Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Vztah, při kterém jste závislí, se dá charakterizovat jako potřeba vázat se nebo 'držet' osobu ve své blízkosti navzdory negativním důsledkům. Může se to stát jak v milostném vztahu tak v kamarádském. V takových vztazích se můžete cítit jako byste této osobě dávali vše, co můžete a nazpět dostali jen trochu naplnění. Pokud trpíte nezdravým upnutím na nějakou osobu, můžete začít tím, že prozkoumáte, o co vlastně ve vztahu jde a poté přejdete k několika krokům, abyste prolomili nezdravé obsesivní upnutí.

Část 1
Část 1 ze 3:

Analyzujte vztah se závislostí

 1. 1
  Udělejte si seznam. Napište sloupeček pozitivních věcí, které ze vztahu získáváte a další sloupeček, kde vyjmenujete negativa. Jděte do hloubky svého života, abyste zjistili, jestli jsou vaše sociální, mentální, emocionální a profesionální spojení zdravá. [1] Zde jsou některé aspekty zdravého vztahu ke zvážení:[2]
  • Otevřená, upřímná komunikace. Oba lidé se cítí schopní vyjádřit své pocity a názory bez strachu nebo ublížení či bagatelizování. Oba používají milý starostlivý jazyk pro vyjádření svých pocitů a neužívají posměšné nebo obviňující výrazy. Ani jeden se nesnaží omlouvat své činy. Oba si uvědomují důležitost emocí ostatních.
  • Férovost a vyjednávání. Oba jsou svolní k vyjednávání a kompromisům, aby našli zdravé řešení. Ani jeden neustupuje nebo to nevzdává. Oba se snaží nahlížet na situaci z pohledu druhé osoby. Ani jeden se nesnaží "vyhrát za každou cenu" na účet toho druhého.
  • Sdílená zodpovědnost a moc. Ani jedna osoba nedělá všechna rozhodnutí. Pokud dělá běžně rozhodnutí jedna osoba, je to tím, že to vyhovuje oběma stranám.
  • Respekt. Oba lidé se cítí být ceněni za své já. Oba vyjadřují, že si toho druhého cení. Dokonce, i když jsou rozzlobení nebo zranění, jsou oba schopní prokázat respekt a neužívat urážlivý, násilný jazyk nebo činy.
  • Důvěra a podpora. Oba se vzájemně podporují. Pro druhou osobu chtějí jen to nejlepší. Cítí, že se na sebe mohou vzájemně spolehnout. Oba se cítí bezpečně, když sdílejí své emoce, přání a potřeby, aniž by se báli, že je za to někdo bude soudit.
  • Důvěrnost. Může to být fyzická náklonnost. Může to být také respekt k hranici soukromí druhé osoby. V opravdu důvěrném vztahu se nikdo nepokouší ovládat nebo kontrolovat chování druhé osoby.
  • Osobní čestnost. Oba mají smysl odlišit sebe od vztahu. Oba mají smysl pro samostatnost a mají vlastní hodnoty, záliby a přesvědčení. Oba partneři jsou zodpovědní za svá slova a činy.
 2. 2
  Projděte si předešlé vztahy. Mnoho lidí, kteří se stali na někom závislí, trpěli při neadekvátních vztazích v rodině. Těmto členům rodiny často nikdo nedůvěřoval nebo neuspokojoval základní potřeby, jako je potrava, přístřeší nebo emocionální podpora.[3]
  • Pokud vám osoba, na které jste závislí, připomíná nějakého člena rodiny, možná si chcete nahradit předešlý nepovedený vztah právě tímto novým. Abyste se pohnuli z místa, budete muset své pocity ohledně těchto dvou vztahů odlišit.
  • Charakteristickým znakem závislé osoby je, že přitahuje osoby, které jsou nestálé.[4] Možná si vždy hledáte přátele, nebo začnete vztah s lidmi, kteří jsou emocionálně nedosažitelné. Přezkoumejte předešlé vztahy, abyste zjistili, jestli je to váš případ.
 3. 3
  Dělejte si o vztahu záznamy. Pravidelně si zapisujte, jak se ve vztahu cítíte a jaké chování, naděje a fantazie chováte. Každodenní psaní o vztahu vám může pomoci vyhnout se komentování špatných momentů a předstírání že je vztah stále v pořádku. [5]
 4. 4
  Zapište si styly vaší komunikace a spolupráce. V návykovém vztahu je pár zpravidla neschopný diskuze nad riskantními tématy a často je překryje polopravdou. Pokud si všimnete, že s partnerem jen zřídka vedete opravdu důvěrný rozhovor, týkající se osobních obav nebo snů, možná jste v návykovém vztahu. [6]
  • Zdravý vztah zahrnuje důvěrnost, ve které jde rozhovor pod povrch, do oblastí, které byste běžně nesdíleli s veřejností. Taková oddanost zahrnuje dávat a dostávat stejně jako oboustranný užitek ze vztahu.[7]
  • Nezdravý a návykový vztah stojí obecně nad povrchem a mívá několik vyplňujících konverzací. Možná vždy před druhou osobou předstíráte, že jste veselí, ale uvnitř se cítíte zmatení a smutní. Můžete se cítit uvolněně a šťastně jen když to druhá osoba cítí stejně. Bojíte se, co by se stalo, když byste milenci nebo příteli řekli, jak se opravdu cítíte. [8]
 5. 5
  Přijměte to, že pokud vidíte známky obsese, ovládání nebo zneužití, je vztah nezdravý.[9] Pokud vám vztah s jinou osobou způsobil ztrátu identity, ztrátu jiného vztahu, a pocit jako byste nemohli bez dané osoby ani fungovat, jsou to znaky návykového vztahu. Potřebujete z takového vztahu odejít, než se situace ještě zhorší.
  • Mezi známky posedlosti ve vztahu mohou patřit bludné tendence, ve kterých je váš partner nebo přítel zveličuje jakýkoliv váš kontakt s ostatními. Tato osoba si může myslet, že když se usmějete na někoho cizího, znamená to něco víc. Mohou chtít kontrolovat váš mobilní telefon nebo email aby se ujistili, že je vztah mezi vámi prioritou.[10]
  • Partner, který vás kontroluje, může způsobit, že se budete cítit jako byste ztratili svou vlastní osobnost. Taková osoba ve vás může vyvolávat pocit viny za čas strávený jinde natolik, až zjistíte, že už netrávíte skoro žádný čas s rodinou a dalšími přáteli.
  • Většina lidí si myslí, že zneužití ve vztahu vede k fyzickému násilí. Ve skutečnosti ale může obsese a ovládání vést k emočnímu zneužívání. Pokud vás partner nebo přítel izoluje od ostatních, chová se majetnicky, snaží se vám namluvit jak se chovat nebo vás shazuje, aby si nad vámi udržel autoritu, můžete se nacházet ve vztahu s emočním zneužíváním.[11]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Přerušení nezdravého vztahu

 1. 1
  Určete si, které části závislého vztahu jsou fantazie a které realita. V takovém vztahu je běžné vidět svého partnera přes růžové brýle. Máme sklony udržovat představy o tom, jakého partnera chceme mít, protože doufáme, že se to jednou stane skutečností. Také si vymýšlíme o vztahu příběhy, které vyprávíme ostatním lidem.[12]
  • Přijměte realitu ohledně svého partnera. Namísto toho, abyste říkali, "on není tak špatný; koupil mi k narozeninám náhrdelník", řekněte si o svém partnerovi pravdu: "Ona předstírá, že žárlí na všechny, s kým se scházím, takže se nakonec budu scházet jen s ní" nebo "Vždy mi brání ve vídání mé rodiny." Pokud vztah – platonický nebo milostný - způsobuje, že se cítíte bezmocní nebo ovládání, musíte si to přiznat. Nepředstírejte, že je vše v pořádku, jen proto, abyste vztah udrželi.
  • Zveličování (neúměrné nafukování věcí) a minimalizace (vidět věci jako méně důležité než jsou) bývají běžnou poruchou vnímání, způsoby myšlení, které nám nepomáhají a ani si je nemusíme uvědomovat. Pokud zjistíte, že neustále hledáte omluvy nebo vypouštíte věci jako "není to tak špatné," můžete toto překrucování používat, abyste si obhájili proč zůstat ve vztahu. [13]
 2. 2
  Prolomte fyzické vazby, které k dané osobě máte. Vazby mohou zahrnovat například finance, domácí nebo pracovní projekty. Pochopte, že si budete muset nechat nějaký čas na to, abyste tyto vazby prolomili. Také se zeptejte sami sebe, jestli je vaše závislost ve vztahu založena na výhodách, které jsou vám k dispozici díky tomu, že s danou osobou jste.[14]
  • Změňte si bankovní účet, a pokud jste s touto osobou finance sdíleli, přijímejte výplaty na nový účet.
  • Pokud máte nezdravý vztah se spolubydlícím, podívejte se po novém dočasném bydlení k pronájmu nebo koupi.
  • Zbavte se alkoholu, drog, jídla, sexu a dalších spouštěčů, které by vás mohli lákat, abyste setrvali ve vztahu.
 3. 3
  Naplánujte aktivity s pozitivními lidmi ve vašem životě. Boji proti negativní energii a feedbackům, které jste dostávali v závislém vztahu, nahraďte pozitivní zpětnou vazbou z jiných zdrojů. Obnovte spojení a obklopte se prosperujícími lidmi, kteří si budou vážit toho co nabízíte.[15]
 4. 4
  Stanovte si osobní cíle. Pokud jste ignorovali sami sebe z důvodu závislosti na jiné osobě, zkuste nový koníček, začněte trénovat na fitness událost nebo jděte po povýšení v práci. Pokud na sobě začnete pracovat, budete schopni jasně pozorovat, jak odstřihnutí jste byli v závislém vztahu. [16]
 5. 5
  Udělejte si seznam nezávislých tužeb. Každou položku začněte větou “Já chci…“ nebo “ Chtěl bych…“ takže budete schopni začít oddělovat své osobní touhy od těch vztahových. Tyto touhy se mohou pohybovat od přání navštívit Itálii po nový vysněný účes a barvu. Když se dostáváte z milostné závislosti, zaměřte se jen sami na sebe.[17]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Podpořte svou nezávislost

 1. 1
  Rozhodněte, jak si s danou osobou poradíte, když vás bude v budoucnu kontaktovat. Přemýšlejte nad plánem, nebo si vytvořte scénář, jak budete odpovídat, když se s touto osobou setkáte. Pamatujte: pokud vám někdo snižuje sebevědomí a cítíte se kvůli němu malí a nemilovaní, měli byste kontakt s takovou osobou omezit.[18]
  • Například chce-li s vámi mluvit po telefonu, navrhněte datum a čas a potom jděte k přátelům, kteří vás podporují, abyste hovor vyřídili.
 2. 2
  Očekávejte abstinenční příznaky. Namísto euforie, nadšení a pobláznění můžete po přerušení závislého nevyrovnaného vztahu očekávat strach, pochybování o sebe sama, pocit osamocení a paniku. Fyzické příznaky mohou napodobovat ty při užívání návykových látek jako je neschopnost spát nebo jíst, křeče, třes nebo nevolnost. Je to běžnou součástí přerušení vazby, která vám dávala pozitivní pocity. Příznaky časem vymizí. [19]
 3. 3
  Musíte čelit pocitům osamocení a depresi. Pokud cítíte chronickou depresi, vyhledejte služby odborného poradce. Ukončení závislého vztahu ve vás může vyvolávat pocit vnitřní prázdnoty a také pocit, že už nikdy nenajdete osobu, kterou budete milovat. Poradce vám poradí jak pochopit důležitost práce na svém já a ujištění se že jste zdraví a celiství.[20]
  • Mějte na mysli, že pocity méněcennosti nemohou být potlačeny vztahem; musíte si tyto pocity vyřešit, abyste byli schopní plně milovat sebe a další osoby. Vyřešte problémy se svým sebevědomím ihned, před tím než začnete znovu randit.
 4. 4
  Připojte se ke skupině založené na vztahově závislých.[21] Možná vám bude připadat divné vyrovnávat se s problémem posloucháním vítězoslavných příběhů jiných, kteří se vyvázali ze závislého vztahu. Spolu s navštěvováním poradce pro individuální konzultace vám může setkávání s lidmi, jako jste vy pomoci přiučit se něco o závislých vztazích a naučit se jak se v budoucnu takovým nezdravým vztahům vyhnout.
 5. 5
  Starejte se o sebe. Může být jednoduché se zanedbávat, když se cítíte špatně z konce vztahu s někým, na kom vám záleželo. Udělejte si čas na jídlo a pravidelné cvičení, dobře se vyspěte a řádně se o sebe starejte. Když budete každý týden dělat několik sebe pečujících aktivit, může vám to také napomoci, abyste se cítili lépe, a přinese to nějaký režim do nově nabyté samostatnosti. Relaxujte v uklidňující bublinkové koupeli, nechte si udělat nový střih nebo účes nebo navštivte lázně a nechte si udělat masáž. Nezanedbávejte se, protože se cítíte špatně.[22]
 6. 6
  Naučte se určit patřičné hranice vztahu nebo přátelství.[23] Hranice jsou významné pro zdravý, stabilní život. Mnoho lidí se nesprávně domnívá, že pokud si jsou s někým extrémně blízcí na první schůzce, je to znakem ideálního spojení. Mějte na paměti, měli byste mít život i mimo svého přítele/ přítelkyni nebo kamaráda.
  • Příště až potkáte někoho nového, buďte přímí, co se týče vašich potřeb a jakýchkoliv omezení, které si chcete určit. Ve zdravém vztahu by měli mít oba partneři své slovo ohledně toho, jak se věci mají. Neplýtvejte svou energií v dalším nevyrovnaném vztahu.
  • Při posunu kupředu vždy pamatujte a uvědomujte si předešlé vztahy/kamarádství, ze kterého jste se poučili. S každou osobou, která vstoupí do vašeho života, jděte na věci pomalu. Vždy pamatujte na své potřeby a praktikujte sebe péči.[24]
  • Nakonec pokračujte ve vyhledávání podpory u svého poradce nebo skupiny abyste získávali informace a podporu při budování nových zdravých vazeb.
  Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Deník

Varování

 • Pokud se cítíte naprosto osamocení po ukončení nevyrovnaného vztahu/ kamarádství, oslovte rodinu nebo přátele a vytvořte si podpůrný systém z osob, které vám rády během tohoto těžkého období pomohou.
 • Pokud vám někdo ve vztahu ubližuje, musíte při odchodu přejít k ochranným opatřením. Možná budete muset požádat policii o doprovod nebo soudní zákaz styku, abyste se ujistili o svém bezpečí při odchodu od partnera.
Reklama

O tomto wikiHow

Samantha Fox, MS, LMFT
Spoluautorem článku je :
Manželská a rodinná terapeutka
Tento článek spoluautorem článku je Samantha Fox, MS, LMFT. Samantha Fox je manželská a rodinná terapeutka v soukromé praxi v New Yorku. S více než desetiletou zkušeností se Samantha specializuje na vztahy, sexualitu, identitu a rodinné konflikty. Rovněž poskytuje poradenství v oblasti životních změn pro jednotlivce, páry a rodiny. Je držitelkou magisterského titulu i licence pro manželskou a rodinnou terapii. Samantha je vyškolena v oblasti interních rodinných systémů (IFS), akcelerované zážitkové dynamické psychoterapie (AEDP), terapie zaměřené na emoce párů (EFT) a narativní terapie. Tento článek byl zobrazen 11 952 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 11 952 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama