Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Cíl je způsob, jakým si lze duševně představit konkrétní měřitelný úspěch, kterého chcete dosáhnout vlastní snahou.[1] [2] Cíl může být závislý na snech nebo nadějích, ale na rozdíl od nich je cíl měřitelný. Když si své cíle dobře zapíšete, budete vědět, čeho chcete dosáhnout a jak toho chcete dosáhnout. Zapisovat si osobní cíle je velmi příjemné a užitečné. Výzkumy prokázaly, že když si stanovíte cíl, budete se cítit sebejistě a nadějně – i když svého cíle nedosáhnete ihned. [3] Čínský filozof Lao-Tse řekl: „Cesta o tisíci mílích začíná jediným krokem.“ [4] První krok na vaší cestě za dosažením svých snů můžete učinit tak, že si zapíšete své cíle.

Část 1
Část 1 ze 3:

Jak formulovat efektivní cíle

Stáhnout PDF
 1. 1
  Zamyslete se nad tím, co je pro vás důležité. Výzkumy prokázaly, že když založíte své cíle na něčem, co vás motivuje, budete mít větší šanci jich dosáhnout. [5] Určete si oblasti života, které byste chtěli změnit. V tuto chvíli může jít o velmi obecné oblasti.[6]
  • Mezi běžné oblasti pro cíle patří sebezdokonalování, zlepšování vztahů, nebo dosažení měřitelného úspěchu například v práci, nebo ve vzdělání. [7] Mezi další oblasti, na které se můžete zaměřit, patří duchovno, finance, práce v komunitě a zdraví.[8]
  • Zeptejte se sami sebe na velké otázky, jako je: „Jakým způsobem se chci vyvíjet?“ nebo „Co chci nabídnout světu?“ Odpovědi na tyto otázky vám pomohou určit, co je pro vás nejcennější. [9]
  • Můžete si například stanovit, že chcete provést významné změny ve svém zdraví a v osobních vztazích. Zapište si tyto dvě oblasti a zamyslete se nad změnami, kterých byste chtěli dosáhnout.
  • Je v pořádku mít zatím změny obecnější. Můžete si prozatím napsat například „zlepšit svoji kondici,“ nebo „jíst zdravě.“ U osobních vztahů si můžete napsat „trávit více času s rodinou,“ nebo „seznamovat se s novými lidmi.“ Co se týče sebezdokonalování, napište si například „naučit se vařit.“
 2. 2
  Určete si své nejlepší možné já. Výzkumy prokázaly, že když si určíte své „nejlepší možné já,“ pomůže vám to cítit se pozitivně a šťastně. Také vám to může pomoci zamyslet se nad tím, které cíle jsou pro vás skutečně významné. [10] Najít své nejlepší já vyžaduje dva kroky: představte si sami sebe v budoucnu po dosažení svých cílů a zamyslete se nad tím, co musíte udělat pro to, abyste se dostali na toto místo. [11]
  • Představte si v budoucnu chvíli, kdy jste nejlepší možnou verzí sama sebe. Jak by to vypadalo? Co by pro vás mělo největší smysl? (Je důležité zaměřit se na to, co je významné pro vás a ne pro ostatní lidi.)
  • Představujte si detaily tohoto svého budoucího já. Myslete pozitivně. Můžete si představovat například splnění svého snu, nebo dosažení nějakého úspěchu. Pokud byste například chtěli být pekařem, který má svoji vlastní pekárnu a cukrárnu, představujte si, jaké by to bylo. Kde bude vaše cukrárna? Jak bude vypadat? Kolik zaměstnanců budete mít? Jaký zaměstnavatel chcete být? Jak moc budete pracovat?
  • Zapište si detaily této vizualizace. Představujte si charakteristiky svého nejlepšího já, které mu pomáhají dosahovat úspěchů. Pokud například máte vlastní pekárnu, musíte umět péct, starat se o finance, udržovat vztahy s lidmi, řešit problémy, být kreativní a musíte umět určit poptávku po pečivu. Zapište si všechny dovednosti a charakteristiky, které vás napadnou.
  • Zamyslete se nad tím, které z těchto charakteristik již máte. Buďte k sobě upřímní a neodsuzujte se. Potom zjistěte, které z těchto charakteristik v sobě můžete rozvinout.
  • Představujte si způsoby, jakými těchto charakteristik a dovedností dosáhnete. Pokud například chcete mít vlastní pekárnu, ale nevíte nic o tom, jak vést malou společnost, zapište se na lekce business managementu nebo financí, abyste tuto dovednost získali.
 3. 3
  Stanovujte si priority. Až budete mít napsaný seznam oblastí, které byste chtěli změnit, budete jim muset přiřadit prioritu. Když se budete snažit zlepšit vše najednou, bude to pro vás příliš těžké a nebudete mít velkou šanci, že svých cílů dosáhnete, protože budete mít pocit, že to nedokážete.[12]
  • Rozdělte si své cíle do tří sekcí: velké cíle, druhořadé cíle, nejméně důležité cíle. Velké cíle jsou pro vás nejdůležitější a jsou to většinou ty, na kterých budete pracovat přirozeně. Cíle z dalších dvou kategorií jsou sice také důležité, ale ne tak důležité, jako velké cíle. Také většinou bývají konkrétnější.
  • Příklad: velkým cílem pro vás může být například „zlepšit své zdraví (nejdůležitější), zlepšit rodinné vztahy (nejdůležitější), nebo vyrazit do zahraničí. Druhořadým cílem může být „být dobrým přítelem,“ „mít doma uklizeno,“ nebo „zdolat horu Mt. McKinley“ a nejméně důležitým cílem může být „naučit se plést,“ „být v práci produktivnější,“ nebo „cvičit každý den.“
 4. 4
  Začněte své cíle konkretizovat. Jakmile najdete oblasti, které chcete změnit a zjistíte, jakých změn byste chtěli dosáhnout, můžete se zaměřit na konkrétní způsoby, jakými změn dosáhnete. Tyto věci budou základem vašich cílů. Odpovězte si na základní otázky kdo, co, kdy, kde, jak a proč.
  • Výzkumy naznačují, že když si stanovíte konkrétní cíl, budete mít větší šanci ho dosáhnout a také se budete cítit celkově šťastněji. [13]
 5. 5
  Odpovězte si na otázku „kdo.“ Při stanovování cílů je důležité vědět, kdo bude zodpovědný za dosažení každé z jeho částí. Protože jde o osobní cíle, pravděpodobně to bude vždy na vás. U některých cílů (jako je například „trávit více času s rodinou“) je ovšem nutná spolupráce ostatních lidí, takže je dobré se zamyslet nad tím, kdo bude mít jakou zodpovědnost.
  • Například „naučit se vařit“ je osobním cílem, který bude jen a pouze na vás. Pokud je ale vaším cílem „uspořádat večeři pro přátele,“ budou se muset zapojit i jiní lidé.
 6. 6
  Odpovězte si na otázku „co.“ Tato otázka vám pomůže určit váš cíl, detaily a výsledky, kterých chcete dosáhnout. Například „naučit se vařit“ je příliš obecný cíl – postrádá zaměření. Zamyslete se nad detaily toho, čeho chcete dosáhnout. „Naučit se uvařit italskou večeři pro své přátele“ je mnohem konkrétnější. „Naučit se uvařit kuře na parmezánu pro své přátele“ je ještě konkrétnější.
  • Čím detailnější tento prvek bude, tím lépe budete vědět, co přesně musíte udělat.
 7. 7
  Odpovězte si na otázku „kdy.“ Klíčem k dosažení cílů je rozdělit si je na menší kroky. Když budete vědět, kdy je nutné dokončit jednotlivé kroky stanoveného plánu, budete mít motivaci, protože uvidíte, jaké pokroky děláte. [14]
  • Buďte realističtí. „Zhubnout 5 kg“ se vám pravděpodobně nepodaří za týden. Zamyslete se nad tím, kolik času budete muset každé fázi svého plánu věnovat.
  • Například „Naučit se do zítřka uvařit kuře na parmezánu pro své přátele“ je pravděpodobně nerealistické. Tento cíl by vám způsobil stres, protože byste se snažili dosáhnout něčeho těžkého, aniž byste měli dostatek času na učení (a nevyhnutelné chyby).
  • „Naučit se uvařit pro přátele kuře na parmezánu do konce měsíce“ je vhodný cíl, protože vám to poskytne dostatek času na to, abyste si to vyzkoušeli a naučili se to. Musíte si tento cíl ovšem stále rozdělit na menší kroky, abyste měli větší šanci na úspěch.
  • tento cíl si můžete rozdělit na menší, zvladatelnější části: „Naučím se do konce měsíce uvařit kuře na parmezánu pro přátele. Do konce týdne si najdu několik receptů. Vyzkouším si alespoň tři recepty a vyberu si ten, který mi bude nejvíce chutnat. Potom si tento recept vyzkouším ještě jednou nebo dvakrát, než pozvu přátele na večeři.“
 8. 8
  Odpovězte si na otázku „kde.“ V mnoha případech je vhodné se zamyslet nad tím, kde budete na dosažení svého cíle pracovat. Pokud například chcete třikrát týdně cvičit, zamyslete se nad tím, zda budete chodit do posilovny, cvičit doma, nebo běhat do parku.
  • U našeho příkladu si můžete vybrat, zda začnete chodit na lekce vaření, nebo budete postupovat jako samouk a naučíte se vše doma ve své kuchyni.
 9. 9
  Odpovězte si na otázku „jak.“ Tento krok vás povzbudí a umožní vám představit si, jak dosáhnete každé z částí svého cíle. Ujasníte si tím časovou posloupnost práce a získáte představu o tom, čeho musíte v každé fázi dosáhnout.
  • U našeho příkladu s kuřete na parmezánu si budete muset nejprve najít recept, sehnat si potřebné ingredience a nástroje a udělat si čas na to, abyste mohli trénovat.
 10. 10
  Opovězte si na otázku „proč.“ Jak jsme již zmínili, když budete mít motivaci a bude pro vás smysluplné na svém cíli pracovat, budete mít větší šanci, že ho dosáhnete. Tato otázka vám umožní ujasnit si, co vám dodává motivaci. Proč chcete svého cíle dosáhnout?
  • U našeho příkladu s kuřetem na parmezánu se můžete naučit toto jídlo vařit proto, abyste mohli pozvat své kamarády na večeři. Když to uděláte, posílíte tím vaše vztahy a dáte svým přátelům najevo, že vám na nich záleží.
  • Je důležité si pamatovat na to, proč na svém cíli pracujete. Když si stanovíte velmi konkrétní cíle, budete mít větší šanci jich dosáhnout, ale nesmíte zapomínat na to, proč to děláte. [15]
 11. 11
  Zapisujte si své cíle pozitivně. Výzkumy prokázaly, že když budete své cíle formulovat pozitivně, budete mít větší šanci jich dosáhnout. Napište si cíle jako něco, za čím jdete a čeho chcete dosáhnout – ne jako něco, čemu se chcete vyhnout. [16]
  • Pokud je vaším cílem například jíst zdravěji, neměli byste si psát „přestat jíst nezdravé jídlo.“ Tato formulace vám způsobí pocit, že se o něco připravujete, což lidé většinou nemají rádi.
  • Zkuste si svůj cíl zapsat jako něco, čeho lze snadno dosáhnout: „Sníst každý den tři porce ovoce a zeleniny.“
 12. 12
  Zajistěte, aby vaše cíle byly odvislé od vaší výkonnosti. Dosáhnout cílů vyžaduje tvrdou práci a motivaci, ale musíte se také ujistit, že si stanovujete cíle, kterých díky své práci dosáhnete. Jediné, co můžete ovládat, jsou vaše vlastní činy – ne výsledky těchto činů (nebo činy ostatních lidí).[17]
  • Když své cíle zaměříte na činy, které můžete sami udělat, spíše než na konkrétní výsledky, pomůže vám to překonat překážky. Když budete brát úspěch jako proces nebo výkon, budete mít pocit, že jste svých cílů dosáhli, i když se nedočkáte výsledku, v který jste doufali.
  • Například „stát se prezidentem“ je cíl, který je značně závislý na činech ostatních lidí (v tomto případě voličů). Jejich činy nemůžete ovládat, takže jde o velmi problematický cíl. „Kandidovat na úřad prezidenta“ je ovšem dosažitelný cíl, protože závisí pouze na vaší motivaci a práci. I když volby nakonec nevyhrajete, můžete svoji kandidaturu považovat za úspěch.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Vytvořte si plán

Stáhnout PDF
 1. 1
  Určete si dílčí cíle. Tyto menší cíle jsou činy nebo taktiky, které vám pomohou dosáhnout vašeho cíle. [18] Když si tyto dílčí cíle rozdělíte ještě více na konkrétní úkoly, bude pro vás ještě snadnější jich dosáhnout a sledovat své pokroky. Využijte odpovědi na otázky z předchozí sekce – co, kdo, kdy atd. a s jejich pomocí si stanovte své dílčí cíle.
  • Vezměme si například toto tvrzení: „Chci jít na univerzitu a studovat práva, abych mohl pomáhat nevzdělaným lidem ve své komunitě orientovat se v otázkách občanského práva.“ Jde o konkrétní cíl, který je ovšem stále velmi komplexní. Abyste ho dosáhli, budete si muset stanovit mnoho dílčích cílů:
  • Příklady takových dílčích cílů v tomto případě mohou být:
   • Mít samé jedničky na střední škole
   • Zapsat se do debatního klubu
   • Najít si vhodné vysoké školy
   • Přihlásit se na vysokou školu v oboru práv
 2. 2
  Stanovte si časové omezení. Některých cílů dosáhnete dříve, než jiných. Například „třikrát týdně chodit do parku na hodinovou procházku“ je něco, co můžete začít dělat ihned. U některých cílů si ovšem budete muset strategie rozdělit do delšího časového období.[19]
  • U příkladu se studiem práv vám bude trvat několik let, než svého cíle dosáhnete. Budete muset projít mnoha fázemi, z nichž všechny budou ohraničeny určitými dílčími cíli a úkoly, které je nutné splnit.
  • Nezapomínejte na vnější časová omezení a další podmínky. Například „najít si vhodnou vysokou školu“ je nutné udělat dříve, než začnete studovat. Bude vám to trvat nějakou dobu a budete muset dodržet termíny pro přihlášky. Musíte si tedy ke každému dílčímu cíli stanovit vhodný časový úsek.
 3. 3
  Rozdělte si dílčí cíle na úkoly. Až budete mít stanovené dílčí cíle a časové omezení, rozdělte si tyto cíle na konkrétní úkoly. Jde o činy, které vám pomohou dosáhnout vašeho cíle. Stanovte si termín pro každý z těchto úkolů, abyste nezaháleli a nepřestávali tvrdě pracovat. [20]
  • Prvním dílčím cílem může být například „mít samé jedničky na střední škole.“ Tento cíl si můžete rozdělit na několik konkrétních cílů, například „zapsat si nepovinné předměty právo a dějepis“ a „navštěvovat se spolužáky studijní skupiny.“
  • Některé z těchto úkolů budou mít termíny stanovené jinými lidmi, například „zapsat si předměty.“ U úkolů, které nemají stanovené termíny, si stanovte termíny sami, abyste měli dostatečnou motivaci.
 4. 4
  Rozdělte si úkoly na menší úkoly. Nyní již pravděpodobně víte, že je nutné si všechny cíle a úkoly dělit na menší a menší části. Má to dobrý důvod. Výzkumy stále potvrzují, že konkrétní cíle vedou k lepším výkonům, i když jsou složité. Je to proto, že není snadné se snažit ze všech sil, když nevíte, čeho chcete dosáhnout.
  • Například úkol „zapsat si předměty právo a dějepis“ si můžete rozdělit na ještě menší úkoly. Každý z nich potom bude mít svůj vlastní termín. Může jít například o úkoly jako „projít si seznam všech dostupných předmětů,“ „dohodnout si schůzku se studijním poradcem“ a „do konce týdne si zapsat všechny předměty.“
 5. 5
  Uveďte konkrétní věci, které již děláte. U mnoha cílů pravděpodobně již děláte některé z věcí, které jsou potřeba pro dosažení těchto cílů. Pokud je vaším hlavním cílem chodit na univerzitu a studovat práva, můžete si například již nyní číst právnické žurnály a vzdělávat se ve svém volném čase.[21]
  • I zde byste měli být konkrétní. Možná zjistíte, že jste již dosáhli některých z menších cílů, aniž byste si to uvědomili. Budete díky tomu mít pocit, že děláte skutečné pokroky.
 6. 6
  Zjistěte, co se musíte naučit a na čem musíte pracovat. V případě mnoha cílů vám budou chybět některé dovednosti nebo zvyky, které budete potřebovat. Zamyslete se nad tím, jaké charakteristiky, dovednosti a zvyky již máte – pomůže vám cvičení se svým nejlepším možným já. Potom tyto dovednosti slaďte se svými dílčími cíli.
  • Když najdete oblast, na které musíte zapracovat, určete si to jako nový dílčí cíl a rozdělte si ho stejně jako všechny ostatní cíle.
  • Pokud se chcete stát právníkem, budete se muset naučit mluvit před lidmi a budete muset zapracovat na komunikačních dovednostech. Pokud se stydíte, budete se muset naučit komunikovat s lidmi tak, abyste byli schopní dosáhnout svého největšího cíle.
 7. 7
  Udělejte si plán na dnešek. Lidé často nedosahují svých cílů proto, že si říkají, že na nich začnou pracovat následující den. Zkuste vymyslet něco, co můžete udělat ještě dnes, i když to bude jen něco malého. Nastartujete tím práci na svých cílech a budete mít pocit zadostiučinění. [22]
  • Můžete se dnes například jen připravit na další úkoly a dílčí cíle. Možná například zjistíte, že si potřebujete zjistit nějaké informace ještě před schůzkou se studijním poradcem. Pokud je vaším cílem chodit třikrát týdně na procházku, můžete si ještě dnes jít koupit pohodlné sportovní boty. I ty nejmenší úspěchy vám dodají potřebnou motivaci.
 8. 8
  Zjistěte, jakým překážkám budete muset čelit. Nikdo nechce myslet na to, jaké překážky bude muset na cestě za úspěchem řešit, ale je velmi důležité se nad potenciálními překážkami při tvorbě plánu zamyslet. Když to uděláte, budete připravení i na neočekávané věci. [23] Určete si potenciální překážky a způsoby, jakými je překonáte.
  • Překážky mohou být vnější, jako například nedostatek peněz nebo času na to, abyste dosáhli svých cílů. Pokud si například chcete otevřít vlastní pekárnu, můžete se setkat s velkou překážkou v podobě nedostatku financí na založení společnosti, pronájem budovy, nákup vybavení atd.
  • Tuto překážku byste mohli překonat například tak, že se naučíte vytvořit si obchodní plán, díky kterému získáte investory, promluvíte si s rodinou a přáteli a pokusíte se získat půjčku, nebo začnete nejprve v menším (například budete péct ze začátku jen ve své kuchyni).
  • Překážky mohou být i vnitřní. Nedostatek informací je častou překážkou, se kterou se můžete setkat v jakékoli fázi dosahování svého cíle. Pokud si chcete například otevřít pekárnu, možná zjistíte, že zákazníci požadují druhy pečiva, které ještě neumíte péct. [24]
  • Tuto překážku můžete překonat tak, že si najdete jiné pekaře, kteří tyto druhy pečiva umějí péct, přihlásíte se do nějakého kurzu, nebo se budete učit sami metodou pokus-omyl.
  • Strach je jednou z nejčastějších vnitřních překážek. Strach z toho, že nedosáhnete svého cíle, vám může zabránit v tom, abyste na tom pracovali. [25] V následující sekci se dozvíte, jak překonat strach a dosáhnout díky tomu svých cílů.[26]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Jak překonat strach

Stáhnout PDF
 1. 1
  Využijte vizualizaci. Výzkumy prokázaly, že vizualizace může mít velký vliv na výkon. Sportovci ji často používají jako účinnou metodu dosažení úspěchu. [27] Existují dvě formy vizualizace – vizualizace zaměřená na výsledek a vizualizace zaměřená na proces. Pokud chcete dosáhnout největších úspěchů, měli byste obě tyto metody zkombinovat.[28]
  • Vizualizace zaměřená na výsledek je vizualizace, při které si představujete, že jste svého cíle již dosáhli. Stejně jako u cvičení s „nejlepším možným já“ je nutné vizualizovat konkrétně a detailně. Využijte všechny své smysly: představujte si, kdo s vámi bude, až úspěchu dosáhnete, co ucítíte, jaké zvuky uslyšíte, co budete mít na sobě a kde se budete nacházet. Můžete si nakreslit i myšlenkovou mapu, která vám pomůže ujasnit si tyto představy.
  • Vizualizace zamřená na proces je vizualizace, při které si představujete všechny kroky, které musíte učinit, abyste svého cíle dosáhli. Zamyslete se nad každým činem, který je nutné udělat. Pokud se například chcete stát právníkem, využijte vizualizaci zaměřenou na výsledek a představujte si, jak splňujete poslední zkoušku. Potom využijte vizualizaci zaměřenou na proces a představujte si všechny věci, které musíte udělat, abyste tohoto úspěchu dosáhli.
  • Tomuto postupu psychologové říkají „kódování nadějných vzpomínek.“ Může vám pomoci získat pocit, že je možné dosáhnout všeho, po čem toužíte. Také díky této metodě budete mít pocit, že jste již nějakého úspěchu dosáhli. [29]
 2. 2
  Myslete pozitivně. Studie prokázaly, že pozitivní myšlení je efektivnější a pomáhá lidem učit se, přizpůsobovat se a měnit se, místo aby se soustředili pouze na své chyby a nedostatky. [30] Nezáleží na tom, jaké jsou vaše cíle – pozitivní myšlení je stejně efektivní pro vrcholové sportovce, jako pro studenty na střední škole, nebo pro umělce či manažery.[31]
  • Některé studie dokonce prokázaly, že pozitivní a negativní zpětná vazba ovlivňuje různé oblasti mozku. Pozitivní myšlení stimuluje část mozku spojenou s vizuálním zpracováním, představivostí, otevřeným myšlením, empatií a motivací.[32]
  • Připomínejte si, že vaše cíle jsou pozitivními změnami vašeho života – ne věcmi, kterých se musíte vzdát, nebo je nechat za sebou.
  • Pokud máte se svými cíli problém, požádejte přátele a rodinu o podporu.
  • Pozitivní myšlení ovšem nestačí. Musíte dodržovat svůj plán, mít přehled o svých cílech a úkolech a musíte jednat tak, abyste svého cíle dosáhli. Když se budete spoléhat pouze na pozitivní myšlení, moc daleko se nedostanete. [33]
 3. 3
  Naučte se rozpoznat „syndrom falešné naděje.“ Psychologové tímto termínem popisují cyklus, se kterým již pravděpodobně máte nějaké zkušenosti, zejména pokud jste si někdy stanovili novoroční předsevzetí. Tento cyklus má tři části: 1) stanovení cíle, 2) překvapení z toho, jak těžké je daného cíle dosáhnout, 3) vzdání se a opuštění svého cíle.[34]
  • Tento cyklus se spustí, když budete očekávat okamžité výsledky (což je často případ novoročních předsevzetí). Když si stanovíte dílčí cíle a určíte si termíny, vyhnete se těmto nerealistickým očekáváním.
  • Může k tomu dojít ovšem také v případě, že opadne prvotní nadšení a vy si uvědomíte, že musíte opravdu tvrdě pracovat. Když si stanovíte dílčí cíle a rozdělíte si je na ještě menší komponenty, pomůže vám to udržet si správný směr. Kdykoli dosáhnete nějakého menšího cíle, oslavte to.
 4. 4
  Překážky berte jako příležitosti něco se naučit. Studie prokázaly, že lidé, kteří se poučí z překážek, kterým musejí čelit, mají celkově pozitivnější přístup k možnosti dosažení svých cílů. Naděje je důležitou součástí úspěchu. Naděje se soustředí na budoucnost, ne na minulost![35]
  • Výzkumy také prokázaly, že lidé, kteří mají úspěch, se nepotýkají s menším množstvím překážek než lidé, kteří to nakonec vzdají. Rozdílem mezi těmito lidmi je to, jak ke svým překážkám přistupují. [36]
 5. 5
  Zbavujte se svých perfekcionistických tendencí. Perfekcionismus často pramení ze strachu ze zranitelnosti – chceme být „dokonalí,“ abychom se vyhnuli ztrátě, nebo neúspěchu. Perfekcionismus vám ale může zabránit prožít si tyto přirozené zkušenosti. Způsobí vám, že se budete snažit splnit nemožné standardy. [37] Mnoho studií potvrdilo korelaci mezi perfekcionismem a pocity nespokojenosti. [38]
  • Perfekcionismus si lidé často pletou s touhou po úspěchu. Mnoho výzkumů ovšem dokázalo, že perfekcionisté mají často menší úspěch než lidé, kteří se nepokoušejí dosáhnout nerealistických ideálů. [39] Perfekcionismus může způsobit intenzivní úzkost, strach a lenivost.[40]
  • Místo abyste se snažili dosáhnout nereálné představy dokonalosti, si zvykněte na zranitelnost, která přichází se snahou o pravý úspěch. Například vynálezce Myškin Ingawale chtěl vyvinout technologii, která by dokázala testovat anémii u těhotných žen, aby se snížil počet úmrtí matek při porodu v Indii. Často vypráví o tom, že jeho prvních 32 pokusů o vývoj této technologie byly samé neúspěchy. Protože ale nedovolil, aby ho ovládal perfekcionismus, nepřestával se snažit a na 33. pokus svého cíle dosáhnul. [41]
  • Když budete mít sami se sebou soucit, podaří se vám vyhnout se perfekcionismu.[42] Připomínejte si, že jste jen lidé a všichni lidé musejí překonávat překážky. Buďte na sebe laskaví a nevyčítejte si, že se vám nedaří. [43]
 6. 6
  Buďte vděční. Výzkumy prokázaly vztah mezi aktivním vděkem a úspěchem v dosahování cílů. [44] Můžete si vést deník vděku. Jde o skvělý způsob, jak si každý den uvědomovat, za co jste vděční.[45] [46]
  • Nemusíte psát román. Stačí napsat si každý den několik vět o tom, co se vám stalo a za co jste dnes vděční.
  • Věřte tomu, že to bude fungovat. Zní to sice trochu otřepaně, ale zapisovat si, za co jste vděční, vám přinese větší úspěch, když si budete vědomě říkat, že díky tomu budete šťastnější a vděčnější. [47] Zbavte se svého skepticismu.
  • Važte si významných chvil, bez ohledu na to, zda jde o maličkosti. Nespěchejte se psaním deníku. Dejte si na čas a zamyslete se nad tím, co pro vás tyto momenty znamenají a proč jste za ně vděční.
  • Zapisujte si do deníku alespoň dvakrát nebo třikrát týdně. Studie prokázaly, že je nejlepší si vést deník jen několikrát za týden. Je to zejména proto, že lidé často rychle zapomínají na pozitivní věci.[48]
  Reklama

Tipy

 • Můžete si termíny pro dosažení cílů prodloužit nebo zkrátit – nemusíte se držet původních pravidel. Pokud vám to ale trvá příliš dlouho, nebo se vám nedaří nějakého cíle dosáhnout, zkuste tento cíl přehodnotit. Je možné, že je pro vás v danou chvíli příliš obtížný, nebo příliš snadný.
 • Zapsat si osobní cíle je velmi příjemné, ale dosáhnout jich je ještě lepší. Až dosáhnete nějakého cíle, odměňte se. Nic vám nedá více motivace pustit se do práce na dalším cíli na vašem seznamu!
Reklama

Varování

 • Neměli byste si stanovovat tolik cílů, že toho na vás bude moc a nebudete schopni ničeho dosáhnout.
 • Je snadné zapsat si osobní cíle a nikdy jich nedosáhnout (například v případě novoročních předsevzetí). Musíte si držet motivaci a soustředit se na výsledek, na kterém pracujete.
Reklama

Reference

 1. Rouillard, L. (2009). Goals and Goal Setting : Achieve Measurable Results. Rochester, NY: Axzo Press.
 2. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 3. http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
 4. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/movingwords/shortlist/laotzu.shtml
 5. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 6. Wilson, S. B., & Dobson, M. S. (2008). Goal Setting : How to Create an Action Plan and Achieve Your Goals. New York: AMACOM
 7. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 8. Wilson, S. B., & Dobson, M. S. (2008). Goal Setting : How to Create an Action Plan and Achieve Your Goals. New York: AMACOM
 9. http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
 1. https://www.psychologytoday.com/blog/what-matters-most/201303/what-is-your-best-possible-self
 2. http://mina.education.ucsb.edu/janeconoley/ed197/documents/sheldonincreaseandsustainpositiveemotion.pdf
 3. http://www.forbes.com/sites/samanthasmith/2013/12/30/a-guide-to-evaluate-your-priorities-set-goals/
 4. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 5. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 6. http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
 7. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 8. http://www.mindtools.com/page6.html
 9. Rouillard, L. (2009). Goals and Goal Setting : Achieve Measurable Results. Rochester, NY: Axzo Press.
 10. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 11. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 12. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 13. https://www.psychologytoday.com/blog/notes-self/201308/how-set-goals
 14. Rouillard, L. (2009). Goals and Goal Setting : Achieve Measurable Results. Rochester, NY: Axzo Press.
 15. http://www.selfgrowth.com/articles/the-9-obstacles-that-keep-you-from-achieving-your-goals
 16. http://www.selfgrowth.com/articles/the-9-obstacles-that-keep-you-from-achieving-your-goals
 17. http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
 18. http://www.psychologytoday.com/blog/flourish/200912/seeing-is-believing-the-power-visualization
 19. http://www.ijiet.org/papers/389-N10002.pdf
 20. http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
 21. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/the_neuroscience_of_good_coaching
 22. http://amle.aom.org/content/1/2/150.abstract?ijkey=2403cc8401fccae918fe72e7b88afa70c582aefe&keytype2=tf_ipsecsha
 23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802125
 24. http://nymag.com/scienceofus/2014/10/your-positive-thinking-could-be-holding-you-back.html
 25. http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
 26. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_help_students_develop_hope
 27. http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
 28. http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/04/21/brene-brown-how-vulnerability-can-make-our-lives-better/
 29. https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201407/the-problem-perfectionism-how-truly-succeed
 30. http://www.yorku.ca/khoffman/Psyc3010/Flett'92_PerfProcr.pdf
 31. http://nymag.com/scienceofus/2014/09/alarming-new-research-on-perfectionism.html
 32. http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/04/21/brene-brown-how-vulnerability-can-make-our-lives-better/
 33. http://www.uv.es/carmenrg/material1/art%EDculos/Neff%202003.pdf
 34. http://psychcentral.com/blog/archives/2012/06/27/5-strategies-for-self-compassion/
 35. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/five_myths_about_gratitude
 36. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/tips_for_keeping_a_gratitude_journal/
 37. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/stumbling_toward_gratitude/
 38. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/tips_for_keeping_a_gratitude_journal/
 39. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/tips_for_keeping_a_gratitude_journal/

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 15 187 krát
Stránka byla zobrazena 15 187 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama