Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Schopnost rychle si zapamatovat informace se hodí každému. Ať už ji potřebujete kvůli studiu, práci, nebo se jen chcete zlepšovat, procvičování paměti vám umožní rozšířit svoji kapacitu a udrží váš mozek v perfektním stavu. Umění memorizace je prastaré a historie nabízí spoustu chytrých způsobů, jak si snáze zapamatovat informace. Když využijete moderní psychologii, tyto přístupy k memorizaci je možné rozdělit na pět základních metod.

Metoda 1
Metoda 1 ze 5:
Učení opakováním

 1. 1
  Představte si, že si potřebujete zapamatovat několik států a jejich hlavní města, od západu k východu. U následující metody se budeme pokoušet zapamatovat si následující státy a jejich hlavní města:
  • U tohoto typu memorování budeme pouze stále dokola opakovat to, co si potřebujeme zapamatovat, dokud se nám to nedostane do paměti. Opakováním nutíte mozek vytvářet nová spojení a vzorce, které vám pomohou vybavit si to, co jste si zapamatovali, neboli jak říkají neurologové, „neurony, které k sobě dobře pasují.“
 2. 2
  Tento typ memorizace se lépe hodí pro určité informace. Zapamatování pomocí opakování posiluje mozek a podporuje tvorbu nutných spojení, které vám umožní si vybavit to, co jste si zapamatovali.
  • Tento typ učení se tedy hodí pro manuální úkoly a krátké seznamy, jako jsou seznamy na nákup, startování auta, nebo žehlení košile.
  • Tento typ memorizace ovšem není vhodný pro zapamatování dlouhých čísel, jednotlivých položek, nebo komplexních idejí, jako je například periodická tabulka, myšlenka dialektického materialismu, nebo komponenty motoru auta.
 3. 3
  Napište si seznam toho, co si potřebujete zapamatovat. Ujistěte se, že seznam obsahuje vše a že jsou položky ve správném pořadí.
 4. 4
  Natrénujte si to, co jste si zapamatovali. U těchto států si budete pouze stále dokola číst tabulku s názvy států a hlavních měst.
 5. 5
  Zkuste si vybavit to, co jste si zapamatovali, ale nedívejte se na seznam. Zakryjte si seznam kusem papíru a odříkejte si informace, které jsou schované. Posouvejte si papír postupně tak, abyste měli některé informace stále zakryté. Vzpomenete si na dvě poslední věci ze seznamu?
  • Ze začátku vám to pravděpodobně moc nepůjde. Je to proto, že si mozek na cvičení paměti teprve zvyká. Zkoušejte to ještě chvíli a za několik minut budete schopni si zapamatovat vše, co jste se naučili.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 5:
Dělení

 1. 1
  Představte si, že si musíte zapamatovat země, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN. V této radě je 10 států, které si můžete rozdělit a zorganizovat podle nějakého schématu.
 2. 2
  Zjistěte, k čemu se dělení hodí. Dělení slov funguje nejlépe u seznamů věcí, které se dají rozdělit na logické části. Můžete si země rozdělit například podle kontinentů, prvky periodické tabulky si můžete rozdělit podle typů, nebo si můžete například zapamatovat komponenty motoru auta tak, že si je rozdělíte na menší skupiny (sání, motor, výfuk, elektřina).
  • Pokud jste si někdy zapamatovali nějaké telefonní číslo, možná jste si všimli, jak je píšeme – jsou rozdělená na menší části. Například telefonní číslo do Bílého domu (202) 456-1111 si snáze zapamatujete jako tři čísla – 202, 456 a 1111. Je to mnohem jednodušší, než pamatovat si číslo 2024561111.
  • Dělení není vhodná strategie pro velké, složité věci a koncepty, které není možné rozdělit na mešní části. Nehodí se například pro zapamatování konceptu civilního práva, definice národnosti, nebo seznamu telefonních čísel, která jsou si podobná.
 3. 3
  Rozdělte si to, co si musíte zapamatovat na menší části, které si zapamatujete snáze. Protože musíte větší celky dělit na menší kousky, tato strategie funguje nejlépe u věcí, které je skutečně možné rozumně rozdělit.
 4. 4
  Zkoušejte si dělit informace na menší kousky. U našeho příkladu s Radou bezpečnosti OSN si můžete země rozdělit podle kontinentů, jako v příkladu uvedeném výše.
 5. 5
  Naučte se jednotlivé kusy informací kombinovat. Naučit se dělit si informace na kusy je jen začátek – pokud si chcete něco skutečně zapamatovat pomocí této metody, musíte mít v hlavě celý seznam. Zkuste sjet myší níže, abyste si zakryli předchozí seznam. Kolik si toho z něho pamatujete?
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 5:
Skládání vět a konceptů

 1. 1
  Představte si, že si musíte zapamatovat seznam na nákup. Váš nákup se skládá z mnoha různých položek, které mezi sebou nemají žádný vztah.
 2. 2
  K čemu je tato metoda dobrá. Pokud si musíte zapamatovat velké množství věcí, tato metoda vám moc nepomůže. Hodí se tedy zejména pro kratší seznamy věcí, které není snadné si zapamatovat.
  • Tato metoda se hodí pro omezené množství položek na seznamech věcí, které spolu nesouvisejí (například seznam „strom, pták, klávesnice, lahev). Je těžké u těchto věcí zapojit dělení, protože neexistují žádné skutečné kategorie, do kterých byste si tyto věci mohli rozdělit.
 3. 3
  Vytvořte si větu nebo obraz skládající se ze všech těchto věcí. Tato část je skutečně zábavná – čím zajímavější a vtipnější větu nebo obraz si vytvoříte, tím snáze si seznam položek zapamatujete. Například:
  • Sendvič s burákovým máslem a espressem omotaný ethernetovým kabelem, kterým prochází šroubovák.
 4. 4
  Opakujte si tuto větu nebo obraz stále dokola a potom si díky ní zkuste vzpomenout na všechno, co jste si chtěli zapamatovat. Tuto větu použijte jako klíč, který vás dovede k zapamatovaným informacím.
  • Sendvič s burákovým máslem a espressem omotaný ethernetovým kabelem, kterým prochází šroubovák.
   =
   burákové máslo, espresso, chleba, ethernetový kabel, šroubovák

  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 5:
Mnemonické pomůcky

 1. 1
  Představte si, že si musíte zapamatovat základní trigonometrii. U tohoto úkolu si tedy budete muset zapamatovat, jak vypočítat sinus, kosinus a tangens základního úhlu rovnostranného trojúhelníku.
 2. 2
  Zjistěte, co jsou to mnemotechnické pomůcky. Jde pouze o cizí slovo pro proces, se kterým jste pravděpodobně přišli do styku už na základní škole. Pokud znáte poučku „befelemepeseveze“ a podobné nesmyslné věci, které vám pomohly zapamatovat si učené informace, máte již s mnemonickými pomůckami zkušenosti.
 3. 3
  K čemu je tato metoda dobrá. Pokud si musíte zapamatovat více informací, než kolik se vejde do krátké věty nebo fráze, nebude snadné tuto metodu využívat. Tato metoda se tedy hodí pro zapamatování omezeného množství čísel nebo položek, které si můžete zorganizovat do určitého schématu. Mnemonické pomůcky se tedy hodí pro zapamatování seznamů slov, ale nehodí se například pro zapamatování dlouhých seznamů položek, které nejsou jasně uspořádané, jako jsou například seznamy telefonních čísel.
 4. 4
  Vytvořte si mnemonické schéma. Mnemonické schéma je v podstatě klíčová věta nebo fráze, která bude obsahovat to, co si musíte zapamatovat. U našeho příkladu si můžeme vymyslet jednoduché, snadno zapamatovatelné nesmyslné slovo.
 5. 5
  Trénujte si memorizaci s mnemonickou pomůckou a zjistěte, co jste si zapamatovali. Mnemonická pomůcka opět slouží jen jako klíč k paměti. Sjeďte dolů, abyste si zakryli předchozí seznam – vybavíte si vše, co vaše mnemonická pomůcka představuje?
  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 5:
Asociace

 1. 1
  Představte si, že si musíte zapamatovat komponenty ruční zbraně 1911. Odzadu dopředu by seznam těchto komponentů vypadal následovně:
  • posuvník
  • kryt hlavně
  • hlaveň
  • úderník
  • extraktor
  • pojistka
 2. 2
  Jak tato metoda funguje. Lidská mysl si umí skvěle spojovat informace. Tento talent je tak hluboký, že je možné si díky této schopnosti zapamatovat spoustu věcí. Vytvořte si imaginární cestu, kterou si spojíte s informacemi, které si potřebujete zapamatovat. Když se na tuto cestu potom v mysli vydáte, vzpomenete si na všechny tyto informace.
 3. 3
  K čemu se tato metoda hodí. Asociativní metoda je velmi silná, zejména pokud máte dobrou představivost. V průběhu celé historie ji lidé používali k tomu, aby si organizovali své vzpomínky (například si představovali, jak prochází imaginárními domy, nebo si pročítají imaginární knihu).
  • Vzpomínky, které se snadno rozdělí a uspořádají prostorově, se pro tuto metodu hodí nejlépe – sloky básně, komponenty nějakého stroje, nebo například postup vaření nějakého jídla.
  • Vzpomínky, které nelze nijak rozdělit, se pro tuto metodu moc nehodí. Například základní koncept abstraktního expresionismu, informace o Válce růží, nebo to, jak někoho pozvat na rande, nejsou informace, které si tímto způsobem zapamatujete.
 4. 4
  Představte si sekundární vzpomínky a spojte si je s tím, co si potřebujete zapamatovat. Tyto sekundární vzpomínky potom budou sloužit jako klíč k informacím, které jste si díky nim zapamatovali.
  • Pokud tedy máte seznam položek, které spolu nijak nesouvisí, nebude snadné k nim vytvořit klíč z dalších vzpomínek. Pro naše účely si představíme malého mužíčka, který prochází vnitřkem zbraně 1911.
 5. 5
  Představujte si, jak procházíte svojí duševní mapou a vybavujete si to, co si musíte zapamatovat. Můžete tento způsob využít tak, aby pro vás bylo snadné si informace zapamatovat. U našeho příkladu s mužíčkem uvnitř zbraně si můžete například představit, jak tento mužíček říká:
  • „Nejprve se setkáme s krytem hlavně, uvnitř kterého jde už vidět hlaveň zbraně. Dále za hlavní je vidět malá dírka, skrz kterou vidíme úderník. Na jeho levé straně je extraktor, který přiléhá ke straně posuvníku. Když se dostaneme až nakonec, narazíme na pojistku.“
 6. 6
  Trénujte si to a objevujte svoji duševní mapu. Několikrát denně si představujte, jak procházíte vnitřkem zbraně. Čím častěji to budete trénovat, tím snáze si to zapamatujete.
 7. 7
  Natrénujte si vybavování vzpomínek ze své myšlenkové mapy. Při cvičení s vizualizací si můžete vytvořit lepší „klíč“, ale to nebude stačit – musíte si zapamatovat jednotlivé komponenty, které jste do klíče uložili. Zkuste do vzít „odzadu“ a začněte u seznamu položek. Zjistěte, zda si díky myšlenkové mapě dokážete vybavit původní informace.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 48 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 079 krát
Kategorie: Vzdělání
Stránka byla zobrazena 4 079 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama