Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Naučit děti správné životní hodnoty není jednoduché. Pokud chcete uspět, musíte být pevným morálním vůdcem a pravidelně s dětmi o těchto věcech mluvit. Existují také věci, které jim můžete ukázat a které jim pomohou získat správný pohled na svět.

Metoda 1 ze 3:
Jděte svým dětem příkladem

 1. 1
  Jděte příkladem.[1] To nejdůležitější, co musíte udělat, je ukázat svým dětem, že sami žijete podle hodnot, které je chcete naučit. Děti berou dospělé lidi jako modely chování a ze začátku se učí hlavně tím, že je napodobují.
  • Když budete tvrdit něco jiného, než budete dělat, vaše děti budou zmatené.
  • Pokud například chcete své děti naučit spolupráci a soucitu, měli byste je podporovat v tom, aby si navzájem půjčovaly hračky. Když potom uvidí, že se s někým nebudete chtít rozdělit, nebo si budete bez dovolení brát něco, co patří někomu jinému, budou z toho zmatené a začnou pochybovat o váze těchto hodnot.
 2. 2
  Vyprávějte jim příběhy z vaší minulosti. Mluvte se svými dětmi o tom, jaké to bylo, když jste vyrůstali. Probírejte společně vaše úspěchy a nesnáze, které vám pomohly najít hodnoty, kterým nyní věříte.
  • Vyprávějte pouze skutečné příběhy a nic nepřibarvujte.
  • Můžete dětem například povyprávět o tom, jak jste chtěli podvádět u testu ve škole. Pokud jste pokušení odolali, vysvětlete jim vaše důvody a řekněte jim, že je vždy lepší být upřímný. Pokud jste pokušení neodolali a podváděli jste, vysvětlete jim, jakým důsledkům jste museli čelit a řekněte jim, že to nestálo za to.
 3. 3
  Ukažte svým dětem vaše základní přesvědčení. Pokud se vaše hodnoty odvíjí například od víry, učte své děti této víře. Je důležité, aby rozuměly, odkud vaše hodnoty pocházejí a proč jsou důležité.
  • Je dobré brát děti mezi lidi, kteří věří stejným věcem, jako vy – například do kostela. Díky tomu uvidí další příklady života podle vašich hodnot.
 4. 4
  Uvědomujte si, kdo další jde dětem příkladem. Není možné (a ani byste se o to neměli snažit) děti chránit před ostatními vlivy. Měli byste si ale uvědomovat, že tyto ostatní vlivy se také podílejí na vývoji vašeho dítěte. Jak dobré, tak špatné hodnoty vaše děti mohou naučit i jiní lidé.
  • Mezi tyto lidi patří příbuzní, učitele, trenéři, přátelé a příbuzní přátel.
  • Promluvte si s těmito lidmi o jejich hodnotách.
  • Nemusíte svým dětem zakazovat, aby se bavily s lidmi, kteří mají jiné hodnoty, ale vždy si s nimi promluvte po tom, co stráví nějaký čas s těmito lidmi a ujistěte se, že na ně nemají špatný vliv.
 5. 5
  Naučte děti zodpovědnosti a disciplíně. Když vaše dítě poruší nějaké pravidlo, nebo bude ignorovat vaše hodnoty, dejte mu najevo, že je takové chování nepřípustné a vymyslete mu vhodný trest.
  • Důsledky musejí být v souladu s proviněním. Pokud si například dítě vezme poslední kousek dortu, který měl patřit někomu jinému, není to tak velký problém, jako když podvádí u testu, nebo lže, takže byste tomu měli přizpůsobit i tresty.
 6. 6
  Travte s dětmi co nejvíce času. Když budete své děti zanedbávat, nenaučíte je žádným hodnotám. Když s nimi budete trávit čas, ukážete jim, jak důležité je, aby vám záleželo na ostatních a dáte jim šanci, aby se od vás něco naučili.
  • Děti, které zlobí, to často dělají proto, že jim chybí pozornost. Když dítěti ukážete, že za pozitivní chování dostane stejně tolik pozornosti, jako za negativní chování, bude vědět, že je pro něho výhodnější chovat se pozitivně.
 7. 7
  Podporujte své děti. Vyrůstat není snadné. Vaše děti budou mít spoustu problémů s různými věcmi a je jasné, že budou dělat chyby. Dejte jim najevo, že je máte rádi bez ohledu na to, co se děje, aby si byly jisté, že se na vás mohou kdykoli obrátit.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Mluvte s dětmi o hodnotách

 1. 1
  Pokládejte dětem zajímavé otázky. Měli byste se dětí ptát na věci, nad kterými se budou muset zamyslet. Neměli byste dělat všechno za ně. Když se děti něco naučí samy a samy dojdou k nějakému závěru, bude to pro ně mnohem cennější.
  • Neříkejte dítěti: „Neměl jsi svému kamarádovi lhát,“ ale raději se ho zeptejte: „Myslíš, že jsi to udělal správně?“ nebo „Nemyslíš si, že jsi tuto situaci vyřešil špatně?“
  • Když budete dětem klást otázky, budete si spolu moci povídat o hodnotách. Kromě toho je přimějete k tomu, aby se s vámi bavily o důležitých věcech a aby samy docházely k závěrům, které se v nich uchytí na delší dobu.
 2. 2
  Naslouchejte svým dětem a podporujte je v tom, aby vám kladly otázky. Poslouchejte vše, co vám děti chtějí říct. Měli byste být v rozumné míře přísní, ale také byste měli mít otevřenou mysl. Když se vás děti ptají na otázky, znamená to, že berou danou věc vážně.
  • Pokud vaše dítě zpochybňuje něco, co jste ho naučili, snažte se zachovat klid a mějte trpělivost. Když vybuchnete a budete ho nutit, aby se řídilo vašimi hodnotami, ničeho nedosáhnete. V klidu si o tom promluvte a uvidíte, že dítě snáze pochopí váš názor.
 3. 3
  Mluvte s dítětem, ale nekažte! Měli byste pro dítě být autoritou, ale zároveň byste s ním měli mluvit uvolněně a vytvářet příjemné prostředí. Většina lidí – zejména děti – lépe reagují na nové informace, když se cítí dobře a nemají pocit, že na ně někdo tlačí.
  • Když vaše dítě udělá něco špatně, vysvětlete mu, co se stalo a řekněte mu, že musí podstoupit trest. Neměli byste mu začít kázat o tom, co je na jeho chování špatně ještě ve chvíli, kdy jste všichni smutní a rozzlobení.
  • Raději počkejte, až se všichni trochu uklidníte. Nefixujte se na své zklamání, ale mluvte o tom, jaké situace byste chtěli dosáhnout a jaké hodnoty chcete, aby vaše dítě později vyznávalo.
 4. 4
  Mluvte s dětmi o vašich očekáváních. Mnoho hodnot jsou čistě osobní záležitosti, které si člověk musí vytvořit sám, ale přesto je možné určit pravidla a sdílet s dětmi vaše očekávání. Dejte si pozor, aby šlo o realistická očekávání a aby vaše děti věděly, co po nich chcete.
  • Děti mají instinktivní touhu splnit očekávání svých rodičů. Když nastavíte vysoká očekávání a smysluplné hodnoty, vaše dítě se bude snažit je splnit.
 5. 5
  Často spolu mluvte. Čím častěji budete mluvit o vašich hodnotách, tím přirozenější tyto hodnoty pro děti budou. Časté rozhovory jsou skvělým způsobem, jak hodnoty v dítěti zakořenit.
  • Je důležité, aby se tyto rozhovory odehrávaly v době, kdy se dítě chová slušně. Když s dětmi budete mluvit jen v době, kdy bude zlobit, celé téma hodnot získá negativní konotace.
 6. 6
  Mluvte k dítěti s láskou. Dávejte svým dětem najevo, že je milujete. Měli byste jim to říkat každý den. Když budou děti vědět, že je máte rádi, bude pro ně snazší pochopit vaše očekávání a hodnoty, které se je snažíte naučit.
  • Je velmi důležité dávat dětem najevo lásku, ale i když je budete zahrnovat láskou, měli byste s nimi o lásce také mluvit.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Využijte každodenní činnosti

 1. 1
  Čtěte správné knihy. Morálka a hodnoty jsou již po staletí předávány pomocí příběhů. Čtěte dětem pohádky a příběhy s ponaučením, které jim pomohou naučit se správným hodnotám.
  • Pokud jsou děti malé, nejlepší je číst jim pohádky.
  • Dokud jsou děti ještě mladé, je dobré je učit hodnoty pomocí příběhů, ve kterých jsou role dobra a zla jasně odlišené.
  • Knihy, které se zabývají morálně složitými tématy, byste si měli nechat až na pozdější dobu.
  • Bez ohledu na to, jaké knihy budete s dětmi číst, byste si je vždy měli číst společně, abyste dětem pomohli porozumět všemu, co se v nich píše. Když si budete společně číst, budete si později moci o knížce povídat a budete moci řešit všechny otázky ohledně hodnot.
 2. 2
  Dávejte si pozor na média, která svým dětem budete předkládat. Omezujte typy filmů, seriálů a her, které svým dětem dovolíte. Je také dobré omezit dobu, kterou děti budou moci strávit ve společnosti těchto druhů zábavy.
  • I pozitivní média nejsou tak cenná, jako aktivní učení. Děti se lépe učí pomocí demonstrací a zkoušení, než pomocí pasivního pozorování.
  • Média, která svým dětem budete předkládat, by měla demonstrovat pozitivní morální hodnoty, zejména pokud jsou vaše děti ještě malé. Studie prokázaly, že děti, které sledují taková média, jsou v dospělosti uctivější, než děti, které pravidelně sledují programy zobrazující násilí.[2]
  • Jakmile dítě doroste do puberty, neměli byste mu zakazovat ani kontroverzní materiály. Je lepší si s ním o všem promluvit, než mu něco jednoduše zakazovat a nic mu nevysvětlit.
 3. 3
  Věnujte se dobrovolnické práci. Podporujte své děti v tom, aby pomáhaly ostatním lidem. Pokud chcete, můžete se dobrovolnické práci věnovat s celou rodinou.
  • Dobrovolnická práce děti naučí mimo jiné štědrosti, zodpovědnosti a soucitu.
  • Můžete dítě například podpořit v tom, aby pomáhalo nějakému staršímu sousedovi. Řekněte dítěti, aby sousedovi posekalo trávník, nebo mu zašlo nakoupit.
 4. 4
  Rozdělte dětem domácí práce. Jedním z nejklasičtějších způsobů, jak začít u dítěte budovat hodnoty, je přidělit mu každodenní domácí práce. Ujasněte si, co od dítěte očekáváte a zda za splnění práce dostane kapesné.
  • Domácí práce děti učí zodpovědnosti a tomu, jak důležité je pracovat.
 5. 5
  Přihlaste své dítě do nějakého sportovního týmu. Pokud ho sporty nezajímají, najděte mu jiné aktivity, například debatní kroužek.
  • Týmová práce je velmi důležitá. Když se dítě naučí spolupracovat s ostatními, získá povědomí o odhodlání, zodpovědnosti a pokoře.
 6. 6
  Připravte svému dítěti ručně psané poznámky. Posaďte se s dítětem za stůl a začněte mu psát poznámky. Mohou to být kartičky s nápisem „děkuji“, nebo třeba „myslím na tebe.“
  • Kartičky „Děkuji“ děti naučí vděčnosti.
  • Kartičky „Myslím na tebe“ děti naučí ohleduplnosti.
  • Když budete kartičky vyrábět společně, podpoříte tím i kreativitu svého dítěte.
 7. 7
  Podporujte své dítě v tom, aby čelilo výzvám. Výzvy jsou nedílnou součástí života. Když budete děti podporovat v tom, aby čelili výzvám, které je potkají, naučíte je správným hodnotám, které budou v dospělosti potřebovat.
  • Začněte se s dětmi starat o zahradu. Zahradničení není snadné, ale může vaše děti naučit vytrvalosti. Když zasadíte jedlé plodiny, vaše dítě zjistí také to, jak je důležité být nezávislý.
  • V obecnějším smyslu slova byste měli děti podporovat v tom, aby dělali věci, které nejsou snadné. Podporujte stydlivé dítě v tom, aby se na hřišti začalo bavit s ostatními dětmi. Podporujte temperamentní dítě v tom, aby se zklidnilo a naučilo se řešit všechny problémy v klidu. Když se vašim dětem podaří něco, co je pro ně těžké, pochvalte je. [3]
 8. 8
  Naučte své dítě ohleduplnosti. Hledejte si způsoby, jak dětem vysvětlit, že je důležité myslet na ostatní. Když se člověk naučí empatii, posílí se všechny jeho ostatní hodnoty.
  • V mladém věku si můžete s dětmi procházet časopisy a ptát se jich, jaké emoce vidí v obličejích vyfotografovaných lidí.
  • V jakémkoli věku si s dětmi můžete hrát na kamarády. Napište na kartičky jména všech členů rodiny a dejte je do klobouku. Každý by si měl ráno vytáhnout jedno jméno a během dne pro tohoto člověka udělat něco hezkého. [4]
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 213 krát
Kategorie: Děti
Stránka byla zobrazena 2 213 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama