Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pracovní plán je rozvrh cílů a procesů nutných k dosažení cíle, který člověku pomáhá lépe porozumět svému projektu. Pracovní plány v pracovním nebo akademickém životě vám pomohou udržet si organizovanost při práci na svých projektech. Díky pracovním plánům si můžete úkoly rozdělit na menší, dosažitelné úkoly a zjistit, čeho skutečně chcete dosáhnout. Naučte se, jak si vytvořit pracovní plán, abyste se mohli lépe připravit na další projekty.

Postup

 1. 1
  Určete si účel svého pracovního plánu. Pracovní plány si lidé vytvářejí z několika důvodů. Určete si, za jakým účelem si plán chcete vytvořit, abyste se mohli dokonale připravit. Nezapomeňte, že většina plánů je časově omezena (například 6 měsíců nebo 1 rok).
  • Na pracovišti pracovní plány pomáhají nadřízeným mít přehled o tom, na čem budete v následujících měsících pracovat. Často tyto plány dostanete, když začínáte pracovat na velkých projektech, nebo po každoročním zhodnocení výkonnosti. Pracovní plány mohou být také výsledky strategického plánování organizace, které každá společnost provádí na začátku kalendářního nebo finančního roku.
  • V akademickém světě tyto plány pomáhají studentům vytvořit si rozvrh práce pro velké projekty. Také učitelům mohou pomoci naplánovat si materiály na celý semestr.
  • U osobních projektů pracovní plány pomohou člověku shrnout si, čeho chce dosáhnout a kdy toho chce dosáhnout. Osobní pracovní plány, mohou také člověku pomoci sledovat své pokroky a cíle.
 2. 2
  Napište si úvod. U profesionálních pracovních plánů musíte mít úvod a základní informace. Tyto informace většinou dostanete od nadřízeného a ten vám také řekne, kam je do pracovního plánu máte zahrnout. U akademického pracovního plánu není úvod tak podstatný.
  • Úvod by měl být poutavý a krátký. Připomeňte svému nadřízenému, proč tento plán vytváříte. Představte konkrétní projekty, na kterých budete v daném období pracovat.
  • Základní informace by měly obsahovat důvody pro vytvoření pracovního plánu. Například můžete citovat statistiky z nedávných reportů, nastínit problémy, které je třeba řešit, nebo napsat doporučení, které jste získali během práce na svých posledních projektech.
 3. 3
  Rozhodněte si své cíle. Cíle znamenají to, čeho chcete dosáhnout. Mohou být konkrétní i obecnější.
  • Obecnější cíle by měly být zaměřené na celkový výsledek vašeho projektu. Napište si požadované výsledky svého pracovního plánu. Mějte velký cíl, například dokončit diplomovou práci, nebo napsat knihu.
  • Konkrétní cíle by měly být jasně dané a dosažitelné. Jinými slovy byste měli být schopni si tyto cíle ze seznamu odškrtnout hned, jak je dokončíte. Například najít si tým, který s vámi bude spolupracovat na vaší diplomové práci je skvělý krátkodobý cíl.
  • Mnoho lidí si své cíle dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Například krátkodobým cílem společnosti je zvýšit návštěvnost webu o 30% během 3 měsíců a dlouhodobým cílem by bylo posílit viditelnost značky v sociálních médiích během celého roku.
  • Cíle si zapisujte pomocí sloves s konkrétními významy (např. „naplánovat“, „napsat“, „zvýšit“, , „změřit“) a vyhýbejte se nejasným výrazům (např. „projít si“, „naučit se“ atd.).
 4. 4
  Zkuste si svůj plán rozdělit podle modelu SMART. SMART je akronymem, který lidé používají, aby si vytvořili lepší a dosažitelnější cíle. (SMART – specific, measurable, achievable, relevant, time-bound).
  • Specifické cíle. Co přesně chcete udělat a pro koho to chcete udělat? Určete si, komu posloužíte a co přesně uděláte, abyste uspěli.
  • Měřitelné cíle. Je možné mé pokroky a úspěchy přesně měřit? Můžete si například počítat výsledky? Máte plán nastavený tak, abyste „snížili dětskou úmrtnost v Africe do roku 2020“? Není lepší určit si, že „počet případů HIV/AIDS u afrických dětí do roku 2020 klesne o 20%“?
   • Nezapomeňte na to, že si musíte najít a ověřit výchozí hodnoty. Pokud nebudete vědět, jaká je dětská úmrtnost na HIV/AIDS v Africe nyní, jak zjistíte, zda do roku 2020 skutečně klesla o 20%?
  • Dosažitelné cíle. Jsem schopen svých cílů dosáhnout za pomoci zdrojů, které mám k dispozici? Cíl by měl být jasně daný. Navýšit prodeje o 500% je rozumné pouze pokud jste malá společnost. Je téměř nemožné zvýšit prodeje o 500%, pokud již nyní ovládáte většinu trhu.
   • V některých případech je dobré se poradit s odborníkem na dané téma a zhodnotit, zda jsou vaše cíle realistické.
  • Relevantní cíle.Budou mít tyto cíle nějaký dopad na celkové cíle či strategii? Přestože pro zdraví to může být vhodné, je dobré měřit každý den výšku a váhu dospívajících dětí? Nenaruší to jejich mentální vývoj? Vždy dejte pozor na to, aby byly vaše metody jasné a rozumné.
  • Časově omezené cíle.Kdy svého cíle dosáhnu nebo kdy zjistím, že jsem hotov? Stanovte si datum ukončení projektu. Předpokládejte, jaký postup by zajistil dřívější dokončení práce, ale raději počítejte také s menším zpožděním kvůli nepředpokládaným okolnostem.
 5. 5
  Sepište si své zdroje. Zahrňte do nich vše, co budete k dosažení svých cílů potřebovat. Zdroje se vždy liší a závisí na tom, za jakým účelem si pracovní plán vytváříte.
  • V práci mohou být zdroje například rozpočet, zaměstnanci, konzultanti, budovy nebo místnosti nebo knihy či počítače. Detailní rozpočet se může také objevit ve vašem pracovním plánu.
  • Na akademické půdě mohou být vašimi zdroji různé knihovny, materiály jako knihy, noviny nebo časopisy, počítače či přístup k internetu a lidé a profesoři, kteří vám mohou poskytnou konzultace.
 6. 6
  Rozpoznejte svá omezení. To jsou překážky, na které můžete na cestě za svými cíli narazit. Pokud například pracujete na seminární práci do školy, možná zjistíte, že v knihovně není místo a nemůžete se učit. Proto byste měli tyto překážky zahrnout také do svého plánu a počítat s nimi, abyste byli schopni dosáhnout svých cílů včas.
 7. 7
  Zodpovědné osoby. Zodpovědnost je pro dobrý plán nezbytná. Kdo je zodpovědný za dokončení každého z úkolů? Je možné mít tým lidí, ale jeden z nich musí zodpovídat za to, že bude úkol hotov včas.
 8. 8
  Napište si svoji strategii. Znovu si projděte svůj plán a rozhodněte se, jak budete využívat zdroje a překonávat překážky, abyste včas a úspěšně dosáhli svých cílů.
  • Napište si konkrétní kroky. Rozhodněte, co každý den či týden musíte udělat, abyste svých cílů dosáhli. Také napište, co budou muset udělat všichni ostatní lidé z vašeho týmu. Používejte nějaký management software nebo osobní kalendář, abyste na tyto informace nezapomínali.
  • Vytvořte si rozvrh. Váš rozvrh nemusí být přesný, musíte vždy počítat také s neočekávanými věcmi a musíte si nechat časovou rezervu, abyste vše stihli včas.
  Reklama

Tipy

 • Nastavte si pracovní plán tak, aby vám vyhovoval, jednoduše si vytvořte tak detailní plán, jak sami potřebujete. Můžete ho nosit s sebou v sešitě nebo v deníku, nebo používat nějaký software, grafiku a barvy. Udělejte si svůj plán tak, aby vám co nejvíce pomohl.
 • Pokud je váš cíl velký a dlouhodobý, rozdělte si ho na kratší menší cíle. Tyto cíle mohou být například důležité chvíle na cestě k velkému cíli. Budou vám sloužit také ke zhodnocení svých výsledků a uvidíte díky nim, že jste stále na dobré cestě.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 13 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 17 839 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 17 839 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama