Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Svět je obrovský a plný věcí, díky kterým je úžasným místem pro život. Někdy je ale těžké mít tolik možností a existuje spousta způsobů, jak světu pomoci. Pokud máte naději, ale jste ztraceni, wikiHow vám pomůže zlepšit svět a společnost. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Část 1
Část 1 ze 4:

Místní zlepšení

 1. 1
  Dělejte dobrovolnickou práci. Když budete pracovat pro charitu, budete se aktivně podílet na zlepšování světa. Budete moci pečovat o lidi, kteří potřebují vaši pomoc. Pokud máte nějaké praktické dovednosti, nebo se je můžete naučit, využijte je k tomu, abyste pomohli ostatním lidem (hodí se hlavně zkušenosti ve stavebnictví, nebo medicína).
  • Dělejte učitele dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit vzdělání
  • Pracujte v místní charitě, která pečuje o bezdomovce
  • Pomáhejte charitě a městu stavět byty pro bezdomovce
 2. 2
  Omezte svůj negativní vliv na svět. Dalším způsobem, jak zlepšit svět, je omezit negativní dopad, který má váš život na svět okolo vás. Když se budete snažit chovat se k okolnímu světu ohleduplně, podaří se vám zachovat planetu i pro další generace.
  • Recyklujte odpady.
  • Založte si kompost a dávejte na něj všechen organický odpad.
  • Snažte se šetřit vodou a pěstujte si vlastní potraviny.
  • Pokud chcete skutečně pomoci, nainstalujte si na dům solární panely a přestaňte jezdit autem. Můžete využívat veřejnou dopravu, nebo jezdit na kole.
  1. Zvyšte svůj pozitivní dopad. Všímejte si, jak je vaše štěstí a pohoda spojeno se štěstím ostatních lidí. Naučte se zanechat ve světě odkaz udržitelného štěstí.
 3. 3
  Zapojte se do dění ve vašem městě. Choďte k volbám. Špatní politici mají velký vliv na vaše město a na životní prostředí. Když nebudete volit, dáte těmto lidem šanci vládnout. Když se zapojíte do voleb a budete podporovat dobré politiky, pomůžete tím celé své zemi.
  • Například v Americe přišlo k prezidentským volbám pouze 50-60% voličů. U senátních voleb je toto číslo ještě nižší (35-40%). [1] Představte si, co vše by se mohlo změnit, kdyby přišlo k volbám například 90% voličů!
 4. 4
  Nakupujte moudře. Pro společnosti jsou důležité pouze vaše peníze. Nekupujte si nic, co bylo vyrobeno nešetrným způsobem a nepodporujte společnosti, které své produkty testují na zvířatech. Kupujte místní produkty a podporujte vaši vlastní ekonomiku. Když se nějaká společnost špatně rozhoduje a ovlivňuje tím lidi, nenakupujte její produkty.
  • Nebojte se kontaktovat firmy a dát jim najevo svůj nesouhlas. Některým z nich skutečně záleží na tom, co chtějí jejich spotřebitelé. Když jim neřeknete, co mají změnit, nebudou to moci udělat.
 5. 5
  Buďte pyšní na své rodné město. Pečujte o své město a okolí. Děláte to nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní lidi, kteří na tomto místě žijí. Pokud máte možnost pomoci, udělejte to. Ne všichni tuto možnost mají. Měli byste se snažit zlepšit své prostředí. Zkuste například toto:
  • Dělejte dobrovolnickou práci u organizací, které chrání životní prostředí – sázejte stromy, čistěte chodníky a pečujte o lesy a pláže.
  • Nikdy neodhazujte odpadky na zem. Vždy si počkejte, až najdete nějaký koš. Sbírejte také odpadky, které na zem odhodili ostatní lidé.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Globální zlepšení

 1. 1
  Darujte peníze charitám. Pokud chcete pomáhat lidem po celém světě, měli byste si najít charitu, které důvěřujete a pravidelně jí posílat dary. Nejlepší jsou organizace, které pomáhají lidem v oblastech, ve kterých je pomoc velmi důležitá. Vyberte si například Unicef a posílejte jim každý měsíc nějaký finanční obnos.
 2. 2
  Nakupujte fair trade výrobky. Ty mají garanci, že byly vyrobeny za humánních podmínek a že všichni pracovníci, kteří se na nich podíleli, dostali zaplaceno. Když budete kupovat hlavně tyto produkty, dáte najevo velkým společnostem, že vám záleží na tom, odkud vaše výrobky pocházejí.
  • Fair trade výrobky jsou vždy označeny. Pokud si nejste jistí, vyhýbejte se alespoň výrobkům, které jsou vyráběny neeticky. Káva, banány, kakao, tropické ovoce, víno (zejména to kalifornské), oblečení (z Asie) a šperky jsou často vyráběny neeticky.
 3. 3
  Investujte své peníze. Někdy země třetího světa potřebují pouze šanci rozpohybovat jejich ekonomiku. Můžete těmto lidem pomoci tak, že jim budete poskytovat malé půjčky. Své peníze dostanete zpět a malé firmy se budou moci podílet na ekonomice svých zemí. Podívejte se na Kiva.org, kde najdete různé možnosti, jak finančně pomoci společnostem z nerozvinutých zemí.
  • Hodí se to zejména ženám a dalším znevýhodněným skupinám lidí.
 4. 4
  Chraňte životní prostředí. Dělejte vše pro to, abyste zachovali životní prostředí. Přestaňte se spoléhat na fosilní paliva a další zdroje energie, které mají negativní dopad na prostředí. Využívejte veřejnou dopravu, jezděte na kole, nebo si pořiďte elektromobil. Můžete také doma vytápět solárně, nepoužívat zemní plyn atd. Jezte místní potraviny a nenakupujte u velkých společností.
  • Snažte se šetřit energií. Produkce elektřiny zatěžuje naši planetu, protože se při ní spaluje spousta plynů. Energie, kterou nevyužijete, se může použít na důležitější věci. Vypínejte světlo v místnosti, ve které zrovna nejste, sprchujte se chladnější vodou, kupte si úsporné zářivky, vypínejte počítač na noc atd. Existuje spousta způsobů, jak šetřit elektřinou.
 5. 5
  Omezte množství odpadů, které produkujete. Nejezte více, než kolik potřebujete, nekupujte si věci, které nevyužijete a nekupujte si stále nové oblečení. Když budete nakupovat obnošené oblečení, pomůžete snížit množství odpadu. Když budete jíst zdravě a vyváženě, také nebudete produkovat tolik odpadů. Pokud vám nějaké jídlo zbyde, vyhoďte ho na kompost. Snažte se produkovat co nejméně odpadu.
  • Přebytečný odpad kompostujte. Pořiďte si na zahradu kompost a všechny zbytky jídla a organický odpad házejte na něj. Pravidelně kompost přehazujte a přidávejte k němu hlínu. Až se z něj stane jednolitá vrstva, můžete ho rozprostřít na trávník nebo na pole a pěstovat na něm různé plodiny.
  • Recyklujte. Větší domy mívají vlastní popelnice na tříděný odpad. Pravidla třídění odpadu nejsou všude stejná, ale většinou se recyklují plasty, papír, kovy a sklo.
 6. 6
  Pečujte o zvířata. Protože jsme nejmocnější bytosti na této planetě, je naší zodpovědností se starat o ostatní tvory, kteří se nemusí sami ubránit. Kvůli našemu životnímu stylu spousta zvířat trpí, nebo dokonce hyne. Pokud chcete zlepšit zvířatům život, můžete toho udělat spoustu.
  • Podporujte zákony, které bojují za ochranu zvířat.
  • Kupujte pouze produkty, které nebyly testované na zvířatech.
  • Darujte peníze organizacím, které se starají o zvířata, jako je PETA, nebo třeba Humane Society.
 7. 7
  Darujte dámské hygienické potřeby. V mnoha zemích světa ženy nemají přístup k základním hygienickým potřebám, což vede v nejlepším případě k ponížení a izolaci a v nejhorším případě i k život ohrožujícím infekcím. Když darujete peníze, nebo přímo dámské hygienické pomůcky nějaké charitativní organizaci, budete se podílet na řešení tohoto problému a pomůžete ženám z rozvojových zemí vyhnout se infekcím a pracovat na svém životě.
  • Mezi tyto organizace patří například Days for Girls.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Zlepšení doma

 1. 1
  Chovejte se mile. Lidé se často snaží zlepšit situaci ve světě a zapomínají na to, že toho každý den mohou udělat spoustu pro to, aby zlepšili svět kolem sebe. Začněte tím, že se budete chovat ke všem svým blízkým tak, jak chcete, aby se lidé chovali k vámi. Snažte se lidem prokazovat laskavosti, myslete na ně a pomáhejte jim. Když lidé spolupracují, vše se jim daří a mají možnost věnovat energii péči o celou planetu.
 2. 2
  Jděte lidem dobrým příkladem. Jděte příkladem svým přátelům a rodině a vzdělávejte je, aby mohli činit správná rozhodnutí. Pomozte jim pochopit, proč je to důležité, aby měli motivaci změnit své životy. Když se vám podaří několik lidí přesvědčit, váš pozitivní vliv na svět se znásobí.
 3. 3
  Sežeňte si práci. Každá práce má příznivý vliv na komunitu. Když budete poskytovat služby lidem, kteří je chtějí a budete přispívat k vaší ekonomice, zlepšíte tím životy mnoha lidí ve vašem okolí. Také budete mít více peněz a budete moci pravidelně darovat peníze charitám.
 4. 4
  Buďte pozitivní. Když jsme obklopeni negativními a zlými lidmi, cítíme se smutně a pesimisticky a je pro nás těžké potýkat se s životními problémy. Dávejte všem najevo, že jste optimisté, usmívejte se a snažte se zlepšit život všem okolo vás. Když najdete na všem něco pozitivního a budete se snažit všechny problémy vyřešit, podaří se vám pozitivně ovlivnit každého, s kým přijdete do kontaktu.
 5. 5
  Snažte se všem pomáhat. Všichni máme každý den spoustu příležitostí pomáhat lidem a chovat se mile. Často tyto příležitostí nevyužíváme, protože máme pocit, že na to nemáme čas, nebo že by to měl udělat někdo jiný. Pokud chcete zlepšit okolní svět, snažte se lidem pomáhat a k nikomu se neotáčejte zády.
  • Když například uvidíte někoho, kdo si nese těžký nákup do auta a nedaří se mu otevřít kufr, pomozte mu! Všichni lidé ocení i takové jednoduché gesto.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Ještě něco navíc

 1. 1
  Pomáhejte bezdomovcům. Lidé bez domova jsou velmi zranitelní a často nepochopení. Když jim budete pomáhat, zlepšíte jejich životy a pomůžete zajistit větší bezpečnost ve vašem městě.
 2. 2
  Pomáhejte ženám. I ženy jsou tradičně znevýhodněnou skupinou. V poslední době se sice podmínky zlepšily, ale i ty nejmodernější města stále potřebují lepší zákony ohledně rovnosti pohlaví. Dělejte vše pro to, abyste pomohli ženám nejen z rozvojových zemí, ale také v blízkosti vašeho domova. Když budeme mít společnost, kde bude rovnost pohlaví, všichni lidé budou mít lepší příležitosti.
  Reklama

Tipy

 • Pokud víte, jak udělat svět lepším místem, udělejte to. Mluvte o tom s ostatními lidmi a snažte se je povzbudit k tomu, aby dělali to samé.
 • Braňte slabší, postavte se za ty, kteří se o sebe nepostarají a bojujte za ty, kteří sami za sebe bojovat nemohou.
 • Recyklujte všechny své odpady.
 • Vždy je dobré někomu prokázat laskavost. Každý ocení, když mu pomůžete.
 • Začněte učit děti v místní školce číst. Když budete na děti hodní, naučíte je, že mají být hodné i jedno na druhé.
 • Založte si na zahradě kompost a potom pěstujte různé plodiny, abyste si je nemuseli kupovat.
 • Neplýtvejte potravinami. Je lepší si koupit méně jídla a vše sníst, než nakoupit příliš mnoho a zbytky vyhazovat.
 • Informujte všechny své přátele o tom, jak je důležité pečovat o životní prostředí a jak je globální oteplování nebezpečné. Všichni máme svobodu projevu, takže se nebojte všem říct, co je podle vás důležité.
 • Darujte peníze charitě. I menší organizace potřebují hodně peněz. Vyberte si nějakou místní organizaci a darujte jí tolik peněz, kolik si můžete dovolit.
 • Když se stanete vegetariánem, nepomůžete tím pouze zvířatům. Omezíte množství uhlíkových emisí (takže budete bojovat proti globálnímu oteplování), umožníte, že se více potravin dostane do zemí třetího světa a snížíte riziko, že onemocníte rakovinou (a také srdečního onemocnění a obezity).
Reklama

Varování

 • Než se rozhodnete nějaké charitě darovat peníze, zjistěte si co nejvíce informací. Některé organizace utrácejí peníze za jiné věci, než je přímo pomoc potřebným lidem. Je tedy dobré si vždy zjistit, kam přesně vaše peníze poputují.
 • Nenechejte se odradit a nemyslete si, že nemáte šanci nic změnit. Velké změny začínají malými změnami!
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 102 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 642 krát
Stránka byla zobrazena 4 642 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama