Stáhnout PDF Stáhnout PDF

V angličtině se často setkáváme s obtížemi při používání gramaticky správných tvarů, jako je tomu třeba s „there“, „their“ a „they're”. Většina rodilých mluvčích všechny tři tvary vyslovuje stejně – proto může být obtížné rozlišit, který z nich mají na mysli. Každý má ale zcela jiný význam. Chcete-li se dozvědět víc, čtěte dál!

Postup

 1. 1
  Použijte "there" pokud mluvíte o místě, ať už konkrétním (over there by the building) nebo obecném (it must be difficult to live there).
 2. 2
  There se také používá ve spojení se slovesem BE (is, am, are, was, were) k upozornění na existenci něčeho, nebo když něco zmíníme poprvé.
  • There is an antique store on Camden Avenue.
  • There are many documents that are used in investigations.
  • There is a picnic area over here, and a monster and a campground across the river.
  • "I see there are new flowers coming up in your garden." "Yes, they are the ones my grandmother gave me last year."
 3. 3
  Použijte their, když mluvíte o vlastnictví. Je to přivlastňovací zájmeno a označuje, že něco patří jim - them.
  • My friends have lost their tickets.
  • Their things were strewn about the office haphazardly.
 4. 4
  Pamatujte si, že they're je stažený tvar slov they a are. Nikdy se tedy nepoužívá jako přívlastek, pouze jako podmět (kdo a co vykonává nějakou činnost), nebo jako sloveso (vlastní činnost).
  • Pozor! Kdykolik chcete pouřít jednu z těchto verzí, zvykněte si položit si následující otázky, ale pamatujte, že mohou existovat výjimky, při kterých nebudou platit:
  • Pokud jste napsali there, bude věta dávat smysl, i když to zaměníte za here? Pokud ano, pak je to správně.
  • Pokud jste použili their, bude věta dávat smysl i s použitím our? Pokud ano, vybrali jste správně.
  • Pokud jste použili they're, bude věta dávat smysl, když místo toho použijete nestažený tvar they are? Pokud ano, je to v pořádku.
 5. 5
  Naučte se rozpoznávat nesprávné použití těchto tvarů a učte se z chyb. Když budete pozorně kontrolovat co napsali druzí, třeba když někomu nabídnete pomoc s revizí jejich práce, začnete být vnímavější ke správnému užívání a sami se tak procvičíte.
  • Špatně: Their is no one here.
  • Špatně: Shelley wants to know if there busy.
  • Špatně: The dogs are happily chewing on they're bones.
  • SPRÁVNĚ: I can't believe they're leaving their children there, alone!
 6. 6
  Procvičujte, procvičujte, procvičujte! Požádejte svého učitele nebo kamaráda, aby řekl pár vět s použitím těchto tvarů a napište, který použil. Pokud s tím máte pořád potíže, zkuste si najmout soukromého učitele.
  Reklama

Tipy

 • Další pomůcka: “there” obsahuje “here”, což připomíná, že se to týká místa. A “their” má v sobě “heir”, což poukazuje na vlastnictví.
 • Představte si tuto situaci: vidíte sousedy, jak sbírají odpadky, které se jim vysypaly na zem. Ukážete na ně a řeknete kamarádovi:"Look over there [místo], they're [they are] picking up their rubbish [vlastnictví]"
 • Vypněte si ve svém textovém editoru funkci auto oprav. Lidé často zleniví a zapomenou na pravidla, když ví, že za ně počítač všechny chyby opraví.
 • Zapamatujte si použití there, their, and they're podle těchto pravidel:
  • there: slovo here je obsaženo v there, takže poukazuje na užití there jako označení místa.
  • their: slovo he je obsaženo ve slově their, takže poukazuje na užití their jako slova, které se váže na osoby.
  • they're: ve slově they're je apostrof ' takže they're je stažený tvar they are. Místo they're řekněte nezkrácenou verzi, abyste se ujistili, že to dává smysl.
 • Hláskujte si stažené tvary. Nahraďte can't slovem cannot, you're slovem you are, a they're slovem they are. Snáz si tak při psaní uvědomíte případnou chybu.
  • Ve větě: The students misplaced they're books, by se z toho stalo: The students misplaced they are books.
   • Vidíte, že druhá věta nedává smysl. Proto je použití they're nesprávné.
 • Pokud řeknete "there is" nebo "there are", pak je to vždy "there" - nikdy byste přece neřekli "they're is" nebo "they're are" nebo "their is" nebo "their are".
 • pokud jste vyloučili "they're" a "their", pak bude "there" asi tím správným tvarem!
 • Pokud si nejste jistí, že používáte "their" správně, zkuste to nahradit slovem "my" — věta by pořád měla dávat smysl. Například: Their house is purple. Když místo "their" použijete "my", věta dává pořád smysl: My house is purple. Tak víte, že používáte "their" správně.
 • Když se naučíte tyto tvary psát správně, pomůže vám to ve škole, při hledání práce, nebo třeba abyste mohli psát články pro wikiHow.

Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 123 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 964 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 5 964 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama