Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Může být těžké cítit se sebevědomě, když se nacházíte v potenciálně náročných situacích, jako je například soutěživý sport, mluvení na veřejnosti, pobyt ve společnosti neznámých lidí, mluvení ve třídě nebo rozhovor s člověkem, se kterým byste chtěli chodit. Naštěstí si můžete sebevědomí v těchto situacích okamžitě zvýšit, když budete o sobě myslet pozitivně, realisticky zvážíte situaci, budete jednat sebevědomě a použijete metody na zvládnutí úzkosti nebo nervozity, kterou můžete v situaci pociťovat.

Část 1
Část 1 ze 4:
Budování pozitivního postoje

 1. 1
  Trénujte pozitivní myšlení. Představte si, že se například připravujete na pracovní nebo školní prezentaci a chcete se cítit sebejistě a před publikem působit připraveně. Necítíte se ale tak sebevědomě, jak byste chtěli, a bojíte se, že uděláte chybu. Pozitivní myšlení vám může výrazně zlepšit sebevědomí a pomoct vám vyrovnat se s jakýmikoliv těžkostmi. Způsob přemýšlení o sobě samém totiž ovlivňuje, jak se chováte.[1] Pokud myslíte negativně (Nepovede se mi to. Je to moc těžké. Udělám ze sebe hlupáka.), zvýšíte pravděpodobnost nechtěného chování (budete se přeříkávat, budete se příliš potit kvůli nervozitě atp.). Když ale budete myslet pozitivně (Uspěju. Tohle se mi určitě podaří. Pokusím se to zvládnout co nejlépe.), zvýšíte tak šanci pozitivního výsledku (budete mluvit jasně a budete působit klidně).
  • Soustřeďte se na pozitivní aspekty své osobnosti a na to, co vám jde dobře. Umíte ostatní rozesmát? Možná byste do své prezentace mohli zakomponovat humor a odlehčit tak náladu.
  • Rychle vyjmenujte co nejvíce svých pozitivních rysů, které vám v dané situaci pomůžou. Mezi ně může patřit například: jste zapálení do dané problematiky, vzdělání, schopnost lidi rozesmát, počestnost nebo přesvědčivost.
 2. 2
  Mluvte k sobě pozitivně a potvrzujte si tak svoji hodnotu. Pomocí pozitivních výroků a samomluvy si můžete zlepšit sebevědomí a snížit kognitivní úzkost.[2] [3]
  • Když se necítíte sebevědomě, zkuste používat pozitivní hlášky typu: „Tohle zvládnu. Jsem silný/á. Jdi na to!“[4]
 3. 3
  Požádejte o hodnocení nebo zpětnou vazbu. Pozitivní náhled na sebe sama a důvěru ve vlastní schopnosti můžete také získat díky ostatním lidem.[5]
  • Požádejte kamaráda, člena rodiny nebo kolegu, aby vás povzbudili. Poproste je, aby vám řekli, v čem jste dobří, a že všechno bude v pořádku (ujistili vás).
  • Snažte se neříkat si příliš často o pomoc ve věcech, které můžete udělat sami, protože to může zvýšit vaši závislost na ostatních a snížit sebevědomí.[6] Požádejte tedy o povzbuzení, ale buďte pořád soběstační.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 4:
Realistický a pozitivní postoj

 1. 1
  Zkuste řízené představy nebo vizualizaci. Tyto techniky vám mohou pomoci zvýšit sebevědomí.[7]
  • Vyzkoušejte metodu vizualizace, během které se zaměříte na získání sebevědomí. Představte si sebe jako sebevědomého člověka, který dosáhne svého cíle. Jak jednáte? Co se děje kolem vás? Jak se cítíte? Kdo tam je? Na co myslíte?
 2. 2
  Ujasněte si své cíle. Když si ustanovíte nějaké cíle, zvýšíte si tak sebevědomí, protože se vám bude zdát, že směřujete k něčemu pozitivnímu.[8] Soustřeďte se na cíle, které v současnosti máte. Cílem vaší prezentace může třeba být, že jasně vysvětlíte poselství prezentace, aby vám ostatní porozuměli, a že budete působit sebevědomě. Čím více cílů dosáhnete, tím více sebevědomí získáte.
  • Přemýšlejte o smyslu činnosti, kterou právě vykonáváte. Zeptejte se sami sebe: „Co tím chci získat?“
  • Určete si konkrétní cíle do budoucna. Soustřeďte se na splnění těchto cílů a nemyslete na to, co se může pokazit.
 3. 3
  Věřte, že to dobře dopadne. Sebenaplňující předpověď je fenomén, při kterém věříte, že se stane něco špatného, a nakonec svým chováním zapříčiníte, že se ta negativní věc opravdu stane.[9] Pokud se například hodně bojíte toho, že se přeřeknete, může vaše úzkost opravdu způsobit, že se vaše očekávání stane skutečností. Když si myslíte, že se přeřeknete, budete úzkostnější a nervóznější, začne vám bušit srdce a pak se nemůžete dobře soustředit a ztratíte nit.
  • Nesoustřeďte se na negativní věci, ale na to, co si přejete, aby se stalo (tedy chcete mluvit srozumitelně a jasně informovat ostatní o své myšlence). Myslete třeba na následující: „Vejdu tam a budu sebevědomý/á, klidný/á, soustředěný/á a sdělím ostatním, co mám na srdci.“
 4. 4
  Zeptejte se na názor někoho jiného. Pokud zjistíte, že o nějaké situaci přemýšlíte negativně, zkuste najít někoho, kdo vám řekne opak. Lidé úspěšní v oblasti, ve které si chcete zvýšit sebevědomí, vám mohou posloužit jako vzory. Od ostatních lidí se můžeme učit, chovat se k nim jako k mentorům a napodobit jejich úspěch a sebevědomí.
  • Pokud nemáte nikoho k dispozici osobně, můžete zavolat kamarádovi nebo kamarádce a probrat to s nimi.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 4:
Techniky ke zvládání negativních emocí

 1. 1
  Jednejte sebevědomě. Neverbální komunikace je velmi důležitá, pokud před ostatními chcete působit sebevědomě. Když se budete chovat tak, že budete vypadat sebevědomě, budete se cítit sebevědoměji i uvnitř.
  • Narovnejte se a zvedněte hlavu. Když chcete působit sebevědomě, postavení těla je důležitým prvkem neverbální komunikace. Když se budete hrbit a klopit zrak, budete působit nejistě nebo sklesle.
  • Usmívejte se a smějte se. Díky tomu ukážete, že se cítíte příjemně a pozitivně. Navíc i vaši diváci se tak budou cítit uvolněněji.
 2. 2
  Bavte se s ostatními. U extrovertů se předpokládá sebevědomí. Čím více jste mezi lidmi, tím sebevědoměji se můžete cítit.[10] Když se cítíte nervózně nebo nejistě, neskrývejte se a nevyhýbejte se lidem. Skočte do toho rovnýma nohama a zkuste se začít bavit s ostatními.
  • Před prezentací lidi pozdravte. Zeptejte se, jak se mají, a prohoďte s nimi pár vět. Nemluvte příliš o své prezentaci, protože byste mohli zhoršit svoji nervozitu. Jednoduše se soustřeďte na konverzaci, kterou s konkrétním člověkem vedete.
 3. 3
  Přijměte své emoce. Mezi běžné emoce spojené s nízkým sebevědomím patří: nervozita, úzkost, stres, strach a deprese. Pokud tyto emoce přijmete a nebudete s nimi bojovat, budete moci své chování změnit a zvýšit si sebevědomí.
  • Řekněte sami sobě: „Je v pořádku, že se cítím nervózně. Je to přirozená emoce vhodná pro tuto situaci.“
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 4:
Udržování sebevědomí

 1. 1
  Milujte sami sebe. Sportovci a také ostatní lidé, kteří se mají rádi a váží si sami sebe, mají tendenci o svém chování přemýšlet pozitivněji.[11] Svou sebedůvěru ale nezakládejte na svém jednání nebo činech. To může vést ke zvýšení úzkosti a nižšímu sebevědomí. Místo toho se mějte rádi bez jakýchkoliv podmínek.
  • Sepište si pět věcí, které na sobě máte rádi, a pak je přečtěte nahlas. Zkuste si také říct: „Mám se rád/a a nikdy na to nezapomenu.“
  • Přijměte sami sebe i své problémy se sebevědomím.[12]
 2. 2
  Postavte se čelem svým strachům. Měli bychom se snažit, aby strach nebyl překážkou našemu úspěchu. Když se postavíte svému strachu, zbavíte se ho tak nejlépe.
  • Pokud se bojíte mluvení před více lidmi, budete méně nervózní, čím častěji to budete zkoušet. Zkuste svou řeč přednést rodině nebo přátelům, než to uděláte před skutečnými posluchači. Díky tomu se vám může zvýšit sebevědomí. Nechte si od svých blízkých dát zpětnou vazbu, ať před dnem D můžete vyřešit případné problémy.
  • Chcete-li pomoci uklidnit nervy, zhluboka se nadechněte se na 4 vteřiny, 4 vteřiny dech zadržte a na 4 zase vydechněte. Tento cyklus opakujte 4krát. Hluboké dýchání vám pomůže cítit se uvolněnější a soustředěnější.
 3. 3
  Trénujte. Pamatujte na cíle, které jste si stanovili, a každý den je plňte. Zkontrolujte, co se nepovedlo, a zkuste to zlepšit.
  • Na nezdary se dívejte jako na možnosti, jak se učit a dál zdokonalovat sami sebe.[13] Dlouhodobě si tak zvýšíte sebevědomí, protože budete mít všeobecně lepší náhled na možné chyby.
  Reklama

Reference

 1. http://www.researchgate.net/profile/Zourbanos_Nikos/publication/222428460_Mechanisms_underlying_the_self-talkperformance_relationship_The_effects_of_motivational_self-talk_on_self-confidence_and_anxiety/links/09e41505ab44eb0cc0000000.pdf
 2. http://www.researchgate.net/profile/George_Doganis/publication/247515539_The_Effects_of_a_Mental_Training_Program_on_Juniors_Pre-Competitive_Anxiety_Self-Confidence_and_Tennis_Performance/links/02e7e52d3a9169b59c000000.pdf
 3. http://www.researchgate.net/profile/Zourbanos_Nikos/publication/222428460_Mechanisms_underlying_the_self-talkperformance_relationship_The_effects_of_motivational_self-talk_on_self-confidence_and_anxiety/links/09e41505ab44eb0cc0000000.pdf
 4. http://www.researchgate.net/profile/Zourbanos_Nikos/publication/222428460_Mechanisms_underlying_the_self-talkperformance_relationship_The_effects_of_motivational_self-talk_on_self-confidence_and_anxiety/links/09e41505ab44eb0cc0000000.pdf
 5. http://219.223.223.125/download/17881-1.pdf
 6. http://219.223.223.125/download/17881-1.pdf
 7. http://www.researchgate.net/profile/George_Doganis/publication/247515539_The_Effects_of_a_Mental_Training_Program_on_Juniors_Pre-Competitive_Anxiety_Self-Confidence_and_Tennis_Performance/links/02e7e52d3a9169b59c000000.pdf
 8. http://www.researchgate.net/profile/George_Doganis/publication/247515539_The_Effects_of_a_Mental_Training_Program_on_Juniors_Pre-Competitive_Anxiety_Self-Confidence_and_Tennis_Performance/links/02e7e52d3a9169b59c000000.pdf
 9. http://www.researchgate.net/profile/Steven_Shepherd/publication/51544683_Rewriting_the_Self-Fulfilling_Prophecy_of_Social_Rejection_Self-Affirmation_Improves_Relational_Security_and_Social_Behavior_up_to_2_Months_Later/links/53cfdbd20cf2f7e53cf838fc.pdf

O tomto wikiHow

Leah Morris
Spoluautorem článku je :
Životní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Leah Morris. Leah Morris je životní kouč a kouč pro vztahy a majitelka Life Remade, holistické služby osobního koučování. S více než třemi lety zkušeností jako profesionální kouč se specializuje na vedení lidí, kteří procházejí krátkodobými i dlouhodobými životními změnami. Leah je držitelkou titulu BA v organizační komunikaci na California State University, Chico a je certifikovaným koučem transformačního života prostřednictvím Southwest Institute for Healing Arts. Tento článek byl zobrazen 11 612 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 11 612 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama