Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Vybrat si vhodné téma k projevu není snadné. Možná máte pocit, že možnosti jsou neomezené, ale existují strategie, které vám pomohou zúžit výběr. Pokud si chcete vybrat ideální téma k projevu, budete muset zvážit své znalosti a zájmy, ale také své publikum a účel projevu. Pokud chcete vědět, jak na to, přečtěte si tento článek.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Zamyslete se nad svými cíli

 1. 1
  Zvažte, o jakou příležitost se jedná. Účel projevu vám pomůže vybrat si správné téma. Téma projevu závisí na tom, zda jde o oslavu, zábavný projev, smuteční projev, nebo profesionální projev. Zde je několik způsobů, jak může příležitost ovlivnit téma projevu:[1]
  • Pokud jste o smuteční událost, například pohřeb nebo memoriál, musíte si vybrat vážné a relevantní téma.
  • Pokud jde o zábavnou příležitost, například o svatební projev, nebo rozlučku se svobodou, měli byste mluvit vtipně a vyprávět historky a anekdoty, kterými lidi rozesmějete.
  • Pokud jde o nějakou oslavu, například o svatbu, budete muset mluvit humorně, ale zároveň také trochu vážně a sentimentálně.
  • Pokud jde o profesionální příležitost, budete se muset držet profesionálního tématu (například design webových stránek) a nemluvit o vašich osobních zkušenostech.
 2. 2
  Zamyslete se nad účelem projevu. Účel projevu je úzce spjat s příležitostí a cílem, kterého chcete pomocí projevu dosáhnout. Účelem může být informovat, přesvědčit, nebo pouze pobavit publikum. Projev může mít spoustu různých účelů, ale měli byste se seznámit s těmi nejběžnějšími: [2]
  • Informovat. Pokud chcete informovat publikum, budete mu muset poskytnout relevantní fakta a detaily o subjektu, který publiku poskytne vysvětlení nějakého problému nebo záležitosti.
  • Přesvědčit. Pokud chcete publikum o něčem přesvědčit, budete muset zapojit rétorické metody, metafory atd. a důkazy odborníků, které publiku dají najevo, že by mělo něco udělat (ať už jde o volby, recyklaci, nebo dobrovolnickou práci).
  • Pobavit. Pokud chcete publikum pouze pobavit, budete muset využít osobní anekdoty, vyprávět vtipné historky a rozesmát ho, i když budete mluvit o nějakém vážném tématu.
  • Oslava. Pokud chcete oslavovat nějakého člověka nebo událost, budete muset publiku vysvětlit, proč si zaslouží jejich úctu a budete v publiku muset vzbudit nadšení.
 3. 3
  Kterým tématům byste se měli vyhnout. Pokud si chcete vybrat téma, které se bude hodit k vašemu účelu a příležitosti, měli byste se zbavit několika druhů témat. Bude pro vás potom snadnější vyhnout se tomu, že publikum urazíte, nebo znudíte. Zde je několik věcí, kterým byste se raději měli vyhnout:
  • Nevybírejte si tak komplikované téma, že nebude možné publikum informovat. Když si vyberete něco tak složitého, že nebude možné to vysvětlit, publikum vás nebude poslouchat.
  • Nevybírejte si téma, které je tak jednoduché, že mu všichni porozumí během minuty. Pokud máte tak jednoduché téma, že se budete stále opakovat, publikum také brzy ztratí zájem. Budete si muset udržet pozornost publika a zajistit, že nikdo nebude vědět, co bude následovat.
  • Nevybírejte si příliš kontroverzní téma. Pokud nejste na srazu o kontroverzních tématech, měli byste se vyhýbat tématům jako jsou potraty, náboženství, nebo zbraně. Pokud je vaším cílem přesvědčit publikum o nějakém názoru na danou věc, není to problém, ale musíte si uvědomit, že s vámi spousta lidí nebude souhlasit.
  • Nevybírejte si téma, které se nehodí k publiku. Pokud jde o oslavu, neměli byste mluvit o zavlažování. Pokud jde o profesionální příležitost, neměli byste mluvit o tom, jak milujete svoji matku.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Zamyslete se nad publikem

 1. 1
  Zamyslete se nad tím, jaké znalosti má vaše publikum. Pokud chcete publikum skutečně pobavit, měli byste se zamyslet nad jeho znalostmi. Pokud mluvíte ke skupině mladých spisovatelů, budete moci v projevu mluvit o jiných spisovatelích a používat literární termíny. Pokud ovšem mluvíte ke skupině lidí, kteří nevědí o psaní vůbec nic, budete si muset dávat pozor, abyste nepoužívali příliš obskurní termíny.
  • Pokud mluvíte ke skupině lidí, která má o daném tématu dobré znalosti, nemusíte jim vysvětlovat naprosté základy.
 2. 2
  Zamyslete se nad úrovní vzdělání vašeho publika. Pokud mluvíte na nějaké konferenci pro mladé profesionály, můžete si dovolit používat složitější termíny a fráze, ale pokud mluvíte ke studentům střední školy, budete tomu muset projev přizpůsobit.
  • Jistě nechcete o publikum přijít proto, že budete mluvit o něčem, čemu vůbec nerozumí, nebo že budete mluvit tak jednoduše, až budete znít povýšeně.
 3. 3
  Zamyslete se nad zájmy a potřebami vašeho publika. Co byste chtěli svému publiku sdělit a co si myslíte, že by ho zajímalo? Představte si sami sebe v publiku a napište si seznam věcí, o kterých byste v takové situaci chtěli slyšet – publikum složené z teenagerů se bude značně lišit například od publika seniorů.
  • Představte si, že sami sedíte v publiku. Pokud jste o teenagery, představte si, že jste sami teenagerem. Snažte se vnímat své téma z pohledu publika. Když zjistíte, že by vás to nudilo, pravděpodobně byste se měli zamyslet nad jiným tématem.
 4. 4
  Zamyslete se nad demografií svého publika. Když budete znát věk, pohlaví a rasu členů publika, pomůže vám to zvolit si správné téma. Pokud mluvíte k lidem, kteří jsou starší 65 let, jistě nebudete chtít mluvit o nejnovějších módních trendech a pokud mluvíte například k lidem mladším 20 let, nebudete mluvit o spoření na důchod.
  • Pokud je v publiku mnohem více mužů než žen, nejlepší bude vybrat si neutrální téma, nebo téma zaměřené na muže.
  • Když budete znát rasu publika, také vám to může pomoci. I v případě, že je publikum široké, je dobré vědět, jaká rasa v něm převládá. Pokud budete mluvit o rasové diskriminaci, mezirasových manželstvích atd., budete tomu muset projev přizpůsobit.
  • Měli byste se také zamyslet nad tím, odkud vaše publikum pochází. Určitá témata se hodí například pro lidi z velkých měst, ale nehodí se pro lidi z venkova.
 5. 5
  Zamyslete se nad tím, v jakém vztahu jste s publikem. Pokud mluvíte k rodině a přátelům, můžete si dovolit mluvit osobněji, než kdybyste mluvili k cizím lidem. Pokud mluvíte ke svým zaměstnancům, budete muset zvolit jiný tón, než kdybyste mluvili ke svým nadřízeným. Tón a obsah projevu je také nutné přizpůsobit publiku.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Zamyslete se nad svými zájmy a znalostmi

 1. 1
  Vyberte si téma, které vás skutečně zajímá. Když si vyberete něco, co vás baví, publikum to pozná a vycítí vaše nadšení. Kromě toho pro vás bude mnohem snazší projev napsat a přednést.
  • Pokud máte pouze omezené možnosti a nemůžete si vybrat téma, které vás skutečně baví, měli byste si vybrat alespoň téma, které vás trochu zajímá, aby vás bavilo projev připravovat a pronášet. [3]
 2. 2
  Vyberte si téma, o kterém toho hodně víte. Pokud pronášíte projev na profesionální konferenci, je logické vybrat si téma, o kterém toho hodně víte, abyste mluvili důvěryhodněji. Ale i v případě, že mluvíte v uvolněnějším prostředí, nebo nemusíte mluvit o ničem komplikovaném, byste si měli vybrat něco, čemu rozumíte. Můžete si napsat seznam témat, o kterých toho hodně víte, ať už jde o rodinu, kariéru, politiku, zahradničení, domácí zvířata, nebo cestování.
  • Nemusíte být expertem, abyste pronesli skvělý projev. Můžete si vybrat něco, o čem víte alespoň něco a provést dobrý výzkum, kterým svůj projev podpoříte.
  • Když si vyberete téma, o kterém toho hodně víte, ale přesto si budete muset zjistit další informace, mělo by jít o něco, o čem toho snadno zjistíte více. Když si vyberete něco obskurního, nebude pro vás snadné zjistit dostatek doplňujících informací.
 3. 3
  Vyberte si něco, co se vztahuje k vašim zájmům. Může jít o literaturu, filmy, sport, cizí jazyky, nebo třeba genderové vztahy. Ať už si vyberete jakékoli téma, měli byste být schopni mluvit o něm ve více kategoriích. Napište si seznam všech svých zájmů a koníčků a zkuste najít něco, co by vám pomohlo napsat zajímavý projev. [4]
  • Pravděpodobně najdete spoustu věcí, které vás zajímají a zároveň toho o nich hodně víte.
 4. 4
  Vyberte si něco aktuálního. Pokud se v poslední době o něčem hodně mluví, můžete toho využít. Může jít o něco kontroverzního, ale pokud se to hodí k dané příležitosti, pomůže vám to napsat projev, který bude lidi zajímat.
  • Přečtěte si noviny, podívejte se na zprávy a poslouchejte rádio, abyste zjistili, o čem lidé mluví a jak na to veřejnost reaguje.
  • Můžete si vybrat i něco, co je aktuální pouze pro vaši komunitu. Pokud se například ve vašem městě řeší nějaká nová kontroverzní vyhláška, můžete ji využít k projevu.
  • Můžete si vybrat něco, co je aktuální pro vaše publikum. Pokud například mluvíte k žákům posledního ročníku střední školy, můžete pronést projev o studiu na vysoké škole.
 5. 5
  Vyberte si něco, co se vztahuje k vašim osobním zkušenostem. Pokud to bude možné, můžete mluvit o něčem, s čím máte osobní zkušenosti. Může jít o něco, co jste sami zažili, nebo o něco, co zažil někdo z vašich blízkých. Musíte se jen ujistit, že nejde o příliš osobní téma, aby se publikum při projevu necítilo nepříjemně. Také si dejte pozor, aby šlo o téma, o kterém dokážete mluvit bez emocí. [5]
  • Uvědomte si, že můžete osobní informace dodat i k tématu, které není příliš osobní. Můžete se například zmínit o něčem, co se vám stalo, když budete vyprávět osobní anekdotu.
 6. 6
  Vyberte si téma, o kterém dokážete mluvit. Měli byste být schopni pronést projev jasně a přesvědčivě. To znamená, že když budete mít téma, kterým si sami nebudete jistí, nebudete schopni publikum přesvědčit. Také to znamená, že by vám publikum mělo důvěřovat a mělo by si být jisté, že máte dostatek znalostí. Pokud jste například jedináček, neměli byste mluvit o tom, jak je důležité mít sourozence. Pokud jste teprve nastoupili na univerzitu, neměli byste mluvit o tom, jak důležité je vybrat si obor doktorandského studia. [6]
  • Ať už si zvolíte jakékoli téma, budete muset zajistit, aby se s vámi publikum spojilo. Na konci projevu by se měly nad hlavami lidí rozsvítit pomyslné žárovky. Pokud nejste schopni se s publikem spojit, zkuste si raději vybrat jiné téma.
  Reklama

Tipy

 • Skvělým zdrojem je Toastmasters International. Po celém světe jsou kluby, kde se můžete stát členem a pracovat na svých schopnostech a dovednostech v přátelské atmosféře.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 23 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 403 krát
Kategorie: Mluvení
Stránka byla zobrazena 4 403 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama