Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nejrozšířenějším italským pozdravem je "ciao". Způsobů, jak někoho pozdravit, existuje ale mnohem víc. V různých situacích a za různých okolností se hodí jiný druh pozdravu. Čtěte dál a naučte se je!

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Standardní pozdrav

 1. 1
  V neformálních situacích řekněte "ciao".[1] Je to jeden ze dvou nejběžnějších způsobů, jak říct v italštině "ahoj" nebo "čau".
  • Nezapomeňte, že "ciao" se dá podle kontextu použít také při loučení.
  • Přesto, jak je tento pozdrav rozšířený, je považován za značně neformální a používá se hlavně mezi rodinou a přáteli.
  • Fonetický přepis je "ʧao", vyslovte tedy "tšao".
 2. 2
  V neutrálních situacích řeknětě "salve".[2] Druhý nejpoužívanější pozdrav, ale také nepříliš formální.
  • Tento druh pozdravu není tak familiérní a můžete ho použít i při setkání s lidmi, s kterými nemáte bližší vztah.
  • Pokud bychom chtěli "salve" přiblížit některému našemu pozdravu, pravděpodobně to bude "ahoj", zatímco "ciao" bude "čau".
  • "Salve" je převzaté z latiny. Bylo často užíváno v Římě za vlády Julia Caesara.[3]
  • Stejně jako "ciao", tak i "salve" lze použít dle kontextu při loučení.
  • Vyslovte tak, jak čtete.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Pozdravy podle denní doby

 1. 1
  Ráno zdravte "buongiorno". V překladu "dobré ráno" nebo také "dobrý den".
  • "Buon" je odvozeno od italského přídavného jména "buono", tedy "dobrý".
  • "Giorno" je italské podstatné jméno, znamenající "den".
  • Tak jako pro většinu italských pozdravů, tak i pro "buongiorno" platí, že se dá za jistých podmínek použít při loučení.
  • "Buongiorno" a další pozdravy podle denní doby jsou nejformálnějším možným způsobem, jak někoho pozdravit. To ale vůbec neznamená, že byste je nemohli použít mezi přáteli nebo rodinou.
  • Vyslovte "bon džórno".[4]
 2. 2
  Odpoledne zdravte "buon pomeriggio".[5] Toto spojení znamená "dobré odpoledne" a použije se jak při setkání, tak při rozloučení jako vyslovení přání strávení pěkného odpoledne.
  • Někdy můžete slyšet "buongiorno" i odpoledne. Mnohem vhodnější, častější a formálnější je ale právě "buon pomeriggio".
  • "Buon" znamená "dobrý" a "pomeriggio" znamená "odpoledne".
  • Vyslovte přibližně jako "bon pomerídžo".
 3. 3
  Večer použijte "buonasera". Je to zdvořilý způsob jak začít zdravit okolo 4 odpolední hodiny.
  • "Buona" znamená "Dobrý" a "sera" znamená "večer". "Sera" je podstatné jméno ženského rodu, proto adjektivum "buon" dostává ženskou formu "buona".
  • Vyslovte "buona séra".
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Další pozdravy

 1. 1
  Telefon zvedněte s vyslovením slova "pronto?"[6] Je to další forma slova "ahoj", ale užívá se pouze pro telefonickou konverzaci.
  • Jako přídavné jméno se "pronto" používá ve významu "připravený". V telefonu tak tedy dáváte vlastně najevo, že jste připravený naslouchat přání volajícího. "Pronto" užíváme při přijímání hovoru i pokud sami voláme.
  • Vyslovte "prónto".
 2. 2
  Skupinu lidí můžete pozdravit "ciao a tutti". Tuto frázi použijte, nechcete-li zdravit každého zvlášť.
  • Je to další neformální obdoba slova "ciao".
  • "A tutti" znamená "vám všem". Slovo "a" se překládá jako "do" nebo "na" a "tutti" pak jako "všechno" nebo "všichni".
  • Doslovný překlad je tedy "čau vám všem" nebo "čau vy všichni".
  • Vyslovte "čao a tuty".
 3. 3
  Někoho dosud neznámého pozdravte "piacere di conoscerti".[7] V překladu tato fráze znamená "rád vás poznávám", "rád jsem vás potkal" nebo prostě jen "těší mě".
  • "Piacere" je italské sloveso pro "těšit" nebo "být rád". Také může být samostatně užito jako citoslovce místo pozdravu "ahoj".Není to ale příliš obvyklé.
  • "Di" je předložka znamenající mimojiné "z", "do" nebo "pro".
  • "Conoscerti" je neformální časování italského slovesa "conoscere", znamenajícího "znát" nebo "potkat". Více formálním způsobem časování by však bylo "conoscerla".
  • Vyslovujte "pjačére dy konošérty".
  • Příp. "pjačére dy konošérla".
 4. 4
  "Incantato".[8] Slangový termín jak vyjádřit potěšení ze setkání. Často se použije v situaci, kdy se muž snaží flirtovat se ženou.
  • Ekvivalentem by mohlo být naše "okouzlený" nebo "očarovaný".
  • Vyslovte "inkantáto".
 5. 5
  Vítejte slovem "benvenuto". Pokud někoho hostíte, přivítejte ho touto frází, která znamená "vítejte".
  • "Ben" je odvozeno od slova "buon" a znamená, jak už víme, "dobře".
  • "Venuto" je odvozené od italského slovesa "venire", znamenajícího "přijít".
  • Doslova přeloženo je to tedy "dobře přicházet".
  • Vysvlovte "benvenůto".
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 10 690 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 10 690 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama