Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Často se vám stává, že nevíte, jaký je v angličtině rozdíl mezi "I" a "me"? Často přemýšlíte nad tím, jestli říct "Hector and I went to the movies" (Hektor a já jsme šli do kina) nebo "Hector and me went..."? Správně je říct "Hector and I went to the movies," ale ne vždy je správné použít spojení "Hector and I". Například, je chyba říct: "the race was won by Hector and I" (závod byl vyhrán Hektorem a „já“). V následujícím článku najdete jednoduché kroky, podle kterých "I" a "me" používat vždy správně.

Metoda 1
Metoda 1 ze 1:
Jak správně vybrat mezi I a Me

 1. 1
  Zapamatujte si základní rozdíl mezi těmito zájmeny. I a me jsou osobní zájmena, pomocí kterých označujeme sami sebe. I je však osobní zájmeno v podmětném tvaru, takže se používá ve větě jako podmět a me je osobní zájmeno v předmětném tvaru, takže se používá ve větě jako předmět.[1]
  • Nominativ – Nominativ (nominative case) se používá, když zájmeno má funkci podmětu (e.g. "I rode in the car," nebo-li „Já jsem jel autem“) nebo po "to be", když používáme velmi formální jazyk (např. "It is I," je formální, "It's me" je neformální; nebo-li „To jsem já“).

  • Akuzativ – Akuzativ (accusative case) se používá, když zájmeno má funkci předmětu (např. "He drove me to work", nebo-li „On mě odvezl do práce“) nebo s předložkami (např. "between you and me" a ne "between you and I"; nebo-li „mezi tebou a mnou“).

 2. 2
  Myslete jako rodilí mluvčí. Většina rodilých mluvčích zřídka dělá zásadní chyby při používání osobních zájmen. Někdy však i rodilí mluvčí dělají chyby a to v případě, kdy se tato zájmena používají s podstatnými jmény v rámci složeného podmětu nebo předmětu. (V dnešní době v nich však lidé chybují více, než před dvaceti lety.) I když by nikdo nikdy neřekl, "Harry took I in his car" (Harry vzal „já“ do svého auta“), tak je možné slyšet větu: "Harry took Jordan and I in his car" (Harry vzal Jordana a mě do auta). Pokud se snažíte rozeznat, které zájmeno máte použít ve větě se složeným podmětem, tak si zkuste danou větu říct pouze se zájmenem. Pak použijte zájmeno, které zní lépe.
 3. 3
  Zkraťte větu do jednoduché věty, která je pro vás snadnější na pochopení. Může být těžké rozeznat, kdy máte použít "I" nebo "me" v rámci dlouhé, složité věty, kde je více než jeden podmět nebo předmět. Například, "Me, Hector, and Sam went to the store" (já, Hector a Sam jsme šli do obchodu) nikomu nezní výrazně lépe či hůř, než "Hector, Sam, and I went to the store" (Hector, Sam a já jsme šli do obchodu). Zkuste si v hlavě odstranit všechny podměty a předměty navíc, abyste tak větu co nejvíce zkrátili do její nejjednodušší formy, v které vám zbývá pouze "I" nebo "me". Například, "Me went to the store" a "I went to the store" (já jsem šel do obchodu). Teď mnohem lépe vidíte, že "I" je správně.
 4. 4
  Vyhněte se "Bizarro řeči". V komiksu Superman existuje postava Bizarro, která je nedokonalou verzí Supermana a dělá všecko naopak. Například, místo "Hello" (Ahoj) říká "Goodbye" (Na shledanou) a místo "I'm glad to see you" (Rád tě vidím.) říká "Me am so sad to see you". S Bizarrem se však můžete naučit zájmena používat správně: pokud dáte podmět na jiné místo ve větě a celou větu uděláte tak, aby byla pouze o vás, tak jednoduše poznáte, kdy je správné použít "I" nebo "me" a kdy zníte jako Bizarro.
  • Například:
   • "Harry and me went to the store." (Harry a já jsme šli do obchodu) (Změňte větu tak, aby v ní nebyl Harry a bylo to pouze o vás – nikdy byste neřekli "Me went to the store" – „Já jsem šel do obchodu“.)
   • Na otázku, "Who's at the door?" („Kdo je u dveří?“), odpovíte, "It's me" („To jsem já“). (Ne! Správné je říct, "It is I." Popřemýšlejte nad podobnou větou: “That writer is me” („Ten autor jsem já“). Zkuste změnit pořadí slov ve větě[2] a skončíte s “Me am that writer.” Po “to be” („být“) používejte nominativ "I" (např. am, are, is, was, were, be, being a been). “To be” funguje jako rovnítko, takže podstatná jména a zájmena na každé straně rovnítka se v podstatě sobě „rovnají“.
   • "The cake was made by Justin and I." („Ten dort udělal Justin a já“.) (Řekli byste, "The cake was made by I"?)
 5. 5
  Používejte správně zájmena při srovnávání, abyste se vyhnuli dvojznačnostem. Napište si srovnání v plném znění, abyste se mohli lépe rozhodnout, které zájmeno použít.[3] V následující větě je "I" nebo "me" sice správně, ale je důležité si uvědomit, že zájmeno, které použijete mění význam dané věty: "She likes Winifred more than I/me. („Ona má Winifreda raději než já.“)
  • "She likes Winifred more than I" znamená, že "She likes Winifred more than I like Winifred." (S „I“ to znamená, že „Ona má Winifreda raději, než já mám ráda Winifred.“)
  • "She likes Winifred more than me" znamená, že "She likes Winifred more than she likes me." (S „me“ to znamená, že „Ona má Winifreda raději než mě.“)
  • Pokud si napíšete plné znění dané věty, tak budete schopni vybrat správné zájmeno pro daný kontext.
  Reklama

Tipy

 • Učitelé si mohou vyhledat články o gramatice na anglické verzi wikiHow a rady z nich mohou zahrnout do výuky.
 • Nezapomeňte popřemýšlet nad správným použitím daných slov ještě předtím, než začnete mluvit. Zkuste si větu předem říct sami pro sebe, abyste viděli, jestli zní správně nebo ne.
 • Procvičujte si to v hlavě, aby se vám to zautomatizovalo.
 • Dobrý tip: zapamatujte si, že 'me' nikdy nic nedělá. Když odkazujete na sebe jako na podmět dané věty, tak "I" je „ten“, co něco dělá.
 • Buďte opatrní s používáním zájmen, když měníte rod. Zapamatujte si, že "by" je předložka, která vyžaduje akuzativ, např. "The story was written by me." („Tento příběh je napsán mnou.“) Pokud však použijte činný rod, tak řeknete, "I wrote the story." („Já jsem napsal tento příběh.“)
 • Nepoužívejte "myself" místo "I" or "me." "Myself" je zvratné, ale i intenzivní zájmeno.
  • David and myself were present. („David a já jsme byli přítomni.“) (Zájmeno by mělo být v nominativu: "David and I were present.")
  • The event was catered by Elizabeth and myself. („Tato akce byla zajištěna Elizabeth a mnou.“) (Zájmeno by mělo být v genitivu: "The event was catered by Elizabeth and me.")
  • I cut myself. („Pořezal jsem se/sám sebe.“ (Věta je správně, protože dané zájmeno je zvratné. Podmět si sám něco udělal.)
  • I saw it myself. („Sám jsem to viděl.“) (Věta je správně, protože dané zájmeno je intenzivní, které dodává dané větě důraz.)
Reklama

O tomto wikiHow

Michelle Golden, PhD
Spoluautorem článku je :
PhD, Angličtina
Spoluautorem tohoto článku je Michelle Golden, PhD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 4 049 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 4 049 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama