Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Skládání růžičky je středně obtížné origami, které vede k vytvoření nádherné, dekorativní květiny. Všechno začíná u obyčejného čtverce, který je opatrně skládán spirálovitým vzorem. Růže je hotová, jakmile čtyři okvětní lísky pevně obklopují čtvercovou základnu. Podaří-li se vám vaše první růže, budete ve skládání pokračovat dál, protože budete chtít celou kytici těchto líbivých papírových kytiček.

Část 1
Část 1 ze 5:
Příprava základních skladů

 1. 1
  Připravte si papír ve tvaru čtverce. Tato papírová růže začíná obyčejným čtvercem tak, jako většina ostatních skládanek origami. Barvu zvolte podle svých představ, ale každá strana musí být buď jinak barevná (obvykle je jedna bílá) nebo odlišně texturovaná.[1] Nejrealističtěji vypadající růži vytvoříte z lesklého papíru.
 2. 2
  Papír přeložte napůl (Začněte barevnou stranou dolů, bílou nahoru). Spodní okraj papíru ohněte nahoru k hornímu okraji. Ohyb uhlaďte pomocí prstů a pracujte přitom od středu ven.
  • Ve světě origami se tomuto říká "údolní sklad," protože tím v podstatě vytvoříte malé papírové údolí. Téměř každé origami začíná údolním skladem nebo jeho opakem - horním skladem, který vytvoří hřbet.[2]
 3. 3
  Papír znovu rozložte. Jakmile papír rozložíte, uvidíte rýhu, kterou jste právě vytvořili, jak probíhá středem papíru a tvoří horizontální linii.
  • Papír natočte tak, aby linie byla skutečně horizontální, červenou stranou dolů.
 4. 4
  Spodní polovinu přehněte opět napůl. Spodní okraj papíru přehněte tak, aby lícoval s horizontální linií uprostřed. [3]
  • Ohyb uhlaďte opět pomocí prstů.
 5. 5
  Horní polovinu přehněte napůl. Horní okraj papíru ohněte stejně jako ten spodní k horizontální linii uprostřed.[4]
  • Nový sklad uhlaďte prsty.
 6. 6
  Rozložte papír. Nyní je papír rozdělen na čtyři stejné sekce, rozdělené třemi horizontálními linkami.[5]
 7. 7
  Spodní sekci přeložte do tří čtvrtin. Papír nechte pořád červenou stranou dolů a přeložte ho v polovině mezi první a druhou linií odspoda a spodní okraj ohněte nahoru.[6]
  • Pokud to uděláte správně, spodní okraj papíru by měl nyní být přiložený k linii, která se nachází nejblíže k hornímu okraji. Papír nechte přeložený.
 8. 8
  Pravý spodní roh ohněte dovnitř. Chytněte pravý spodní roh (vzniklý po přeložení spodního okraje papíru) a diagonálně ho ohněte v úhlu 45°. Roh by měl být ohnutý nahoře pouze trochu tak, aby doléhal k nejbližší lince.[7]
 9. 9
  Rozložte papír. Nyní byste měli vidět čtyři horizontální linky. Druhá odspoda z původních čtyř stejných sekcí je nyní rozdělená napůl další horizontální linií. V této sekci byste měli vpravo navíc vidět dvě diagonální linky, vzniklé překladem pravého rohu. [8]
  • Jedna z těchto diagonálních čar by měla mířit v úhlu 45° nahoru směrem od horizontální linie, zatímco ta druhá bude mířit ve stejném úhlu dolů.
 10. 10
  Linky si označte. Použijte pero nebo tužku a přeložené linie obtáhněte. [9]
 11. 11
  Papír otočte o 180 stupňů a proces zopakujte. Papír otočte tak, aby se z jeho horního okraje stal okraj spodní. Potom opakujte krok 7 až 10[10]
 12. 12
  Papír otočte o 90 stupňů a všechno znovu zopakujte. Papír otočte o 90° a zopakujte kroky 2 až 10.[11]
 13. 13
  Papír otočte o 180 stupňů a všechno znovu zopakujte. Papír znovu posuňte o polovinu otočky a zopakujte krok 7-10.[12]
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 5:
Úhlopříčné sklady

 1. 1
  Papír přeložte napůl úhlopříčně. Červenou stranu nechte stále směrem dolů, chytněte pravý spodní roh a přeložte ho k levému hornímu rohu. Ohyb uhlaďte pomocí prstu.[13]
 2. 2
  Rozložte papír. Papír rozložte a odhalte nově vzniklou diagonální linku.[14]
 3. 3
  Papír úhlopříčně ohněte na druhou stranu. Čtverec otočte o 90 stupňů a zopakujte dva předchozí kroky.[15]
 4. 4
  Papír opět rozložte. Rozložte papír a odhalte dvě nově vzniklé diagonální linky, nyní tvořící písmeno "X".[16]
 5. 5
  Přeložte levý horní roh. V každém rohu svého papíru byste nyní měli vidět čtvereček, rozdělený jednou diagonální čarou. Chytněte levý horní roh a přeložte ho směrem dovnitř tak, abyste vytvořili ohyb kolmý na původní diagonální linku.[17]
  • Roh papíru by měl lícovat s pravým spodním rohem malého čtverce.
 6. 6
  Rozložte papír a označte si všechny nově vzniklé ohyby. Nyní byste měli vidět malé "X" v levém horním rohu. Nový ohyb obtáhněte tužkou.[18]
 7. 7
  Pravý spodní roh přeložte nahoru k nově vytvořené lince. Chytněte pravý spodní roh a přiveďte ho nahoru tak, aby se jeho špička dotýkala nové linky, kterou jste nakreslili v původním kroku.[19]
  • To by mělo vytvořit nový ohyb, který poběží paralelně k jedné z linií, tvořící velké "X", konkrétně té, která stoupá ze spodního levého rohu do pravého horního rohu.
 8. 8
  Rozložte papír a označte sklady. Papír rozložte a obtáhněte nově vzniklou diagonální linku.[20]
 9. 9
  Otočte papír a celý proces zopakujte. Otočte papír o 180 stupňů a zopakujte předchozí čtyři kroky.[21]
  • Nyní byste měli vidět tři linie, procházející paralelně vedle sebe z levého spodního rohu do pravého horního rohu.
 10. 10
  Otočte papír a vše zopakujte. Papír otočte o 90° a zopakujte postup z kroků 5 až 9 (Druhé části).[22]
  • Jakmile máte hotovo, měli byste vidět tři paralelní linie, vedoucí z levé spodní strany na pravou horní stranu.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 5:
Tvorba struktury

 1. 1
  Všechny čtyři rohy přeložte dovnitř. Tak jako v pátém kroku druhé části přeložte dovnitř všechny rohy. Neměli byste k tomu potřebovat vytvářet žádné nové sklady.[23]
  • Vyjít by vám z toho měl osmiúhelník.
 2. 2
  Papír otočte na druhou stranu. Červená strana papíru by nyní měla směřovat nahoru.[24]
 3. 3
  V dolní části udělejte vnitřní obrácený sklad. Vedle pravého spodního rohu byste měli vidět trojúhelník, složený ze dvou menších trojúhelníků, které sdílí jednu vertikální stranu. Právě tuto středovou linku, která spojuje oba trojúhelníky, složte dovnitř (vytvoříte malý údolní sklad) a zbylé strany vytlačte směrem ven, aby vytvořily hřbety (malé horní sklady). Ve straně celého tvaru tak vytvoříte jakýsi "zářez".[25]
  • Následně vytvořte další horní sklad podél linky, vedoucí ze špičky trojúhelníku.
  • Tomuto se říká vnitřní obrácený sklad.[26]
 4. 4
  Udělejte další obrácený sklad. Tam, kde byl původně levý spodní roh, musíte udělat další "zářez", nyní trochu odlišného tvaru. Složte ho podél diagonální linie, vedoucí nejblíže k již existujícímu vnitřnímu obrácenému skladu, který leží kolmo ke straně osmiúhelníku a vtlačte ho dovnitř, abyste získali údolní sklad. Potom stejně jako předtím ohněte obě strany trojúhelníku směrem ven a vytvořte malé hřbety. Nakonec udělejte další údolní sklad tím, že vtlačíte dovnitř nejbližší horizontální linku, která vede paralelně k horizontální straně vašeho nového "zářezu."[27]
  • Tento poslední sklad by měl vybíhat ven tak, aby jen těsně minul střed vašeho papíru a vytvořil jednu stranu malého čtverce, který můžete vidět vyznačený na opačné straně.
 5. 5
  Otočte papír a zopakujte celý proces. Papír otočte o 90° a zopakujte kroky 3 a 4. To samé udělejte u všech třech zbylých stran.[28] [29]
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 5:
Tvorba okvětních lístků

 1. 1
  Okraj každého okvětního lístku vytvořte údolním skladem. Nyní, když je základní struktura vaší růže hotová, přišel čas na vytvoření okvětních lístků. Jako první věc musíte udělat údolní sklad na vnějším okraji každého z nich.[30]
 2. 2
  Přeložte rohy. Podíváte-li se na růži ze strany, měli byste nyní vidět čtyři tvary podobné trojúhelníku s jedním useknutým rohem (podél oblasti, ve které jste právě udělali údolní sklad). Ze základny každého z těchto útvarů byste měli pozorovat vybíhající malé trojúhelníky, tvořené bílou stranou papíru. Pravý roh těchto "useknutých" trojúhelníků přeložte dovnitř.[32]
  • Ze spodního rohu těchto "bílých" trojúhelníků veďte imaginární linku přímo nahoru a podlé ní vytvořte údolní sklad.[33]
 3. 3
  Rohy rozložte a proveďte na nich obrácený sklad. Rozložte údolní sklady, které jste právě udělali a potom je obráceně složte tak, aby špičky zmizely uvnitř růže.[34]
  • Pokud celý postup provedete správně, bílé trojúhelníky byste již neměli vidět.
 4. 4
  Udělejte menší údolní sklady. Vaše "useknuté" trojúhelníky by nyní měly vypadat tak, jakoby měly useknuté dva vrcholy: jeden vlevo a jeden malý vpravo, což je způsobené obrácenými sklady. Nyní musíte složit miniaturní "odseknuté" růžky v úhlu 45° ze základny "useknutého" trojúhelníku (tj. okraj papíru).[35]
 5. 5
  Údolní sklady rozložte a udělejte obrácený sklad. Právě vytvořené údolní sklady rozložte a potom podél stejných linií veďte obrácený sklad tak, aby se malé trojúhelníky, které jste vytvořili v původním kroku, složili dovnitř růže. [36]
 6. 6
  Přeložte dolů okraje. Váš "useknutý" trojúhelník by měl nyní mít obrácené sklady na každém z "useknutých" okrajů. Ty vám umožní udělat malé údolní sklady, horizontálně k základně každého z trojúhelníků tak, že přeložíte výsledné záložky směrem ven. Tento postup opakujte u všech čtyřech okvětních lístků.[37]
 7. 7
  Vytvořte nohy. Spojte všechny okvětní lístky a vytvořte "nohy." Každou sadu okvětních lístků spojte k sobě tak, aby ten pravý doléhal těsně za levý. Sklady stlačte rukou a podržte je na místě. Výsledkem by měly být čtyři špičaté a poměrně pevné nohy.[38]
  • Pokud všechno provedete správně, měli byste při pohledu ze strany nyní na nohách vidět jen kousek, pokud vůbec, bílého povrchu.
 8. 8
  Obraťte růži a nohy složte dovnitř. Růži otočte tak, abyste se dívali dolů na její bílý vnitřek. Potom začněte jednu po druhé skládat dovnitř každou z trojúhelníkových nohou.[39]
 9. 9
  Růži otočte na druhou stranu. Čtverec, na který se nyní díváte bude vrcholem papírové růže.[41]
 10. 10
  Kvadranty vtlačte dovnitř. Čtverec na vrcholu růže by měl být rozdělen ohyby do čtyřech kvadrantů. Prstem lehce zatlačte do každého kvadrantu a na místě nechte hřbety, které na vrcholu čtverce vytvoří písmeno "X".[42]
 11. 11
  Otočte s růží. Do každého z kvadrantů dejte prst (okolo písmene "X") a opatrně s růží otočte.[43]
  • Tímto by měl vršek růže získat více točitý a organický nádech, narozdíl od ostrých linií původního "X."
 12. 12
  Vytvořte vír. Připravte si pinzetu, chytněte s ní střed původního písmene "X" a pomalu, ale pevně, začněte točit růží. Buďte přitom opatrní, abyste nepotrhali papír.[44]
  • Střed růže by měl nyní propadnout dovnitř a vytvořit tak realističtější vzhled.
  • Možná bude potřeba několik pokusů, než se vám to podaří správně.
 13. 13
  Zatočte okvětní lístky. Dvěma prsty chytněte každý okvětní lístek za špičku, srolujte ho směrem do středu a potom ho pusťte. Z okvětních lístků tak vytvoříte hezké kudrlinky.[45]
  Reklama

Část 5
Část 5 ze 5:
Připojení stonku (volitelně)

 1. 1
  Připravte si nový kus papíru. Chcete-li k růži přidat origami stonek, začněte s novým papírem, nejlépe zeleným.
 2. 2
  Začněte s bílou stranou otočenou nahoru a přelože ji napůl. Z rohu do rohu veďte údolní sklad a vytvořte tak dva trojúhelníky. Potom papír rozložte.[46]
 3. 3
  Rohy ohněte dovnitř. Levý a pravý roh složte údolními sklady směrem ke středovému ohybu. Dostanete tvar, jako kdybyste vyráběli draka.[47]
 4. 4
  Opakujte. Znovu složte rohy směrem ke středovému ohybu a potom to udělejte ještě jednou. Nyní byste před sebou měli mít papír složený do tvaru velmi úzkého draka.[48]
 5. 5
  Stonek otočte a přeložte ho nahoru. Obraťte stonek tak, aby byly všechny okraje papíru složené vespod a potom přeložte spodní špičku "draka" směrem k té horní.[49]
 6. 6
  Stonek přeložte napůl. Nyní stonek přeložte napůl podél vertikální osy.[50]
 7. 7
  Složte strany a potom udělejte obrácený sklad. Vnější část papíru (ze které se stane list) ohněte z vnitřku (stonku) směrem ven a vytvořte dvě diagonální linie. Potom list obráceně přeložte ven, dál od stonku. Uprostřed nyní bude ohyb.[51]
 8. 8
  Připojte stonek. Špičatý konec stonku vložte do malého otvoru na spodní straně růže, kde se sbíhají všechny "nohy."
  Reklama

Tipy

 • Ujistěte se, že jsou vaše sklady ostré a precizně vedené. Před uhlazením skladu zkontrolujte, zda je všechno srovnané tak, jak má.
 • Pokud nechcete stonek vyrábět jako origami, můžete použít zelené tenké štětky na čištění potrubí nebo nějaký drátek.
 • Nemusíte používat barevný papír, ale jeho užití je určitě vhodné. Růže pak vypadá lépe a pokud je papír z druhé strany jinak barevný, značně vám to usnadní celou práci.
Reklama
 1. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-06.php
 2. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-06.php
 3. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-06.php
 4. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-07.php
 5. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-07.php
 6. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-08.php
 7. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-08.php
 8. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-08.php
 9. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-09.php
 10. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-09.php
 11. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-10.php
 12. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-10.php
 13. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-11.php
 14. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-11.php
 15. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-12.php
 16. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-13.php
 17. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-13.php
 18. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-14.php
 19. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-20.php
 20. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-21.php
 21. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-22.php
 22. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-23.php
 23. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-23.php
 24. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-24.php
 25. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-25.php
 26. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-25.php
 27. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-26.php
 28. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-27.php
 29. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-28.php
 30. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-29.php
 31. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-31.php
 32. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-32.php
 33. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-32.php
 34. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-33.php
 35. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-35.php
 36. http://www.origami-flower.org/origami-rose-swirl/page-36.php
 37. http://www.origami-fun.com/origami-flower-stem.html
 38. http://www.origami-fun.com/origami-flower-stem.html
 39. http://www.origami-fun.com/origami-flower-stem.html
 40. http://www.origami-fun.com/origami-flower-stem.html
 41. http://www.origami-fun.com/origami-flower-stem.html
 42. http://www.origami-fun.com/origami-flower-stem.html
 43. Videa zprostředkována: Arte Origami - Origami y mucho mas

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 140 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 23 127 krát
Kategorie: Umění a Zábava
Stránka byla zobrazena 23 127 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama