu řeky a každému z nich přisoudit jeden ze zmíněných detailů, které vás rozesmutňují nebo štvou. Potom jeden po druhém berte a házejte je do vody.[9]
 3. 3
  Rozmrzelost nahraďte soucitem. Jinak řečeno, vžijte se do pocitů druhé osoby. Uvažte důvody, které měla druhá osoba pro to, aby se chovala způsobem, jež vás tolik ranil. Možná nikdy motivaci této osoby nepochopíte kompletně nebo se s ní nedokážete ztotožnit, ale vždy je snadnější pustit zlost z hlavy, když strávíte nějakou dobu přemýšlením o pohnutkách osoby, která vás zranila.[10]
  • Pokud je to možné, neustále si připomínejte, že si druhá osoba nejspíš neuvědomovala, že vám tolik ubližuje. Pokud vám ale ubližovala vědomě, pak se snažte vžít do její situace a zkuste zjistit, proč tak činila.
 4. 4
  Rozhodněte, zda je možné usmíření. Pochopte, že samotné odpuštění ještě nemusí nutně vést i k usmíření. Pokud víte, že osoba zodpovědná za vaši zlobu lituje svého jednání a ráda by vše napravila, pak je usmíření rozhodně něčím, co byste měli zvážit.[11]
  • Na druhou stranu, pokud daná osoba není ochotná nic napravovat nebo pokud je váš smutek tak silný, že se vám již nikdy nechce nikomu věřit, usmíření nemusí být úplně na místě.
 5. 5
  Odpusťte. Uvědomte si, že jen vy sami můžete odpustit. Chcete-li se někdy zbavit vzteku kompletně, musíte druhé osobě odpustit. Každopádně odpuštění není něco, co by si zasloužil každý a za jakýchkoli okolností.[12] Vynucené nebo předstírané odpuštění nikomu nepomůže a nejméně ze všeho vám. Důležité je projít celým procesem smutku, kontroly vzteku a následného rozhodnutí, zda je pro vás odpuštění vhodným krokem nebo nikoli.
  • Uvědomte si, že pokud někomu odpustíte, neznamená to automaticky, že by se daná osoba najednou začala chovat jinak. Účelem odpuštění je v tomto případě vaše očištění od pocitů zlosti, hněvu a smutku, které se nahromadily uvnitř vaší hlavy a srdce. Odpuštění má být přínosem pro vaši osobu a jedná se o vnitřní potřebnu, ne vnější.
 6. 6
  Převezměte odpovědnost za své jednání. Během prožívání zlosti může dojít ke spoustě obviňování.[13] Důležité je ale přesně zjistit svou roli v celé situaci a přijmout případnou odpovědnost za veškeré své jednání. To ovšem neznamená, že byste si neměli uvědomovat, že vám druhá strana skutečně ublížila. Myslíme tím prostě to, že jestli jste udělali něco špatně, měli byste si to čestně přiznat, a to obzvláště tehdy, chystáte-li se usmířit.
  • Převzetí odpovědnosti můžete začít eliminací negativních emocí. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je vytvořit si seznam tří až pěti nejvíce negativních emocí, které právě pociťujete a přemýšlet nad tím, jakými pozitivními emocemi byste je nahradili.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Zpracování emocí

 1. 1
  Hledejte pozitiva. Přemýšlejte, jestli vám vaše bolest nějak pomohla posunout se nebo vyspět. Hledejte výhody nebo pozitiva a držte se jich - pomůžete tím svůj stav dříve překonat. Jestliže vám dělá problémy najít na celé bolestné situaci něco pozitivního, hledejte pozitiva v jiných situacích vašeho života a buďte za ně vděční.[14]
  • Přemýšlejte, jestli vás smutek a bolest posunuly směrem, vedoucím k novým a lepším věcem, kterým byste se jinak třeba vůbec nevydali.
 2. 2
  Buďte pozitivní. Svoji zlost sice můžete šířit okolo sebe a házet ji i na ostatní lidi, ale tím své pocity jen a pouze zhoršíte. Raději se sami zavažte, že budete kolem sebe šířit jen pozitivní vliv, čímž dokážete zlepšit své sociální vazby a následně také lépe zvládat a omezit svůj hněv.[15]
  • Obklopte se pozitivně smýšlejícími lidmi. Jednoduše řečeno, vystavíte-li sami sebe optimismu a pozitivním myšlenkám druhých lidí, dokážete tyto emoce vnést zpět i do svého života. Postupem času se vám může dokonce podařit nahradit vztek pozitivními myšlenkami vlastním přičiněním.
 3. 3
  Napište dopis nebo si začněte vést deník. Vedete-li si deník, pište do něj o svém hněvu pokaždé, když od něj potřebujete ulevit. Pokud si deník nevedete a vést nechcete, sepište zlostný dopis osobě, která vám ublížila a dostaňte ze sebe tak všechny negativní pocity. Tento dopis pak samozřejmě "neodesílejte".
  • Odeslání dopisu je téměř ve všech případech zcela nevhodné. Druhá osoba by ho mohla velmi snadno pochopit jako pomstu nebo by se nahněvala a celý problém by tak mohl vyeskalovat v ještě horší závěry.[16] Druhá strana nemusí dopis přijmout kladně ani v případě, že všechno zformulujete jemnou a slušnou formou, a to obzvláště tehdy, když trpí nízkým sebevědomím nebo má zakořeněnou nějakou bolest z osobního života.
 4. 4
  Cvičte nebo si najděte nějaké hobby. Cvičení vám poskytne fyzické uvolnění vzteku. Zvolte takovou formu cvičení nebo sportu, která vám bude vyhovovat a bude vás bavit. Vyjděte si na procházku do přírody, uvolněte se plaváním nebo si jen tak zaházejte na koš. Cílem je vzít energii, kterou byste jinak živili svůj hněv a nasměrovat ji mnohem pozitivnějším směrem, který pro vás bude prospěšný.[17]
  • Jestliže nejste zrovna sportovními nadšenci, můžete začít krátkými procházkami, najděte si nového koníčka nebo dělejte něco pěkného pro své přátele a rodinu.[18]
 5. 5
  Obraťte se na svou víru nebo meditujte. Jste-li věřící, modlete se za sílu a vůli nechat odejít svůj hněv. Ačkoli se může zdát, že odstraňování vzteku je jen ve vaší pravomoci, ve skutečnosti si můžete velmi pomoct, když část svých nadějí přenesete na prosbu boží pomoci, která může vaše srdce obměkčit natolik, že se vzteku skutečně dokážete zbavit. Ať už jste příslušníkem nějaké církve nebo ne, dalším skvělým pomocníkem pro uklidnění a stabilizaci těla, mysli i duše je meditace. Existuje velké množství různých typů meditace, určených pro různé účely (například pro navození spánku), takže si vyberte skutečně jen podle svých preferencí.
  • Proberte svůj stav s duchovním nebo s lidmi stejného vyznání, kteří vám poskytnout podporu a navedou vás na správnou cestu. Také si čtěte v duchovních textech své církve nebo ve spirituálních knihách, zabývajících se otázkami hněvu a odpuštění.
 6. 6
  Vyhýbejte se společenským akcím, je-li to nutné. Jestliže se máte zúčastnit nějaké události, na které byste se mohli potkat s osobou, která vám ublížila, a nechcete riskovat rozpoutání hádky nebo jiné nepříjemné situace, není nic špatného svou účast odmítnout, a to i v případě, že ostatní lidé vaše pohnutky nepochopí.
  • Zároveň si ale kvůli této osobě nenechte ruinovat svůj společenský život. Jestliže je většina vašich přátel společná s jejími, pak si naplánujte čas, který s nimi trávíte tak, abyste se s danou osobou, pokud možno, vůbec nesetkali.
  Reklama

Reference

 1. Wallace H, Exline J, Baumeister R (2008) Interpersonal consequences of forgiveness: does forgiveness deter or encourage repeat offenses?" Journal of Experimental Social Psychology. 44, 453-460.
 2. Sanchez-Gonzalez, Marcos A., et al. "Impact of negative affectivity and trait forgiveness on aortic blood pressure and coronary circulation." Psychophysiology 52.2 (2015): 296+. Academic OneFile. Web. 29 Jan. 2015. http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA398478725&v=2.1&u=nat&it=r&p=AONE&sw=w&asid=247159d41436f5ecec1292f2f472fe97
 3. http://www.mayoclinic.org/healthy-living/adult-health/in-depth/forgiveness/art-20047692
 4. http://www.aish./sp/pg/Six-Steps-to-Letting-Go-of-Anger.html
 5. Newman, Leonard S., and Lindsay R. Kraynak. "The ambiguity of a transgression and the type of apology influence immediate reactions." Social Behavior and Personality: an international journal 41.1 (2013): 31+. Academic OneFile. Web. 30 Jan. 2015. http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA333742333&v=2.1&u=nat&it=r&p=AONE&sw=w&asid=541f37c08e4913d2aed211f060cd9414
 6. Stimec, Arnaud and Poitras, Jean, Ripeness, Readiness and Grief in Conflict Analysis. IACM 23rd Annual Conference Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1615043 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1615043
 7. Stimec, Arnaud and Poitras, Jean, Ripeness, Readiness and Grief in Conflict Analysis. IACM 23rd Annual Conference Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1615043 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1615043
 8. http://tinybuddha.com/blog/40-ways-to-let-go-and-feel-less-pain/
 9. http://tinybuddha.com/blog/40-ways-to-let-go-and-feel-less-pain/
 1. http://tinybuddha.com/blog/40-ways-to-let-go-and-feel-less-pain/
 2. http://www.virtualhospice.ca/en_US/Main+Site+Navigation/Home/Topics/Topics/Emotional+Health/Guilt_+Regret_+Forgiveness_+Reconciliation.aspx
 3. Pies, Ronald. "Who can forgive Jared Loughner?" Psychiatric Times Feb. 2011: 1. Academic OneFile. Web. 29 Jan. 2015. http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA250886694&v=2.1&u=nat&it=r&p=AONE&sw=w&asid=e2830d054df4c511fee2486309cb1f1a
 4. Stimec, Arnaud and Poitras, Jean, Ripeness, Readiness and Grief in Conflict Analysis. IACM 23rd Annual Conference Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1615043 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1615043
 5. http://itmanagersinbox.com/1894/5-ways-to-stay-positive-in-negative-situations/
 6. http://www.huffingtonpost.com/carl-phillips/leave-positive-footprints_b_5047596.html
 7. Stimec, Arnaud and Poitras, Jean, Ripeness, Readiness and Grief in Conflict Analysis. IACM 23rd Annual Conference Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1615043 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1615043
 8. Stimec, Arnaud and Poitras, Jean, Ripeness, Readiness and Grief in Conflict Analysis. IACM 23rd Annual Conference Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1615043 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1615043
 9. http://psychcentral.com/lib/leave-that-pillow-alone-better-ways-to-deal-with-anger/0002874

O tomto wikiHow

Catherine Boswell, PhD
Spoluautorem článku je :
Licencovaná psycholožka
Spoluautorem tohoto článku je Catherine Boswell, PhD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 7 382 krát
Stránka byla zobrazena 7 382 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama