Stáhnout PDF Stáhnout PDF

SMART je anglickou zkratkou, která představuje rámec pro tvorbu efektivních cílů. Jednotlivá písmena značí pět požadavků, které by měl každý cíl splňovat. Měl by být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a termínovaný. Metoda SMART je jedním z nejpopulárnějších a nejefektivnějších nástrojů pro tvorbu realistických a dosažitelných cílů, a využít ji můžete ať už jste ředitelem společnosti s 300 zaměstnanci nebo jen drobným živnostníkem. Použít se dá ale i v situacích, jako je například snaha o zhubnutí přebytečných kil. Bez ohledu na vaše záměry vám může ovládnutí metody SMART přinést lepší vyhlídky na úspěch.

Část 1
Část 1 ze 5:

Cíl musí být Specifický (S)

 1. 1
  Rozhodněte, co vlastně chcete. Prvním krokem v jakémkoli procesu stanovování cílů musí být rozhodnutí o tom, čeho vlastně chcete dosáhnout. V této fázi může být cíl definován obecně.
  • Ať už je váš cíl dlouhodobý nebo krátkodobý, většina lidí začíná pouze nějakou obecnou ideou. Postupovat musíte od obecného ke specifickému, a to přidáváním detailů a definováním podmínek.[1]
  • Pro příklad uveďme, že vaším cílem je být zdravější. Vědomí tohoto faktu může být základem pro tvorbu specifičtějšího cíle.
 2. 2
  Buďte specifičtí. S ve zkratce SMART znamená "specifický." Pokud je cíl specifický, dosáhnete ho mnohem pravděpodobněji než cíle obecného.[2] V této fázi je tedy vaším úkolem převést své myšlenky z bodu jedna k něčemu více konkrétnímu.
  • To je do značné míry otázkou definice vašich podmínek. Budeme-li pokračovat ve výše uvedeném příkladu, měli byste se sami sebe ptát, co to pro vás znamená "být zdravější." Znamená to více cvičit? Zhubnout? Jíst správně vyváženou stravu? Všechny tyto věci jsou součástí zdraví a je jen na vás, co z toho chcete skutečně dělat.
 3. 3
  Rozhodněte, zda váš cíl zahrnuje někoho dalšího. Dobrým způsobem jak se ujistit o dostatečné specifičnosti vašeho cíle, je zodpovědět šest základních otázek: Kdo, Co, Kdy, Kde, Který a Proč. Začněte tím, že odpovíte na to, kdo bude do cíle zahrnutý.[3]
  • Pokud je vaším cílem redukce hmotnosti, odpověď pravděpodobně bude, že cíl zahrnuje vás. Některé cíle ale budou vyžadovat i jiné osoby.
 4. 4
  Ptejte se, čeho chcete docílit. Toto je základní otázka na cíl, kterého toužíte dosáhnout.[4]
  • Chcete-li zhubnout, pak je to samo o sobě odpovědí na otázku "Co?," ale buďte přitom více specifičtí! Kolik kilogramů chcete zhubnout?
 5. 5
  Určete, kde k tomu dojde. Identifikujte lokalitu, ve které odvedete práci potřebnou k dosažení vašeho cíle.[5]
  • Pro redukci hmotnosti můžete cvičit v práci (procházky v obědové pauze apod.), doma (cvičení s vlastní vahou nebo s činkami) nebo v posilovně.
 6. 6
  Přemýšlejte o tom, kdy toho chcete docílit. Stanovte si realistický časový rámec nebo hranici pro dosažení vlastního cíle. [6] Tomuto bodu se dostane větší pozornosti později v procesu plánování cílů. Prozatím postačí nějaká hrubá představa.
  • Pokud máte v plánu zhubnout 10 kilogramů, můžete toho nejspíš dosáhnout do několika měsíců. Na druhou stranu, pokud je vaším cílem získat titul z fyziky, rozumný časový horizont bude několik let.
 7. 7
  Rozhodněte, které požadavky a překážky budou součástí procesu. [7] Jinými slovy, co budete k dosažení cíle potřebovat? Jakým překážkám budete čelit?
  • Při redukci tělesné hmotnosti bude mezi požadavky patřit cvičení a zdravá strava. Překážkami může být averze ke cvičení nebo časté nápory chutí na sladké.
 8. 8
  Uvažujte, proč si vůbec takový cíl chcete dát.[8] Zapište si veškeré konkrétní důvody pro takový cíl a také užitek, který z toho budete mít. Pochopení toho "proč," je nezbytné pro zjištění, zda váš cíl ve skutečnosti uspokojí vaše představy.
  • Pro příklad si představte, že chcete zhubnout 20 kilogramů. Popřemýšlíte o tom a zjistíte, že důvodem je touha stát se oblíbenějším. Pokud je vaším cílem popularita a ne zdraví, měli byste možná přemýšlet o jiných způsobech, jak toho docílit. Můžete být například více společenští namísto abyste se zajímali jen o svůj vzhled.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 5:

Cíl musí být Měřitelný (M)

 1. 1
  Vytvořte si měřítko pro hodnocení výsledků. Vaším úkolem je nyní stanovit kritéria úspěchu. Potom pro vás bude snadné sledovat váš progres a poznat, že jste svého cíle již dosáhli.
  • Vaše kritéria mohou být kvantitativní (založená na číslech) nebo deskriptivní (založená na popisu určitého výsledku).[9]
  • Pokud je to možné, vložte do svých cílů větší konkrétnost. Jedině tak si budete moct bez jakýchkoli pochyb ověřit, zda se držíte plánu nebo naopak zaostáváte.
  • Pokud je vaším cílem zhubnout, můžete si stanovit kvantitativní cíl tím, že cílový úbytek hmotnosti bude 15 kilogramů. Vzhledem k tomu, že znáte svou aktuální hmotnost, pro vás bude snadné určit, že jste svého cíle již dosáhli. Deskritpitvní verze cíle může vypadat třeba takto: "Chci se opět vejít do kalhot, které jsem na sobě měl naposledy před pěti lety." Ať už si zvolíte jakoukoli cestu, váš cíl bude měřitelný.
 2. 2
  Ptejte se na otázky, které vaše cíle specifikují. Ptát se můžete na celou řadu otázek, které vás ujistí, že je váš cíl měřitelný a možný. Patří mezi ně:
  • Jak moc? Například "jak moc bych chtěl zhubnout?"
  • Kolik? Například "kolikrát do týdne budu chodit cvičit?"
  • Jak poznám, že jsem svého cíle již dosáhnul?[10] Bude to okamžik, kdy stoupnete na váhu a uvidíte úbytek 15 kilo? 20?
 3. 3
  Svůj postup sledujte a měřte. Stanovením měřitelných cílů pro vás bude snadné určit, zda se držíte plánu nebo ne.
  • Pokud je vaším cílem zhubnout 10 kilo a zatím jste zhubnuli 8, pak víte, že jste skoro v cíli. Na druhou stranu pokud je měsíc za vámi a vy ste shodili sotva půl kila, pak je to znamení, že byste měli změnit svou strategii.
  • Veďte si deník. Jedná se o skvělý způsob, jak sledovat svou snahu, její výsledky a pocity, které z celého procesu máte. Každý den si všechno zhruba v patnácti minutách zapisujte. Pomůže vám to všechno sledovat ze správné perspektivy a uvolnit stres z pocitů, které při cestě za svými cíli můžete mít.[11]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 5:

Cíl musí být Dosažitelný (Attainable-A)

 1. 1
  Zhodnoťte své limity. Musíte se ujistit, že cílů, které jste si stanovili, můžete skutečně dosáhnout. [12] Jinak byste mohli ztratit motivaci.
  • Zvažte veškerá omezení a překážky, které jste předtím identifikovali a rozhodněte, jestli je dokážete překonat. Při snaze o dosažení jakéhokoli cíle budete čelit překážkám. Otázkou, kterou byste v této fázi měli zvažovat, je zda má vůbec smysl přemýšlet o schopnosti dosáhnout cíle za předpokladu, že budete čelit těmto překážkám.
  • Při rozhodování o časové dotaci pro dosažení cílů buďte realističtí stejně jako při hodnocení osobního zázemí, vědomostí a jakéhokoli fyzického omezení. O svých cílech uvažujte racionálně a pokud máte pocit, že jich nemůžete v současné životní situaci rozumně dosáhnout, stanovte si nové, které jsou pro vás aktuálně dosažitelné.
  • Opět si například představte, že je vaším cílem redukce hmotnosti. Pokud si každý týden najdete alespoň trochu volného času na cvičení a jste ochotní udělat jisté změny ve svém stravování, pak je cíl zhubnutí 10 kilogramů pravděpodobně dosažitelný do 6 měsíců. Bude-li se jednat o 20 kilogramů, pak se vám to může a nemusí podařit, obzvláště pokud máte v cestě překážky, které vám brání v pravidelném cvičení.
  • Při sestavování tohoto plánu je vhodné zapisovat si veškeré předvídatelné překážky, kterým budete muset čelit. Pomůže vám to utvořit komplexní obrázek úkolu, který před sebou máte.
 2. 2
  Zhodnoťte úroveň svého závazku. I přesto, že je cíl teoreticky dosažitelný, se musíte zavázat ke snaze, nezbytně nutné k jeho dosažení. Ptejte se sami sebe na následující otázky:
  • Jste připraveni učinit závazek k dosažení svých cílů?
  • Jste ochotní dramaticky změnit nebo alespoň upravit určité aspekty svého života?
  • Pokud ne, existuje nějaký dosažitelný cíl, k jehož dosažení byste ochotní byli?
  • Váš cíl by měl odpovídat míře vašeho závazku.[13] Pro začátečníky může být cíl zhubnutí 10 kilogramů dosažitelný, zatímco 20 kilogramů by již mohlo činit značné obtíže. Ohledně změn, které jste ochotni udělat, k sobě buďte upřímní.
 3. 3
  Stanovte si cíl, kterého můžete dosáhnout. Jakmile zvážíte veškerá úskalí, kterým budete čelit a posoudíte míru svého závazku, cíl podle potřeby upravte.
  • Pokud rozhodnete, že je váš cíl dosažitelný, můžete se přesunout k dalšímu kroku. Jestliže ale zjistíte, že se nejedná o rozumný cíl, zvažte jeho přepracování. To ale neznamená, že byste se ho museli úplně vzdát. Postačí když ho upravíte, aby se více blížil realitě.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 5:

Cíl musí být Realistický (R)

 1. 1
  Reflektujte své touhy. S dosažitelností vašeho cíle úzce souvisí jeho relevance. A to je právě to "R" ve zkratce SMART. Otázkou k zamyšlení je zde to, zda pro vás bude váš cíl naplňující nebo nikoli.[14]
  • Nyní je vhodná chvíle na opětovné zhodnocení otázky "proč." Ptejte se sami sebe, zda stanovený cíl dokáže skutečně naplnit vaše touhy nebo zda existuje nějaký cíl, který je pro vás důležitější.
  • Představte si, že se hlásíte na vysokou školu. Možná máte schopnosti pro dosažení titulu z fyziky na respektované univerzitě. Pokud to pro vás ale není priorita nebo prostředí, kde byste byli spokojeni, měli byste svůj cíl přehodnotit. Studium českého jazyka na místní škole by vám mohlo vyhovovat lépe.
 2. 2
  Zvažte své další cíle a okolnosti. Důležité je zvážit také to, zda se vaše cíle hodí k jiným životním plánům. Konfliktní plány mohou vyústit v problémy.[15]
  • Jinými slovy, je důležité, abyste rozhodli, zda vaše cíle korespondují s dalšími událostmi vašeho života.
  • Opět si představte, že je vaším cílem studium na významné univerzitě. Do několika let ale chcete také převzít vedení rodinného podniku. Zde vzniká konflikt, zejména pokud se univerzita nachází velmi daleko od sídla vaší společnosti. Jeden nebo oba cíle potom budete muset přehodnotit.
 3. 3
  Upravte své cíle k větší relevanci. Pokud rozhodnete, že je váš cíl realistický a sedí i vašim jiným plánům, můžete se přesunout k dalšímu kroku. Pokud ne, budete muset udělat ještě několik úprav.
  • Jste-li na pochybách, rozhodněte se pro to, co máte rádi. Cíl, který vás hluboce zajímá bude realističtější a dosažitelnější než nějaký jiný, o který se zas tolik nezajímáte. Cíl, který naplní vaše sny bude mnohem více motivující a hodnotný.[16]
  Reklama
Část 5
Část 5 ze 5:

Cíl musí být Termínovaný (T)

 1. 1
  Zvolte si časový rámec. To znamená, že by váš cíl měl mít termín nebo datum, kdy ho naplníte.
  • Nastavení časového rámce vám pomůže identifikovat a splnit specifické úkoly, které musíte kvůli svému cíli udělat. Odstraníte tím takové to nejasné vyjadřování "někdy v budoucnu," které se v průběhu tvorby cílů někdy objevuje.[17]
  • Pokud si časovou hranici nenastavíte, nebude na vás nic tlačit, abyste svůj cíl skutečně splnili a takové situace často končí tím, že se plnění cílů odkládá na neurčito.
 2. 2
  Plnění cíle si rozfázujte. Rozdělení cesty k cíli na několik menších met je užitečné zejména tehdy, je-li váš cíl dlouhodobější. Pomůže vám to měřit váš progres, který tak bude kontrolovatelný.[18]
  • Pokud je váš cíl například zhubnout 10 kilo v příštích pěti měsících, měli byste si nastavit průběžné cíle na půl kila týdně. Nebude to pro vás potom tolik odstrašující a vytvoříte si podnět pro další snažení, namísto abyste se v následujícím půl roce do hubnutí přemáhali. Do mobilu si můžete stáhnout aplikaci, která za vás bude každý den sledovat vaši stravu a cvičení, takže si budete neustále jisti, že svůj plán plníte. Pokud potom zjistíte, že jste si toho naložili příliš, můžete se o krok vrátit a přehodnotit svůj cíl na něco dosažitelnějšího.
 3. 3
  Zaměřte se na dlouhodobé i krátkodobé hledisko. Konzistentní progres směrem k dosažení cílů obnáší soustředění pozornosti na dnešek i na budoucnost. V rámci stanoveného časového rámce se můžete ptát:
  • Co můžu udělat pro splnění mého cíle dnes? Pokud je cílem zhubnout 10 kilogramů v pěti měsících, jeden z denních cílů může být 30 minut cvičení. Další může obnášet výměnu brambůrků za zdravé svačiny, jako jsou oříšky nebo ovoce.
  • Co můžu pro splnění mého cíle udělat v příštích 3 týdnech? Zde může jít třeba o vytvoření detailního jídelníčku nebo cvičebního plánu.
  • Co můžu pro splnění mého cíle udělat z dlouhodobého hlediska? Tady můžete klást důraz na udržení své snahy zhubnout. Zaměřit byste se měli na formování návyků, které dlouhodobě podpoří zdravé stravování a aktivní životní styl. Můžete začít chodit třeba do posilovny nebo se přidat ke sportovnímu týmu.
  Reklama

Tipy

 • Udělejte si seznam důležitých met, které v průběhu plnění hlavního cíle minete. S každou takovou metou se může pojit nějaká odměna. Takový menší podnět vám pomůže udržet motivaci.[19]
 • Sestavte si seznam lidí a zdrojů, které k dosažení cíle budete potřebovat. V jednotlivých důležitých krocích na cestě k cíli potom budete postupovat strategičtěji.
Reklama

Varování

 • Nestavte si před sebe příliš cílů, které není možné seřadit podle priority. Budete si pak neustále myslet, že se vám nic nedaří a brzy vám to pravděpodobně přeroste přes hlavu.


Reklama

Reference

 1. Fischhoff, B., Slovic, P., & Lichtenstein, S. (1988). Knowing what you want: Measuring labile values. Decision Making: Descriptive, Normative and Prescriptive Interactions, Cambridge University Press, Cambridge, 398-421. (Chapter 18)
 2. Morisano, D., Hirsh, J. B., Peterson, J. B., Pihl, R. O., & Shore, B. M. (2010). Setting, elaborating, and reflecting on personal goals improves academic performance. Journal of Applied Psychology, 95(2), 255.)
 3. http://www.goalsettingbasics.com/support-files/smart-instructions.pdf
 4. http://www.goalsettingbasics.com/support-files/smart-instructions.pdf
 5. http://www.goalsettingbasics.com/support-files/smart-instructions.pdf
 6. http://www.goalsettingbasics.com/support-files/smart-instructions.pdf
 7. http://www.goalsettingbasics.com/support-files/smart-instructions.pdf
 8. http://www.goalsettingbasics.com/support-files/smart-instructions.pdf
 9. http://www.goalsettingbasics.com/support-files/smart-instructions.pdf

O tomto wikiHow

Sydney Axelrod
Spoluautorem článku je :
Certifikovaný životní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Sydney Axelrod. Sydney Axelrod je certifikovaný životní kouč a majitel společnosti Sydney Axelrod LLC, která se zaměřuje na profesní a osobní rozvoj. Prostřednictvím individuálního koučování, digitálních kurzů a skupinových workshopů Sydney spolupracuje s klienty na objevování jejich účelu, navigaci v životních přechodech a stanovení a dosažení cílů. Sydney má více než 1 000 hodin příslušných koučovacích certifikací a je držitelem titulu BBA v oboru marketingu a financí na Emory University. Tento článek byl zobrazen 12 761 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 12 761 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama