Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Vzdělávat děti doma je skvělá možnost, jak jim být nablízku a zároveň je připravit na život teenagera a dospělého člověka. Dá vám to volnou ruku v jejich výuce, kterou tak můžete přizpůsobit individuálním potřebám dítěte, svému životnímu stylu a víře. Domácí výuka může jednoduše v dítěti lehce vzbudit lásku k učení a vzdělávání.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:
Jak překonat vnitřní nejistotu

 1. 1
  Domácí výuku zlegalizujte. V ČR je možné děti učit po podání žádosti a absolvování několika úředních kroků. Než tedy začnete, informujte se o zákonech a nařízeních, které s domácím vzděláváním souvisejí a sejděte se s příslušnými úředníky.
  • Domácí výuka dětí vyžaduje velkou osobní investici a pochopení souvisejících zákonů. Existují spolky a sdružení rodičů, kteří své děti učí doma, a které vám v začátcích mohou pomoci. Zkuste nějaký ve vašem okolí vyhledat.
  • Podmínky pro uznání domácího vzdělávání se mohou lišit i podle jednotlivých krajů a měst. Věnujte tedy dostatek času průzkumu a získávání informací.
   • Je možné, že po vás bude vyžadováno, pravidelně dávat ke kontrole důkazy o tom, jaké dítě dělá pokroky. Schovávejte si proto veškerý materiál už od prvního dne.
 2. 2
  Sestavte si rozpočet. Domácí výuka může být velmi levná, ale také se pořádně prodražit – záleží na tom, co přesně chcete s dítětem podnikat a jaké pomůcky si budete chtít pořídit.
  • Bohužel, většina aktivit není zdarma. Určitě budete chtít výuku zpříjemnit návštěvami planetária, výstav, galerií, přírodních rezervací a tak dále. A to všechno stojí peníze.
 3. 3
  Zapojte dítě do dalších aktivit. Zapište ho do sportovního oddílu nebo nějakého kroužku – dítě potřebuje jak rozvíjet sociální dovednosti, tak čas, strávený s vrstevníky mimo domov. Nenuťte ho do něčeho, do čeho se mu nechce, nicméně trvejte na svém. Dítě se v kolektivu učí životně důležitým dovednostem, jako je navázání přátelství, společenský kontakt, sounáležitost s týmem atd.
  • Domácí vyučování děti "nepoškodí". Pokud budete dbát na to, aby byly splněny jejich emoční, sociální, duševní a fyzické potřeby, vyrostou z nich úspěšní dospělí. Mluvte s dětmi o jejich snech a přáních, rozšiřujte neustále okruh jejich zájmů a veďte je správným směrem.
   • Výzkumy ukazují, že děti, vzdělávané doma, nejsou ve společenském kontaktu méně úspěšné než ty, kterým se dostalo klasického vzdělání. Zapojují se do společnosti a navazují vztahy stejně.[1]
 4. 4
  Informujte rodinu. Další členové rodiny, kterým na vás záleží, vám mohou s domácím vyučováním pomoci - nebo být naopak jeho nemilosrdným kritikem. Naplánujte si jak to příbuzným řeknete, naslouchejte jejich reakcím, zodpovídejte jejich otázky a dotazy. Pomozte jim pochopit, že jste odhodlaní a připravení. Nenechte se odradit případnou negativní reakcí. Záleží jim na vás, a až časem uvidí, jak jsou vaše děti, vzdělávané doma, úspěšné, je pravděpodobné, že svůj postoj přehodnotí a budou vás oddaně podporovat.
  • Vlastně, proč by se do vzdělávání vašich dětí rodina nemohla zapojit? Určitě má každý z nich v některé oblasti větší znalosti, než vy. Dejte příbuzným najevo, že chcete, aby byli součástí života dětí. Proč by vám pak měli bránit?
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 4:
Váš přístup k vyučování

 1. 1
  Věřte ve své pedagogické schopnosti. Uvědomte si, že máte starost o budoucnost svého potomka víc, než kdokoliv jiný. Jste tedy plně kvalifikovaní pro roli domácího učitele-rodiče. Domácí výuka je velká zodpovědnost, ale pokud ji dokážete zapojit do životního stylu své rodiny, může fungovat skvěle - bez ohledu na vaše pedagogické zkušenosti a odbornost. Nemusíte se kvůli domácí škole vzdávat svých koníčků a zálib.
  • Provést dítě prvním stupněm základní školy je celkem snadné, druhý stupeň, neřkuli střední škola se vám mohou zdát podstatně složitější. Ale jde to a lidé to dokázali. Musíte se jen smířit s tím, že se sami budete učit!
 2. 2
  Nastudujte si různé metody domácího vyučování. Můžete si vybrat jen jeden, nebo je volně kombinovat. Když přijde na toto téma, názory na správný postup se různí, nejlépe tedy uděláte, když si všechny nastudujete a vyberete ten nejvhodnější právě pro vás.
  • Volné učení: je to zastaralý přístup, kdy je student sám sobě učitelem. Je založen na předpokladu, že dítě se učí rychle a snadno, pokud studuje věci, které jej zajímají.
  • Diane Lockman nabízí metodu, zaměřenou na čtení, myšlení a komunikaci, založenou na silné křesťanské víře. Navrhla i výuku pro střední školy.[2]
  • Bloková výuka - každý blok je věnován jinému tématu (například přírodní vědy, umění, historie...). Spoustu návrhů a osnov pro blokovou výuku najdete na internetu.
  • Charlotte Mason přišla s metodologií trochu méně konvenční a zaměřenou hlavně na "atmosféru, disciplínu a život. "[3]
  • Montessori nebo Waldorfská výuka, kdy je dítě nezávislé a raději "samo objevuje", místo aby mu učitel říkal, co má dělat.[4]
  • Eklektická směs všech možných stylů.
 3. 3
  Určete si svůj vlastní styl domácí výuky. Zamyslete se nad svými záměry a motivací. Proč chcete dítě učit doma? Co podle vás znamená "kvalitní vzdělání"? Jaké máte názory na své děti, učení a školu? Jak se vaše děti učí nejefektivněji? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou přijít na to, jaký přístup k výuce zvolit, aby vyhovoval vám, dětem i ostatním členům rodiny.
  • Myslete také na to, že způsob, který je vhodný pro jedno dítě, nemusí vyhovovat druhému. Navíc, co vyhovuje vám se nemusí zamlouvat dětem. Promluvte si s dětmi o jejich očekávání, než sestavíte učební plán.
 4. 4
  Sestavte si osnovy. Obrovské množství materiálů a vyučovacích metod může působit na nezkušeného domácího učitele nepřehledně. Nedejte se odradit! Zvolit si styl učení je prvním krokem k zúžení spektra materiálů a pomůcek. Existuje mnoho zdrojů, které vás provedou bludištěm všech možných nápadů. Studujte, čtěte a plánujte si, co a jak chcete učit.
  • V knihovnách a knihkupectvích najdete příručky pro domácí vzdělávání a ověřené vyučovací metody, zkušenosti a učební plány.
  • Internet je bezedná studnice informací - od úplných základů rozličných předmětů, online nákupu hotových osnov a pomůcek, přes články o metodologii, tematické diskusní kluby, po osnovy klasických škol. Jsou k dispozici i volně dostupné lekce od nejrůznějších odborníků nebo jiných domácích učitelů. Jen pozor na neověřené zdroje! Informace z internetu je potřeba vždy pečlivě zvažovat a třídit. Nechte se vést zdravým rozumem.
   • Autentické, klasické vzdělání zahrnuje čtení, myšlení a psaní, které by v určitém věku dítěte melo být na určité úrovni. Domácí učitelé, kteří praktikují volnou výuku i když s tímto klasickým modelem souhlasí, mají většinou pro děti široké spektrum zdrojů a neřídí se pevnými osnovami. Záleží zkrátka jen na vás.
  • Pro začátečníky se doporučuje v osnovách nevynechat umění, přírodní vědy (biologie, fyzika, chemie), češtinu, hudbu, matematiku, historii a zeměpis.
 5. 5
  Hledejte podporu. Existují skupiny a sdružení rodičů, kteří děti učí doma. Tyto organizace pořádají různé semináře a workshopy. Můžete se také domluvit s jinými rodiči na „výměně“, pokud někdo z vás ovládá jeden předmět lépe. Žádná taková skupina ve vašem okolí není? Nevadí, hledejte podobné lidi na internetu. Podpora ostatních je důležitá ve chvíli, kdy budete frustrovaní, přepracovaní, nebo budete s vaším záměrem stát sami proti zbytku rodiny. Je dobré vědět, že v tom nejste sami.
  • Skupina je také neocenitelným zdrojem informací a rad, jak při domácím vyučování nebýt v rozporu se zákonem. Sdružení rodičů-učitelů by mělo být první místo, kam se budete obracet se svými dotazy. Vaše dítě se navíc na setkáních může seznámit s dalšími, doma vzdělávanými dětmi!
 6. 6
  Opatřete si pomůcky. Jejich množství a úroveň se bude lišit podle toho, pro jaký styl domácí výuky se rozhodnete. Můžete si koupit osnovy, učebnice a mnoho dalšího, nebo i objednávat po internetu. Levnější alternativou pak je knihovna, antikvariát, výměna použitých učebnic a pomůcek s jinými rodiči atd.
  • Supermarkety nabízejí před začátkem školního roku slevy. Opatřete si tam základní pomůcky jako sešity, tužky a výtvarné potřeby! Nakupte si v srpnu na celý školní rok dopředu.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 4:
Každodenní rutina

 1. 1
  Naplánujte si den. Rozhodnete-li se i doma pro formálnější výuku, začněte s přípravou tak, že si dáte dohromady učební plány, učebnice a další materiály. Pokud to velikost vašeho domova dovoluje, zařiďte jednu místnost jako studovnu/učebnu. Domácí vzdělávání se neobejde bez důkladného plánování a přípravy, než s ním začnete.
  • Můžete také v rámci výuky plánovat každodenní výlety podle různých vyučovacích předmětů, rozmístit studijní materiály různě po domě, nebo jednoduše využít k učení čas strávený s dítětem, aniž byste měli přesné plány a osnovy.
 2. 2
  Vyhledávejte vzdělávací aktivity. Každý se nejlépe učí, když si věc může osahat a zažít na vlastní kůži. Tipy na aktivity, které jsou jednoduché a přesto užitečné: zahradničení, vaření, šití, založení kompostu, vědecké projekty, turistika, opravy v domácnosti, péče o zvířata, rozebírání rozbitých spotřebičů (jen pozor, aby v nich nebyl laser nebo jiné, stále funkční nebezpečné komponenty). Dítě si z těchto aktivit odnese trochu jiné poznání podle svého věku, ale vždy se naučí něco nového.
  • Pozor, aby vaše aktivity byly opravdu vzdělávací a kladly důraz na fakta. Musíte mít nějaký koncept. Sázení květin může být prostředek k rozvoji vědomostí, nebo to může být pro dítě jen možnost hrát si v hlíně. Pokud provádíte výukové aktivity doma, doplňte je například čtením, nebo jinou učební pomůckou.
 3. 3
  Mějte přehled o pokrocích každého dítěte a veďte pečlivě portfolio jeho práce. Silné kroužkové desky s oddělenými stránkami pro každého žáka jsou perfektní způsob, jak sledovat pokroky a zapisovat vše, co budete potřebovat pro úřady. Každou stránku, kterou žák dokončí, nadepište příslušným předmětem, procvakněte děrovačkou a vložte do desek. Nezapomeňte na každou stránku připsat datum, abyste se v materiálech později vyznali.
  • Obzvlášť důležité to je u dětí, které plánují postup na střední (nebo vysokou) školu. Většina škol po žácích, vzdělávaných doma, požaduje ukázku z jejich práce. I vám se budou materiály hodit například až budete vzdělávat mladší dítě.
 4. 4
  Dejte na svou intuici. Jde přece o vaše dítě, tak věřte svým znalostem a instinktům. Jste zodpovědní za průběh výuky vašeho dítěte a jste také často jediná osoba, která ví, co dítě potřebuje a co ne. Upřímný názor druhých vám může pomoci, vzít výuku za správný konec, ale nenechte jej zastínit vaše vlastní pocity a názry na to, co se vaše dítě potřebuje naučit, aby dělalo pokroky.
  • Mít pochybnosti je normální. Obzvlášť ze začátku o sobě budete nejspíš pochybovat neustále. V tu chvíli se bude hodit vaše skupina stejně smýšlejících rodičů a kdy využijete například zdroje na internetu. Myslete na to, že nejste o nic méně kvalifikovaní, než jiní rodiče, kteří své děti učí doma. Nedělejte si starosti!
 5. 5
  Pravidelně hodnoťte svůj pokrok. Pokrok u dětí, vzdělávaných doma, se děje přirozeně, i když v některých oblastech zákon vyžaduje pravidelné přezkoušení domácích učitelů i žáků. Osobní hodnocení by, naproti tomu, mělo zohlednit nejen to, jak si dítě vede po akademické stránce, ale jak celý proces působí na všechny členy rodiny.
  • Je-li zvolená učební metoda ve velkém rozporu se stylem učení dítěte, nebo máte osnovy příliš náročné, či naopak nedostatečně propracované, nebo proces domácího učení rodině spíš škodí, než prospívá, je čas na změnu. Můžete ji, naštěstí, provést rychle, za pomoci krátkého průzkumu.
  • Nejste si úplně jistí svou úrovní znalostí? K dispozici jsou standardizované testy, které dítě může absolvovat, abyste jistili hloubku jeho vědomostí.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 4:
Myslete na své děti

 1. 1
  Připravte na výuku mladší děti. Vysvětlete jim, co se bude v následujících měsících dít, včetně toho, jak bude každý den rozvržen pro ně a pro zbytek rodiny. Starším dětem vysvětlete, že i když opouštějí školu, nekončí se vzděláním a nemusí ztratit své školní kamarády.
  • Zeptejte se jich, co by rády studovaly. Například, pokud se dítě rádo dívá na hvězdy, pořiďte si hvězdářský dalekohled a zařaďte do výuky astronomii. Musíte děti nadchnout. Domácí vyučování by mělo být pro žáky zábava, nikoliv trest. To je ta nejlepší motivace.
  • Pokud jim to pomůže, řekněte jim, že jsou jedno z tisíců dětí (a číslo dále roste), které je vzděláváno doma. [5]
 2. 2
  Dejte dítěti čas na to, aby si na nový režim zvyklo. Dvojnásob to platí u teenagerů. Místo toho, abyste rovnou začali s "domácí školou," vrhněte se nejdříve na aktivity bez strukturované osnovy a pomalu se propracujte ke každodenní rutině. Odhadněte, jak dlouhý čas "na zotavenou" každé jednotlivé dítě potřebuje. Vybudujte s jejich spoluprácí jiné a zábavnější vyučování.
  • Pokud se vám nedaří děti přesvědčit, věnujte čas průzkumu a podpořte svůj názor názory jiných. Vaše rozhodnutí by děti neměly vnímat jako tyranii a sobectví. Možná se obávají, že budou za vrstevníky pozadu. Ujistěte je, že je tomu naopak a budou moci například nastoupit na vysokou školu naopak dříve, protože se budou učit rychleji.
 3. 3
  Nedopusťte, aby dítě ztratilo své staré kontakty. Podporujte ho v přátelství s kamarády ze školy a kroužků. Snažte se o to (ale nenuťte), aby si našlo další přátele mezi jinými dětmi, vzdělávanými doma. Často k tomu samovolně dojde, pokud se budete přátelit s jinými podobnými rodinami, podnikat společné exkurze, sportovní utkání atd..
  • Jedna z nejlepších věcí na vzdělávání doma je, že výuka netrvá 8 hodin. Když se to vezme kolem a kolem, ve škole dítě spoustu času jen prosedí a čeká. Při dobré organizaci zvládnete za 4 hodiny to, co škola za 7. Znamená to více volného času pro vás samotné i pro dítě.
  Reklama

Tipy

 • Foťte! Nezapomínejte dokumentovat domácí výuku, i kdyby to měla být jen každodenní rutina. Ukazujete tak, že jste aktivní a že své dítě skutečně vzděláváte. na konci roku z fotek sestavte scrapbook nebo založte rodinnou webovou stránku - a to jak pro uchování vzpomínek, tak jako tvořivou cestu, jak ostatním ukázat vaše pokroky. Fotografie a zážitky můžete také sdílet například na blogu.
 • Buďte milý učitel. Domácí výuka se pro vás i dítě snadno promění v utrpení, pokud do ní budete zatahovat každodenní stres a potíže. Pečujte o sebe, najděte si každý den čas na relaxaci a buďte připraveni na velkou odpovědnost, kterou s sebou nese skloubení role rodiče a učitele.
 • Plánujte zábavné výlety a exkurze. Navštěvujte botanickou zahradu, farmářské trhy, letiště nebo poštu. Jelikož má dítě plnou pozornost učitele/vás, je pravděpodobné, že se tak naučí mnoho cenných poznatků.
 • Místní školský odbor vám buď poskytne osnovy, nebo si můžete materiály stáhnout z internetu.
 • Jelikož vaše děti budou mít na učení víc času, než děti z klasických škol, zařaďte do výuky i věci mimo standardní osnovy. Učte se o amerických indiánech, princeznách z Blízkého Východu, začněte se spolu učit cizí jazyk nebo hru na hudební nástroj. Dáte tak dítěti ucelenější vzdělání.
 • Pořiďte každému z dětí průkazku do knihovny. Pravidelné výpravy mezi knihy jsou skvělá možnost, jak posílit zájem o čtení a učení. Dnes existuje nepřeberné množství knížek pro děti všech věkových skupin a knihovna vám také nabídne příručky pro rozšíření studia. Většina moderních knihoven navíc pořádá semináře, přednášky a další doplňkový program (další příležitost pro navázání nových společenských kontaktů).
 • Zapojte se do internetového fóra či diskusního klubu, věnovaného domácí výuce. Získáte tak podporu a dobré rady, aniž byste museli vytáhnout paty z domu. Můžete sdílet starosti i radosti domácí výuky s lidmi, kteří mají stejné zkušenosti a narozdíl od většiny skutečných přátel vám opravdu porozumí. Internetových skupin existuje velké množství. Klíčové pro vás může být náboženství, vyučovací postup nebo osnovy, nebo klidně ani jedno z toho. Je to skvělá možnost jak se potkat se zkušenými i začínajícími domácími pedagogy.
 • Pravidelné návštěvy knihovny v dítěti budou kultivovat lásku k sebevzdělání, což je jedna z věcí, kterou klasická škola málokdy dokáže. Pozitivní přístup a nadšení pro čtení, za to vám dítě jednou poděkuje.
 • Nebojte se mluvit o problému "socializace". Zapojte dítě do sportovních aktivit, zájmových kroužků, hodin hudby či herectví, mladých ochránců přírody, skautského oddílu a tak dále. Dáte mu tak příležitost naučit se sociální dovednosti a získat kamarády. Domácí vzdělávání může dát mladému člověku možnost setkávat se s lidmi nejrůznějších profesí a zájmů, ne jen se stejně starými studenty ve třídě a na hřišti.
 • Je-li to nezbytné, vyhledejte pomoc zvenčí. Pokud narazíte na předmět, jehož znalostí si nejste úplně jistí, zvažte zaplacení profesionálního domácího učitele nebo požádejte o pomoc někoho z přátel (třeba jiného rodiče, který vzdělává děti doma), který má v oboru větší znalosti.
 • Buďte flexibilní. Pokud se vy nebo vaše rodina začnete cítit vyhořelí, zavření doma nebo unavení každodenní rutinou, dopřejte si exkurzi nebo výlet! Užijte si něco zábavného jako rodina, navštivte muzeum, jeďte na piknik nebo spolu jděte na ryby. Ne každý den se vše bude dařit podle plánu a domácí výuku může přerušit i nemoc nebo náhlá událost. Buďte otevření změnám a užívejte si je!
 • Učíte-li v domácím prostředí dítě s některou z poruch učení, určitě se spojte s rodiči, kteří rovněž vzdělávají dítě se speciálními potřebami. Dostane se vám podpory a rad, které váš úkol velmi usnadní.
 • Uvědomte si své zvyky a způsob trávení času. Domácí vzdělávání není pozvánka k lenošení - jsou to otevřené dveře k novému životnímu stylu celé rodiny. Ranním ptáčatům bude vyhovovat výuka v časných hodinách, sovy dají přednost odpolednímu vyučování. Zjistěte, v jakou denní dobu je vaše dítě nejproduktivnější.
Reklama

Varování

 • Buďte při výuce podle klasických učebnic nebo osnov, stažených z internetu, opatrní. Ne všechny studijní programy se dají aplikovat na každý styl výuky a mohou do vašich hodin přinést nešvary klasických škol. Věnujte čas tomu, abyste vše přizpůsobili potřebám svým a své rodiny.
 • Nebuďte svými dětmi posedlí! Udělejte si čas sami na sebe, vyrazte si s manželem/manželkou jen sami dva, mluvte i o jiných věcech, než jen o výuce a dětech. Všichni tak budou mnohem spokojenější.
 • Nepřehánějte to! Možností vzdělání i společenského kontaktu je tolik, že si možná vy i vaše dítě budete brzy připadat přesycení, pokud se budete snažit stihnout všechno. Určete, co je důležité a co vás i vaše dítě baví, najděte mezi tím rozumný kompromis a držte se jej.
 • Nezruinujte kvůli pomůckám a osnovám rodinný rozpočet. Domácí výuka nemusí být drahá! Využívejte volně dostupné a levné zdroje, hledejte na internetu a nekupujte osnovy a pomůcky, které nejsou ověřené.
 • Řiďte se zákony, platnými pro místo, kde žijete. Zjistěte si, jaké jsou předpisy, jaká povolení potřebujete, a jak často je třeba dítě oficiálně přezkoušet. Pokud to neuděláte, vystavujete sebe i dítě postihu.
 • Jsou-li součástí vaší domácí výuky známky, nedávejte dobré jen z lásky či soucitu. Pokud se dítě může v něčem zlepšit, dejte mu to najevo. Jestli dítěti něco dělá potíže a dostává čtyřky, procházejte látku znovu a znovu, než ji pochopí a jeho práce tomu bude odpovídat. Jistě, že chcete, aby si momentálně dítě vedlo dobře, nicméně je třeba myslet na to, že jednou půjde na vysokou školu a do práce, kde by mělo obstát zrovna tak.
 • V nejlepším zájmu svých dětí si domácí výuku dobře rozmyslete. Trpíte-li duševní nemocí jako je agorafóbie, deprese či bipolární porucha, bude lepší od vzdělávání doma upustit.
 • nesnažte se své děti neustále srovnávat s ostatními. Vaše dítě bude mít na vzdělání více dní a více příležitostí, než jeho vrstevníci ve škole. Užívejte si mnohotvárnost a rozmanitost domácího vyučování a nezabývejte se srovnáváním.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 65 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 339 krát
Kategorie: Rodina
Stránka byla zobrazena 4 339 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama