Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Ekonomická prosperita země je často určována její pracovní produktivitou. Produktivitu práce udává HDP (hrubý domácí produkt), který je založený na základě produktivity pracovníka za hodinu. Laicky řečeno, jedná se o průměrnou hodnotu práce, kterou člověk vykoná za jednu hodinu.[1] Čím více produktu za hodinu, tím více se zvyšuje úroveň produktivity a tím roste úroveň ekonomiky.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Výpočet produktivity práce

 1. 1
  Zjistěte hrubý domácí produkt země. HDP země je měřítkem zboží a služeb vyprodukovaných za určité časové období.[2] K výpočtu produktivity na základě HDP, budete potřebovat právě tuto hodnotu.
  • Hodnotu HDP je poměrně obtížné spočítat. Sami byste to nejspíš nezvládli, proto si jej raději zjistěte.
  • HDP vaší země byste měli bez problému najít na internetu. Do Googlu jednoduše zadejte název země a k tomu HDP. HDP většiny zemí byste měli najít i na stránkách World Bank.[3]
  • Dejte si pozor, abyste hledali správnou hodnotu za dané časové období. Například čtvrtletí nebo rok.
  • V případě, že se hodnota HDP udává pouze za roční období a vy potřebujete hodnotu čtvrtletní, jednoduše tuto hodnotu vydělte 4, čímž dosáhnete požadované hodnoty.
 2. 2
  Vypočítejte celkový počet produktivních hodin pro vaši zemi. Počítáte v podstatě, kolik člověk odpracuje hodin při produkci výrobků a služeb. Zjistěte počet lidí pracovního trhu pro dané období a tuto hodnotu následně vynásobte průměrným počtem odpracovaných hodin.
  • Například pokud je průměrný počet odpracovaných hodin 40 a v zemi je 100 milionů pracujících lidí, pak je celková hodnota produktivních hodin rovna hodnotě 40 x 100.000.000, tedy 4.000.000.000.
  • Různé pracovní statistiky pro ČR můžete nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Produktivita práce pro danou zemi lze nalézt na internetu.
 3. 3
  Vypočítejte produktivitu. Jednoduše vydělte HDP celkovým počtem produktivních hodin. Výsledkem je produktivita dané země.
  • Například pokud je HDP země 100 miliard $ a hodnota produktivních hodin jsou 4 miliardy, výsledek produktivity pak bude 100 miliard $ / 4 miliardy $, tedy 25 $ na odpracovanou hodinu.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Výpočet pracovní produktivity jednotlivce

 1. 1
  Zjistěte hrubý domácí produkt země. HDP země je měřítkem zboží a služeb vyprodukovaných za určité časové období.[4] K výpočtu produktivity na základě HDP, budete potřebovat právě tuto hodnotu.
  • Hodnotu HDP nemusíte počítat sami. Tato hodnota je spočítána určitou agenturou dané země.
  • HDP vaší země byste měli bez problému najít na internetu. Do Googlu jednoduše zadejte název země a k tomu HDP. HDP většiny zemí byste měli najít i na stránkách World Bank.[5]
  • Dejte si pozor, abyste hledali správnou hodnotu za dané časové období. Například čtvrtletí nebo rok.
  • V případě, že se hodnota HDP udává pouze za roční období a vy potřebujete hodnotu čtvrtletní, jednoduše tuto hodnotu vydělte 4, čímž dosáhnete požadované hodnoty.
 2. 2
  Zjistěte počet zaměstnaných lidí dané země. Pro výpočet produktivity práce potřebujete zjistit počet lidí, kteří jsou pracovně aktivní.
  • Tuto hodnotu naleznete na internetu, po zadání příslušných klíčových slov do Googlu.
 3. 3
  Spočítejte individuální produktivitu práce. Jednoduše vydělte hodnotu HDP celkovým počtem zaměstnaných osob. Výsledkem pak bude produktivita práce pro danou zemi.
  • Například pokud je HDP země 100 miliard $ a celkový počet zaměstnaných osob je 100 milionů, pak je produktivita jednotlivce rovna hodnotě 100 miliard / 100 milionů, tedy 1.000 jednotek na jednu osobu.
 4. 4
  Využijte vámi vypočítanou hodnotu produktivity pracovníka. Produktivita pracovníka může být použita k odhadnutí, jaký vliv má zvýšení populace nebo zaměstnání na HDP. Hodnota produktivity pracovníka v kombinaci se zvýšením poštu zaměstnanců může odhadnout, jak bude HDP ovlivněn novými pracovníky.
  Reklama

Tipy

 • Dva z nejzákladnějších způsobů, jak zvýšit produktivitu práce dané země či národa, je technický pokrok a zlepšení efektivity pracovníků.
Reklama

O tomto wikiHow

Michael R. Lewis
Spoluautorem článku je :
Podnikatel a finanční poradce
Tento článek spoluautorem článku je Michael R. Lewis. Michael R. Lewis je bývalý jednatel, podnikatel a investiční poradce v Texasu. Má více než 40 let zkušeností v oblasti Business & Finance. Tento článek byl zobrazen 10 869 krát
Kategorie: Svět práce
Stránka byla zobrazena 10 869 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama