Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Při psaní odborného článku nebo nějaké knihy je důležité uvést použitou literaturu, knihy, články a ostatní zdroje použité ve vaší práci. Pro citaci použité literatury se ve světě obvykle používá jedna ze tří různých citačních norem: Citační styl Americké psychologické asociace (APA) pro psaní vědeckých článků, Americké asociace moderního jazyka (MLA) pro odborné články z humanitních oborů a Chicagský citační styl (CMS) pro knihy a tisk.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Citační norma APA

 1. 1
  Vytvořte seznam použité literatury. Vyčleňte poslední stránku pro zdroje použité literatury. Použijte nadpis „Použité zdroje.“ A vypište všechny články, knihy webové publikace a ostatní zdroje z kterých jste čerpali.
 2. 2
  Citujte články. Citace článků musí obsahovat autorovo jméno, rok vydání, název článku, název publikace, ročník a číslo vydání, citované stránky ve formátu: Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok vydání). „Název článku.“ „Název tisku“, ročník číslo (číslo vydání), stránky.
  • Ukázka: Jensen, O. E. (2012). "African Elephants." Savannah Quarterly, 2(1), 88.
  • Články dostupné na internetu je třeba označit slovy „Dostupné z“ následované internetovou adresou.
  • Uveďte pokud možno všechny údaje. Pokud některá informace chybí, je možné ji vynechat.
 3. 3
  Citujte knihy. Při citaci knih uvádíme jméno autora, rok vydání, název knihy, město vydání, jméno nakldatelství ve formátu: Autor, A. A. (rok). Název knihy. Město vydání: Nakladatelství.
  • Ukázka: Worden, B. L. (1999). Echoing Eden. New York, New York: One Two Press.
 4. 4
  Citujte internetové stránky. V citacích internetových stránek uvádíme jméno autora, úplné datum (rok, měsíc, den), název internetové stránky, údaj o dostupnosti „Dostupné z“ včetně internetové adresy. Citace se uvádí v následujícím formátu: Autor, A. A. (rok, měsíc, den). Název stránky/dokumentu. Dostupné z http://URL internetové stránky
  • Ukázka: Quarry, R. R. (May 23, 2010). Wild Skies. Dostupné z http://wildskies.com.
  • Pokud není možné dohledat autora, je možné začít názvem stránky. Chybí-li datum, využijeme zkratku "n.d." (no date).
 5. 5
  Vytvářejte přímé citace. V textu citujeme podle citačního stylu APA pomocí krátkého odkazu v kulatých závorkách, který odkazuje na úplnou citaci na konci odborné publikace.
  • Pokud parafrázujete nějaký zdroj, je třeba zahrnout příjmení autora a rok vydání. Například: „V průzkumu se ukázalo, že počet urozených lidí během posledních deseti let klesl (Jensen, 2011).
  • Přímé citace musí obsahovat příjmení autora, rok a číslo stránky. Například: „Populace motýla monarcha stěhovavého v důsledku globálního oteplování klesá“ (Jensen, 2011, s. 380).
  • Pokud neznáte jméno autora je možné jej nahradit citací začátku publikace. Například: Stále méně motýlu je možné spatřit na pobřeží Kalifonie (Butterfly News, 2011).
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Sepsání bibliografie ve stylu MLA

 1. 1
  Vytvořte seznam použité literatury. Vyčleňte si poslední stránky pro seznam použité literatury. Použijte nadpis "Použité zdroje" v citačním stylu MLA a vypište všechny články, knihy webové publikace a ostatní zdroje z kterých jste čerpali.
 2. 2
  Citujte články. Citace článků musí obsahovat příjmení a jméno autora, název článku, název publikace, ročník a číslo vydání, datum a stránky. U citací ve stylu MLA je důležité dodržovat pravidla interpunkce a psaní kurzívou jsou psány v následujícím formátu: Příjmení, jméno autora. „Název článku.“ „Název periodika“ ročník Datum: stránky.
  • Ukázka: Green, Marsha. "Life in Costa Rica." Science Magazine 1 4 Mar. 2013: 1-2.
  • Uveďte všechny informace, které máte k danému článku k dispozici.
 3. 3
  Citujte knihy. Citace knih musí obsahovat příjmení a jméno autora, název knížky, místo vydání, nakladatelství a rok vydání a měla by být v následujícím formátu: příjmení, jméno. „Název knihy“. Další informace. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání.
  • Ukázka: Butler, Olivia. Parable of the Flower. Sacramento: Seed Press, 1996.
 4. 4
  Citujte internetové stránky. Citace internetových stránek musí obsahovat příjmení a jméno autora (pokud je dostupné), název článku nebo projektu, název internetové stránky, datum zveřejnění, název sponzora, den navštívení a kompletní internetovou adresu v tomto formátu: Příjmení, jméno autora. „Název citované části projektu, databáze" Název stránky, projektu nebo databáze.“ Informace týkající se elektronického zveřejnění (den zveřejnění nebo poslední aktualizace a název sponzora). Datum přístupu a <full URL>.
  • Ukázka: Jong, June. "How to Write an Essay." Writing Portal. 2 Aug. 2012. University of California. 23 Feb. 2013. <http://writingportal.com>.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Sepsání bibliografie ve stylu CMS

 1. 1
  Vytvořte seznam použité literatury. Vyčleňte si poslední stránky pro seznam použité literatury. Použijte nadpis "Použité zdroje" v citačním stylu MLA a vypište všechny články, knihy webové publikace a ostatní zdroje z kterých jste čerpali.
 2. 2
  Citujte články. Při citaci článků uvádíme celé jméno autora, název článku, název deníku nebo časopisu, ročník, den otištění článku a číslo stránky. U citací z novin se ročník vynechává. Citace se zapisuje v následujícím tvaru: Jméno a příjmení autora. „Název článku.“ „Název deníku“. Ročník (rok): číslo stránky.
  • Ukázka: Skylar Marsh. "Walking on Water." Earth Magazine 4(2001): 23.
 3. 3
  Citujte knihy. Při citaci knih uvádíme celé jméno autora, název knihy, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, číslo stránky. Citace se zapisuje v následujícím tvaru: Walter White. Space and Time. New York: Lindon Press, 1982.
 4. 4
  Citujte internetové stránky. Při citaci internetových stránek uvádíme jméno společnosti nebo organizace, název internetové stránky nebo článku, datum poslední změny a kompletní internetovou adresu. Citace se zapisuje v následujícím tvaru: Název společnosti. „Název internetové stránky.“ Datum poslední změny. Internetová adresa.
  • Ukázka: University of California. "History of University of California." Last modified April 3, 2013. http://universityofcalifornia.com.
  Reklama

Tipy

 • Ujistěte se, že jste správně ocitovali všechny zdroje literatury použité ve vaší publikaci.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 4 828 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 4 828 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama