Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Ať už chcete být nejlepší ve škole nebo mít úspěšnou kariéru, efektivní psaní poznámek je dovednost, která se hodí na zapisování a zapamatování důležitých informací. Pokud budete postupovat podle následujících kroků a řídit se uvedenými radami, tak nejen, že se naučíte, jak si správně dělat poznámky, ale také se naučíte, jak je lépe používat.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Jak se připravit

 1. 1
  Připravte si materiál vhodný na psaní poznámek. Možná to zní jasně, ale je důležité, abyste měli všechny potřeby na psaní poznámek pohromadě a připravené na začátek hodiny, meetingu nebo přednášky.
  • Pokud používáte hlavně papír a tužky, tak mějte nachystaný sešit o velikosti A4, v kterém máte dostatek volných stran a dvě propisky. Pokud používáte notebook, tak se ujistěte, že je nabitý nebo si sedněte blízko zásuvky.
  • Pokud nosíte brýle, tak si je nezapomeňte vzít s sebou. Může se stát, že učitel či profesor něco důležitého napíše na tabuli a vy si to budete potřebovat přečíst. Nezapomeňte si však s sebou vzít látku na čištění brýlí, takže si je v případě potřeby budete moct vyčistit. Také si sedněte do té části místnosti, v které dobře uslyšíte a uvidíte přednášejícího.
 2. 2
  Přijděte připravení. Předtím, než přijdete do třídy, do přednáškového sálu nebo na meeting, si nezapomeňte zpětně projít poznámky zminula. Dostanete se do té správné nálady, zorientujete se v poznámkách a budete připravení začít tam, kde jste naposledy skončili.
  • Pokud jste si měli před hodinou načíst nějaké četby, tak to nezapomeňte udělat. Pomůže vám to lépe pochopit probíranou látku, témata, koncepty a myšlenky, které vám bude učitel/profesor prezentovat v hodině. Dobrým nápadem je si vyznačit hlavní myšlenky z každého článku, části nebo kapitoly, kterou jste si přečetli a mít je po ruce. Napište si je na jednu stranu papíru a na druhou stranu si přidávejte poznámky během hodiny.[1]
  • Zapamatujte si, že „nepřipravíte-li se, tak se připravíte– neuspět“.
 3. 3
  Buďte aktivními posluchači. Stává se, že během psaní poznámek lidé přestanou vnímat to, co profesor či učitel říká a začnou si bezmyšlenkovitě zapisovat každé slovo.
  • To je však chyba. Pokud se nesnažíte pochopit téma dané přednášky, tak přicházíte o jedinečnou možnost něco nového se naučit.
  • Tím pádem byste se měli snažit absorbovat informace, které slyšíte napoprvé. Nebudete se je muset pak moc učit a je méně pravděpodobné, že danou látku nepochopíte.
 4. 4
  Pište si poznámky ručně. Psaní poznámek na notebooku je sice pohodlné, ale podle studie udělané na Princeton University lidé, kteří si dělají poznámky ručně, si dané informace lépe pamatují.
  • Pravděpodobně je to způsobené tím, že lidé, kteří si dělají poznámky na počítači, mají tendenci si zapisovat slovo od slova, aniž by věnovali pozornost obsahu přednášky.
  • Lidé, kteří píší ručně, navíc nemohou psát tak rychle, aby si stíhali zapsat každé slovo, takže jsou nuceni věnovat větší pozornost probírané látce – musí si totiž vybrat informace, které si chtějí poznamenat a které se jim zdají nejdůležitější a nejrelavantnější.[2]
  • Tudíž byste se měli snažit psát poznámky ručně kdykoliv je to možné.
 5. 5
  Nemějte strach pokládat otázky. Pokud se stane, že něčemu nerozumíte, tak si to poznamenejte a nezabývejte se tím – později požádejte učitele/profesora o vysvětlení.
  • Popřemýšlejte o tom – pokud něco nechápete teď, tak to tím spíš nebudete chápat později během učení se na zkoušku.
  • Nebojte se zeptat se učitele/přednášejícího, jestli by mohlo zopakovat, co řekl – tím spíš, pokud si myslíte, že řekl něco důležitého.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Jak si psát poznámky co nejlépe

 1. 1
  Soustřeďte se na klíčová slova a koncepty. Nejdůležitější změnu, kterou můžete udělat proto, abyste zlepšili své dělání poznámek, je soustředit se jen a pouze na zapisování klíčových slov a konceptů.
  • Identifikujte ty nejrelevantnější informace. Zapište si jednotlivá slova a klíčové fráze, které jsou nejrelevantnější vůči danému tématu – data, jména, teorie, definice – pište si jen ty nejdůležitější detaily. Vynechte veškerá zbytečná slova a podružné detaily – na to si stačí přečíst učebnici.
  • Přemýšlejte o tom, co si chcete zapsat. Proč chodíte do daného předmětu? Proč vás váš zaměstnavatel poslal na danou konferenci? Zpočátku můžete mít tendenci si zapisovat vše, co slyšíte. Zapamatujte si však, že si děláte poznámky proto, abyste se z nich naučili něco nového – nepíšete román.
  • Upřednostňujte "nové" informace. Nemařte čas zapisováním si informací, které již znáte – je to zbytečné a zbytečné tím ztrácíte čas. Soustřeďte se na zapisování informací, které jste ještě nikdy předtím neslyšeli – právě v takovém případě je zapisování poznámek nejhodnotnější.
 2. 2
  Použijte metodu "otázka, odpověď, důkaz". Jedná se o velmi efektivní metodu psaní poznámek, jelikož vás to přinutí více přemýšlet nad tím, co si zapisujete a lépe tak dokážete popsat danou látku vlastními slovy. Tato technika přefrázování informací je osvědčená v pomáhání studentům lépe pochopit a efektivněji se naučit novou látku.[3]
  • Místo přesného kopírování veškerých informací se snažte pozorně poslouchat přednášející a snažte se pochopit probírané téma. Poté, si udělejte poznámky ve formě otázek, které dané téma ve vás vyvolalo. Následně je zodpovězte.
  • Například, pokud otázka zněla "jaké je hlavní téma Shakespearova Romea a Julie?", tak odpověď může znít "Romeo a Julie není jen tragický příběh o lásce, ale i příběh o tom, jaké dopady má nenávist na lidský život ".
  • Pod touto odpovědí pak můžete sepsat důkazy pro váš závěr, v kterých budete poukazovat na určité příklady v textu. Tato strategie vám umožní zaznamenat všechny důležité informace v přehledné a dobře čitelné formě.
 3. 3
  Zkuste těsnopis. Průměrný student napíše asi 1/3 slova za sekundu, zatímco průměrný přednášející řekne asi 2/3 slova za sekundu. Může být tedy vhodné si vyvinout nějaký vlastní druh těsnopisu, který vám pomůže psát efektivněji a nebudete pozadu.
  • Zkuste si vytvořit vlastní zkratky pro slova, která se neustále opakují. Slovíčka jako je spojka „a“ zkuste psát formou nějakého znaku. Také zkuste zkracovat dlouhá slova, která se neustále objevují během přednášky.
  • Nezapomeňte, že je důležité, abyste byli schopni po sobě daný text přečíst – pokud vám to dělá potíže, tak si zkuste na vnitřní stranu obalu sešitu napsat klíč se svými zkratkami. Nebo se po přednášce můžete k textu vrátit a zkrácená slova dokončit.
  • Pokud je přednášející příliš rychlý (navzdory tomu, že píšete těsnopisem), tak si přineste hlasový záznamník – budete si tak moct přednášku znovu poslechnout a doplnit jakékoliv mezery v poznámkách.
 4. 4
  Snažte se mít své poznámky vizuálně pěkné. Nebude se vám chtít studovat z poznámek, které jsou nepřehledné, špatně zorganizované a špatně čitelné. Je důležité, aby nějak vypadaly! Tady je několik tipů, jak si vytvořit pěkné poznámky:
  • Vždy začněte na nové stránce. Poznámky se vám budou lépe číst, pokud každou přednášku začnete na nové stránce. Do pravého horního rohu si napište datum a pište pouze na jednu stranu papíru – tím spíš, pokud máte příliš propustný papír.
  • Snažte se psát čitelně. Psaní poznámek bude úplnou ztrátou času, pokud je po sobě nemůžete později přečíst! Ať už píšete jakkoliv rychle, vždy se snažte psát hezkým, čitelným písmem. Snažte se psát tiskacím.
  • Používejte široké okraje. Udělejte si pomocí pravítka dostatečně široké okraje na levé straně papíru. Vyhnete se zbytečnému přeplnění dané stránky poznámkami a budete mít prostor na doplňující informace, které si budete poznamenávat během učení se na zkoušku.
  • Používejte symboly a diagramy. Používejte šipky, puntíky a čtverečky, diagramy a grafy a jiné vizuální pomůcky, které vám pomohou lépe si asociovat a zapamatovat klíčové koncepty – tím spíš, pokud máte vizuální paměť.
 5. 5
  Zorganizujte si poznámky podle barev. Spoustě lidí pomáhá psát si klíčové informace barevně, protože se jim tak dobře čtou a lépe si je zapamatují.
  • To je dáno tím, že barva stimuluje kreativní část našeho mozku. Poznámky tak působí zajímavěji a podstatně lépe se pamatují.[4]
  • Zkuste používat různé barvy pro různé části poznámek – například, pište si otázky v červené, definice v modré a shrnutí v zelené barvě.
  • Také můžete používat zvýrazňovače na zvýraznění klíčových slov, dat a definicí. Nepřežeňte to však – věnujte se hlavně studování, ne zvýrazňování textu.
 6. 6
  Dělejte si poznámky z učebnice. Po hodině nebo přednášce si udělejte doplňující poznámky z učebnice. Dělání poznámek z učebnice je další dovednost, kterou se hodí dobře zvládat.
  • Rychle si projděte daný text: Předtím, než začnete číst text, si jej rychle projděte, ať získáte představu o tom, o čem vlastně je. Přečtěte si úvod a závěr, nadpisy a podnadpisy a první a poslední větu každého odstavce. Také se podívejte na grafy, ilustrace a diagramy.
  • Aktivně se věnujte textu: Pořádně si text přečtěte od začátku do konce. Jakmile jste dočetli odstavec, tak se zastavte a zvýrazněte si klíčová slova, fakta, myšlenky či citáty. Hledejte vizuální nápovědu i v textu samotném – důležité věci mohou být napsány tučně či kurzívou nebo barevně či v odrážkách.
  • Dělejte si poznámky: Poté, co dočtete text, tak si udělejte poznámky z informací, které jste si v něm zvýraznili. Snažte se nekopírovat celé věty – je to ztráta času – přepište je vlastními slovy.[5]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Jak se učit z poznámek

 1. 1
  Ten samý den si své poznámky zpětně projděte. Zpětné procházení poznámek hned po přednášce nebo později v ten samý den vám pomůže uchovat si dané informace co nejefektivněji v paměti. Nebudete se pak muset tak intenzivně učit – stačí nad nimi strávit každý večer 15 až 20 minut.
  • Vyplňte všechna prázdná místa. Využijte svůj čas na doplnění dodatečných informací, které si pamatujte z hodiny nebo přednášky.
  • Napište si shrnutí. Další efektivní pomůckou pro zapamatování si poznámek je psaní si shrnutí všech informací na spodek stránky.
 2. 2
  Otestujte se. Otestujte své znalosti zakrytím svých poznámek rukou. Snažte se si sám pro sebe vysvětlit dané téma – nahlas nebo potichu.
  • Podívejte se, kolik věcí si pamatujete. Pak si znovu pročtěte poznámky, abyste si zapamatovali i to, na co jste si předtím nevzpomněli.
  • Vysvětlete dané téma svému kamarádovi. Vysvětlovaní nějaké látky kamarádovi je skvělý způsob, jak otestovat své znalosti a porozumění danému tématu. Zjistíte tak, jestli jsou vám vaše poznámky užitečné.
 3. 3
  Zapamatujte si poznámky. Když přijde zkouškové období a vy si budete muset zapamatovat hodně informací, tak teprve poznáte, jak důležité je dělat si poznámky tím správným způsobem. Pokud jste si pravidelně každý večer opakovali 20 až 30 minut již probranou látku, tak uvidíte, že je lehčí si vše zapamatovat. Tady je několik populárních technik pro lepší paměť:
  • Metoda věta po větě: Pokud si musíte zapamatovat kus textu, tak dobrou technikou je přečíst si několikrát první větu a pak ji nahlas zopakovat – bez dívání se na text. Pak si několikrát přečtěte druhou větu a zopakujte první a druhou větu bez dívání se na text. Tímto způsobem postupujte tak dlouho, dokud nedokončíte celý text bez dívání se na něj.
  • Metoda příběh: V rámci této metody byste měli z informací, které si potřebujete zapamatovat, vytvořit jednoduchý příběh, který je lehký na zapamatování. Například, pokud si chcete zapamatovat první tři prvky v první skupině periodické tabulky (vodík, helium, lithium), tak si můžete vymyslet příběh používající jejich chemické značky jako počáteční písmenko/a nějakého slova. Příběh nemusí dávat žádný smysl – čím hloupější, tím lepší. (Např. "(H)onza a (He)lena jeli do (Li)berce".)
  • Mnemotechnické pomůcky: Používání mnemonických pomůcek je skvělý způsob, jak si zapamatovat dlouhý seznam slov v určitém pořadí. Pro vytvoření mnemotechnické pomůcky stačí vzít první písmenko od každého slova, co si potřebujete zapamatovat a můžete z nich udělat krátkou větu. Například: pro skupinu I.b periodické tabulky prvků: "Cukrářka Agáta z Austrálie je na Rentgenu".[6]
  Reklama

Tipy

 • Pokud přednášející něco opakuje více než dvakrát, tak je pravděpodobné, že se jedná o něco důležité a měli byste tomu věnovat pozornost.
 • Pokud čtete knihu do hodiny literatury, tak při četbě nezapomeňte používat lepící papírky, jelikož si asi nemůžete dělat poznámky do knihy ručně. Během dělání poznámek s lepícími papírky se snažte na každý papírek napsat, jak působí na čtenáře jazyk daného autora. Spisovatelé často velmi kreativní v použití jazyku – např. hry od Shakespeara. Udělejte si poznámky, jak vy osobně reagujete na daný text.
 • Když si děláte poznámky, tak se snažte podtrhávat si klíčová slova, která se mohou objevit v testu.
 • Snažte se používat volný list papíru nebo samostatný sešit na každý předmět – nezapomeňte je označit.
 • Poznámky si zapisujte vlastními slovy, pomůže vám to lépe pochopit a zapamatovat daný koncept.
 • Snažte se používat zvýrazňovače různých barev. Pomocí barev se budete lépe orientovat v textu a bude se vám lépe učit. Nezvýrazňujte však všechno! Není to soutěž.
 • Používejte nějakou aplikaci nebo program, jako je Evernote nebo Microsoft Office OneNote, na organizaci poznámek.
 • I když je to někdy jednodušší psát si poznámky na počítači, snažte se psát si poznámky ručně. Studie dokázaly, že ruční psaní poznámek je pro učení efektivnější (navíc se naučíte psát rychleji).
 • Ujistěte se, že rozumíte svým poznámkám před zkouškou nebo testem!
 • Každý den si udělejte dvě nebo tři stránky poznámek a založte si je do složky.
 • Používejte fixy nebo tenké zvýrazňovače pro větší přehlednost a čistotu poznámek. Snažte se používat více barev a ne jen jednu barvu.
 • Pište si poznámky v odrážkách nebo si je číslujte. Dejte daným poznámkách nějaký shrnující název, podle kterého se budete později lépe orientovat a bude pro vás jednodušší se připravit na nadcházející test.
Reklama

Varování

 • Nenechte se rozptýlit ostatními lidmi, soustřeďte se na přednášejícího
 • Mějte po ruce další papíry a lepící papírky navíc na poznámky navíc . Očíslujte si vše, co jste si poznamenali, ať víte k čemu co patří.
 • Předtím, než použijete hlasový záznamník, tak se zeptejte svého učitele či profesora, jestli s tím souhlasí.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Alespoň dvě propisky nebo tužky
 • Guma
 • Brýle
 • Hodně papíru
 • Zvýrazňovače (alespoň dvě barvy) nebo fixy
 • Barevné lepící papírky
 • Složka na poznámky

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 102 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 11 905 krát
Kategorie: Vzdělání
Stránka byla zobrazena 11 905 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama