Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Každý z nás má nějaké cíle, kterých chce v životě dosáhnout. Stanovení cílů a jejich dosahování nezaručí pouze splnění daných věcí, ale také buduje sebevědomí, štěstí a celkový pocit spokojenosti.[1] Dosažení zmíněného stavu je pravděpodobnější za předpokladu, že jsou cíle stanovené realisticky. Realistické cíle jsou také mnohem více motivační než ty, které na nás kladou příliš vysoké nároky. [2]

Část 1
Část 1 ze 3:
Brainstorming

 1. 1
  Přemýšlejte o tom, čeho chcete dosáhnout. Prvním krokem pro stanovení cílů je rozhodnutí, co vlastně chcete. Většina lidí má nějaké obecné povědomí o tom, co chce. Může to být štěstí, zdraví, majetek nebo lepší vztah s manželkou či manželem. Vaším prvním úkolem je tedy převést tyto obecné představy do podoby, které je možné nějakým způsobem docílit.
  • Dobrý začátek představuje definice termínů. Chcete-li být šťastnější, přemýšlejte o tom, co pro vás štěstí vlastně znamená. Jak takový šťastný život vypadá? Co byste ke šťastnému životu potřebovali?[3]
  • V této fázi se můžete pohybovat v obecné rovině. Například přijdete na to, že štěstí pro vás znamená naplněnou kariéru. Vaším obecným cílem může být tedy získání práce, kterou budete osobně považovat za uspokojující.
  • V první fázi můžete mít cílů dokonce několik - některé dlouhodobé a některé krátkodobé. Všechny byste si měli zapsat.
 2. 2
  Buďte specifičtí. Před tím, než rozhodnete, zda je váš cíl realistický, musíte zajistit, aby byl specifický. Do terminologie tím vnesete mnohem větší jasnost a bude tak zřejmé, co musíte pro dosažení cíle udělat. Specifické cíle jsou zároveň mnohem motivačnější a dosažitelnější, než ty vágní.[4]
  • V tuto chvíli je vaším úkolem vzít své obecné nápady a co nejspecifičtěji je popsat.
  • Představte si například, že vaším cílem je začít novou, více naplňující kariéru. V této fázi musíte rozhodnout, jaká kariéra by pro vás byla nejvíce uspokojivá. Můžete si tak například vymyslet, že byste se chtěli stát profesionálním hudebníkem. To je skvělý začátek, ale potřebujete ho trochu rozvést. Jakému stylu hudby byste se rádi věnovali? Na jaký nástroj či na jaké nástroje byste chtěli hrát? Chcete vystupovat samostatně nebo s kapelou či orchestrem?
 3. 3
  Udělejte si menší průzkum. Pokud nejste s tímto procesem dosud seznámeni, určení náročnosti daného cíle bude vyžadovat jistý průzkum. Čím více o procesu víte, tím lépe.[5] V průběhu výzkumu se ptejte na otázky typu:
  • Jaké dovednosti se potřebuji naučit?
  • Jaké změny životního stylu to vyžaduje?
  • Kolik to bude stát?
  • Jak dlouho to bude trvat?
 4. 4
  Určete postup. K rozhodnutí, zda je cíl realistický, musíte přesně vědět, jak se ho dá dosáhnout. V tomto kroku musíte cíl nebo cíle rozdělit na jednotlivé části nebo fáze.[6]
  • Rozdělení vašeho cíle na "mezicíle" vám také pomůže vytvořit plán pro jejich budoucí dosažení. Veškeré nápady je vhodné v průběhu brainstormingu zapisovat.
  • Představme si, že je vaším cílem stát se profesionálním cellistou v klasickém orchestru. V obecné rovině můžeme tento cíl rozdělit na několik kroků. Nejprve si budete muset koupit cello, pokud ho ještě tedy nemáte. Následně se na něj budete muset naučit velmi dobře hrát, což bude pravděpodobně vyžadovat účast na výukových lekcích. Nejspíš budete muset začít studovat na konzervatoři či jiné hudební škole nebo univerzitě. Dále se budete muset vzdělávat v hudební teorii. Následně pak začnete hledat práci u nějakého orchestru, což obvykle vyžaduje více než jedno výběrové řízení. V závislosti na regionu, ve kterém bydlíte, se budete možná muset přestěhovat do města, ve kterém profesionální orchestr působí.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Stanovení realistických cílů

 1. 1
  Zhodnoťte svou oddanost věci. Jakmile získáte představu o tom, co dosažení vašeho cíle obnáší, můžete začít hodnotit míru své oddanosti k pokračování v nastolené cestě. Pro dosažení daných cílů musíte být odhodláni investovat nezbytný čas a úsilí.[7]
  • Naprostá oddanost je vyžadována zejména u velmi obtížně či komplikovaně dosažitelných cílů. Jen těžko dosáhnete svého cíle, když pro vás nebude moc důležitý.
  • Pokud si nejste jisti, zda jste ochotní vložit do honby za daným cílem dostatek energie, pak se zřejmě nejedná o realistický cíl. To znamená, že ho budete muset přehodnotit nebo si vytvořit úplně nový, kterého budete chtít dosáhnout.
  • Zůstaňme ještě u příkladu, kdy se chcete stát profesionálním cellistou. Můžete přijít třeba na to, že se nehodláte kvůli takové věci stěhovat do jiného města. Jestliže ve vašem regionu žádný orchestr nepůsobí, pak musíte své kariérní cíle přehodnotit.
  • Pokud máte na seznamu cílů několik, pak je vhodné jednotlivým bodům přiřadit prioritu podle důležitosti. Snaha o dosažení příliš cílů najednou může vyústit v situaci, kdy vám bude potíže dosáhnout alespoň jednoho cíle. Nejprve si jděte za cílem, k němuž jste nejvíc oddaní.
 2. 2
  Do úvahu vezměte své osobní limity. Pravděpodobně už jste slyšeli lidi, kteří říkají, že pokud do něčeho vložíte svou mysl, můžete dosáhnout čehokoli. V některých případech je to skutečně pravda. V jiných případech se mohou vyskytnout jisté osobní limity, které plnění daného cíle neumožňují. Proto byste měli zvážit, zda jsou stanovené cíle ve vašich možnostech.[8]
  • Omezení mohou nabírat mnoho podob. Můžou se týkat například financí, ale také vašeho fyzického stavu. Některé z nich se dají překonat, ale jiné vám budou na obtíž pořád. V takovém případě budete muset své cíle přehodnotit a případně stanovit nové.
  • Opět si to ukažme na příkladu, kdy se chcete stát profesionálním cellistou. Pokud jste po autonehodě a němůžete plně používat své ruce, pak bude dosažení stanoveného cíle velmi obtížné. Takové omezení můžete překonat intenzivní rehabilitací a několika lety nácviku. Pravdou ale zůstává, že cesta za vašim snem bude velice trnitá, možná spíš dokonce nemožná. Při posuzování dosažitelnosti takového cíle to musíte mít neustále na mysli.
  • Svá omezení si vypište. Pomůže vám to sestavit komplexnější obrázek překážek, kterým musíte čelit.
 3. 3
  Zhodnoťte vnější překážky. Kromě omezení osobní povahy bude většina cílů obnášet také překonávání vnějších překážek. Jedná se o věci, které se mohou stát zcela mimo vaši kontrolu a značně ztížit cestu za vašim cílem. Takové překážky byste rozhodně měli vzít do úvahy.
  • Zamyslete se například nad hudební školou, ve které se chcete učit hře na cello. Jak náročné je dostat se na takovou školu? Jak pravděpodobné je, že se tam dostanete právě vy? Co když vás nepřijmou? Jaké další možnosti máte?
  • Předvídat všechny potencionální překážky prostě nelze, ale snažte se jich vymyslet co nejvíce a všechny si je zapište. Pomůže vám to získat větší vhled do toho, zda je váš cíl realistický.
  • To může být nápomocné i později, až se rozhodnete svůj cíl naplnit. Snaha o předvídání možných překážek pomáhá rozvíjet nápady pro jejich řešení ve chvíli, kdy se objeví.[9]
 4. 4
  V případě potřeby vše přehodnoťte. Po důkladném zvážení se můžete rozhodnout, zda je váš cíl realistický. Pokud ano, můžete se posunout k dalším krokům pro jeho naplnění. Pokud ne, své cíle budete muset přehodnotit.
  • Jestliže zjistíte, že váš cíl není realistický, máte dvě možnosti. Můžete ho zkusit přehodnotit a upravit k lepší dosažitelnosti nebo ho nechte plavat a stanovte si úplně nové cíle.
  • Představte si například situaci, kvůli které pro vás není kariéra cellisty realistická. Jestliže je vaším obecným cílem získat naplňující kariéru, pak je čas vrátit se zpět k rýsovacímu prknu. Přemýšlejte o jiném zaměstnání, které by vás naplňovalo.
  • Pamatujte ale, že hry na cello se vzdát nemusíte. Pokud milujete hudbu a cello, můžete svůj cíl pouze upravit. Naučíte se na něj hrát a vytvoříte si tak velmi pěkné hobby. Takový cíl bude za daných okolností mnohem méně náročný a realističtější.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Dosažení vlastních cílů

 1. 1
  Připravte si plán. Jakmile si stanovíte realistický cíl, dalším krokem bude vytvoření detailního plánu k jeho dosažení.
  • V tomto bodě už by to ale mělo být poměrně jednoduché. Už totiž máte sepsané potencionální překážky, které na vás můžou čekat. Hlavní části vašeho plánu již máte připravené.
  • Jednotlivé kroky možná bude potřeba trochu konkretizovat. Pokud se například hlásíte na hudební školu, pak budete muset do plánu přidat detaily ohledně přijímacího řízení. Možná budete potřebovat nějaká doporučení. Škola také může vyžadovat k přijímacímu řízení vypracování písemné práce, vyplnění formulářů, případně také účast na konkursu. Všechny podobné body byste měli do plánu zahrnout.
  • Tyto kroky by měly být definované dostatečně konkrétně, aby bylo jasné, jak jich můžete dosáhnout.[10]
  • Připravit si můžete také bojový plán, kterým budete řešit případné překážky.[11] Pokud vás na první školu nepřijmou, budete se hlásit na další školy? Nebo spíš počkáte, budete tvrdě cvičit a přihlásíte se opět na stejnou školu příští rok?
  • Vymyslete nějaké prohlášení ke svému cíli, které je měřitelné a časově ohraničené. Například: "Následujících 12 měsíců si budu dávat každý týden stranou 20% své mzdy a 1. listopadu 2017 si za ušetřené peníze koupím cello."
 2. 2
  Stanovte časový průběh. Mnoha lidem pomáhá přesný časový rozvrh, zahrnutý do celkového plánu, plnit jejich cíle efektivněji. Budete moct sledovat svůj progres a udržíte si motivaci.[12]
  • Pokusíte se například našetřit na cello už za šest měsíců. Následující měsíc začnete chodit na výuku. Do konce roku budete chtít umět základy hry na cello apod.
 3. 3
  Dejte se do práce. Po dokončení detailního plánu si vyberte den, kdy začnete, a pusťte se do toho! Jediným způsobem, jak dosáhnout cíle, je vynaložení dostatečného množství času a úsilí.[13]
  • Zvolíte-li si počáteční datum alespoň několik dní dopředu, pomůže vám to vybudovat potřebné odhodlání a motivaci. [14]
 4. 4
  Sledujte svůj postup. Jakmile začnete, sledujte svůj progres. Používat k tomu můžete deník, mobilní aplikaci nebo obyčejný kalendář.
  • Sledování vlastního postupu je velmi nápomocné pro plnění stanovených termínů.[15]
  • Postupem času také uvidíte, kolik práce jste odvedli a jak moc jste se zlepšili. Udržíte si tak motivaci a budete se chtít i nadále zdokonalovat.
  Reklama

Tipy

 • Jakmile začnete pracovat na svých cílech, můžete zjistit, že jsou mnohem náročnější, než jste předpokládali. Pokud je to váš případ, klidně si cíle znovu promyslete. V průběhu dosahování těchto cílů budete takových revizí potřebovat několik.
Reklama

Související články

Reference

 1. McGregor, I., & Little, B. R. (1998). Personal projects, happiness, and meaning: on doing well and being yourself. Journal of personality and social psychology, 74(2), 494.
 2. Brunstein, J. C. (1993). Personal goals and subjective well-being: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1061–1070.
 3. Fischhoff, B., Slovic, P., & Lichtenstein, S. (1988). Knowing what you want: Measuring labile values. Decision Making: Descriptive, Normative and Prescriptive Interactions, Cambridge University Press, Cambridge, 398-421. (Chapter 18)
 4. Austin, J. T., & Vancouver, J. B. (1996). Goal constructs in psychology: Structure, process, and content. Psychological Bulletin, 120, 338 –375.
 5. http://www.lifecoach-directory.org.uk/blog/2014/06/30/rediscover-your-motivation-and-set-achievable-goals-with-life-coach-directory/
 6. http://us.reachout.com/facts/factsheet/putting-your-goals-into-action
 7. Koestner, R., Lekes, N., Powers, T. A., & Chicoine, E. (2002). Attaining personal goals: Self-concordance plus implementation intentions equals success. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 231–244.
 8. Brunstein, J. C. (1993). Personal goals and subjective well-being: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1061–1070.
 9. http://theinvestingmindset.com/goal-setting-how-to-to-achieve-your-goals-in-7-steps

O tomto wikiHow

Sydney Axelrod
Spoluautorem článku je :
Certifikovaný životní kouč
Spoluautorem tohoto článku je Sydney Axelrod, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 5 633 krát
Stránka byla zobrazena 5 633 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama