Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jste nespokojeni s některými oblastmi vašeho života, nebo se cítíte znudění? Vyvíjejí se věci špatným směrem a vy chcete, aby byl váš život lepší? Uchovat si pocit štěstí vyžaduje celkově dobrý zdravotní stav a spokojenost se životem. Pozitivní emoce jsou spojovány se zdravím a dlouhým životem.[1] [2] Nebojte se, životní spokojenost se dá naučit, musíte jen: milovat a přijmout sami sebe, myslet realisticky, věnovat se pozitivním aktivitám a pracovat na dosažení osobních cílů.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Přijměte sami sebe a mějte se rádi

 1. 1
  Udržujte si sami k sobě dobrý přístup. Sebepřijetí je důležitou součástí schopnosti milovat sami sebe a být šťastní.[3]
  • Přijměte sami sebe takové, jací právě jste, místo abyste se příliš soustředili na snahu změnit se.
  • Mluvte k sobě pozitivně a říkejte si věci jako „miluji, kdo právě jsem. Přijímám o sobě všechno, co jsem právě teď – i věci, které si přeji změnit. Je úplně v pořádku, že jsem teď takový, jaký jsem.”
 2. 2
  Vzpomeňte si na své dobré vlastnosti. Když si uvědomíte všechny věci, které jsou na vás báječné, pomůže vám to najít pocit uspokojení z toho, kdo jste. Připomeňte si tyto vlastnosti ve chvíli, kdy přijdou těžké časy – pomůže vám to cítit se lépe a být spokojení s tím, kým jste. Jste jedineční!
  • Napište si, nebo vytvořte v hlavě seznam všeho, co se vám na vás samotných líbí. Přečtěte si ho nebo si ho připomeňte pokaždé, když se cítíte mizerně. Některé příklady, co na sobě můžete mít rádi: osobnost, vlasy, oči, smysl pro styl, empatii nebo dobrodružnou povahu.
  • Dobrota je báječná vlastnost, kterou můžete mít. Spočítejte si, kolikrát jste tenhle týden byli na někoho hodní. Můžete si ty příležitosti napsat do deníku nebo třeba do dokumentu ve Wordu. Věnujte pozornost chvílím, kdy vaše dobrota může zvýšit pocity vaší spokojenosti.[4]
 3. 3
  Akceptujte svou potřebu růstu. Všichni máme věci, ve kterých bychom se rádi zlepšovali a je to úplně v pořádku. Neupínejte se ovšem příliš na své slabé stránky – berte je naopak jako příležitost k osobnímu růstu.
  • Když budete otevření novým možnostem, pomůže vám to soustředit se na váš osobní růst. Zkoušejte nové věci, například různé typy umění (malování, sochařství), cestujte na nová místa a dělejte věci, které vás děsí (například mluvení před lidmi).
  • Uvědomujte si své úspěchy a odměňujte se za ně. Může vám to pomoci soustředit se na pozitivní změny, které jste učinili a dodat vám odvahu k dalšímu osobnímu růstu.
 4. 4
  Soustřeďte se na minulé úspěchy, místo na selhání.[5] někdy se lidé cítí nespokojeni s tím, co se v jejich životě stalo v minulosti. Místo toho, abyste příliš přemýšleli nad tím špatným, soustřeďte se na pozitivní aspekty vaší osobní historie.
  • Napište si seznam každého úspěchu, kterého jste dosáhli. Některé příklady mohou zahrnovat třeba: úspěšné absolvování školy, zvládnutí náročného testu, dokončení nějakého projektu nebo završení uměleckého díla.
  • Odpusťte sami sobě za minulé chyby. Dívejte se na ně jako na způsoby, jak se poučit a růst. Vaše chyby vás nedefinují. Můžete se rozhodnout, že si dnes povedete lépe.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Myslete realisticky a pozitivně

 1. 1
  Věřte ve svou spokojenost. Vaše vlastní přesvědčení o tom, jak šťastní jste, ovlivňují vaši celkovou spokojenost.[6] někteří lidé se bohužel dívají na štěstí jako na něco nedosažitelného nebo něco, čeho se jim ještě nepodařilo dosáhnout. Pokud si to myslíte, pak můžete mít potíže štěstí dosáhnout. Lidé, kteří jsou šťastní, jednoduše věří, že jsou, a nehledají věci nebo zážitky, které je šťastnými mají učinit – soustředí se na to, co mají a co se daří už teď. Takže pokud věříte, že jste šťastní, tak opravdu jste.
  • Místo toho, abyste se na sklenici dívali jako na poloprázdnou, představujte si, že je napůl plná.
  • Věnujte pozornost pozitivním aspektům života. Co přispívá k vaší spokojenosti? Například lidé, kteří jsou spokojení a šťastní mají celkově lepší vztahy s ostatními, pečují o svůj rodinný život a mají smysluplné zaměstnání (nebo na tom pracují). Zamyslete se na všechny tyto věci a na to, jak přispívají k vaší spokojenosti.
  • Pokud si myslíte, že jste nešťastní, nebo vás napadají myšlenky jako „nejsem tak spokojený, jak bych chtěl být,“ zkuste najít důkazy proti tomuto tvrzení. Řekněte si „Mám všechno, co právě teď potřebují. Jsem spokojený s tím, jak věci právě teď jsou, i když nejsou perfektní. Jsou přesto dost dobré.“
 2. 2
  Neztrácejte naději. Naděje je silně propojena se štěstím a životní spokojeností.[7] Naděje souvisí s přesvědčením, že všechno dopadne dobře a že se všechno nakonec podaří (nečekáte, že se stane to nejhorší). Myslete na to, co doufáte že se stane v budoucnosti.
  • Věřte, že se věci vyvinou dobře, nebo tak, jak mají, i když se všechno nedaří přesně tak, jak jste si naplánovali.
  • Jedna z možností, jak posílit naději, je přistihnout se při negativních myšlenách, jako například „Nic se nikdy nezmění. Tohle nedokážu.“ Jsou to velmi beznadějné myšlenky, které mohou vést až k depresivní náladě. Pokud se přistihnete při těchto myšlenkách, okamžitě si můžete říct „To je beznadějná myšlenka. Já ale doufám. Možná, že si s problémem úplně neporadím, ale na té situaci něco změnit mohu. Mohu změnit alespoň svůj pohled na ni.“ Soustřeďte se na změnu svých myšlenek, a brzy budete plní naděje.
 3. 3
  V každé situaci myslete na její pozitivní aspekty. Mnoho lidí vždycky vidí ty špatné stránky místo těch světlých. Zkuste dohlédnout i za životní překážky a myslet na to, jak se díky protivenstvím naučíte nové věci. Každou špatnou věc vždycky provází nějaká dobrá, a když budete myslet na ni, dostanete se na cestu, která vede směrem k životní spokojenosti.
  • Pokud máte vy nebo váš protějšek potíže třeba v zaměstnání nebo v osobním životě, snažte se na tom najít to dobré, místo toho špatného. Hledejte například způsoby, jak vás špatná situace může posílit tím, že vám vybuduje charakter, poučí vás a zvýší vaši odolnost vůči emocionálnímu stresu
  • Jestliže přijdete o práci, pak zkuste myslet na možnost, že si najdete lepší, za vyšší plat, s kratší pracovní dobou a tím pádem si budete moci více užívat každodenní život.
 4. 4
  Pěstujte si každodenní vděčnost. Vděčnost může být jedním z nejlepších indikátorů štěstí a spokojenosti.[8]
  • Pokud jste zdraví, pak máte všechno.[9] Buďte vděční za to, že jste zdraví natolik, abyste mohli pracovat na svém štěstí.
  • Vytvořte si seznam (v hlavě, na papíře, v deníku nebo na počítači) všeho, za co jste momentálně vděční. Může zahrnovat věci jako rodinu, přátele, práci, mazlíčky, partnera, zábavu, hudbu, vládu, bezpečnost, jídlo, peníze a domov. Kdykoliv budete mít pocit, že vám něco schází, připomeňte si všechny tyto věci, za které jste vděční. Už teď toho přece máte tolik.
 5. 5
  Buďte pánem svých emocí. I ti nejšťastnější lidé jsou občas smutní.[10] Přijměte to, že občas cítíte duševní bolest, zlost, strach, starosti, úzkost a smutek.[11]
  • Dejte najevo své pocity, pokud potřebujete. Pokud to budete dělat, celkově se budete cítit šťastnější. Když v sobě své emoce dusíme, dostávají se na povrch nezdravou cestou (například násilím a zlobou). Když je nicméně vyjádříme zdravým způsobem, třeba při pocitu hněvu zajdeme na box, budeme dlouhodobě mnohem vyrovnanější.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Dělejte činnosti, které vás baví

 1. 1
  Travte čas s pozitivními lidmi. Láska je silným předpokladem spokojenosti.[12] Vztahy jsou všeobecně klíčové pro náš pocit životní spokojenosti.[13] Všichni potřebujeme vzájemně uspokojující a obohacující vztahy s rodinou a přáteli, abychom byli šťastní – právě to nás dělá člověkem.[14]
  • Šťastní lidé jsou celkově společenštější, než nešťastní lidé.[15] Jděte ven a družte se s ostatními lidmi.
  • Pokud ve vás setkání s cizími lidmi vzbuzuje úzkost nebo nepříjemný pocit, stýkejte se především s lidmi, které dobře znáte a s kterými se cítíte dobře. Tím si vybudujete sebedůvěru a propracujete se k rozhovorům s cizími lidmi. Říkejte si, že „neznámí lidé jsou přátelé, které jsme ještě nepoznali.“
  • Pamatujte, že je důležitější mít blízké vztahy s několika přáteli, než spoustu známých, o kterých toho moc nevíte.[16] Kvalita je důležitější, než kvantita. Pečujte o přátelství a vztahy, které už máte.
  • Pochopte že ve vztazích je nutné dávat i dostávat, je nutné aby byly vyrovnané. Někdy je nutné dělat kompromisy. Buďte vstřícní, flexibilní a ochotní se měnit, když je to potřeba.[17] Vyhněte se ale jednání v rozporu s vašimi hodnotami a riskantním situacím.
  • Dávejte druhým najevo lásku a mějte s nimi pozitivní vztahy. Sdílejte své myšlenky a pocity s blízkými přáteli, kterým důvěřujete. Neizolujte se od nich, pokud cítíte smutek nebo frustraci. Pokud potřebujete nějakou dobu o samotě, je to úplně v pořádku, ale nezapomínejte po nějakém čase na podporu okolí.
 2. 2
  Vyhýbejte se negativním vlivům. Negativní lidé a jejich negativní myšlenky vás mohou mentálně blokovat a přinášet negativitu i do vašeho života. Odhoďte jejich způsob života stejně, jako byste odhodili shnilé jablko, a obklopte se lidmi, kteří si život užívají plnými doušky a rádi se o své štěstí dělí s ostatními.
  • Nastavte si hranice s lidmi, kteří vám způsobují žal. Řekněte „ne“, když to potřebujete.
  • Rozmyslete se dobře, zda nebude lepší opustit vztah či přátelství s lidmi, kteří poškozují vás a narušují vaše pocity štěstí a spokojenosti.
 3. 3
  Pravidelně se věnujte aktivitám, které vám dělají radost. Potěšení je v životě důležitou součástí štěstí a spokojenosti.[18]
  • Obklopujte se těmi správnými činnostmi a správnými lidmi, kteří do vašeho života přinesou příležitosti ke štěstí.
  • Vaše činorodost přímo souvisí s množstvím štěstí, které cítíte.[19] Vyzkoušejte zábavnou pohybovou aktivitu, například turistiku, jízdu na kajaku nebo kánoi, rybaření, zahradničení, tanec, kickbox nebo jógu.
  • Věnujte se příjemným činnostem.[20] jen pár příkladů za všechny: sledování filmů, psaní, malování, hra na hudební nástroj, šití, pletení nebo čtení.
  • Soustřeďte se raději na prožitky než na materiální věci – může to zvýšit váš pocit štěstí.[21] Místo toho, abyste si koupili nové auto raději jeďte na cestu do jiné země. Předměty vyblednou a rozbijí se, zatímco vzpomínky vám vydrží velmi dlouho a utvářet vaši osobnost.
 4. 4
  Pomáhejte druhým. Když budete mít zájem o druhé lidi a budete na ně hodní, zvýší to vás pocit životní spokojenosti.[22] [23] Myslete a chovejte se hezky, a pomáhejte ostatním. Je mnoho způsobů, jak druhým pomáhat, takže si najděte něco, čím život druhého obohatíte – i vy sami pak uvnitř budete cítit štěstí a radost.
  • I utrácení peněz pro druhé zvýší vaše pocity štěstí.[24] Kupte bezdomovci něco k snědku.
  • Buďte empatičtí a představte si sami sebe v kůži toho druhého. Někdy je nejlepší jen mlčet a naslouchat, když druhého něco trápí.
  • Pomáhejte druhým ,kteří potřebují pomoc třeba tím, že se přihlásíte jako dobrovolník v místní charitě či nemocnici. Můžete například pracovat v jídelně pro bezdomovce nebo pomáhat budovat domy pro oběti živelné katastrofy.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Pracujte na dosahování cílů

 1. 1
  Buďte nezávislí. Umět se postarat sami o sebe je důležité pro udržení a nárůst celkového pocitu štěstí a spokojenosti. Dávejte si vlastní cíle: nespoléhejte na to, že vám druzí řeknou, co máte chtít.[25]
  • Odolejte společenskému tlaku na to, že musíte dělat nebo věřit v určité věci. Buďte věrní svému vnitřnímu přesvědčení.
  • Ovládejte svoje chování. Abyste byli šťastní, musíte být pánem svého vlastního jednání. Kontrola náhlých impulsů a schopnost zastavit se a nejprve myslet a až pak jednat, je klíčovou součástí sebeovládání.
  • Hodnoťte sami sebe podle svých vlastních žebříčků, nikoli podle toho, co si společnost myslí, že byste měli dělat a jací byste měli být.
 2. 2
  Zvyšujte svou motivaci. Hodnoty a zájmy jsou hnacím motorem motivace.[26] Zvědavost a nadšení jsou velmi často spojovány s životní spokojeností a štěstím.
  • Najděte si nějaký nový zájem. Vyzkoušejte nový koníček, aktivitu nebo cvičení. Zkoumejte oblasti, o kterých jste zatím ještě neuvažovali.
 3. 3
  Dejte svému životu smysl. Smysl života velmi silně souvisí se štěstím.[27] Znamená to dávat si cíle a mít nějaké vysněné mety.
  • Nezapomeňte, že samotné peníze vám štěstí nezajistí. [28]
  • Ve všech oblastech svého života si dávejte krátkodobé cíle. Místo toho, abyste si dávaly veliké cíle, je raději zmenšete, aby se jich dalo dosáhnout snáz. Například řekněme, že chcete zhubnout. Nedávejte si za cíl shodit obrovské množství váhy, ale začněte cílem zhubnout 5 kilo. To zvládnete mnohem snáze, než kdybyste shazovali rovnou 25 kilo. Pak si dejte za cíl dalších pět – a tak pokračujte, dokud se nedostanete na kýženou váhu.
  • Myslete na cíle, kterých můžete dosáhnout ve vzdělání nebo tréninku a které máte na dosah, místo toho, aby byly někde v dáli. Zamyslete se nad tím, co byste mohli udělat, abyste se dostali o něco blíže k cíli.
 4. 4
  Snažte se o příjemné pracovní prostředí. Pokud máte zaměstnání, je důležité, abyste byli šťastní také v práci. Nakonec, trávíte tam 40 hodin týdně.[29] Studie ukazují, že negativní pracovní prostředí vede ke stresu, vyhoření a nižší produktivitě.
  • Najděte si takové zaměstnání, které je slušně placené, jisté, s dobrým vedením, a kde podporují rovnost a férové jednání. Je velmi důležité, abyste měli pocit uznání.[30]
  Reklama
 1. http://mina.education.ucsb.edu/janeconoley/ed197/documents/DienerVeryhappypeople.pdf
 2. http://www.researchgate.net/profile/Christie_Scollon/publication/228761850_The_evolving_concept_of_subjective_well-being_The_multifaceted_nature_of_happiness/links/0f3175375b0f16af3d000000.pdf
 3. http://www.viacharacterblog.org/wp-content/uploads/2013/12/Character-strengths-well-being-Park-Peterson-Seligman-2004.pdf
 4. http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/43062/10902_2004_Article_1278.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. https://lemosandcrane.co.uk/resources/RISE%20psychological%20wellbeing%20in%20adulthood.pdf
 6. http://mina.education.ucsb.edu/janeconoley/ed197/documents/DienerVeryhappypeople.pdf
 7. http://mina.education.ucsb.edu/janeconoley/ed197/documents/DienerVeryhappypeople.pdf
 8. http://mina.education.ucsb.edu/janeconoley/ed197/documents/DienerVeryhappypeople.pdf
 9. http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/43062/10902_2004_Article_1278.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 10. http://www.howellfoundation.org/Upload/Events/9-25-12Intentional%20Happiness/IntentionalHappinessResearchArticles.pdf
 11. http://www.howellfoundation.org/Upload/Events/9-25-12Intentional%20Happiness/IntentionalHappinessResearchArticles.pdf
 12. http://psych.colorado.edu/~vanboven/vanboven/Publications_files/vb_gilo_2003.pdf
 13. https://lemosandcrane.co.uk/resources/RISE%20psychological%20wellbeing%20in%20adulthood.pdf
 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1820947/
 15. http://www.researchgate.net/profile/Lara_Aknin/publication/5494996_Spending_money_on_others_promotes_happiness/links/0c960536bc4c368a69000000.pdf
 16. https://lemosandcrane.co.uk/resources/RISE%20psychological%20wellbeing%20in%20adulthood.pdf
 17. https://lemosandcrane.co.uk/resources/RISE%20psychological%20wellbeing%20in%20adulthood.pdf
 18. http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/43062/10902_2004_Article_1278.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. http://www.researchgate.net/profile/Lara_Aknin/publication/5494996_Spending_money_on_others_promotes_happiness/links/0c960536bc4c368a69000000.pdf
 20. https://iacp.memberclicks.net/assets/CBTBR/cbtbr-vol_55a.pdf
 21. https://iacp.memberclicks.net/assets/CBTBR/cbtbr-vol_55a.pdf

O tomto wikiHow

Tracey Rogers, MA
Spoluautorem článku je :
Certifikovaný životní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Tracey Rogers, MA. Tracey L. Rogers je certifikovaný life kouč a profesionální astrolog se sídlem ve Washingtonu, DC Metropolitan Area. Tracey má více než 10 let zkušeností s koučováním a astrologií. Její práce byla uvedena v národním rádiu i na online platformách, jako je Oprah.com. Je držitelkou certifikátu od Life Purpose Institute a má magisterský titul v oboru Mezinárodní vzdělávání na The George Washington University. Tento článek byl zobrazen 2 140 krát
Kategorie: Citové zdraví
Stránka byla zobrazena 2 140 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama