Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nejrozšířenějším italským pozdravem je "ciao". Způsobů, jak někoho pozdravit, existuje ale mnohem víc. V různých situacích a za různých okolností se hodí jiný druh pozdravu. Čtěte dál a naučte se je!

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Standardní pozdrav

 1. 1
  V neformálních situacích řekněte "ciao".[1] Je to jeden ze dvou nejběžnějších způsobů, jak říct v italštině "ahoj" nebo "čau".
  • Nezapomeňte, že "ciao" se dá podle kontextu použít také při loučení.
  • Přesto, jak je tento pozdrav rozšířený, je považován za značně neformální a používá se hlavně mezi rodinou a přáteli.
  • Fonetický přepis je "ʧao", vyslovte tedy "tšao".
 2. 2
  V neutrálních situacích řeknětě "salve".[2] Druhý nejpoužívanější pozdrav, ale také nepříliš formální.
  • Tento druh pozdravu není tak familiérní a můžete ho použít i při setkání s lidmi, s kterými nemáte bližší vztah.
  • Pokud bychom chtěli "salve" přiblížit některému našemu pozdravu, pravděpodobně to bude "ahoj", zatímco "ciao" bude "čau".
  • "Salve" je převzaté z latiny. Bylo často užíváno v Římě za vlády Julia Caesara.[3]
  • Stejně jako "ciao", tak i "salve" lze použít dle kontextu při loučení.
  • Vyslovte tak, jak čtete.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Pozdravy podle denní doby

 1. 1
  Ráno zdravte "buongiorno". V překladu "dobré ráno" nebo také "dobrý den".
  • "Buon" je odvozeno od italského přídavného jména "buono", tedy "dobrý".
  • "Giorno" je italské podstatné jméno, znamenající "den".
  • Tak jako pro většinu italských pozdravů, tak i pro "buongiorno" platí, že se dá za jistých podmínek použít při loučení.
  • "Buongiorno" a další pozdravy podle denní doby jsou nejformálnějším možným způsobem, jak někoho pozdravit. To ale vůbec neznamená, že byste je nemohli použít mezi přáteli nebo rodinou.
  • Vyslovte "bon džórno".[4]
 2. 2
  Odpoledne zdravte "buon pomeriggio".[5] Toto spojení znamená "dobré odpoledne" a použije se jak při setkání, tak při rozloučení jako vyslovení přání strávení pěkného odpoledne.
  • Někdy můžete slyšet "buongiorno" i odpoledne. Mnohem vhodnější, častější a formálnější je ale právě "buon pomeriggio".
  • "Buon" znamená "dobrý" a "pomeriggio" znamená "odpoledne".
  • Vyslovte přibližně jako "bon pomerídžo".
 3. 3
  Večer použijte "buonasera". Je to zdvořilý způsob jak začít zdravit okolo 4 odpolední hodiny.
  • "Buona" znamená "Dobrý" a "sera" znamená "večer". "Sera" je podstatné jméno ženského rodu, proto adjektivum "buon" dostává ženskou formu "buona".
  • Vyslovte "buona séra".
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Další pozdravy

 1. 1
  Telefon zvedněte s vyslovením slova "pronto?"[6] Je to další forma slova "ahoj", ale užívá se pouze pro telefonickou konverzaci.
  • Jako přídavné jméno se "pronto" používá ve významu "připravený". V telefonu tak tedy dáváte vlastně najevo, že jste připravený naslouchat přání volajícího. "Pronto" užíváme při přijímání hovoru i pokud sami voláme.
  • Vyslovte "prónto".
 2. 2
  Skupinu lidí můžete pozdravit "ciao a tutti". Tuto frázi použijte, nechcete-li zdravit každého zvlášť.
  • Je to další neformální obdoba slova "ciao".
  • "A tutti" znamená "vám všem". Slovo "a" se překládá jako "do" nebo "na" a "tutti" pak jako "všechno" nebo "všichni".
  • Doslovný překlad je tedy "čau vám všem" nebo "čau vy všichni".
  • Vyslovte "čao a tuty".
 3. 3
  Někoho dosud neznámého pozdravte "piacere di conoscerti".[7] V překladu tato fráze znamená "rád vás poznávám", "rád jsem vás potkal" nebo prostě jen "těší mě".
  • "Piacere" je italské sloveso pro "těšit" nebo "být rád". Také může být samostatně užito jako citoslovce místo pozdravu "ahoj".Není to ale příliš obvyklé.
  • "Di" je předložka znamenající mimojiné "z", "do" nebo "pro".
  • "Conoscerti" je neformální časování italského slovesa "conoscere", znamenajícího "znát" nebo "potkat". Více formálním způsobem časování by však bylo "conoscerla".
  • Vyslovujte "pjačére dy konošérty".
  • Příp. "pjačére dy konošérla".
 4. 4
  "Incantato".[8] Slangový termín jak vyjádřit potěšení ze setkání. Často se použije v situaci, kdy se muž snaží flirtovat se ženou.
  • Ekvivalentem by mohlo být naše "okouzlený" nebo "očarovaný".
  • Vyslovte "inkantáto".
 5. 5
  Vítejte slovem "benvenuto". Pokud někoho hostíte, přivítejte ho touto frází, která znamená "vítejte".
  • "Ben" je odvozeno od slova "buon" a znamená, jak už víme, "dobře".
  • "Venuto" je odvozené od italského slovesa "venire", znamenajícího "přijít".
  • Doslova přeloženo je to tedy "dobře přicházet".
  • Vysvlovte "benvenůto".
  Reklama

Související články

Jak mluvit elfskyJak mluvit elfsky
Jak mluvit korejskyJak mluvit korejsky
Jak pozdravit v polštiněJak pozdravit v polštině
Jak se naučit anglickyJak se naučit anglicky
Jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčiněJak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině
Jak říct miluji tě v hindštiněJak říct miluji tě v hindštině
Jak arabsky pozdravitJak arabsky pozdravit
Jak říct běžná slova a fráze v portugalštiněJak říct běžná slova a fráze v portugalštině
Jaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtiněJaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtině
Jak španělsky popřát dobré ránoJak španělsky popřát dobré ráno
Jak se naučit mandarínskou čínštinuJak se naučit mandarínskou čínštinu
Jak se francouzsky rozloučitJak se francouzsky rozloučit
Jak říct Dobré ráno ve francouzštiněJak říct Dobré ráno ve francouzštině
Jak se naučit japonskyJak se naučit japonsky
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 9 330 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 9 330 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama