Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Naplánovat si učení chce čas, odhodlání a porozumění potřebám studentů a také jejich schopnostem. Cílem je motivovat je tak, aby se naučili to, co jim chcete předat a zapamatovali si toho co nejvíce. Zde je několik tipů, které vám pomohou naučit se lépe učit.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Vytvořte si základní strukturu

 1. 1
  Určete si cíl. Na začátku každé hodiny napište tento cíl na tabuli. Mělo by jít o něco jednoduchého, například „studenti budou schopni rozpoznat různé části těl zvířat“. Jde vlastně o to, co budou studenti na konci hodiny znát nového. Pokud chcete udělat ještě něco navíc, napište si klidně i to, jak toho chcete dosáhnout (například video, hry, kartičky atd.).
  • Pokud učíte velmi malé děti, budete si muset vymyslet konkrétnější cíle, například „zlepšení psaní a čtení“. Může jít klidně i o nějaký koncept. Přečtěte si zdroje k tomuto článku, najdete v nich více informací.
 2. 2
  Napište si přehled. Hrubě si načrtněte hlavní nápady pro každou hodinu. Pokud například budete učit o Shakespearově Hamletovi, můžete si určit hlavní témata – jak přesný byl historický popis dané doby, jakou roli hrají různá témata atd.
  • Vždy to závisí na tom, jak dlouho hodinu učíte. Uvádíme zde několik částí, které by každá hodina měla obsahovat, ale můžete si k tomu klidně něco přidat sami.
 3. 3
  Naplánujte si hodinu. Pokud toho chcete probrat hodně a nemáte moc času, rozdělte si svůj plán na části, které budete v případě potřeby moci zrychlit nebo prodloužit. Jako příklad zde používáme hodinu o 60 minutách.
  • 1:00-1:10: Zahřejte se. Zopakujte si včerejší téma – velké tragédie a volně přejděte k Hamletovi.
  • 1:10-1:25: Předejte informace. Mluvte o historii v době Shakespeara a zaměřte se na jeho kreativní období – dva roky před a po Hamletem.
  • 1:25-1:40: Cvičení. Diskuse o hlavních tématech hry.
  • 1:40-1:55: Volnější cvičení. Třída napíše krátký odstavec, kterým popíše vlastními slovy děj Hamleta. Můžete jim zadat i trochu delší text.
  • 1:55-2:00: Závěr hodiny. Posbírejte si zadání, zadejte domácí úkol a ukončete hodinu.
 4. 4
  Poznejte své studenty. Zjistěte si, koho budete vzdělávat. Jaký je jejich styl učení (vizuální, sluchový nebo jejich kombinace)? Co už vědí a jaké znalosti jim chybí? Svůj učební plán si vždy tvořte podle toho, jaké studenty budete učit a průběžně ho upravujte tak, aby všichni stíhali a aby nikdo neměl nedostatek motivace.
  • Pravděpodobně budete mít ve třídě jak extroverty, tak introverty. Někteří studenti budou raději pracovat sami a jiní zase budou lépe pracovat ve skupině. Když zjistíte, jak to funguje, budete moci lépe plánovat své aktivity.
  • Možná budete mít také několik studentů, kteří budou o daném tématu vědět stejně nebo více než vy a budou se na vás dívat jako kdybyste mluvili čínsky. Pokud tyto děti budete znát, budete také vědět, jakou práci jim přidělit.
 5. 5
  Používejte různé způsoby interakce. Někteří studenti pracují raději sami, jiní ve dvojicích a jiní zase ve velkých skupinách. Pokud jim dovolíte komunikovat spolu a spolupracovat, budete to dělat správně. Protože je ale každý jiný, snažte se vytvořit příležitosti pro všechny. Vaši studenti vám za to poděkují.
  • Každá činnost může být upravena tak, aby se dala dělat individuálně, v páru i ve skupině. Pokud máte nápady, zkuste si je adaptovat na všechny tři metody. Někdy jde jen o to sehnat více nůžek.
 6. 6
  Snažte se využít více učebních stylů. Budete mít studenty, kteří nevydrží koukat na půlhodinové video a i takové, kteří si nebudou chtít přečíst několik stran z knihy. Tyto děti nejsou hloupé, tak se je snažte podpořit tím, že budete střídat učební metody a pokusíte se využít jejich potenciál.
  • Každý se učí jinak. Někteří potřebují informace vidět, jiní je potřebují slyšet a dalším stačí se o ně jen otřít. Pokud dlouho mluvíte, přestaňte a nechejte mluvit také své studenty. Pokud četli zadanou četbu, nechejte je diskutovat o ní. Nebudou se ve škole tolik nudit.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Naplánujte si hodinu

 1. 1
  Zahřejte studenty. Na začátku každé hodiny studenty připravte na práci. Kdyby vám někdo začal jen tak zničehonic vysvětlovat zákrok na srdci, jistě byste řekli „zpomal a vrať se na začátek“. Stejné je to i při učení a proto je nutné studenty trochu zahřát a připravit je.
  • Můžete vymyslet jednoduchou hru (například na slovíčka nebo na látku z minulé hodiny), nebo se jich ptát na otázky atd. Je důležité je rozmluvit. Nadhoďte nějaké velmi zajímavé téma a počkejte, až se konverzace rozproudí.
 2. 2
  Představte jim nové informace. Zní to jednoduše, že? Bez ohledu na to, jaký formát používáte, musíte studenty začít učit nové věci. Může jít o video, písničku, text nebo klidně i nápad. Nyní představujete studentům materiál, který je základem celé hodiny. Bez něho by se nic nenaučili.
  • Záleží na úrovni vašich studentů, ale je možné, že budete muset jít do hloubky. Vezměte si to tak, že věta „pověsil kabát na věšák“ nedává smysl, pokud nevíte, co je to „kabát“ a „věšák“. Naučte studenty základní koncept a v dalších dvou hodinách na něm stavějte.
  • Je dobré říct studentům rovnou, co se budou učit. To znamená říct jim svůj cíl pro danou hodinu. Jasněji už jim to podat nemůžete a budete mít jistotu, že vědí, co se mají naučit.
 3. 3
  Zahrňte do hodiny i cvičení. Až studentům předáte všechny nové informace, budete muset vymyslet činnost, při které si je lépe zapamatují a budou je moci použít v praxi. Nezapomeňte ale na to, že jsou pro ně stále nové, takže první cvičení by mělo být jednoduché. Zkuste pracovní listy a různé obrázky. Jistě byste nechtěli psát esej dříve, než se naučíte základy.
  • Pokud máte čas na dvě cvičení, je to ještě lepší. Nejlepší je otestovat znalosti studentů dvěma způsoby – například psanou a mluvenou formou. Snažte se do každé hodiny zahrnout různá cvičení, aby se mohli projevit všichni studenti.
 4. 4
  Kontrolujte práci studentů a hodnoťte jejich pokroky. Po cvičeních studenty ohodnoťte. Pochopili vše, co jste je naučili? Pokud ano, vše je v pořádku a můžete přejít k další látce nebo přidat složitější koncepty. Pokud vše ještě neznají, projděte si nové informace ještě jednou a zkuste najít jiný způsob, jak je prezentovat.
  • Pokud učíte jednu skupinu studentů delší dobu, pravděpodobně brzy zjistíte, kteří mají problémy pochopit určité koncepty. Když takové studenty najdete, rozdělte je do dvojic se schopnějšími studenty. Jistě nechcete, aby někdo byl pozadu, ale zároveň by se rychlejší studenti neměli zdržovat a čekat na ty pomalejší.
 5. 5
  Volnější cvičení. Když studenti znají základy, nechejte je cvičit samotné. To ale neznamená, že byste měli odejít! Jednoduše vymyslete kreativnější cvičení a rozdělte je například do skupin. Jistě najdete nějakou činnost, při které si procvičí nové informace a budou mít šanci se projevit po svém.
  • Vše závisí na tom, co zrovna učíte a jakým způsobem to učíte. Může jít o malý projekt ve skupinách nebo i o zanícenou debatu.
 6. 6
  Nechejte si nějaký čas na dotazy. Pokud máte v hodně dost času, nechejte si na konci chvíli na zodpovězení případných dotazů. Může se stát, že se díky domu dostanete k další zajímavé diskusi. Každopádně to pro studenty bude skvělé, protože si znovu zopakují nové poznatky.
  • Pokud máte skupinu dětí, které za žádnou cenu nechtějí zvednout ruku, nechejte je mluvit spolu. Zadejte jim nějaké téma a řeknete jim, že o něm mají 5 minut diskutovat. Potom rozveďte skupinovou diskusi na stejné téma. Jistě se dozvíte spoustu zajímavých věcí.
 7. 7
  Jak správně zakončit hodinu. V určitém smyslu je vyučovací hodina jakýmsi rozhovorem. Pokud jen tak přestanete, studenti budou mít pocit, že jste nedokončili svoji práci. Není to tak hrozné, ale je to nepříjemné. Pokud na to máte čas, na konci celou hodinu shrňte a ukončete. Je dobré studentům ukázat, že se něco naučili.
  • Na konci si nechejte pět minut na zopakování základních konceptů hodiny. Nechejte studenty, aby se ptali na to, co je zajímá a aby okomentovali to, co se naučili. Tím zakončíte svoji práci.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Buďte připravení

 1. 1
  Pokud jste nervózní, napište si to. Začínajícím učitelům pomůže napsat si plán každé hodiny. Chce to trochu více času, ale jistě vám to pomůže. Nebudete tak nervózní a budete přesně vědět, co děláte a kam se hodina bude ubírat.
  • Postupem času to přestaňte dělat a nakonec budete schopni se na hodinu připravit i bez toho. Neměli byste trávit více času přípravou hodiny než samotným učením. Tuto metodu tedy používejte jen ze začátku.
 2. 2
  Nechejte si prostor pro zdržení. Napsali jste si celou hodinu do minuty a všechno si naplánovali? To je dobře, ale musíte si uvědomit, že jde jen o pomůcku. Jistě uprostřed hodiny nebudete studenty zastavovat a nutit je dělat jiné věci. Měli byste se snažit plán dodržet, ale nechat si také časovou rezervu.
  • Pokud si nevíte rady, musíte vědět, co si smíte dovolit a co ne. Co musíte bezpodmínečně v každé hodině udělat? Čím pouze zabíjíte čas? Pokud vám zbyde na konci hodiny nějaký čas, měli byste mít v záloze cvičení navíc.
 3. 3
  Přeplánujte si hodinu. Když budete mít spoustu práce, bude to lepší, než když jí nebudete mít dost. I když máte daný časový rozvrh, naplánujte si ještě něco navíc. Pokud něco trvá asi 20 minut, zkuste to udělat za 15. Nikdy nevíte, jak rychlí vaši studenti budou!
  • Nejjednodušší je vymyslet rychlou hru nebo diskusi. Rozdělte studenty do skupin a nechejte je diskutovat o tom, co se právě naučili.
 4. 4
  Plánujte hodiny tak, aby vás v případě potřeby mohl někdo nahradit. Pokud se stane, že nebudete moci hodinu odučit, bude vás muset někdo nahradit a v tom případě musíte mít hodiny naplánované tak, aby to tento člověk pochopil. Je lepší si hodiny plánovat trochu dopředu.
  • Můžete použít mnoho šablon, které najdete na internetu, nebo se zeptat jiných učitelů, jaký styl učení používají. Když se budete držet jedné struktury hodiny, bude to snadnější i pro váš mozek.
 5. 5
  Mějte záložní plán. Během své učitelské kariéry budete mít dny, kdy studenti projedou celý váš učební plán a vy nebudete mít nic dalšího. Jindy také zažijete dny, kdy se ukáže jen polovina třídy nebo se vám nepovede spustit počítač. Pro takové případy musíte mít nějaký záložní plán.
  • Většina zkušených učitelů má v rukávě spoustu hodin, které mohou kdykoli vytáhnout a použít. Pokud se vám někdy povedlo odučit velmi úspěšnou hodinu, nezapomeňte na ni. Můžete z ní udělat jinou hodinu, nebo její strukturu použít při přípravě přednášky na jiné téma. Využijte také témata, která vás osobně zajímají a v případě potřeby studenty naučte i něco, co není v osnovách.
  Reklama

Tipy

 • Po skončení hodiny zhodnoťte svůj výkon a zamyslete se nad tím, co byste mohli příště udělat lépe.
 • Vždy dodržujte zákony a předpisy ohledně studijních osnov.
 • Dávejte studentům materiály několik týdnů dopředu a říkejte jim, co se budou učit.
 • Buďte připraveni v hodině odbočit od plánu, ale také buďte schopni se k němu plynule vrátit.
 • Vždy studentům jasně sdělte data, kdy musejí odevzdat úkoly.
 • Pokud si neumíte vymýšlet plány hodin sami, zkuste metodu Dogme. Nepoužívají se při ní žádné učebnice a studenti mohou ovlivňovat průběh výuky.[1]


Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 4 674 krát
Kategorie: Vzdělání
Stránka byla zobrazena 4 674 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama