Jak spolupracovat

Spolupráce zahrnuje společnou práci více lidí, sdílené cíle a strukturovaný systém diskuse a snahy těchto cílů dosáhnout. Metody spolupráce jsou užitečné jak pro skupinové projekty ve škole, tak pro práci v různých společnostech nebo komunitních organizacích. Ať už se snažíte zajistit spolupráci mezi dvěma skupinami, nebo chcete, aby se některý z členů skupiny také zapojil, existuje spousta tipů, které vám pomohou vyřešit konflikty a dosáhnout uspokojivých výsledků.

Metoda 1 ze 3:
Jak se účastnit spolupráce

 1. 1
  Zjistěte si, jaký je váš cíl a kdy musí být splněn. Účel spolupráce by měl být zřejmý pro všechny účastníky. I pokud pracujete pouze na školním zadání, nebo na nějakém jiném krátkodobém úkolu, byste si měli být dobře vědomi rozsahu vašeho projektu. Jste ochotni pracovat i o víkendu? Rozumí všichni členové skupiny zadané práci?
 2. 2
  Pomozte delegovat úkoly. Místo abyste se snažili udělat vše sami, je lepší si práci rozdělit. Dovolte každému, aby využil své silné stránky a pracoval na tom, co mu půjde a bude ho bavit. Pokud máte pocit, že toho máte moc, nebo si myslíte, že byste mohli někomu pomoci, řekněte to.
  • Když každému členovi skupiny přidělíte jeho roli, bude se vám pracovat snáze a budete organizovanější.
 3. 3
  Dovolte každému, aby se zapojil do diskuse. Pokud je vás ve skupině více, každý by měl mít možnost vyjádřit svůj názor. Než budete automaticky něco rozhodovat, zamyslete se nad ostatními nápady a myšlenkami. Spolupráce kvete pouze když každý člen skupiny uznává hodnotu práce ostatních členů. [1]
  • Pokud někteří členové mluví příliš často, snažte se upozornit je na pravidla diskuse. Malá skupina může každému dopřát stejný čas na vyslovení názorů. Velká skupina může lidi omezit na jeden nebo dva nápady, nebo na určitý počet nápadů během každé schůzky.
  • Řekněte všem členům skupiny, aby se vyjádřili k tomu, o čem se bavíte, nebo aby se s vámi podělili o své znalosti a nápady. [2]
 4. 4
  Předpokládejte dobrou víru. Spolupráce postupujte nejlépe, když máte kolem sebe atmosféru důvěry. Když budete mít pocit, že někdo nejedná v zájmu skupiny, měli byste se snažit to probrat klidně a neodsuzovat ho. Když budete na lidi neprávem ukazovat prstem, atmosféra ve vaší skupině tím značně utrpí.
  • Všechny problémy probírejte otevřeně, ne za zády ostatních.
 5. 5
  Navrhněte způsoby komunikace. Spolupráce by měla nabízet příležitosti k výměně názorů a informací mezi schůzkami. Používejte online diskusní fóra, emailové diskuse, nebo sdílené dokumenty. [3]
  • Setkávejte se také mimo pracovní dobu. Když se navzájem lépe poznáte, budete i lépe spolupracovat.
 6. 6
  Každý člen skupiny by měl mít zodpovědnost a navzájem byste si měli vyměňovat zpětnou vazbu. Požádejte všechny členy skupiny o návrhy na zlepšení práce. Pravidelně se ohlížejte zpět za hotovou prací a mluvte o tom, co by se dalo vylepšit. U dlouhodobých spoluprací pravidelně kontrolujte, zda jsou všichni spokojeni s průběhem práce.
  • Používejte faktické údaje. Neptejte se člena skupiny, zda provedl výzkum – podívejte se, kolik stránek poznámek přinesl, nebo kolik zdrojů našel.
  • Pokud některý z členů skupiny neplní své úkoly, promluvte si o tom společně.
 7. 7
  Měli byste se snažit vždy dosáhnout souhlasu. Bohužel se při skupinové práci nesouhlas vyskytuje dost často. V případě konfliktu se snažte dosáhnout řešení, které uspokojí všechny členy skupiny.
  • Pokud nedokážete dosáhnout uspokojivého závěru a potřebujete se věnovat další práci, snažte se zajistit alespoň to, aby všichni členové akceptovali to, že se skupina pokusila dohodnout se. Když bude některý z členů rodiny naštvaný, spolupráce bude mnohem složitější.
 8. 8
  Nepalte mosty. I když nebudete schopni se dohodnout, snažte se udržet své emoce na uzdě a odpustit lidem, kteří se s vámi budou dohadovat.
  • Dobře načasované využití humoru může být skvělým způsobem, jak uvolnit napjatou situaci. Využívejte chytrý humor a neurážlivé vtipy a snažte se neurážet naštvané lidi nevybíravým humorem.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Jak se ve skupině vypořádat s problémy

 1. 1
  Všechny konflikty probírejte otevřeně. Povaha spolupráce zahrnuje spoustu různých lidí, kteří musejí spolupracovat. Je jasné, že vzniknou problémy a budete se muset připravit na to, že o nich budete muset otevřeně mluvit se všemi členy skupiny.
  • Ujasněte si, že řešení konfliktů neznamená rozhodnout, kdo má pravdu a kdo ne. Diskuse by měla být zaměřená na to, jak nejlépe upravit postup práce a zbavit se konfliktu.
  • Pokud máte pocit, že se některý z členů skupiny chová lhostejně nebo nepřátelsky, promluvte si s ním v soukromí a zeptejte se ho, co se stalo. Příčinu problému spolu proberte na další skupinové schůzce.
 2. 2
  Nesnažte se vyřešit všechny rozdíly. Cílem spolupráce je dosáhnout cíle, ne zajistit, že budou mít všichni stejný názor. Měli byste o rozdílech mluvit, ale někdy se budete muset shodnout na tom, že se vaše rozdíly nevytratí a najít kompromis. [4]
 3. 3
  Pokud se některý z členů skupiny nechce podílet na práci, snažte se to vyřešit. Pokud někdo nechodí na schůzky, nebo neplní svoji roli, zjistěte, proč tomu tak je a snažte se to napravit.
  • Zeptejte se daného člena, zda má nějaký problém s jiným členem skupiny, abyste ho mohli vyřešit otevřeně.
  • Pokud je daný člen představitelem jiné organizace, ujistěte se, že nemá příliš mnoho práce. Připomeňte jeho nadřízeným, že očekáváte, že se bude na vašem úkolu plně podílet a požádejte je, abyste mu nedávali příliš mnoho práce. [5]
  • Pokud některý z členů odmítá odvádět svoji práci, nebo nemá potřebné kvalifikace, najděte si náhradu. Riskujete sice konflikt, ale je nutné zajistit, aby spolupráce probíhala hladce.
 4. 4
  Vyřešte problémy se zvyky, jazykem a stylem. Pokud je každý člen skupiny zvyklý na jinou práci, nebo má jiné verze termínů, sejděte se a všechny tyto problémy vyřešte.
  • Definice kontroverzních termínů si napište.
  • Upravte si slovíčka tak, aby jim všichni rozuměli.
 5. 5
  Vylepšete nudné a neefektivní meetingy. Zjistěte si, jak vést efektivní meeting a výsledky sdílejte se všemi členy skupiny. Snažte se vylepšit důvěru a kvalitu práce mezi všemi členy.
  • I malá gesta, jako je například donést občerstvení na schůzku, vám mohou pomoci dosáhnout lepší atmosféry. [6]
  • Pokud jsou schůzky pomalé, protože je vede člen skupiny, který s tím nemá zkušenosti, vyberte někoho jiného, komu to půjde lépe.
 6. 6
  Jak se vypořádat s manipulativními a hádavými členy. Existuje spousta způsobů, jak tento problém vyřešit, aniž byste tyto lidi museli z týmu vyhazovat.
  • Manipulativní chování by mohlo být způsobeno strachem. Pokud členové reprezentují jinou organizaci, možná mají strach, aby nepřišli o svoji nezávislost. Snažte se všechny tyto problémy řešit společně. Pokud jde o nějaký osobní problém, promluvte si o něm v soukromí.
  • Pokud nějaký člen nechce o konfliktu mluvit, nebo nemá zájem diskutovat o řešení, využijte schůzku k tomu, abyste se každého z členů zeptali na jeho názor.
  • Snažte se zajistit, aby hádaví a agresivnější členové nedominovali diskusi.
 7. 7
  Omezte hádky kvůli cílům a strategiím. Rozhodněte se na jasném cíli a metodách a zapište si je, abyste se vyhnuli zbytečným nedorozuměním. Pokud se členové budou stále hádat kvůli cílům, snažte se je usměrnit.
  • Může to znamenat, že mají členové skupiny touhu dosáhnout určitých výsledků, ne že se nechtějí shodnout s ostatními. Snažte se dohodnout se na konkrétních výsledcích a na krátkodobých strategiích.
 8. 8
  Zvládejte tlak od členských organizací. Pokud vedení organizací tlačí na vaši skupinu, abyste pracovali rychleji, připomeňte jim, že máte vlastní autoritu. Plánování je nezbytným krokem úspěšné spolupráce.
 9. 9
  V případě vážných problémů si pozvěte mediátora. Někdy je nutné využít třetí strany k vyřešení konfliktů. Mediátor s vámi bude přítomen u několika schůzek a pomůže vám vyřešit konflikt. Měli byste ho využít v následujících situacích: [7]
  • Když je do konfliktu zapojen vedoucí skupiny.
  • Když se členové nemohou shodnout na tom, zda konflikt existuje, nebo ne.
  • Když jsou zapojeny kulturní rozdíly, které mediátor pomůže vyřešit.
  • Když je důležité dosáhnout nezaujatosti.
  • Když skupina nedokáže řešit problémy. Vyberte si mediátora, který vaši skupinu může naučit efektivně řešit problémy.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Jak vytvořit efektivní spolupráci

 1. 1
  Vyberte si správnou skupinu. Můžete spolupracovat s lidmi z neziskových organizací, z různých společností, z veřejného sektoru, nebo s jednotlivci. Nejprve byste si měli každého člena prověřit. Otevřeně se zamyslete nad tím, zda bude skupina schopna dosáhnout spolupráce, kterou potřebujete.
  • Pokud hledáte také finančního partnera, neměli byste spolupracovat se společností, která má problémy s financemi, ani s vládními společnostmi, pokud probíhají zrovna škrty v rozpočtech.
  • Pokud je skupina jedinců známá tím, že nedokáže spolupracovat, má problémy s důvěrou, nebo se v ní vyskytují zrádci, držte se od ní dál.
 2. 2
  Určete si jasný účel. Zajistěte, že všichni členové skupiny chápou, jaké spolupráce je nutno dosáhnout a na jakých cílech pracujete. Všichni členové skupiny musí souhlasit s tím, že budou pracovat pilně. [8]
  • Určete si časovou osu spolupráce. Když si někteří členové budou myslet, že projekt skončí během několika schůzek a jiní si budou myslet, že jde o několikaletou spolupráci, budete mít brzy problémy.
  • Ujasněte si očekávání. Všechny organizace by měly vědět, kolik lidí a kolik času budou muset do projektu vložit a jak budou zapojeni do vedení.
  • Vyberte si účel, kterému se budou moci všichni členové věnovat. Spolupráce by se měla zaměřovat na překrývající se cíle mezi všemi členy, ne pouze na cíle jedné ze zapojených organizací.
 3. 3
  Zapojte ty správné lidi. Najděte si lidi, kteří mají dostatečné zkušenosti a jsou důvěryhodní. Nepřibírejte si do skupiny nekvalifikované lidi jen proto, že jsou to vaši známí. [9]
  • Neměli byste skupinu zahlcovat mnoha lidmi. Čím více členů skupina bude mít, tím pomaleji bude fungovat. Měli byste si najít jen tolik členů, abyste mohli bez problémů dosáhnout cíle a dokázali se vypořádat se všemi problémy, které by mohly nastat.
  • Pokud cíle zahrnují široké organizační změny členských skupin, budete muset každé skupině přidělit vedoucího.
  • Pokud spolupracujete na nějakém charitativním projektu, najděte si právního poradce.
  • Můžete do skupiny pozvat i lidi, kteří nejsou členy organizací. Člen školní rady, člen zastupitelstva, nebo někdo z firemního sektoru vám může poskytnout cenné rady, které byste jinak nezískali.
 4. 4
  Ujasněte si roli všech členů. Mají všichni členové stejné rozhodovací právo? Má jeden člen speciální zkušenosti v určité oblasti? Dejte každému členovi skupiny jasně najevo, co se od něho očekává.
  • Také si promluvte o procesu hledání a přijímání nových členů a vyřazování starých členů.
 5. 5
  Napište si skupinovou chartu. Nemusíte se pouštět hned do akce – ušetříte čas a energii, když si nejprve jasně určíte povahu vaší spolupráce. Udělejte to na první schůzce a zajistěte, aby s pravidly všichni členové souhlasili. Do charty zahrňte následující věci: [10][11]
  • Mise a účel. Tyto dva body byste měli mít již určené, ale měli byste se nad nimi zamyslet a pobavit se o detailech. Napište si také časovou osu a dílčí cíle.
  • Vedení a rozhodovací proces. Tyto prvky jsou nesmírně důležité. Všichni musí souhlasit s tím, jaké jsou vůdcovské role a jaké pravomoci vedoucí mají. Budete rozhodnutí dosahovat pomocí diskuse, nebo využijete jiný postup?
  • Hodnoty a předpoklady. Pokud členská organizace očekává, že budete postupovat podle jejích pravidel, budete tato pravidla muset formalizovat. Snažte se odhadnout možné problémy u každé skupiny a promluvte si o tom, jak je budete řešit.
  • Etika. Pokud se objeví střet zájmů, jak ho budete řešit? S kým můžete vstoupit do finančního vztahu? Má každá členská organizace pravidla spolupráce a pokud ne, jak budete problémy řešit:
 6. 6
  Snažte se udržet vhodné prostředí. Gratulujeme, nyní jste dosáhli funkční spolupráce! Stále je na každém členovi, aby se co nejvíce snažil a pokusil se skupinu udržet co nejdéle efektivní. [12]
  • Chartu požívejte jako pomůcku při diskusích a řešeních problémů. Pokud se vaše cíle změní, promluvte si o možných změnách.
  • Snažte se vytvořit atmosféru důvěry. Pokud se vyskytnou osobní problémy, nebo někteří lidé budou nespokojení, snažte se to vyřešit pomocí diskuse a dejte každému členovi slovo.
  • Zajistěte, aby si členové navzájem poskytovali zpětnou vazbu a aby měli zodpovědnost za svoji práci.
  • Často spolu komunikujte. Zapisujte si všechna důležitá rozhodnutí a nepřítomné členy informujte. Dopřejte členům šanci hovořit uvolněně a neformálně.
  Reklama

Tipy

 • Nespěchejte. Když budete tlačit na pilu, spolupráce nebude probíhat hladčeji a rychleji.
 • Rozdělte si práci tak, aby nikdo neměl pocit, že toho má moc.
 • Když nebudete souhlasit, snažte se udržet emoce na uzdě.

Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 19 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili.
Stránka byla zobrazena 2 142 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama