Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Podle numerologie ovlivňuje numerická hodnota vašeho jména váš osobní a profesní vývoj. K výpočtu svého čísla postupujte podle níže uvedených kroků.

Metoda 1
Metoda 1 ze 1:
Výpočet čísla vašeho jména

 1. 1
  Napište si celé své jméno. Pokud chcete, můžete si napsat několik jeho verzí (křestní jméno, druhé jméno a příjmení, křestní jméno a příjmení, křestní jméno, iniciálu druhého jména a příjmení atd.) a každé z nich spočítejte zvlášt. Pokud se dá vaše jméno psát různými způsoby a některý z nich dává numerologickou hodnotu, do které byste rádi investovali energii, zkuste zvážit, že byste tak své jméno chvíli psali.
 2. 2
  Přiřaďte každému písmenu svého celého jména odpovídající numerickou hodnotu. Jednou možností, jak hodnoty najít, je napsat si písmena, jak jdou po sobě v abecedě a dát jim čísla od jedné do devíti (A=1, B=2, C=3…). Jakmile dojdete k devítce, pokračujete znovu od jedničky (H=8, I=9, J=1…). Anebo můžete jednoduše použít tuto tabulku:
  • A, J, S – 1
  • B, K, T – 2
  • C, L, U – 3
  • D, M, V – 4
  • E, N, W – 5
  • F, O, X – 6
  • G, P, Y – 7
  • H, Q, Z – 8
  • I, R – 9
 3. 3
  Sečtěte všechna čísla, abyste dostali číslo celého svého jména. Jelikož výsledek bude pravděpodobně více než jednomístný, sečtěte pak i výsledná čísla, až dostanete jednomístné číslo. (Např. 112: 1+1+2 = 4)
  • Jedinou výjimkou jsou čísla 11, 22, 33, a 44, kterým se říká mistrovská čísla.
 4. 4
  Podívejte se, jaké významy se řadí k jednotlivým číslům. Najděte si mezi nimi váš výsledek a přečtěte si, s čím se pojí.
  • 1 – iniciativa, průkopnictví, vedení, nezávislost, vědění, individualita
  • 2 – spolupráce, přizpůsobivost, ohleduplnost, partnerství, smír
  • 3 – vyjadřování, formulace, socializace, umění, radost ze života
  • 4 – základna, řád, pomoc, boj proti omezením, neustálý růst
  • 5 – šíře, vizionářství, dobrodružství, konstruktivní využití svobody
  • 6 – zodpovědnost, ochrana, péče, společenství, rovnováha, soucit
  • 7 – analýza, pochopení, vědění, uvědomění, svědomitost, meditace
  • 8 – praktické úsilí, důraz na postavení, touha po moci, materialismus, vysoké cíle
  • 9 – humanita, altruismus, nesobeckost, povinnosti, kreativita
  • 11 – vyšší spirituální rovina, intuice, osvícení, ideály, sny
  • 22 – mistr stavitel, velké úsilí, silný vliv, vedení
  Reklama

Tipy

 • Změňte svůj život tím, že změníte své jméno! Zvažte jinou verzi vašeho jména, nebo si vymyslete nějakou přezdívku a získejte tak jinou numerologickou hodnotu vašeho jména. Například Tamra (číslo 8) by ráda byla méně materialistická a spíše velkorysejší. Pokud své jméno napíše jako Tamara, dostane číslo 9 a devítky jsou známé svým altruismem.
Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama