Stáhnout PDF Stáhnout PDF

K nadčasové tradici ve všech školách po celém světě patří posílání vzkazů kamarádům nebo ctitelům během vyučování. Až budete chtít příště v hodině někomu poslat psaníčko, zkuste ho složit z jedním z následujících způsobů, a udržet tak vzkaz v tajnosti a bezpečí.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Základní čtverec[1]

 1. 1
  Přeložte lístek podélně na čtvrtinu. Přeložte lístek podélně napůl. Poté ho přeložte ještě jednou napůl, čímž se dostanete na 1/4 původní šířky.
  • Výška nebo délka papírů zůstává beze změny.
 2. 2
  Založte všechny rohy. Horní levý roh složte napříč doprava a horní pravý roh přeložte napříč doleva.
  • Přeložte roh jen natolik, aby se jeho hrana shodovala s hranou papírového pruhu.
 3. 3
  Na každém konci přeložte znovu další roh směrem dovnitř. Horní trojúhelník se přeloží dolů doprava a spodní trojúhelník nahoru doleva.
  • Na každé straně teď budete mít šikmý rovnoběžník s původními trojúhelníky přesahujícími hlavní část papíru.
 4. 4
  Otočte psaníčko a oba konce přeložte vodorovně. Otočte psaníčko na druhou stranu. Horní trojúhelník přeložte doprava a spodní trojúhelník přeložte doleva.
  • Máte teď před sebou dva trojúhelníky, které trčí z hlavní části psaníčka, ale jsou zarovnané s jeho hranami.
  • Na přední i zadní straně jsou teď dva rozeznatelné trojúhelníky.
 5. 5
  Otočte psaníčko zpět a přeložte spodní část vzhůru. Otočte psaníčko zpět, vrchní stranou vzhůru. Přeložte spodní hranu zadního spodního trojúhelníku ke spodní hraně horního předního trojúhelníku.
 6. 6
  Přeložte horní stranu směrem dolů. Horní hrana zadního trojúhelníku se přeloží přes přední stranu psaníčka k jeho spodnímu okraji.
  • Psaníčko by už teď mělo mít tvar čtverce. Jediné, co zbývá udělat, je poslední chvat, díky kterému bude držet pohromadě.
 7. 7
  Vnější trojúhelník zasuňte do nejspodnější kapsy. Špičku trojúhelníku před sebou zasuňte do skladu na spodní hraně psaníčka.
  • Měli byste před sebou mít čtvercové psaníčko rozdělené na čtyři různé trojúhelníkovité části.
  • Psaníčko je teď složeno.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Základní obdélník[2]

 1. 1
  Přeložte pravý horní roh napříč směrem dolů. Pravý horní roh psaníčka směřujte napříč dolů doleva.
  • Levá hrana překladu by měla být v jedné rovině s levou hranou psaníčka.
 2. 2
  Zarovnejte pravou hranu s levou. Přeložte pravou stranu psaníčka k levé hraně.
  • Levý roh původního skladu je teď pod novým skladem.
 3. 3
  Otočte a přeložte směrem vzhůru. Otočte papír na druhou stranu. Přeložte spodní hranu směrem vzhůru zhruba do 1/3 celkové výšky papíru.
 4. 4
  Zopakujte stejný sklad ještě jednou. Měli byste teď dosáhnout další 1/3 papíru.
  • Výsledný tvar teď bude vypadat jako trojúhelník posazený na obdélníku. Spodní roh trojúhelníku by měl těsně přesahovat střed horní hrany obdélníku.
 5. 5
  Přeložte horní trojúhelník dolů na přední stranu. Horní špička trojúhelníku by se měla dotýkat spodní strany obdélníku.
  • Pokud špička končí těsně nad spodní hranou, nic se neděje. Psaníčko půjde přeložit i tak.
 6. 6
  Zastrčte štítek do vrchní kapsy. Přeložte špičku trojúhelníku do šikmé hrany napříč obdélníkem. Uhlaďte, ať dobře drží.
  • Obdélníkové psaníčko je složeno.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Psaníčko ve tvaru šipky[3]

 1. 1
  Přeložte papír svisle. Přeložte papír svisle napůl.
  • Šířka psaníčka bude teď poloviční, jeho délka se nemění.
 2. 2
  Složte horní a spodní část do trojúhelníků. Horní levý roh přeložte našikmo dolů doprava. Spodní pravý roh přeložte našikmo vzhůru doleva. Rozložte.
  • Hrana obou rohů by teď měla být zarovnaná s hranou psaníčka.
  • Uhlaďte rohy, aby přeložená hrana byla dobře vidět.
 3. 3
  Spodní a horní část přeložte opačným směrem. Pravý horní roh přeložte našikmo doleva směrem dolů a spodní levý roh přeložte nahoru doprava. Rozložte.
  • Hrana obou rohů by teď měla být opět zarovnaná s hranou psaníčka.
  • Před rozložením dobře uhlaďte.
 4. 4
  Přeložte spodní a horní stranu směrem dovnitř. Přeložte horní stranu směrem dolů tak, aby se dotýkala spodní čáry vytvořené překladem. Spodní hranu přeložte směrem vzhůru k přeložené čáře.
 5. 5
  Zastrčte přeložené rohy dovnitř. Zatlačte na rohy psaníčka a jemně je vsuňte mezi horní a spodní vrstvu papíru.
  • Po přeložení byste měli mít před sebou nahoře a dole trojúhelník. Při pohledu na trojúhelník zespoda oba zastrčené rohy vytvářejí tvar písmena „M“.
 6. 6
  Obě svislé hrany přeložte doprostřed. Zlehka nadzdvihněte levé okraje obou horních trojúhelníků, čímž odkryjete spodní část psaníčka. Zopakujte totéž s pravým okrajem psaníčka.
  • Měli byste teď před sebou mít tvar oboustranné šipky.
  • Obě hrany by se měly dotýkat svislé prostřední hrany psaníčka.
 7. 7
  Přeložte psaníčko vodorovně napůl. Spodní šipku přeložte směrem vzhůru na horní šipku.
 8. 8
  Spodní vrstvu vsuňte do horní šipky. Zlehka rozevřete psaníčko a spodní šipku zasuňte do překladu horní šipky.
  • Měli byste mít před sebou pevnou jednoduchou šipku.
  • Psaníčko ve tvaru šipky je složeno.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Psaníčko ve tvaru kosočtverce[4]

 1. 1
  Přeložte psaníčko svisle napůl. Pravou stranu přeložte k levé straně.
  • Šířka psaníčka bude poloviční, jeho délka zůstává beze změny.
 2. 2
  Přeložte jeden horní roh a jeden spodní roh do trojúhelníku. Levý horní roh přeložte napříč dolů doprava tak, aby se hrana složeného trojúhelníku dotýkala spodní hrany psaníčka. Pravý spodní roh psaníčka přeložte stejným způsobem našikmo nahoru doleva. .
  • Překlad pěkně uhlaďte a znovu rozevřete.
 3. 3
  Opakujte totéž s ostatními dvěma rohy. Pravý horní roh přehněte napříč směrem dolů doleva a spodní levý roh směrem vzhůru doprava.
  • Okraje obou trojúhelníků by měly být vyrovnané s okrajem psaníčka.
  • Překlad pěkně uhlaďte a znovu rozevřete.
 4. 4
  Přeložte vrchní a spodní hranu směrem dovnitř. Vrchní stranu přeložte dolů k spodnímu okraji naznačeného překladu horních trojúhelníků. Stejným způsobem přeložte spodní hranu směrem vzhůru k příslušnému překladu.
 5. 5
  Jemně založte přeložené okraje. Všechny rohy otočte na obrácenou stranu a založte je mezi horní a spodní vrstvu psaníčka.
  • Zepředu bude výsledný tvar vypadat jako krátký obdélník s trojúhelníkem nahoře i dole.
  • Od spodního okraje překladu budou zastrčené rohy vytvářet tvar písmena „M“.
 6. 6
  Otočte papír a přeložte spodní trojúhelník směrem vzhůru. Trojúhelník přeložte směrem vzhůru k zadní straně psaníčka.
  • Základ trojúhelníku by měl být vyrovnaný se spodní hranou papíru.
 7. 7
  Přeložte horní trojúhelník směrem dolů. Špičku horního trojúhelníku přeložte směrem dolů k zadní straně papíru tak, aby se dotýkal základny spodního trojúhelníku.
  • Dobře uhlaďte a pak dočasně rozevřete.
  • Všimněte si, že základna horního trojúhelníku není vyrovnaná s horní stranou papíru. Důležitější je, aby se jeho původně vrchní špička dotýkala základny spodního trojúhelníku.
 8. 8
  Pomocí spodních rohů vytvořte malý kosočtverec. Vezměte vrchní vrstvu spodního pravého rohu a přeložte ji směrem vzhůru, aby se dotýkala špičky spodního trojúhelníku. Totéž proveďte i s levým spodním rohem.
 9. 9
  Znovu složte trojúhelník a pomocí jeho rohů vytvořte kosočtverec. Zopakujte překlad tak, aby se horní a spodní trojúhelníky překrývaly. Přeložte horní vrstvu pravého a levého rohu směrem dolů ke špičce horního trojúhelníku.
 10. 10
  Dočasně přeložte spodní rohy směrem dovnitř. Potřebujete vytvořit vodorovný překlad přes pravou a levou stranu nově vytvořeného kosočtverce.
  • Vezměte spodní špičku levé poloviny nového svrchního kosočtverce. Ohněte ji dovnitř, směrem k vrchní špičce kosočtverce. Dobře uhlaďte a znovu rozevřete.
  • Zopakujte s pravou polovinou.
 11. 11
  Chlopně spodního kosočtverce přetáhněte do vrchních. Přeložte pravou část spodního kosočtverce, aby přesahovala spodní vrstvu papíru, ale zůstala za pravou stranou pravé poloviny vrchního kosočtverce.
  • Zopakujte totéž s levou polovinou spodního kosočtverce tak, aby se ocitl pod levou polovinou horního kosočtverce..
 12. 12
  Zasuňte chlopně horního kosočtverce do kapes, které jste právě vyrobili. Tím vytvoříte pevný kosočtverec na přední straně.
  • Opatrně otevřete pravou chlopeň. Přeložte ji druhým směrem a zastrčte do svrchní kapsy.
  • Opakujte totéž s levou chlopní.
 13. 13
  Otočte papír a přeložte strany. Otočte psaníčko na zadní stranu a přeložte pravou svislou hranu doleva. Levou svislou hranu přeložte doprava.
  • Hrany přeložte jen natolik, co to půjde snadno a bez roztrhání.
  • Levá strana by měla pravou zlehka překrývat.
 14. 14
  Zastrčte levou stranu do pravé a přeložte psaníčko na druhou stranu. Rohy levé strany zasuňte do rohů pravé strany, aby tvar pevně držel. Otočte psaníčko ještě jednou přední stranou navrch.
  • Psaníčko ve tvaru kosočtverce je složeno.
  Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • 1 obyčejný list papíru ze sešitu

Související články

Jak si psát s klukem, který se vám líbíJak si psát s klukem, který se vám líbí
Jak si psát s dívkou, která se vám líbíJak si psát s dívkou, která se vám líbí
Jak poznat, jestli se líbíte mužiJak poznat, jestli se líbíte muži
Jak líbatJak líbat
Jak na první polibek s klukemJak na první polibek s klukem
Jak si vydělat peníze (pro teenagery)Jak si vydělat peníze (pro teenagery)
Jak se chovat v přítomnosti kluka, který se vám líbíJak se chovat v přítomnosti kluka, který se vám líbí
Jak projít neohlášeným testem na drogyJak projít neohlášeným testem na drogy
Jak bezbolestně přijít o panenstvíJak bezbolestně přijít o panenství
Jak na to, aby se do tebe kluk zamiloval (Pro dívky 10  12 let)Jak na to, aby se do tebe kluk zamiloval (Pro dívky 10 12 let)
Jak dát muži najevo, že se vám líbíJak dát muži najevo, že se vám líbí
Jak být hezkáJak být hezká
Jak se zeptat dívky, jestli s vámi chce choditJak se zeptat dívky, jestli s vámi chce chodit
Jak oslovit kluka, který se vám líbíJak oslovit kluka, který se vám líbí
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 12 290 krát
Stránka byla zobrazena 12 290 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama