Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Betonování obnáší víc, než jen vylití betonu a sledování, jak tvrdne. Zde najdete vše, co potřebujete vědět o tvarování a hlazení čerstvého betonu do podoby vzhledného povrchu s dlouhou životností. Snažte se postupovat rychle (krom pasáží, kde doporučujeme opak), abyste stihli beton dodělat dříve, než zatvrdne. Zvláště to platí pro parné dny.

Část 1
Část 1 ze 3:

První vyrovnání

 1. 1
  Vylijte beton. Pokud jste to nikdy nedělali, najděte si instrukce, jak na to. Jakmile beton vylijete, buďte připraveni pokračovat dalšími kroky.
 2. 2
  Beton utlačujte, jen pokud je to nutné. Řada moderních betonových směsí není třeba před finální úpravou utlačovat, neboli "hutnit". Nežádoucím hutněním můžete naopak oslabit pevnost desky. [1] Než se do toho pustíte, poraďte se raději s profesionálem.
  • Pokud se rozhodnete hutnit, jednoduše beton stlačujte různými hutnícími nástroji (rukama, válcem apod.)
 3. 3
  Natáhněte přes beton fošnu 50×100 mm. Vyberte tu nejrovnější fošnu 50×100, kterou najdete, a položte ji napříč bednění, které drží beton na místě (neboli "šalunku"). Fošna by měla přes bednění přečnívat alespoň o 30 cm na každé straně. Tato věc se nazývá stahovací lať.
 4. 4
  Použijte lať k vyrovnání betonu. S pomocí techniky popsané níže posunujte lať přes formu, abyste se zbavili přebytečného betonu. [2]
  • Pohybem podobným seřezávání tahejte a postrkujte lať přes beton, zatímco se pohybujete podél bednění. Seřezávání pomůže zabránit potrhání rovnaného povrchu.
  • Přední hranu latě nakloňte mírně proti směru pohybu, abyste vytvořili tenkou řeznou hranu v místě, kde se stahovací lať dotýká betonu.
  • Před latí si udržujte neustále minimálně 2,5cm kopeček betonu. Tento beton zaplní prohlubně v povrchu.
  • U větších ploch beton vylévejte a vyrovnávejte po částech.
  • Na konci betonové desky natlačte přebytečný beton k bednění, kde jej později dalším nástrojem seberete.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Hlazení, první fáze

 1. 1
  Ihned po stažení betonu si připravte k použití plovoucí lištu. Jde o plochý nástroj s dlouhou násadou, sloužící k vyrovnání drobných rýh a prohlubní, a také k zatlačení vyvýšených kousků hlouběji do betonu. Díky tomu získáte hladší "krémovou" konzistenci betonu, která se bude lépe dohlazovat. [3]
  • Lištou pohybuje tam a zpět přes betonovou desku kolmo na směr, kterým jste beton stahovali latí. (Jinými slovy, pohybujte lištou mezi dvěma hranami formy, na kterých ležela stahovací lať.)
  • Přední hranu lišty mírně nadzdvihněte, abyste vytvořili tenčí dotekovou plošku. Při tlačení ji naklápějte k sobě, při tahání od sebe. Nepřehánějte to však – hrana nástroje musí zůstat v rovině s betonem.
  • Snažte se toto dokončit dříve, než se voda vzniklá "pocením betonu" vystoupí na povrch desky. [4]
 2. 2
  Použijte alternativní nástroj (volitelně). Hladítko je nástroj s krátkou rukojetí, které slouží k tomu samému jako plovoucí lišta. Hodí se pro menší projekty. [5] "Vibrační lišta" neboli "helikoptéra" je motorový nástroj, určený pro velké betonáže.
  • Hladítkem pohybujte tam a zpět v překrývajících se obloucích, dokud dvakrát nepřejedete přes celý povrch.
  • Vibrační lišta vyžaduje dva lidi, kteří ji opatrně položí na desky, k práci s ní však stačí jeden. Naučit se s ní zacházet vyžaduje trochu cviku, takže se zpočátku držte ve středu desky, abyste neponičili hrany betonu. [6]
 3. 3
  Menším nástrojem začistěte rohy. Menší rohové hladítko slouží k vyrovnání hran a rohů vedle bednění, kde není práce s plovoucí lištou či hladítkem dostatečně přesná. Dosáhnete s ním pevnějších rohů, i lepšího vzhledu betonu. [7]
  • Pohybujte s ním tam a zpět po ploše asi 30 – 40 cm, než přejdete dále. Stejně jako u předešlého nástroje si přizvedněte dopředu směřující hranu.
  • Netlačte hladítko příliš hluboko do betonu, jinak vytvoříte těžko odstranitelné otisky.
 4. 4
  Vyřízněte si do betonu drážky. Ty se nazývají dotvarovací spáry a slouží k usměrnění praskání betonu, které je nevyhnutelné, do takové podoby, aby mělo co nejmenší vliv na funci i vzhled podlahy. Tyto spáry se prořezávají zhruba do 25 % síly betonové desky. [8]
  • Vzdálenost mezi spárami by neměla přesáhnout 24násobek tloušťky desky. [9] Pokud počítáte v palcích, zdvojnásobením tloušťky desky v palcích dostanete potřebnou vzdálenost ve stopách (například 4" (10 cm) deska by měla mít spáry nejdále 8' (2,4 m) od sebe.)
  • Od každého vnitřního rohu desky a každého rohu, který se dotýká budovy nebo schodu, by měla vést jedna spára. Právě tato místa velmi často praskají. [10] [11]
  • Pro lehké vyznačení spár nejprve použijte rovnou lať nebo provázek. Při řezání držte nástroj rovně.
  • Většinou se také dají použít různé spárovací nástroje. Pokud už vám beton začal schnout a praska, použijte k jeho proříznutí kotoučovou pilu. Na opravdu velké projekty si vezměte značkovací vozík.
 5. 5
  Počkejte, dokud beton částečně nevyschne. Odhadnout správný čas chce trochu zkušeností, protože rychlost schnutí závisí na spoustě faktorů, jako je charakteristika směsi, nebo teplota a vlhkost. Zde jsou základní podrobnosti:
  • Při sedání betonu dochází k "pocení", kdy voda vystoupá na povrch. Počkejte, než se voda vypaří a začne mizet vlhký lesk betonu.
  • Pokud je beton pořád dost vlhký a při zahájení dalšího postupu dělá vlky, ještě počkejte.
  • Když beton vyschne a ztvrdne příliš na to, aby šel dobře uhladit, nalijte na jeho povrch vodu. Jde však o poslední možnost, protože tím oslabíte a zkrabatíte výslednou desku.
 6. 6
  Naneste tvrdidlo barvy (volitelné). Pokud barvíte beton pomocí prášku, který zabarvuje vrchní vrstvu, naneste prášek v množství uvedeném na štítku, dokud se beton stále vlhce leskne. Před postupem na další krok musí beton ještě trochu vyschnout.
  • Prášek nanášejte jen na vodorovné povrchy a s pomocí patřičných bezpečnostních pomůcek, abyste se jej nenadýchali. [12]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Hlazení, druhá fáze

 1. 1
  Ještě jednou povrch uhlaďte a scelte ručním hladítkem. Toto je poslední hlazení, kterým docílíte "krémovějšího" betonu a rovného odolného výsledného povrchu. Různé materiály nyní budou mít různý efekt:[13]
  • Magnéziová hladítka jsou velmi populární mezi profesionály, jelikož jsou lehká a otevírají póry betonu pro odpařování vody.
  • Hliníková hladítka jsou velmi podobná magnesiovým, avšak o něco těžší a silnější (hůře se s nimi zachází).
  • Dřevěná hladítka (ze sekvoje či jiného tvrdého dřeva) jsou levná, rychle se však opotřebí. Vytváří hrubý a nerovný povrch, což se hodí pro hodně tuhý beton, nebo při použití barevných tvrdidel (která je třeba zapracovat hrubším nástrojem).
  • Hladítka z laminátové pryskyřice slouží ke stejnému účelu jako hladítka dřevěná, vydrží však mnohem déle (a jsou dražší).
  • A stejně jako předtím, přizvedněte si mírně přední hranu a lehce klužte s nástrojem po ploše povrchu.
 2. 2
  Zvažte uhlazení povrchu zednickou lžící. Řada lidí hlazení lžící přeskakuje, pokud mají v plánu beton zametat, jelikož tak dosáhnout jen nepatrného zlepšení. Hlazení lžící bez zametení pak vede k velmi hladkému povrchu (což je nebezpečné, pokud se může povrch namočit) a může způsobit vytvoření jemných vlasových prasklin. [14]
  • Magneziovou lžíci použijte stejně, jako jste použili předchozí hladící nástroje. Když přes desku dvakrát či třikrát přejedete a mezi jednotlivými přechody necháte beton mírně vyschnout, můžete dosáhnout velmi hladkého povrchu. Hranu lžíce přitom po každém průchodu zvedněte o něco víc. [15]
  • Lze použít i ocelovou lžíci, při nesprávném načasování však ocel zatlačí do betonu vodu, což jej poškodí. [16]
  • Příliš hrubé stírání lžící, nebo stírání vzduchem plněného betonu může uvolnit vzduchové bublinky a zabránit betonu v řádném usazení.
  • Větší hladící nástroje (nebo jiné finišovací nástroje s dlouhou rukojetí) jsou někdy nazývány "vyhlazovače betonu".[17] [18] Hodí se k dosažení do středu velkých betonových desek. Další možností je použít ruční lžíci a kleknout si na dřevěné desky, abyste mohli být na betonové desce a přitom nezanechali otisky.
 3. 3
  Zkuste vymetaný beton. Většina lidí skončí úpravu povrchu s koštětem, aby vytvořili neklouzavý povrch. Můžete to udělat jak po předchozím hlazení lžící, tak bez něj.
  • Použijte středně tvrdé nebo tvrdší průmyslové koště (to široké a obdélníkové). Štětiny musí být dost tvrdé na to, aby v betonu nechali patrné stopy, a beton zase natolik měkký, aby šel koštětem podřít, avšak dost tvrdý na to, aby udržel tvar (neslil se zpět).
  • Namočte koště do kyblíku s vodou, a poté přebytečnou vodu oklepte (ne na beton).
  • Táhněte koště jemně přes betonové segmenty. Přetahujte přes předchozí tahy, abyste pokryli celý povrch.
  • Pokud má z povrchu odtékat voda, dělejte rýhy tím směrem, kudy má téci. [19]
 4. 4
  Nechte beton vyzrát. Finální schnutí betonu může trvat několik týdnů. Pokud je dobře "máčený", minimalizuje se možnost jeho pozdějšího poškození.
  • Nejjednodušší je navlhčit povrch betonu a zakrýt jej plastovou fólií. V rozích fólii zatižte těžkými předměty.
  • Existuje mnohem více způsobů, jak udržet beton vlhký, ty však vyžadují více vody a údržby než metoda s fólií. [20]
  • Profesionálové často využívají chemii pro zrání betonu. Takových chemikálií existuje celá řada, proto se o výběru té správné poraďte s někým, kdo umí pracovat s vaší betonovou směsí. [21]
  • Nechte beton zrát hned, jak to bude možné. Jakmile zrání začne, po betonu 24 hodin nechoďte. Po týdnu ho můžete začít zatěžovat lehkým provozem (např. na kole) a teprve po dvou týdnech autem. Kompletní zrání trvá nejméně 30 dní, déle pak v rozích a na okrajích. [22]
 5. 5
  Beton uzavřete. Poté, co beton nejméně měsíc zrál, můžete použít penetraci na beton, která jej ochrání před poškozením kapalinou, a usnadní jeho úklid. [23]
  • Před nanášením penetrace desku očistěte.
  • Nanášejte tenké vrstvy, aby nevznikly louže. Je-li třeba, počkejte pár hodin (nebo dle instrukcí na obalu), a poté naneste další vrstvu kolmo na tu první.
  • Než začnete po betonu chodit nebo na něj něco umisťovat, nechte penetraci zcela vyschnout. Tři dny vyčkejte, než na beton najedete autem.
  Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Pěchovadlo (jen pokud se hodí)
 • 50×100mm lať na srovnání
 • Hladicí lištu nebo hladítko
 • Ruční hladítko
 • Nástroj do rohů
 • Rovnou lať nebo provázek na značení (brnkačku)
 • Nástroj na rýhování, značení, nebo kotoučovou pilu
 • Ruční hladítko (podívejte se na rady ohledně typu)
 • Tvrdidlo barvy (volitelné)
 • Magnesiovou lžíci (volitelné)
 • Koště (volitelné pro určité projekty)

Tipy

 • Zkuste najít půjčovnu, která půjčuje dražší nástroje, pokud je potřebujete jen na jeden, dva projekty.
 • Na větší úkoly si nezapomeňte vzít několik pomocníků. Beton rychle tvrdne, zvlášť za parných dnů.
Reklama

Varování

 • Mějte obuté vysoké gumové boty, pokud musíte stoupnout do mokrého betonu.
 • Mokrý beton může na kůži způsobit vše možné, od mírného zarudnutí až po trvale znetvořující chemické popáleniny třetího stupně. Několik kapek betonu vám neublíží, vyhněte se však práci v šatech nasáklých betonem, botách plných betonu či rukavicích namočených ve vodě z betonu.
 • Noste rukavice (nejbezpečnější budou ty gumové).
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 21 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 29 479 krát
Stránka byla zobrazena 29 479 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama