Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Přestože se jedná o běžnou chybu, tak slovíčka “to” a “too” je velmi lehké rozlišit. Jakmile víte, jak mezi nimi poznat rozdíl, tak budete moct naučit i ostatní, jak na ně!

Metoda 1
Metoda 1 ze 1:
Správné použití Too a To

 1. 1
  Zaměřte se nejprve na „too“. „Too“ se používá méně často něž „to“, takže když budete vědět, co „too“ znamená, tak jej budete schopni používat jen v těch správných situacích. Můžete si být jisti, že pokud se vám bude zdát „too“ nevhodné, tak „to“ je ta správná volba. [1]
  • Zkuste dát důraz na „too“ během mluvení. Pomůže vám to zjistit, jestli se jedná o správné slovíčko. Pokud má být správně použito „to“, tak vám to bude znít zvláštně. „Too“ může být naopak zdůrazněno, aniž by znělo nezvykle.
 2. 2
  Naučte se významy „too“. První význam „too“ je „také“; druhý význam je „navíc“ nebo „příliš“. Nekteří lidé jej také používají pro „velmi“. [2] Berte too jako vhodné slovíčko ve větě, kde je nějaké zvýšení něčeho, jako je teplota, obtížnost, atd. Např. „too hot“ (příliš horké), „too challenging“ (příliš obtížné) nebo „too soft“ (příliš měkké). [3]
  • Zvolte „too“ ve větě, kde může být nahrazeno slovíčkem „also“ (také).
   • Např. „She felt awful too (also)“ nebo „I can see you too (also)“. V překladu: „Také se cítila hrozně“ nebo „Také tě můžu vidět“.
  • Použijte „too“ na pozměnění nebo zdůraznění nějakého slovíčka.
   • Např. "The weather is too (excessively) hot", "I've eaten too (excessively) much", nebo "The package is too (excessively/extra) big". V překladu: „To počasí je příliš teplé“, „Snědla jsem příliš mnoho jídla“ nebo „Ten balíček je příliš velký“.
  • "He wasn't too (very) interested in my book." V překladu: „Moc ho moje kniha nezajímala.“
 3. 3
  Naučte se, kde použít „to“. „To“ je předložka. Použijte „to“ pro vyjádření směru, místa nebo pozice. [4]
  • „To“ lze použít k vyjádření pohybu k něčemu. Např. "I am going to the store" nebo "Will you just go to bed please!" V překladu: „Jdu do obchodu“ nebo „Půjdeš už do postele, prosím!“
  • „To“ lze použít k vyjádření dělání nějaké činnosti ve směru k něčemu či někomu, jako je: "I am speaking to your friend", nebo "I am looking to the right". V překladu: „Mluvím na tvého kamaráda“ nebo „Dívám se napravo“.
 4. 4
  Naučte se, že „to“ se také používá ve spojení slovesa v infinitivu.
  • Např. "To go home" (jít domů), "to catch a mouse" (chytnout myš), nebo "to open the door" (otevřít dveře).
 5. 5
  Procvičujte rozlišování „to“ a „too“. Tady je několik příkladů, na kterých se můžete otestovat (odpovědi jsou dole v části „Tipy“):
  • She's coming [to/too] your party [to/too].
  • I'm [to/too] hot [to/too] help you carry [to/too/two] suitcases [to/too] the bus station.
  • We are hoping [to/too] be near the festival [to/too].
  • It's [to/too] early [to/too] be asking me questions about where I am headed [to/too].
  • I hate [to/too] disturb your thoughts but are you ready [to/too] help us with our homework [to/too]?
  Reklama

Tipy

 • Tady je několik dalších příkladů, které vám mohou pomoci:
  • Do you think we're arriving too soon?
   • Tady můžete zdůraznit "toooo", jelikož chcete vyjádřit, že jste přijeli výrazně dříve, než jste měli původně přijet.
  • It's a cold day to be playing outside.
   • Zdůraznění „to“ tady nijak nepřidá na významu ve větě a ani nevydá více informací.
  • They are going to the beach with us.
   • Zdůraznění „to“ tady nijak nepřidá na významu ve větě a ani nevydá více informací, protože „to“ je použito pouze jako předložka.
 • Odpovědi na testové otázky:
  • She's coming to your party too. („Také“ přijde „na“ tvoji party.)
  • I'm too hot to help you carry two suitcases to the bus station. (Je mi „příliš velké“ teplo „na to“, abych ti pomohl nést „dva“ kufry „na“ autobusovou zastávku.)
  • We are hoping to be near the festival too. (Doufáme, že „také“ „budeme“ blízko tohoto festivalu.)
  • It's too early to be asking me questions about where I am headed to. (Je „příliš“ brzo „na to“ pokládat otázky „na to“, kam mířím.)
  • I hate to disturb your thoughts, but are you ready to help us with our homework too? (Nerad „vyrušuji“ tvé myšlenky, ale jsi „také“ připraven nám „pomoct“ s našim domácím úkolem?)
 • Někteří lidé tvrdí, že byste nikdy neměli ukončit větu s předložkou. Prý je to tak gramaticky špatně a pokud se touto „logikou“ budete řídit, tak se vyhnete případným chybám v používání „to“ a „too“, protože se tak budete vždy vyhýbat používání slůvka „to“ na konci jakékoliv věty. Toto pravidlo je však založeno na nedorozumění a moderní jazykovědci tvrdí, že je to naprosto přijatelné použít předložku na konci věty – a vždy tomu tak i bylo.[5]
 • Ačkoliv se jedná o méně běžnou (ale stále existující) chybu, nezapomente na „two“ (dvě). Toto slůvko je však jednoduché odlišit, protože se jedná o číslovku – tedy o číslo 2.[6]
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Michelle Golden, PhD
Spoluautorem článku je :
PhD, Angličtina
Spoluautorem tohoto článku je Michelle Golden, PhD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 5 949 krát
Stránka byla zobrazena 5 949 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama