Jak si postavit solární panel

V tomto článku:Potřebné částiSpojení modulůOchranný boxInstalaceZakrytí modulůUmístění panelu

Uvažujete o zdroji dostupné, čisté a obnovitelné energie? Omezte svůj měsíční účet za elektřinu a postavte si vlastní solární panel. Náklady na jeho výrobu jsou zlomkem komerční ceny a zaručeně se vám zhodnotí. Panel do každé rodiny!

Část 1
Potřebné části

 1. 1
  Zakupte články. Ačkoliv je na trhu nemalý výběr, jako nejvhodnější se dle poměru cena/výkon jeví články vyrobené polykrystalinovou technologií. Jelikož záleží na příkonu, jež budete chtít produkovat, jejich celkový počet konzultujte s prodejcem.
 2. 2
  Připravte podpůrnou desku. Jelikož je třeba solární moduly zafixovat vedle sebe, obstarejte si desku z nevodivého materiálu, která poslouží jako základna. Tu poté seřízněte tak, aby se na ni v požadovaném složení vešly a vznikla mezi nimi drobná mezera.
 3. 3
  Připravte sběrnicové pásky. Pokud si moduly pečlivě prohlédnete, uvidíte tenké bílé proužky běžící napříč panelem a dvě sběrnicové drážky, jež je na kratší straně protínají. Do těchto drážek bude v následujících krocích třeba napájet tzv. sběrnicové pásky. Poskládejte vedle sebe požadovaný počet modulů a změřte jejich délku. Pro každý řádek modulů seřízněte dvě pásky o stejné vzdálenosti.
 4. 4
  Do drážek naneste tavidlo, jehož úkolem je působit jako čistidlo odstraňující zoxidované kovy z míst, která se spojují.
 5. 5
  Pokud nejsou sběrnicové pásky již předpájené z obchodu, je třeba na nich nyní roztavit tenkou vrstu.
 6. 6
  Lehce natavte vrchní vrstvu pásky tak, aby se spojila se sběrnicovou drážkou. Postup opakujte u všech ostatních řad.

Část 2
Spojení modulů

 1. 1
  Moduly spojte s podpůrnou deskou. Na zadní strany všech modulů naneste tenkou vrstu vteřinového lepidla. Jakmile budete hotovi, opatrně celou řadu otočte a přilepte k desce tak, jak jste si v úvodu rozvrhli. Nyní by sběrnicová páska měla probíhat pod články po celé jejich délce zleva doprava a na stranách lehce přečnívat. Mezi jednotlivými moduly však zůstane viditelná.
 2. 2
  Moduly přiletujte k desce. V mezerách mezi moduly v sériích je stále viditelný sběrnicový pásek. Do těchto míst naneste tavidlo a natavte je pájkou, čímž celou řadu připevníte k desce. Ujistěte se, že pásek není nikde poškozený a všechny moduly jsou jím bezpečně spojené.
 3. 3
  Spojte sérii modulů vodivým drátem. Nyní bude třeba spojit více řad do jednoho obvodu. V každé řadě přebývají dvě sběrné pásky na jedné či druhé straně. Vyberte si pravou nebo levou a přiložte k nim kousek vodivého drátu. Všech střídající se spoje poté sletujte. V případě potřeby použijte tavidlo.
 4. 4
  Spojte druhou stranu. Podobně jako jsme to udělali u první řady vlevo či vpravo, připravte si kus vodivého drátu a natáhněte jej přes sběrnicové pásky v dosud nespojených řadách. Mělo by tak docházet k jejich střídání napříč řadami.
 5. 5
  Ve spojování pokračujte. Dejte však pozor, aby docházelo ke střídání připojených řad zleva doprava, jak jsme to popsali výše. Postup opakujte tak dlouho, dokud nebudou všechny sběrnicové pásky vlevo i vpravo připojené ke dvěma vodivým drátům.

Část 3
Ochranný box

 1. 1
  Podpůrnou desku změřte. V tomto kroku si ukážeme, jak solární panely ochránit před vnějšími vlivy. Panel pro jistotu ještě jednou změřte a ke každé straně přičtěte 1 cm.
 2. 2
  Vyřízněte desku z překližky. Ta bude sloužit jako zpevnění pro desku podpůrnou a celou sestavu zafixuje. V tomto kroku může být užitečná pila.
 3. 3
  Připravte krajnice. Z překližky bude třeba vyříznout i čtyři krajnice, které k sobě připevněte pomocí šroubů. Vznikne tak rám ochranného boxu.
 4. 4
  Krajnice připevněte. Vzniklý rám nyní do překližkové základy připevněte několika vruty. Tři pro každou stranu by měly stačit.
 5. 5
  Ochranný box natřete. Barva může být libovolná, ale měla by být pro vnější použití, což zvýší životnost boxu. Zvažte použití čistě bíle nebo barev v reflexním spektru, které budou světlo odrážet, nikoliv jej pohlcovat. Pokud jsou ochlazovány, panely fungují lépe.
 6. 6
  Box spojte s podpůrnou deskou. Na dno boxu naneste dostatek vteřinového lepidla a poté opatrně vložte podpůrnou desku se solárními panely.

Část 4
Instalace

 1. 1
  K zápornému vodivému drátu přidejte diodu. Opatřete si diodu, která bude odpovídat napětí vašeho panelu a silikonem ji připevněte ke konci vodivého drátu. Světlá proužkovaná část diody by měla směřovat k zápornému konci baterie či zařízení, které bude energii využívat. Druhý konec pak k zápornému vodivému drátu. Součástka tak napomáhá směřování proudu, který se nebude vracet do panelu zpět.
 2. 2
  Instalujte vedení. Na diodu nyní napojte potřebnou kabeláž, jež povede do svorkovnice, kterou bude třeba připevnit k boční straně boxu. Druhý vodivý drát, který není s diodou spojený, připojte na opačné straně svorkovnice.
 3. 3
  Zapojte regulátor. Kupte si regulátor nabíjení a propojte jej se svorkovnicí. Dbejte na kladné a záporné nastavení, čemuž může pomoci barevné rozlišení kabelů.
  • V případě, že vyrobíte solárních panelů více, měli by vždy ústit do svorkovnice a ve výsledku mít pouze dva kabely směřující do regulátoru.
 4. 4
  K regulátoru připojte baterii. Podle napětí a výkonu odpovídajících vyrobenému panelu kupte vhodné baterie a spojte je dle instrukcí výrobce s regulátorem.
 5. 5
  Užijte si uloženou energii. Jakmile elektromagnetická energie poprvé nabije baterie, můžete ji začít používat ve vašich zařízeních. Přejeme trvale udržitelnou zábavu!

Část 5
Zakrytí modulů

 1. 1
  Pořiďte si plexisklo. Kupte si plexisklo o odpovídajících rozměrech a seřízněte jej tak, aby zapadlo do rámu ochranného boxu. Při návštěvě obchodu se ovšem ujistěte, že nekupujete obyčejné sklo, které se může lehce rozbít.
 2. 2
  Připevněte spárovací křížky. Do rohů vložte a přilepte spárovací křížky, které zajistí, aby sklo neleželo přímo na citlivých solárních modulech. Pokud nebudou k dispozici, vyřízněte dostatečně velké kusy překližky.
 3. 3
  Vložte plexisklo. Jakmile plexisklo zapadne na své místo, do spárovacích křížků či překližky navrtejte šrouby. I při manipulaci s plexi však není opatrnosti nazbyt.
 4. 4
  Box utěsněte. Dle instrukcí výrobce naneste v místech, kde plexisklo přiléhá k rámu boxu, vrstu silikonu. Solární články tak ochráníte před vlhkostí.

Část 6
Umístění panelu

 1. 1
  Existuje celá řada řešení, jak a kam váš solární panel umístit.
  • Umístění na vozíček. Mobilním řešením je připevnění panelu na vhodný vozíček. Úhel dopadu slunečních paprsků tím zafixujete jen částečně. Pokud totiž vozíček dvakrát až třikrát denně posunete ve směru slunečního záření, zvýšíte jeho energetický výkon.
  • Umístění na střechu. Jelikož bude úhel dopadu pevně daný, články budou vystaveny plnému dopadu slunečního záření pouze výjimečně. Jde o typické řešení pro domácnosti, které ovšem snižuje výkonnostní potenciál panelu. Pokud ovšem máte panelů více a není pro ně prostor nikde jinde, jde i tak o nejlepší řešení.
  • Umístění na satelitní stojan. Stojan může být díky snadné manipulovatelnosti zajímavým řešením. Opět však platí, že pokud budete mít solárních panelů více, nemusí jít z hlediska časové úspory o nejlepší nápad.

Tipy

 • Výrobní process solárního panelu
 • Zařízení je automatizovanou jednotkou osazenou fotovoltaickými články, jejíchž výkon se měří následujícím výpočtem: výkon = napětí x proud (P = U x I). Při výrobě se za pomocí tohoto testu upravuje charakteristika panelů tak, aby generovaly elektrický proud o různém napětí. Pro zvýšení účinnosti celého panelu jsou však jednotlivé moduly vybírány tak, aby vždy vykazovaly stejné výsledky. V dnešní době se tak prefabrikované panely nabízejí v osmi různých stupních výkonnosti.
 • Při spojování svorkovnice a rámu solárního boxu lze využít silikonové pasty.
 • K propojujení svorkovnice s regulátorem jsou třeba kabely s charakteristikou MC4.
 • V průběhu výroby panelu je tou nejdelikátnějším operací letování sběrnicových pásků na křehké články. V zásadě jde o výrobu modulární jednotky, která se sestává z řady jednotlivých článků spojených sběrnicovými pásky. Skrze tyto pásky je následně vygenerovaná elektrická energie přenášena do svorkovnice, regulátoru a baterie.
 • Další funkcí sběrnicové pásky je propojení kladných a záporných pólů na sériově spojených modulech. Funkci pásků spojených s vodivými dráty, jež poté vedou nahromaděnou elektrickou energii do regulátoru, lze přirovnat k dálnici spojující jednotlivé malé energetické ostrovy. Alternativní variantou k podpůrné desce z překližky, níž se poté série instalují, může být skleněná tabulka o příslušných rozměrech.
 • Než přistoupíte k přilepení článků na podpůrnou desku, doporučujeme je vystavit slunečnímu záření a za pomocí ampérmetru změřit, zda bezvadně produkují elektrickou energii.
 • řezání a rámování
 • Standardní velikosti článku jsou 156x156 mm a 125x125 mm. V případě, že budete potřebovat jinou velikost, je nutné domluvit tuto úpravu s majitelem speciálního stroje na laserový řez solárních článků.
 • Sluneční energie je obnovitelným zdrojem energie, jehož využívání prospěje nejenom vám, ale i životnímu prostředí.
 • Výrobou vlastního panelu a jeho následným používáním přispíváte k omezení ekologicky problematických fosilních zdrojů energie.
 • Tak na co ještě čekáte? Sežeňte si pájku, balíček článků a můžete začít.

Varování

 • Při manipulaci s nástroji buďte opatrní.
 • Pokud si nejste jisti s elektroinstalací, přizvěte si na pomoc odborníka.

Things You’ll Need

 • solární články
 • sběrnicové pásky (doporučujeme již předpájené)
 • špulku vodivého drátu
 • tavidlo (chlorid amonný nebo kalafuna pro pájení cínovou pájkou)
 • pájka


Informace o článku

Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Kategorie: Úprava domu a zahrady

V jiných jazycích:

English: Build a Solar Panel, Español: hacer un panel solar, Português: Construir um Painel Solar, Italiano: Costruire un Pannello Solare, 中文: 建造太阳能电池板, Deutsch: Ein Solarpanel selber bauen, Русский: собрать солнечную батарею, Français: construire un panneau solaire, Bahasa Indonesia: Membangun Panel Tenaga Matahari, العربية: بناء لوحة طاقة شمسية, Nederlands: Een zonnepaneel bouwen, हिन्दी: सोलर पैनल बनाएँ

Stránka byla zobrazena 2 956 krát.
Byl tento článek přesný?