Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pláč je běžným projevem většiny lidí, ovšem ženy jsou k němu náchylnější než muži. [1] V případě, že narazíte na plačící ženu, existují konkrétní kroky, kterými ji můžete uklidnit, a to ať už se jedná o blízkou osobu, kamarádku nebo kolegyni. Povede-li se vám ji uklidnit, může to posílit vaše vzájemné pouto a oba se budete cítit lépe. [2]

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Uklidnění blízké osoby nebo dobré kamarádky

 1. 1
  Zhodnoťte situaci. Důvodů, proč žena pláče, může být nekonečné množství. Může truchlit, být vystresovaná, nemocná, ale také například přemožená náhlým náporem radosti. [3] Předtím, než postoupíte dále, zkuste rozpoznat, o jakou situaci se asi jedná a jestli je vůbec vhodné, abyste se ji pokoušeli uklidnit. Mezi některé důvody, pro které nemusíte být tou pravou osobou k uklidňování, patří:
  • Jste-li postiženi stejným problémem, kvůli kterému je žena rozrušená. Pokud jste roztřesení, neklidní nebo zranění situací, která ženu rozbrečela, pak pravděpodobně nejste ve vhodné pozici pro nabízení pomoci. Jestliže je to váš případ, můžete vyhledat podpůrnou skupinu lidí, která pomůže vám i dané ženě celou situaci překonat, ať už se jedná o cokoli. [4]
  • Pokud žena pláče radostí. Vědci si zatím nejsou jisti důvody, ale někteří lidé začínají v náporu radosti nekontrolovatelně brečet, úplně stejně, jako by byli vystrašení nebo smutní. [5] V takových případech je lepší své známé nebo přítelkyni pogratulovat, namísto abyste se ji snažili uklidnit!
  • Pokud pláče, protože jste se pohádali. Předtím, než přistoupíte k jejímu uklidňování, nechte ji chvíli vyplakat o samotě, čímž se ujistíte, že hádka nebude pokračovat i nadále.
 2. 2
  Uklidněte plačící ženu. Pokud neexistuje dobrý důvod, proč byste to neměli dělat, pak byste měli vynaložit potřebné úsilí a ženě pomoct. Ignorováním celé situace byste mohli ještě více ublížit emocionálnímu stavu plačící ženy. [6] Rozhodnete-li se ji uklidnit, pomůžete rychleji zažehnat její bolest a navíc to mezi vámi upevní společné pouto. [7]
 3. 3
  Dobře ženě naslouchejte. Tento aspekt je nejdůležitější ze všeho. Slzy jsou významnou formou komunikace, a proto byste měli svou pozornost zaměřit na rozklíčování toho, co se vám žena snaží říct. [8] Použijte techniky aktivního naslouchání, jako je například verbální ujišťování toho, co plačící osoba říká, aniž byste ji přerušovali. [9]
  • Dejte si velký pozor, abyste konverzaci neobrátili k sobě - tohle není o vás, takže se nesnažte mluvit o sobě. I přesto, že se žena nechová takovým způsobem, jakým byste se chovali vy, neznamená to, že si nezaslouží být uklidňovaná nebo být smutná. [10]
  • Vyhněte se frázím, jako jsou například "Kdybych byl v tvé kůži," "Vyzkoušela jsi už . . .," nebo "Když se to stalo mě, takhle jsem rozhodně nevyšiloval."
 4. 4
  Její bolest se nesnažte zmírnit výzvami k ustání pláče. Slzy jsou často dobrým a pozitivním projevem, a to i tehdy, jsou-li způsobené něčím velmi bolestným. Jsou schopné přinést fyzickou i emocionální úlevu smutným a vystresovaným lidem. [11] Potlačování emocí může bránit přirozenému zklidnění. Nechte ženu brečet tak dlouho, jak jen bude potřebovat, a to i tehdy, je-li vám to velmi nepříjemné. Pravděpodobně se potom bude cítit lépe.
  • Obecně řečeno, vyhněte se jakýmkoli příkazům, negativismu a naléhání. Rozhodně nepoužívejte fráze typu "Nebreč," "Neměla bys být smutná" nebo "Nestalo se přece nic tak hrozného."
  • Lidé, kteří pláčou kvůli psychické nemoci, jako je vážná úzkost nebo deprese, se můžou cítit po pláči ještě hůř než předtím.[12] Pokud máte pocit, že žena pláče kvůli psychické chorobě, měli byste se ji pokusit uklidnit, ale zároveň navrhnout návštěvu lékaře, který ji poskytne nezbytně nutnou odbornou pomoc. [13]
 5. 5
  Uznejte její smutek. Ukažte plačící ženě, že její bolest skutečně chápete, že je to zcela odůvodněné, a že s ní v její bolesti soucítíte. [14] Použijte fráze tohoto typu:
  • "Chápu, že to pro tebe musí být velmi bolestivé."
  • "To zní velice nepříjemně. Moc mě to mrzí."
  • "Není divu, že jsi nešťastná. Vypadá to na velmi složitou situaci."
  • "Moc mě mrzí, že se to muselo stát zrovna tobě."
 6. 6
  Pro zklidnění použijte nonverbální techniky. Plačící osoba může mnohem lépe rozeznat nonverbální pokusy o uklidnění než ty verbální. Pokyvování hlavou, používání vhodných výrazů obličeje, udržování očního kontaktu a naklánění dopředu - to všechno pomůže dané osobě poznat, že se o ní skutečně zajímáte. [15]
  • Nabídnutí kapesníku může být sice vyloženo jako laskavé gesto, ovšem některé ženy by ho mohly pochopit také tak, že se snažíte utišit jejich pláč. [16] Nabízejte ho proto jen tehdy, pokud o to daná osoba požádá nebo když očividně kapesník hledá po kapsách.
 7. 7
  Zhodnoťte, zda je na místě fyzický kontakt. Některé lidi může dotek uklidnit, zatímco jiní budou po takovém kontaktu ještě úzkostnější. [17] Pokud víte, že daná osoba ocení obejmutí, nabídněte jí svou náruč. Obejmutí také dokáže časem uvolnit stres a napětí. [18] Další vhodný fyzický kontakt může zahrnovat držení nebo pohlazení ruky, dotknutí se ramene nebo polibek na čelo. Použijte svou schopnost zdravého úsudku na základě toho, co víte o preferencích a limitech vašeho vztahu s plačící ženou a vždy se těchto hranic držte. Pokud vás žena požádá, abyste přestali, okamžitě ustupte.
  • Sledujte také její řeč těla, která může napovědět, zda by ženě pomohl uklidňující fyzický kontakt. Defenzivní řeč těla, která zahrnuje například zaťaté pěsti, překřížené paže či nohy nebo vyhýbání se očnímu kontaktu, mohou znamenat, že by žena ocenila, kdybyste trochu zpomalili. [19]
 8. 8
  Odolejte nutkání vyhnout se situaci. Mnohým je nepříjemné, že jsou kolem někoho, kdo pláče. Pokud jste to vy, můžete spěchat říci něco, o čem si myslíte, že vám pomůže, aniž byste věděli, co na to říct. Nebo můžete najít způsob, jak situaci uniknout. To pro ni jen zhorší situaci. Pokud nevíte, co dělat, zkuste říct něco jako: „Je mi líto, že jsi rozrušená. Mohu pro tebe udělat něco, aby se to zlepšilo? “ To jí alespoň ukáže, že vám na ní záleží, což pro ni může být uklidňující.
 9. 9
  Zeptejte se, jak jí můžete pomoct. Nechte rozhodnutí na ní. Nechat se unést vlastní snahou o nápravu věcí, které způsobily stav vaší kamarádky, může být velmi jednoduché. Ona ale možná vaší pomoct nechce nebo ji potřebuje dostat jiným způsobem, než si myslíte. To poslední, co byste měli chtít, je celou situaci ještě zhoršit. Udržte svou touhu po řešení problémů na uzdě a zaměřte se skutečně jen na proces uklidnění plačící ženy a zmírnění její bolesti a smutku. [20]
  • Dejte ženě najevo, že jste tu pro ní, ale netlačte příliš na pilu. Její představa o vhodné pomoci může být prostě jen taková, že si potřebuje s někým si promluvit. Naslouchání je často nejlepším způsobem, jak někoho uklidnit. [21]
  • Ptejte se otevřenými otázkami, jestli můžete nějak pomoct. Dobrou nabídkou pomoci můžou být například tyto věty: "Je něco, co pro tebe můžu udělat?" nebo "Skutečně rád bych ti pomohl--myslíš, že pro tebe můžu udělat něco, co zlepší tvou náladu?"
  • Plačící žena může být v některých případech příliš rozrušená na to, aby navrhla něco, čím jí můžete pomoct. V takovém případě jí nabídněte několik možností, které jste schopní udělat, abyste ji uklidnili. Můžete se jí například zeptat, zda by nechtěla zajít na zmrzlinu nebo jestli máte přijít později s nějakým filmem, který můžete společně zhlédnout. Sledujte, zda na tyto uklidňující návrhy reaguje pozitivně nebo ne. [22]
 10. 10
  Pokud je to vhodné, zakročte. Ačkoli by řešení problémů nemělo být vaší prvotní snahou, existují jisté hmatatelné věci, které můžete pro celkovou úlevu udělat. [23] Pokud se překonání problémů plačící ženy zdá být možné--a pokud se zdá, že o to žena stojí--pak můžete nějakým způsobem zakročit. [24]
  • Pokud například pláče kvůli práci, můžete jí nabídnout, že se postaráte o úklid domácnosti, aby se mohla nerušeně věnovat svým pracovním záležitostem. Jestliže pláče kvůli hádce s kamarádkou, můžete s ní probrat možnosti, kterými by šel jejich vztah navrátit do normálu.
 11. 11
  Kontrolujte ji. Několik dní nebo týdnů potom, co jste se snažili plačící kamarádku uklidnit, ji občas zkontrolujte a ujistěte se, že se jí dobře daří. Nebuďte ale příliš horliví - úplně postačí, když ji občas pozvete na kávu, zeptáte se jak se jí daří nebo jí zavoláte častěji, než je obvyklé. [25] Ze svého smutku se může vymanit brzy, ale také to může trvat delší delší dobu, takže jí dejte čas. Ukážete-li jí v tomto období svou podporu, značně tím pomůžete zmírnit její bolest.
 12. 12
  Postarejte se o sebe. Empatie je sice důležitá, ale také vás může rozrušit nebo uvrhnout do deprese. Proto nezapomeňte sami na sebe a pokud potřebujete pomoct, požádejte o ni někoho jiného! [26]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Uklidnění znamé nebo kolegyně

 1. 1
  Prokažte svou empatii. Lidé se obecně nezdráhají brečet spíše před lidmi, které dobře znají a ne před cizími osobami, kolegy nebo známými. [27] Pokud si s danou ženou nejste nijak blízcí a ona před vámi přesto pláče, pak je pravděpodobně velmi rozrušená a potřebuje trochu soucitu. Velmi důležité je zejména to, abyste skutečně reagovali empaticky a ne podrážděně, panicky nebo vystrašeně. [28]
 2. 2
  Nechte ji plakat. Pokud jí vaše přítomnost nevadí, nechte ji brečet. Nesnažte se jí přimět, aby s tím přestala, ani jí nevyzývejte, aby se vzchopila. Pláč je přirozený a zdravý a dokáže ulevovat od stresu a bolesti. [29]
  • Pamatujte, že na pláči v práci není nic neprofesionálního. Většina z nás někdy pláče a klidně to může přijít třeba právě při práci. [30]
  • V případě, že se plačící žena cítí trapně, uklidňujte ji například těmito větami: "Klidně plač, to je naprosto v pořádku" nebo "Na slzách není nic trapného-všichni jsme přece lidi!"
 3. 3
  Ukažte, že jste nakloněni rozhovoru. Protože vás příliš dobře nezná, možná s vámi nebude chtít zacházet příliš do detailu. Přesto ale můžete nabídnout své naslouchání. Ptejte se na různé otázky a používejte otevřenou řeč těla - ukážete tím, že jste připraveni naslouchat, pokud o to žena stojí. [31] Můžete říct například:
  • "Vím, že jsem tvůj kolega, ale pokud si potřebuješ promluvit, můžu být klidně kamarád. Chceš o svých potížích mluvit?"
  • "Pokud potřebuješ probrat nějakou obtížnou situaci, mé dveře jsou pro tebe vždy otevřené."
  • "Je něco, s čím ti můžu pomoct? Rád tě vyslechnu i v případě, že se nejedná o pracovní záležitosti."
 4. 4
  Aktivně naslouchejte. Pokud se rozhodne, že se vám svěří se svými problémy, použijte techniky aktivního naslouchání a ukažte jí tak svůj zájem. Mezi tyto techniky patří: nepřerušování řeči nebo navrhování různých řešení, dotazování pouze pro účely ujištění se, že rozumíme všemu vyřčenému, udržování očního kontaktu, vyhýbání se jakémukoli vyrušení. [32]
 5. 5
  Buďte empatiční, ale profesionální. Měli byste se chovat jako lidská bytost, projevit svou účast, ale nepřekračovat přitom hranice pracovního vztahu. Po ukončení celé události pak můžete pokračovat v běžném pracovním kontaktu.
  • Například byste neměli nabízet obejmutí, pokud o něj daná osoba přímo nepožádá. Jestliže ji chcete po práci zavolat a zkontrolovat, jak se jí daří, měli byste se nejprve zeptat, jestli s tím souhlasí.
 6. 6
  Nabídněte pomoc s pracovními záležitostmi. Jedním z důvodů pro pláč vaší kolegyně může být pracovní zatížení nebo osobní problém, který ji brání v plném soustředění na práci. Ať už je to jakkoli a vy jste v pozici, kdy jí můžete pracovně pomoct, nabídněte možná řešení.[33]
  • Třeba by se jí hodilo trochu volna anebo pomoc při plnění náročného pracovního úkolu.
  • Jednejte vždy jen na přímé vyžádání. Jak už jsme se zmínili výše, nechat se unést vlastní potřebou řešit problémy je velmi snadné. Plačící žena však pomoc vůbec nemusí potřebovat anebo by byla ráda, kdybyste jí pomohli jiným způsobem, než tím, který považujete za vhodný vy. To poslední, co byste měli v takové situaci chtít, je všechno ještě zhoršit.
  • Snažte se příliš nevstupovat do jejích osobních záležitostí. Uvědomte si, že osobní problémy svých kolegů byste řešit neměli. Pokud danou ženu neznáte příliš dobře, pak nepředjímejte, že jste snad schopní její problémy efektivně vyřešit. Naslouchejte ji, ukažte ji svou účast, ale zaměřte se na problémy, týkající se práce.
  • Pokud se vám zdá, že nejste schopni poskytnout potřebnou úlevu, potom se ženě omluvte a řekněte jí, že nejste schopni její problém vyřešit. Jestli víte o někom, kdo by mohl rozrušené kolegyni pomoct, doporučte jí, aby si s těmito osobami promluvila.
  Reklama

Tipy

 • Nejdůležitější je bez ohledu na situaci nabídnout ženě své naslouchání a empatii. Další skutky, jako je například připravení večeře, zakoupení kávy nebo návštěva kina, jsou sice také milé, ale nejlepší možnou pomocí je vaše přítomnost a pozornost.
 • Pamatujte, že pláč není problém, který byste měli řešit, ale spíše forma komunikace, které musíte naslouchat. [34]
 • V přítomnosti plačící osoby vám může být nepříjemně, ale zkuste tyto pocity překonat a poskytnout ženě potřebnou lásku a péči, kterou potřebuje.
Reklama

Varování

 • Pláč je obvykle velmi zdravým projevem, ale zároveň může být příznakem vážnějšího zdravotního stavu, jako je úzkostná porucha, fóbie nebo deprese. Jestliže daná žena pláče soustavně po delší dobu a nic ji nedokáže utišit, potom jí můžete navrhnout návštěvu lékaře. [35]
 • Uklidnění plačící osoby je také zdravý, laskavý a velmi pozitivní čin, i když si občas vybere svou daň. Jestliže pozorujete, že se sami začínáte dostávat do stresu, postarejte se nejprve o sebe a vyhledejte raději někoho dalšího, kdo se o plačící osobu postará. [36]


Reklama
 1. http://www.prevention.com/sex/friendship/be-better-friend-these-tips-offering-comfort
 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035568/
 3. http://www.webmd.com/balance/features/why-we-cry-the-truth-about-tearing-up?page=3
 4. http://www.depressionalliance.org/information/day-day-support
 5. http://www.helpguide.org/articles/grief-loss/supporting-a-grieving-person.htm
 6. http://positivepsychologynews.com/news/denise-clegg/200910214134
 7. http://elderflowergroup.com/2014/10/29/do-you-hand-people-tissues-when-they-cry-you-shouldnt/
 8. http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Teacher-briefings/Emotional-support
 9. http://www.huffingtonpost.com/2013/01/25/hugging-health-valentines-day_n_2545226.html
 10. http://www.improveyoursocialskills.com/body-language/discomfort-field-guide
 11. http://caps.ucsc.edu/pdf/responding-to-distress.pdf
 12. http://articles.latimes.com/2013/apr/07/opinion/la-oe-0407-silk-ring-theory-20130407
 13. http://www.womansday.com/relationships/family-friends/tips/a8666/comfort-a-grieving-friend/
 14. https://nvl002.nivel.nl/postprint/PPpp4923.pdf
 15. https://www.st-andrews.ac.uk/staff/wellbeing/support/difficultsituations/distress/
 16. http://www.depressionalliance.org/information/advice-family-and-friends
 17. https://www.st-andrews.ac.uk/staff/wellbeing/support/difficultsituations/distress/
 18. https://nvl002.nivel.nl/postprint/PPpp4923.pdf
 19. https://hbr.org/2015/05/why-people-cry-at-work
 20. http://www.huffingtonpost.com/brooke-siler/stress-relief-why-crying_b_629309.html
 21. https://hbr.org/2013/06/what-to-do-when-an-employee-cries-at-work
 22. https://hbr.org/2013/06/what-to-do-when-an-employee-cries-at-work
 23. http://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/
 24. https://hbr.org/2013/06/what-to-do-when-an-employee-cries-at-work
 25. http://www.apa.org/monitor/2014/02/cry.aspx
 26. http://www.depressionalliance.org/information/day-day-support
 27. https://www.st-andrews.ac.uk/staff/wellbeing/support/difficultsituations/distress/

O tomto wikiHow

Connell Barrett
Spoluautorem článku je :
Kouč pro seznamování
Tento článek spoluautorem článku je Connell Barrett. Connell Barrett je odborníkem v oblasti vztahů a zakladatelem a výkonným koučem v Dating Transformation, jeho vlastní konzultační agentury založené v roce 2017 se sídlem v New Yorku. Connell radí klientům na základě svého Seznamovacího systému o 3 pravidlech: autentičnost, srozumitelnost a expresivita. Je také koučem pro senznamování pro seznamovací aplikaci The League. Jeho práce byla uvedena v Cosmopolitan, The Oprah Magazine a Today. Tento článek byl zobrazen 10 853 krát
Stránka byla zobrazena 10 853 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama