Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jednoduše Bibli číst není to samé, jako ji studovat. Křesťanství bere Bibli jako svaté slovo boží, které si zaslouží úctu. Bible je jednou z nejvíce nepochopených knih, které byly kdy napsány a pro mnoho lidí je těžké jí porozumět. Mezi napsáním Bible a dnešní dobou uběhl dlouhý čas a vystřídalo se mnoho kultur. Cílem studia Bible je pochopit obsah Bible v původních jazycích. Pokud nevíte, kde se studiem začít, jak často byste měli Bibli číst, nebo kolik byste toho měli přečíst najednou, tento článek vám pomůže.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:
Obecný přístup

 1. 1
  Naplánujte si své studium. Určete si čas a místo pro své studium Bible. Vymyslete si plán toho, co kdy budete chtít dělat. Můžete si napsat svůj plán do kalendáře a na každý den si určit, co přesně budete číst. Když si vymyslíte plán, udržíte si motivaci.
 2. 2
  Sežeňte si Bibli vhodnou pro studium. Vyberte si nějaký vhodný překlad. Měli byste si vybrat překlad a ne pouze parafrázi, abyste měli jistotu, že čtete text přesně tak, jak byl napsán.
  • Vyhněte se biblím, které jsou přeloženy z latiny a sežeňte si raději nějaké, které jsou přeloženy z původní řečtiny nebo hebrejštiny. Tyto knihy, stejně jako telefonní seznamy, mohou být přeloženy špatně. Také byste se měli vyhnout příliš starým překladům, protože se stále objevují nové texty, které do Bible také patří a každý další překlad odhalí nové chyby (například věděli jste, že Mojžíš nepřešel Rudé moře?).
  • Ohledně překladů Bible existují dvě základní školy: dynamická ekvivalence a formální ekvivalence. Dynamický překlad se překládá „idea za ideu“, zatímco formální překlad je „slovo za slovo“. S formálními překlady se někdy setkáte s tím, že některé slovo znamená doslovně jednu věc, ale funkčně jinou věc (jako například anglické slovo „blue“ znamená „modrá“, ale zároveň také přídavné jméno „smutný“). Méně spolehliví překladatelé ale mohou Bibli přeložit špatně i s dynamickým přístupem. Směsice těchto přístupů vám sice může pomoci, ale měli byste si najít pouze překlady, které nejsou starší než 20-30 let, jde o překlady původních jazyků a jejich autoři mají dobrou pověst.
  • Dobré formální překlady jsou například Nová revidovaná standardní verze, nebo Anglická standardní verze. Dobré kombinace obou přístupů jsou například Dnešní nová mezinárodní verze, nebo Holmanova křesťanská standardní Bible. Dobrým dynamickým překladem je Současná anglická verze, ale striktně dynamické překlady většinou nemají mezi seriózními učenci dobré ohlasy.
 3. 3
  Bibli studujte v modlitební náladě. Tento krok by měl být tím prvním, co na cestě k porozumění Bibli učiníte. Studium Bible by mělo být bráno s modlitební touhou po učení. Mějte disciplínu a snažte se plně se věnovat slovu božímu. Bible pro vás jistě ožije, koneckonců jde o potravu duše.
 4. 4
  Modlete se. Požádejte Boha, aby vám pomohl Bibli porozumět. Berte její text doslova, nepředpokládejte, že jde o paralelu nebo podobenství jen proto, že jsou některé pasáže vágní. Nesnažte se Bibli interpretovat. „Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. 21Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.” (2 Petr, 1:20-21).
 5. 5
  Začněte s Novým zákonem. Je sice pravda, že Nový a Starý zákon se navzájem doplňují, ale je lepší si nejprve přečíst Nový zákon. Starý zákon vám později bude dávat větší smysl.
 6. 6
  Přečtěte si nejdříve Jana. Nejlepší je začít u Jana, protože jde o nejlehčí evangelium, ve kterém se mluví o tom, kdo skutečně byl Ježíš, a které vás připraví na další tři evangelia. Bude lepší si toto evangelium přečíst alespoň dvakrát, abyste co nejlépe pochopili autora, téma, kontext a postavy. Přečtěte si každý den tři kapitoly, mějte trpělivost a soustřeďte se na čtení.
  • Až budete hotovi s tímto evangeliem, pokračujte s evangelii podle Marka, Matouše a Lukáše. Evangelia jsou ty nejjednodušší knihy z Bible. Přečtěte si je všechny jednu po druhé.
  • Až budete s evangelii hotoví, přečtěte si List Židům z epištol Nového zákona. Protože kniha Zjevení je pouze proroctví, které nespadá pod Nový zákon, zatím ji můžete vynechat. Až se seznámíte s hlavními proroky, budete si ji moci přečíst.
 7. 7
  Vyberte si témata ke studiu. Tematické studium Bible je něco úplně jiného, než studium celé knihy nebo jednotlivých kapitol. Obsah témat ve většině Biblí obsahuje konkrétní oblasti studia. Až si najdete nějaké zajímavé téma, přečtěte si zběžně verše, které k němu patří. Získáte tak obecný přehled o tom, co se v nich píše. Například: spasení, poslušnost, hřích atd. Nezapomeňte: když si každou kapitolu přečtete několikrát, zapamatujete si vše a najdete i to, co jste poprvé přehlédli.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 4:
Techniky studia

 1. 1
  Použijte slovník. Vyhledejte si všechna slova z kapitoly, kterou právě čtete, abyste měli jistotu, že Bibli rozumíte.
 2. 2
  Zařiďte si sešit pro studium Bible. Zapisujte si do něj každý den. Pište si také otázky, které vás při čtení Bible napadají. Používejte hlavně slova „kdo“, „co“, „kdy“, „kde“, „proč“ a „jak“. Například „Kdo tam byl?“, „Kde se to stalo?“ „Co se stalo?“ „Jak to dopadlo?“ Tyto jednoduché formulky vám pomohou pochopit celý příběh.
 3. 3
  Ve své vlastní Bibli si můžete zvýrazňovat a podtrhávat pasáže, které se vám budou líbit. Nikdy ale nepište do cizí Bible.
 4. 4
  Používejte poznámky pod čarou a glosy (pokud je ve své Bibli máte). Tato malá čísla a symboly vás odkážou na části textu, ve kterých se o nich mluví detailněji. Poznámky pod čarou vám také řeknou, odkud informace pocházejí, nebo vám lépe vysvětlí některé složitější ideje a historické koncepty a události.
  • Zkuste si vybrat několik slov, která vás zaujala a vyhledat si je společně, abyste našli jiné verše, které pojednávají o stejných věcech.
 5. 5
  Odkazy ve své studijní Bibli sledujte až do chvíle, kdy byla poprvé použita. V tuto chvíli se vám budou hodit řetězové odkazy.
 6. 6
  Veďte si deník. Nemusíte si do něho zapisovat příliš mnoho věcí. Jen si kupte hezký sešit a pište si do něj například datum, knihu (kapitolu) a verš. Pište si otázky, které vás při čtení napadají. Pomůže vám to pochopit Boží slovo. Pište si také nápady nebo verše a myšlenky, které vás při čtení bible napadají. Opět nezapomínejte na „kdo, co, kdy, kde, proč a jak“. Odpovídejte si na všechny otázky, potom si je pročítejte a modlete se nad nimi.
 7. 7
  Zbavte se všech zdrojů rozptýlení. Vypněte televizi i rádio. Pokud studujete sami, najděte si tiché místo, kde si budete moci dělat poznámky. Uvědomte si, že při studiu Bible jste sami s Bohem.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 4:
Studium s ostatními lidmi

 1. 1
  Najděte si skupinu pro studium Bible. Najděte si nějakou skupinu, se kterou budete moci studovat. Bible je složitý text a je dobré, když vám s jeho pochopením někdo pomůže. Kromě toho si ve skupině snáze udržíte motivaci.
 2. 2
  Sdílejte s ostatními lidmi to, co jste v Bibli našli. Mluvte o Bibli s lidmi, kteří jsou zkušenější a studují ji déle, než vy.
 3. 3
  Neberte cizí názory na daná témata jinak, než jako vodítka. Bible by vás měla inspirovat sama. Rozšiřujte si své vzdělání ohledně biblických principů pouze díky své vlastní oddanosti a tvrdé práci.
  • Bible není jen jednou knihou od Zrození až po Zjevení. Obsahuje 66 knih, které napsali různí autoři v různých dobách. Někteří autoři napsali více knih, ale všechny knihy byly napsány v jinou dobu a z jiných důvodů. Jistě najdete v Bibli několik podobných témat a myšlenek.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 4:
Vzorový studijní plán

 1. 1
  Rozhodněte se, v jakém pořadí budete Bibli číst. Nejprve byste měli rozhodně číst Nový zákon, ale můžete si vybrat i jiný plán. V tomto kroku vám jeden z nich ukážeme.
 2. 2
  Začněte s evangelii. Každé evangelium poskytuje jiný pohled na Ježíše. Matouš zobrazuje Ježíše jako krále, Marek ho představuje jako rabína (mnoho učenců věří, že Marek je synem Petra a některé studie naznačují, že Marek je ve skutečnosti misionář, který pracoval s Pavlem), Lukáš zobrazuje Ježíše jako muže (Lukáš byl pravděpodobně řeckým lékařem) a Jan Ježíše zobrazuje jako Boha, tedy Spasitele.
  • Znovu si přečtěte Jana, abyste měli dobrý přehled. Získáte tím ucelenější pohled na evangelia. Evangelium podle Jana je poslední z evangelií. Od Matouše po Lukáše jde o „synoptická evangelia“, protože vyprávějí jeden a ten samý příběh a doplňují ho o vlastní body. Jan vyplňuje všechny mezery, které ti ostatní v příběhu zanechali. Je to tedy kniha, která poskytuje nejucelenější pohled na Ježíšův příběh.
 3. 3
  Dále si přečtěte knihu Skutků. Skutky apoštolů napsal Lukáš a pojednávají o zjevení a o vývoji rané církve.
 4. 4
  Dále si přečtěte List Filemonovi. Těchto šest krátkých dopisů představuje osobní dopisy od Pavla třem chrámům, které navštívil a svým třem přátelům – Titovi, Timotymu a Filemonovi.
  • Přečtěte si Epištolu Římanům. Tento dopis ukazuje cesty, které vedly ke Spasení. Potom si přečtěte List Korintským. Jde o úvod ke Svatému duchu a vývoj Jeho doktríny a Darů. Po něm si přečtěte Listy Židům, pojednání o prvních vysokých představitelích církve.
  • Pokud nejste křesťan a nemáte dobrý základ v proroctví, nechejte si knihu Zjevení na pozdější dobu studia.
 5. 5
  Přejděte ke Starému zákonu. Starý zákon je sestaven tak, aby se četl pohodlně, a nejde za sebou chronologicky. Můžete ho číst po skupinách, aby se vám četl snáze. Obsahuje 929 kapitol. Když si přečtete každý den 3, budete ho mít přečtený za 10 měsíců.
  • Přečtěte si Genesis. Pojednává o stvoření světa a původním vztahu s Bohem.
  • Dále si přečtěte Exodus a Deuteronomium. Tyto knihy jsou Zákony.
  • Přečtěte si historické knihy od Jozuy k Ester.
  • Po historickém čtení si přečtěte knihy moudrosti a poezie.
   • Kniha Jobova, která je často považována za nejstarší knihu Bible, popisuje vztah člověka s Bohem a je plná lekcí o tom, jak bylo možné tento vztah vylepšit. Je to skvělá nauka o tom, co od člověka Bůh očekává.
   • Žalmy jsou spisy krále izraelského, který byl člověkem podle Božího srdce, přestože to byl nejen hříšník, ale také odsouzený vrah.
   • Píseň Šalamounova, neboli Píseň písní, byla napsána králem Šalamounem během jeho mládí. Jde o poetickou práci mladého zamilovaného muže. Král Šalamoun byl nejmoudřejším a nejbohatším mužem na světě.
   • Přísloví byla také napsána králem Šalamounem již v dospělém věku, kdy se stal králem Izraele a učil se ze svých chyb.
   • Kniha Kazatel je Šalamounovým bědováním muže, který strávil svůj život neklidně, měl mnoho žen a konkubín, pil mnoho vína a rád zpíval. Kazatel je kniha o tom, co bychom neměli dělat.
  • Po knihách moudrosti a poezie začněte číst pět hlavních proroků: Izajáše, Jeremiáše, knihu Pláč, Ezechiela a Daniela.
  • Potom přejděte k ostatním 12 prorokům a dočtěte Starý Zákon.
  Reklama

Tipy

 • Nejprve s vám možná nebude chtít číst každý den. Když se ale do Bible začtete, pročistíte si hlavu a připravíte se na další den. Čtení Bible je důležitou součástí života, nevzdávejte to. Když si nebudete vědět rady, požádejte o pomoc Pána.
 • Nový zákon obsahuje 261 kapitol. Když si přečtete tři kapitoly denně, budete ho mít přečtený asi za 90 dní. Pokud chcete přečíst celou Bibli co nejrychleji, můžete si přečíst každý den ráno 3 kapitoly z Nového zákona a každý večer 4 kapitoly ze Starého zákona a měli byste mít nový Zákon přečtený za 87 dní. Ze Starého zákona vám bude zbývat ještě 668 kapitol. Když si přečtete tři kapitoly ráno a čtyři večer, budete mít celou Bibli přečtenou asi za půl roku. Je ale rozhodně lepší číst jen tři kapitoly denně. Nemusíte se zabývat tím, jak dlouho vám bude trvat přečíst Písmo celé.
 • Důvodem, proč je lepší číst evangelia jinak, než popořadě, je to, že každé z nich představuje Ježíše v jiném světle Jan = Bůh, Marek = služebník, Matouš = král, Lukáš = muž. Také byste se neměli nechat rozrušit rodokmeny v Matouši a Lukáši. Každý z nich má svůj důvod a je vždy dobré znát Bibli dokonale.
 • Najděte si co nejvíce informací o překladu, se kterým pracujete. Jde o přesný překlad? Je to moderní, čtivá verze, nebo je to verze určená pro studium Písma?
 • Dejte sami sobě slib. Každý den vstaňte o něco dříve, abyste si mohli číst. Bez Bible nebude žádná snídaně! Král David studoval Písmo svaté ráno i večer (Žalmy 1:2).
 • Než začnete Bibli studovat, požádejte Ducha svatého o pomoc. Jan 14.26 tvrdí, že vás provede všemi nesnázemi a pomůže vám zapamatovat si slova Ježíšova.
 • Před studiem Bible se pomodlete. Požádejte Boha o pomoc se čtením jeho Písma. V Listech Efezským 1:16-23 je modlitba pro moudrost a zjevení, kterou můžete použít.
 • Pokud chcete mít co číst každý den, použijte Bibli na jeden rok. Není určena pro studium, ale každý den během jednoho roku vás provede celou Biblí, takže se vám potom další knihy budou studovat snadněji.
 • Až si přečtete Bibli poprvé, najděte si dobrého učitele a přečtěte si laického průvodce hermeneutikou a apologetikou. Pomůže vám odpovědět si na otázky, které vás při studiu Bible napadaly.
 • K Bibli existuje tolik knih a studijních příruček, že byste s nimi zaplnili celou knihovnu. Nemusíte si je pořizovat všechny, stálo by vás to hodně peněz. Sežeňte si jen to, co se vám bude hodit. Níže uvádíme obsáhlý seznam.
Reklama

Varování

 • Nečtěte si vše, co o Bibli napsali různí experti. Nemohli byste si udělat vlastní názor a byli byste zmatení. Vše, co v Písmu budete číst, suďte pomocí správně položených otázek a ověřování důkazů (Skutky 17:11). Nechejte Bibli, aby k vám mluvila sama. Její autor – Bůh – vás inspiruje a pomůže vám.
 • Bible nebyla napsána v angličtině, ale v hebrejštině, aramejštině a řečtině. To znamená, že některá slova a koncepty nejsou přesnými doslovnými překlady, ale jen pokusy překladatelů vyjádřit význam daných pasáží. Některé věci jsou přeloženy přímo, některé ne. Čtěte Bibli s otevřenou myslí, modlete se, mluvte s ostatními lidmi a snažte se pochopit původní význam jejího textu.
 • Někdy se vám bude zdát, že věda nebo zdravý rozum popírají to, co se v Bibli píše. Pokud se to stane, nedělejte ukvapené závěry – uvědomte si, že vaše interpretace Bible nebude nikdy dokonalá. Proto byste se neměli snažit Bibli interpretovat. Najděte si pasáž, která vás znepokojuje a věnujte se jí více. Většinou jde o vaše vlastní nepochopení a ne o chybu v textu. Snažte se tedy najít si alternativní význam, který vás uspokojí. Pokud si stále nebudete jistí, zeptejte se někoho, kdo zná Bibli velmi dobře a požádejte ho o vysvětlení. Pokud ani potom nebudete spokojení, musíte si uvědomit, že každý závěr, který učiníte, musí souhlasit se zbytkem Bible. Když vám něco nebude jasné, v jiné části Písma se to jistě vysvětlí.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Dobrý studijní plán
 • Bible krále Jakuba nebo jiná přesná Bible. Tři další překlady, které se úzce drží původního textu, jsou Nová mezinárodní verze (používaná akademiky a považovaná za nejpřesnější překlad), Nová americká standardní Bible a Holmanova křesťanská standardní Bible.
 • Sešit nebo deník
 • Konkordance – kniha, která uvádí seznam slov z Bible a poskytne vám jejich základní významy a také místa, na kterých tato slova najdete. Můžete ji najít na internetu v online verzi, nebo si ji zakoupit.
 • Zvýrazňovač
 • Tematická Bible
 • Učebnice k Bibli
 • Biblický slovník
 • Komentář k Bibli

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 47 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 8 241 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 8 241 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama