Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Možná si myslíte, že je jednoduché používat et cetera, které v angličtině znamená "a další" a zkracuje se na "etc." (v češtině známé jako "atd. "). Snad každý ví, kdy používat "etc.", že? Ve skutečnosti však použití "etc." není tak přímočaré a lidé v jeho používání často chybují – ať už jde o hláskování, interpunkci nebo dokonce i o výslovnost! Používání et cetera se obvykle na školách neučí, protože je to považováno pouze za zkratku. Přesto je důležité vědět, jak "etc." používat správně. Začněte u prvního kroku následujícího postupu.

Postup

 1. 1
  Použijte "et cetera" na vyjádření "a tak dále" nebo "stejně jako všechny předměty stejného druhu" (v angličtině místo fráze "all items of the same class"). Et cetera se používá jako zkratka "a tak dále", které se dá v angličtině vyjádřit výrazy: "and so forth", "and so on" nebo "and other things". Také se používá na vyjádření seznamu věcí, aniž by bylo potřebovat všechny věci vyjmenovat. Je však důležité, aby dané věci byly stejného druhu a nedošlo tak k matení čtenáře.[1]
  • Například, můžete říct: "We could use cupcakes, cookies, etc." (Můžeme použít cupcaky, sušenky, atd.) To znamená, že můžeme použít jakýkoliv druh sladkostí. Věta se dá také přepsat jako: "We could use cupcakes, cookies, and so on." (Můžeme použít cupcaky, sušenky a tak dále.)
  • Nemůžete však říct: "Bring hamburger buns, paper plates, cupcakes, etc." (Přines mi bulky na hamburgery, papírové talířky, cupcaky, atd.), protože věci na seznamu nejsou stejného druhu a osoba, které to říkáte nebude vědět, na co dál odkazujete.
  • Věci stejného druhu nemusí být nutně hmotné věci. Může se také jednat o emoce nebo jiné abstraktní věci. Například, můžete říct: , "Please write down your three primary emotions today (sadness, anger, fear, etc.)" (Prosím, napište si tři emoce, které u vás dnes převažující (smutek, hněv, strach, atd.))
 2. 2
  Při používání "etc." zároveň nepoužívejte úvodní fráze, které uvádějí nějaký seznam, jako jsou "such as" nebo "for example" (obojí znamená například). Nemůžete říct: "Bring items such as cake, chocolates, ice cream, etc. to the party." (Přines na party, například, koláč, čokoládu, zmrzlinu, atd.). "Such as" už totiž naznačuje, že nebudete uvádět kompletní seznam. Jednoduše můžete říct: "Bring items such as cake, chocolates, and ice cream to the party" (Přines si na party, například, koláč, čokoládu a zmrzlinu.) nebo "Bring cake, chocolates, ice cream, etc. to the party." (Přines si na party koláč, čokoládu, zmrzlinu, atd.)[2]
 3. 3
  Nepoužívejte "etc." v rámci jedné věty vícekrát. Někteří lidé si mohou myslet, že to je správné používat "etc." vícekrát za sebou, protože tak dají větší důraz na fakt, že je mnoho dalších věcí, které patří na daný seznam. Jedno "etc." však postačí. Nikdy není správně věta ve stylu: "I have to do the dishes, wash the car, clean my room, etc., etc., etc., before the party" (Musím umýt nádobí, umýt auto, vyčistit pokoj, atd., atd., atd., předtím, než půjdu na party).
 4. 4
  Nepoužívejte "and" (spojka „a“) před "etc." Jelikož "et" v sousloví "et cetera" znamená "a", tak další "a" bude pouze přebytečné – říkali byste totiž "and and the rest" („a a tak dále“). Vyhněte se používání "and" před "etc." [3]
 5. 5
  Nepoužívejte "etc.", když udáváte specifický seznam věcí, které jsou na něco potřeba. Pokud na party potřebujete pouze sušenky, koláč a donuty, tak není vhodné napsat "cookies, cake, donuts, etc.", protože čtenář nabude dojmu, že má přinést ještě něco dalšího.
 6. 6
  Nepoužívejte "etc.", když mluvíte o lidech. "Etc." se používá pouze, když mluvíme o věcech. Když mluvíme o lidech, používá se "et al." Nemůžete říct: "I can't help but get annoyed by my younger cousins – Mary, Joe, Sue, etc. – though I try to be nice to them." (Nemůžu si pomoct, ale vytáčí mě moji mladší bratranci a sestřenice – Mary, Joe, Sue, atd. – i když se snažím být na ně hodný.) Místo toho můžete říct: "I can't help but get annoyed by my younger cousins – Mary, Joe, Sue et al. – though I try to be nice to them." (Nemůžu si pomoct, ale vytáčí mě moji mladší bratranci a sestřenice – Mary, Joe, Sue a další – i když se snažím být na ně hodný.) V tomto příkladu, "et al.", ve smyslu „a další“, odkazuje na další otravné bratrance a sestřenice. [4]
 7. 7
  Správně "etc." hláskujte. "Etc." můžete napsat i jako "et cetera" nebo existují i varianty jako et caetera, et cœtera či et coetera. Obvykle se však používá etc. Zapamatujte si však, jak se to správně hláskuje. Špatné hláskování je u "etc." nepřehlédnutelné. Nepište to jako "ect" nebo "cet" či cokoliv jiného. Můžete však použít &e., &/c. nebo &ct. Naučte se způsob hláskování, který vám nejvíce vyhovuje a používejte jej.
  • Dávejte si pozor na to, jak vyslovujete et cetera. Pokud obvykle říkáte "ek-SET-ra", tak je nejvyšší čas zbavit se "k" ve výslovnosti! Správná výslovnost je "EHT set-er-uh".
 8. 8
  Používejte správnou interpunkci. Na konci "etc" by vždy měla být tečka. (Toto pravidlo však neplatí u moderní "otevřené interpunkce", která nepoužívá tečky ani u eg, ie, etc.) Zdá se to být jasné? Pokud však používáte "etc." v delším souvětí, tak byste měli dát za tečku čárku. Pokud používáte "etc." na konci věty, použijte pouze jednu tečku a žádnou další. Například:
  • "They ate cookies, cakes, peanuts, fairy floss, etc., and it's little wonder they ended up with stomach aches." (Snědli sušenky, koláče, pistácie, cukrovou vatu, atd., a tak se není čemu divit, že je teď bolí břicho.)
 9. 9
  Naučte se, jak správně používat interpunkci. Měli byste se také naučit, jak s "etc." používat středníky, otazníky a vykřičníky. Například:
  • Použijte otazník po tečce u "etc."
  • Použijte vykřičník hned po tečce.
  • Použijte středník hned po tečce a pak udělejte mezeru mezi středníkem a dalším slovem.
  • Dejte slova spojená s etc. do kulatých závorek (je-li to nutné). Například: "Students should not pack liquids in their carry-on bags (water, shampoo, makeup remover, etc.)" (Studenti by neměli nosit ve svých příručních taškách tekuté látky (voda, šampón, odličovač, atd.)
  Reklama

Tipy

 • Podobné zkratky, et ux nebo et vir (pronounced "eht VEER"), se používají (především v právnických kruzích) při definování druhé strany jako: "a manželka" nebo "a manžel" (i v případě, že druhá strana je jmenovaná). Například: John Smith et ux nebo John Smith et ux Melissa Smith.
 • Používejte et cetera s úsudkem. Někdy je vhodnější napsat "and so on" nebo "...".
 • William Strunk v jeho stěžejním díle The Elements of Style tvrdí, že "etc." by se nemělo používat v případě, že potřebujeme čtenáři sdělit nějakou přesnou informaci. Tím pádem by se "etc." mělo používat pouze v případě, kdy osoba, které sdělujete danou informaci, ví přesně o čem mluvíte a na jaké věci odkazujete. "Etc." totiž není dostatečně přesné a mělo by se používat s opatrností. Mnoho lidí však tuto tezi dnes shledává příliš extrémní.
 • Naučte se, jak jinak lze vyjádřit et cetera. V angličtině můžete říct "and so on" nebo můžete napsat "...". Oba dva výrazy mají stejný význam jako et cetera.
Reklama

Varování

 • "Etc." se používá pouze u věcí – i když ne vždy je toto pravidlo uplatňováno. Pokud chcete nějakou zkratku použít u osob, tak se obvykle používá et alii nebo et al. Platí u nich stejná pravidla interpunkce - snad kromě toho, že v "et al." je vždy mezera.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 23 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 3 095 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 3 095 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama