Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Je dobré vědět, jak správně strukturovat a psát argumentativní esej. Kvalitně napsané argumentativní eseje uvádějí relevantní důkazy, které podporují určitý názor a přesvědčují čtenáře o tom, že je tento názor správný. Tento typ eseje poskytuje detailní přehled daného tématu, zabývá se všemi úhly pohledu, ale také se snaží čtenáře přesvědčit o tom, že názor autora je správný.

Část 1
Část 1 ze 5:

Formát argumentativní eseje

Stáhnout PDF
 1. 1
  Uvědomte si, co je účelem argumentativní eseje. Účelem argumentativní eseje je důkladně prozkoumat nějaký problém nebo téma. Vyžaduje to rozsáhlý výzkum, který pokryje všechny aspekty tohoto tématu a rozebere všechny úhly pohledu.
  • Argumentativní eseje také poskytují čtenářům shrnutí daného problému, ale jasně uvádějí názor pisatele a to, proč je tento názor lepší, než ostatní názory. [1]
 2. 2
  Naučte se metodologii psaní argumentativní eseje. Pokud se chcete připravit na psaní argumentativní eseje, musíte co nejlépe porozumět danému materiálu.
  • Efektivita tohoto typu eseje závisí na autorově schopnosti porozumět všem aspektům daného tématu a přivést čtenáře k očividnému logickému závěru. Abyste toho dosáhli, musíte se seznámit se všemi názory na dané téma, abyste byli schopni uvést také ty názory, se kterými sami nesouhlasíte (nebo protiargumenty).
 3. 3
  Uvědomte si, jak důležité je dosáhnout požadovaného výsledku argumentativní eseje. Hlavním důvodem, proč lidé píšou argumentativní eseje (kromě toho, že jim to jejich učitel ve škole zadal), je pokusit se přesvědčit čtenáře o tom, že jejich názor na dané téma je nejlepší.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 5:

Výběr tématu

Stáhnout PDF
 1. 1
  Vyberte si téma, které se hodí k formátu argumentativní eseje. Uvědomte si, že argumentativní esej podporuje určitý názor na nějaké téma nebo problém, takže je důležité vybrat si téma, o kterém je možné vést diskusi. [2]
  • Kdybyste například chtěli psát argumentativní esej o tom, že cvičení je pro vaše zdraví dobré, nebylo by to vhodné téma, protože byste těžko našli argumenty proti tomuto tvrzení – všichni totiž vědí, že cvičení je pro lidi prospěšné.
 2. 2
  Vyberte si téma, které vás zajímá. Budete muset strávit spoustu času získáváním informací o daném tématu, takže je důležité vybrat si téma, které vám připadá zajímavé.
 3. 3
  Otestujte si svůj argument. Najděte si někoho (nejlépe někoho, kdo má na dané téma opačný názor než vy) a proberte s ním své argumenty. Pomůže vám to ujasnit si své myšlenky a najít nové způsoby, jak podpořit své argumenty.
 4. 4
  Myslete na své čtenáře. Důležitým aspektem psaní argumentativní eseje je porozumět svým čtenářům.
  • Píšete esej do školy, takže vašimi čtenáři bude váš učitel a vaši spolužáci? Nebo píšete esej jako součást prezentace pro větší skupinu lidi? Vždy se musíte zamyslet nad tím, pro koho esej píšete, jinak nebudete schopni dosáhnout požadovaného výsledku.
  • Zkušenosti lidí a jejich výchova často ovlivňují to, jak reagují na odlišné názory ostatních, takže je vždy dobré vědět, jací lidé si budou vaši esej číst.
  • Musíte také používat jiný druh jazyku pro každou skupinu lidí. Kdybyste například psali knězi z vašeho místního kostela, používali byste jistě jiný jazyk, než kdybyste psali svému nejlepšímu kamarádovi. Při zamyšlení o čtenářích vaší eseje si musíte uvědomovat tyto rozdíly.
 5. 5
  Zamyslete se nad rétorickou situací. Je nutné uvědomovat si všechny aspekty situace, která obklopuje vaše téma. Všechny rétorické situace obsahují pět základních elementů: text (ve vašem případě esej), autora (ve vašem případě vás), čtenáře, účel nebo účely komunikace a prostředí. [3]
  • Rétorické situace většinou zahrnují použití jazyku, který je určen k přesvědčení čtenářů o určitém názoru nebo myšlence. Z tohoto důvodu je rétorika při psaní argumentativní eseje velmi důležitá. Tyto typy eseje se snaží přesvědčit čtenáře, že autorův názor na dané téma je ten správný. [4]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 5:

Struktura argumentativní eseje

Stáhnout PDF
 1. 1
  Vytvořte si chytlavý název. Když vymyslíte kreativní a originální název, podaří se vám upoutat pozornost čtenářů a zajistit, že budou mít chuť si vaši esej přečíst ještě než se dostanou k úvodu.
  • Dobrý název slouží jako „ukázka“ toho, o čem vaše esej bude. Mnoho názvů akademických prací se skládá ze dvou částí, které jsou rozděleny dvojtečkou. V první části se většinou uvádí chytlavý argument, který často zahrnuje slovní hříčku, nebo úderný citát a druhá část je většinou věta, která shrnuje téma, nebo poskytuje detaily o tématu. [5]
 2. 2
  Vymyslete si tezi. Teze je stručné tvrzení, které shrnuje váš pohled na danou věc. Teze se většinou uvádí na konci úvodního odstavce. Když budete mít tezi vymyšlenou ještě než začnete psát, pomůže vám to provést čtenáře zbytkem celé eseje.
  • Dobrý teze by měla být stručná a jasná. Měla by čtenářům vysvětlit, jaké je témat eseje a proč je toto téma důležité. Musí uvádět jasně vyhraněné tvrzení.[6] Může jít o tvrzení o hodnotě (popis hodnoty toho, jak vnímáme určitou věc), tvrzení definice (to, že je nutné změnit naši definici nějaké věci nebo myšlenky), tvrzení o příčině a následku (tvrzení, že určitá událost nebo věc vyvolala jinou událost nebo věc), nebo tvrzení o řešení určité situace (tvrzení, že bychom měli změnit to, jak řešíme určité situace).
  • Zde je příklad kvalitně napsané teze: „Rozsáhlá konzumace masa v Americe je jedním z hlavních zdrojů znečištění životního prostředí a má proto velký vliv na globální oteplování.“ Tato teze uvádí tvrzení (konkrétně tvrzení o příčině a následku) o tématu, o kterém je možné vést diskusi a které je dostatečně konkrétní na to, aby se o něm dala napsat zajímavá a smysluplná argumentativní esej.
  • Zde je příklad slabé teze: „Znečištění životního prostředí je v dnešní době velkým problémem.“ V tomto případě nejde o téma, o kterém by bylo možné debatovat. Neexistuje mnoho lidí, kteří by mohli tvrdit, že znečištění nepředstavuje žádný problém. Toto téma je kromě toho také velmi rozsáhlé. Není možné napsat esej, který pokrývá všechny aspekty znečištění životního prostředí.
 3. 3
  Vyhýbejte se standardní tezi o třech částech, kterou se často učí psát začínající spisovatelé. Tento formát je zbytečně omezující a přinutí vás uspořádat své myšlenky do tří základních odstavců. Bez teze o třech částech si můžete své myšlenky uspořádat volněji a uvádět aspekty, které by do tříčlenné argumentativní eseje nebylo možné zařadit.
  • Příkladem teze o třech částích je například toto: „Globální oteplování je způsobeno industriálním znečištěním, výfukovými plyny automobilů a skládkami v oceánech.“ V tomto případě byste v eseji našli tři odstavce – jeden o industriálním znečištění, jeden o výfukových plynech a jeden o skládkách v oceánech. Jakékoli další příčiny znečištění by nebylo možné do eseje zakomponovat, což by značně omezilo význam a poselství celé práce.
  • Když tezi napíšete tak, abyste se této formě vyhnuli, budete moci napsat mnohem funkčnější esej na vyšší úrovni. Efektivnější teze by mohla vypadat následovně: Kvůli zvyšujícím se teplotám a rostoucím hladinám oceánů se z globálního oteplování stal problém, kterým by se měla zabývat odborná veřejnost, aby bylo možné zvrátit jeho následky.
 4. 4
  Napište si úvod. Tato sekce by měla stručně popisovat téma vaší eseje a měla by zahrnovat relevantní informace, které čtenáře s tématem seznámí. Jak jsme již zmínili, teze by se měla objevit na konci tohoto odstavce.
 5. 5
  Napište si samotný text eseje. Pečlivě uveďte informace, které podporují obě strany daného argumentu – jak váš názor, tak opačný názor. Uveďte argumenty opozice, ale zároveň využijte silné vlastní argumenty, které vám pomohou podpořit váš názor.
  • Existuje spousta různých způsobů, jak strukturovat argumenty v eseji, [7] ale nejdůležitější je pokrýt všechny aspekty daného tématu. Když některé informace vypustíte jen proto, že nepodporují vaši tezi, vaše práce nebude z etického hlediska správná, protože neposkytne přesné údaje o daném tématu.
  • Musíte uvést protiargumenty (myšlenky, které odporují vašemu názoru), ale zároveň musíte být schopni čtenářům vysvětlit, proč je váš vlastní názor logičtější a přesnější, například proto, že je názor opozice založen na zastaralých datech atd. Neměli byste ovšem naznačovat, že jsou opačné názory nesprávné, protože byste si tím mohli čtenáře znepřátelit.
 6. 6
  Napište závěr. Cílem této sekce je potvrdit si své argumenty a přesvědčit čtenáře o tom, že by měli mít stejný názor jako vy. Snažte se spojit téma eseje se zájmy a hodnotami svých čtenářů.
  • Znovu zopakujte své hlavní body a uveďte i tezi. V závěrečném odstavci ovšem nesmíte uvádět žádné nové informace, abyste mohli svoji esej efektivně uzavřít a potvrdit to, co jste v ní napsali.
  • Často je dobré ukončit esej zmínkou o tom, že se těšíte na nové výzkumy, které by mohly dané téma lépe objasnit a potvrdit argumenty, které jste ve své eseji uvedli.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 5:

Výzkumy a zdroje

Stáhnout PDF
 1. 1
  Proveďte si výzkum. Jděte do knihovny a najděte si knihy, které se zabývají vaším tématem. Můžete si také vyhledat informace ze spolehlivých zdrojů na internetu. Je důležité najít si zdroje, které se zabývají všemi úhly pohledu na dané téma, protože podstatou argumentativní eseje je poskytnout celkový přehled o všech aspektech tématu. Když si najdete co nejvíce informací, které vaše argumenty podporují, ale i těch, které je vyvracejí, budete schopni napsat kvalitní esej.
  • Požádejte knihovníka o pomoc s hledáním kvalitních a důvěryhodných zdrojů. Pracovníci knihovny vám velmi rádi pomohou.
 2. 2
  Vyberte si zdroje, které jsou důvěryhodné a poskytnou vám přesné a aktuální informace. Nejlepší výzkumy uvádějí stěžejní práce o daném tématu, ale zabývají se také inovacemi v oboru a odchylkami od statutu quo. Dosáhnete toho tím, že si vyhledáte jak staré zdroje (které vám poskytnou základy), tak nové zdroje (které vám ukážou aktuální trendy v daném oboru).
 3. 3
  Vyberte si citace, které podporují vaše názory. Pokud chcete napsat důvěryhodnější esej, měli byste uvádět citace ze zdrojů, které lze považovat za akademické a důvěryhodné.
  • Akademické zdroje by měly být napsány odborníky na dané téma (pokud například píšete esej o nebezpečí globálního oteplování, můžete v ní citovat práci někoho, kdo má titul PhD z environmentálních věd), nebo vydány v akademických žurnálech a patřičně zhodnoceny jinými odborníky. Tyto zdroje jsou před vydáním vždy zhodnoceny panelem odborníků.
  • Je důležité si uvědomit, že na internet může svoji práci sdílet kdokoli bez nutnosti schválení přesnosti, takže není dobré používat jako zdroje pro akademickou práci blogy a webové stránky.
 4. 4
  Nezapomeňte své zdroje citovat. Když budete ve své eseji citovat jiné práce, musíte je uvádět v seznamu referencí. Pokud své zdroje neocitujete, dopustíte se plagiátorství, protože neuvedete skutečné autory těchto myšlenek.
  • Citování zdrojů zahrnuje použití uvozovek u přímé citace a uvedení autora a práce v závorkách na konci citace v textu, které odkazuje k seznamu použité bibliografie, který musíte uvést na konci své eseje.
  • Existuje několik citačních stylů, které se používají v různých oborech. [8] Například na odděleních anglistiky se používá formám MLA a v dějepisných oborech se používá Chicagský styl formátu citací.
  Reklama
Část 5
Část 5 ze 5:

Poslední úpravy a finalizace

Stáhnout PDF
 1. 1
  Na chvíli esej odložte. Je možné, že jste se do psaní eseje položili tak naplno, že jste začali přehlížet i očividné chyby a nedostatky. Dejte si tedy od psaní pauzu alespoň na několik hodin. Někdy je dobré nechat esej několik dnů ležet, protože když se na ni potom podíváte čerstvýma očima, najdete chyby, které jste dříve přehlédli, protože jste byli příliš zabraní do obsahové stránky své práce.
 2. 2
  Všímejte si gramatických chyb. [9] Problémy s gramatikou mohou způsobit, že bude vaše esej působit neprofesionálním dojmem. Zde je několik věcí, na které byste si měli dávat pozor:
  • Fragmenty vět.[10] Fragmenty jsou neúplné fráze, které samy o sobě nemohou fungovat jako samostatné věty, protože jim chybí buď sloveso, podstatné jméno, nebo kompletní myšlenka.
  • Paralelismus. [11] Chyby v paralelismu se vyskytují v případě, že slova nebo skupiny slov nemají v dané větě stejný formát nebo strukturu.
  • Shoda podmětu s přísudkem. [12] Tyto chyby se stávají v případě, že použijete k danému podstatnému jménu špatný tvar slovesa, například „ony věděli,“ místo „ony věděly.“
 3. 3
  Dávejte si pozor na problémy s formátováním a uváděním citací. Formátování citací umožní čtenářům jasně odlišit vaše vlastní informace od informací, které používáte jako odkazy. Kromě toho vám správné formátování citací dodá na důvěryhodnosti.
  Reklama

Tipy

 • Uvádějte pouze relevantní informace. Nevzdalujte se od tématu.
 • Používejte základní techniky psaní. Věty by na sebe měly logicky navazovat a měly by sloužit jasnému účelu.
 • Snažte se každý aspekt tématu uvádět do odděleného odstavce.
 • Vaše esej by (v závislosti na tématu) měla mít 4-10 odstavců.
Reklama

Varování

 • Je důležité při psaní eseje respektovat odlišné názory a využívat k podpoře svého názoru pouze fakta – ne urážky a spekulace.
Reklama

O tomto wikiHow

Jake Adams
Spoluautorem článku je :
Akademický učitel & Specialista pro přípravu na testy
Tento článek spoluautorem článku je Jake Adams. Jake Adams je akademický lektor a majitel PCH Tutors, služby, která nabízí lektory a učební zdroje k různým tématům, od předškolního vzdělávání po univerzitu. Kromě přijímacích zkoušek také pořádá kurzy přípravy studentů na testy SAT & ACT. S více než 11 lety zkušeností v oboru je Jake také generálním ředitelem Simplifi EDU, online doučovací služby zaměřené na nabízení kontaktů svých klientů s některými z nejlepších lektorů v Kalifornii. Jake je držitelem titulu International Administration and Marketing na Pepperdine University. Tento článek byl zobrazen 4 841 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 4 841 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama