Ekonomická prosperita země je často určována její pracovní produktivitou. Produktivitu práce udává HDP (hrubý domácí produkt), který je založený na základě produktivity pracovníka za hodinu. Laicky řečeno, jedná se o průměrnou hodnotu práce, kterou člověk vykoná za jednu hodinu.[1] Čím více produktu za hodinu, tím více se zvyšuje úroveň produktivity a tím roste úroveň ekonomiky.

Metoda 1 ze 2:
Výpočet produktivity práce

 1. 1
  Zjistěte hrubý domácí produkt země. HDP země je měřítkem zboží a služeb vyprodukovaných za určité časové období.[2] K výpočtu produktivity na základě HDP, budete potřebovat právě tuto hodnotu.
  • Hodnotu HDP je poměrně obtížné spočítat. Sami byste to nejspíš nezvládli, proto si jej raději zjistěte.
  • HDP vaší země byste měli bez problému najít na internetu. Do Googlu jednoduše zadejte název země a k tomu HDP. HDP většiny zemí byste měli najít i na stránkách World Bank.[3]
  • Dejte si pozor, abyste hledali správnou hodnotu za dané časové období. Například čtvrtletí nebo rok.
  • V případě, že se hodnota HDP udává pouze za roční období a vy potřebujete hodnotu čtvrtletní, jednoduše tuto hodnotu vydělte 4, čímž dosáhnete požadované hodnoty.
 2. 2
  Vypočítejte celkový počet produktivních hodin pro vaši zemi. Počítáte v podstatě, kolik člověk odpracuje hodin při produkci výrobků a služeb. Zjistěte počet lidí pracovního trhu pro dané období a tuto hodnotu následně vynásobte průměrným počtem odpracovaných hodin.
  • Například pokud je průměrný počet odpracovaných hodin 40 a v zemi je 100 milionů pracujících lidí, pak je celková hodnota produktivních hodin rovna hodnotě 40 x 100.000.000, tedy 4.000.000.000.
  • Různé pracovní statistiky pro ČR můžete nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Produktivita práce pro danou zemi lze nalézt na internetu.
 3. 3
  Vypočítejte produktivitu. Jednoduše vydělte HDP celkovým počtem produktivních hodin. Výsledkem je produktivita dané země.
  • Například pokud je HDP země 100 miliard $ a hodnota produktivních hodin jsou 4 miliardy, výsledek produktivity pak bude 100 miliard $ / 4 miliardy $, tedy 25 $ na odpracovanou hodinu.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Výpočet pracovní produktivity jednotlivce

 1. 1
  Zjistěte hrubý domácí produkt země. HDP země je měřítkem zboží a služeb vyprodukovaných za určité časové období.[4] K výpočtu produktivity na základě HDP, budete potřebovat právě tuto hodnotu.
  • Hodnotu HDP nemusíte počítat sami. Tato hodnota je spočítána určitou agenturou dané země.
  • HDP vaší země byste měli bez problému najít na internetu. Do Googlu jednoduše zadejte název země a k tomu HDP. HDP většiny zemí byste měli najít i na stránkách World Bank.[5]
  • Dejte si pozor, abyste hledali správnou hodnotu za dané časové období. Například čtvrtletí nebo rok.
  • V případě, že se hodnota HDP udává pouze za roční období a vy potřebujete hodnotu čtvrtletní, jednoduše tuto hodnotu vydělte 4, čímž dosáhnete požadované hodnoty.
 2. 2
  Zjistěte počet zaměstnaných lidí dané země. Pro výpočet produktivity práce potřebujete zjistit počet lidí, kteří jsou pracovně aktivní.
  • Tuto hodnotu naleznete na internetu, po zadání příslušných klíčových slov do Googlu.
 3. 3
  Spočítejte individuální produktivitu práce. Jednoduše vydělte hodnotu HDP celkovým počtem zaměstnaných osob. Výsledkem pak bude produktivita práce pro danou zemi.
  • Například pokud je HDP země 100 miliard $ a celkový počet zaměstnaných osob je 100 milionů, pak je produktivita jednotlivce rovna hodnotě 100 miliard / 100 milionů, tedy 1.000 jednotek na jednu osobu.
 4. 4
  Využijte vámi vypočítanou hodnotu produktivity pracovníka. Produktivita pracovníka může být použita k odhadnutí, jaký vliv má zvýšení populace nebo zaměstnání na HDP. Hodnota produktivity pracovníka v kombinaci se zvýšením poštu zaměstnanců může odhadnout, jak bude HDP ovlivněn novými pracovníky.
  Reklama

Tipy

 • Dva z nejzákladnějších způsobů, jak zvýšit produktivitu práce dané země či národa, je technický pokrok a zlepšení efektivity pracovníků.

Reklama

O tomto wikiHow

Michael R. Lewis
Spoluautor od:
Podnikatel a finanční poradce
Tento článek spoluautor od Michael R. Lewis. Michael R. Lewis je bývalý jednatel, podnikatel a investiční poradce v Texasu. Má více než 40 let zkušeností v oblasti Business & Finance. Tento článek byl zobrazen 6 199 krát
Kategorie: Svět práce
Stránka byla zobrazena 6 199 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama