Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Navštěvujete nějaké webové stránky velmi často? Pak si je můžete uložit do oblíbených stránek nebo si z nich vytvořit tzv. záložky, abyste se na ně dostali jediným kliknutím. Díky záložkám budete procházet své oblíbené weby mnohem rychleji.

Metoda 1
Metoda 1 ze 9:
Chrome

 1. 1
  Přejděte na stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko "hvězdičky" na pravé straně řádku Adresa. Můžete také využít klávesovou zkratku Ctrl/ Cmd+D.[1]
 3. 3
  Pojmenujte záložku. Záložky automaticky získávají své názvy podle titulu webové stránky. Zadat nový název můžete v dialogovém okně, které se objeví.
  • Hned v dalším poli pod názvem můžete upravit i popis stránky.
 4. 4
  Upravte adresu. Kliknutím na webovou adresu v tomto dialogovém okně ji můžete také upravit. Bude se vám to hodit například tehdy, pokud jste na nějaké podstránce a chcete si uložit pouze hlavní, domovskou stránku.
 5. 5
  Uspořádejte si záložky. Chrome vám v dialogovém okně také umožňuje ukládat záložky do složek. Primárně ukládá oblíbené stránky do složky "Ostatní záložky".
  • Klikněte na tlačítko "Hotovo" v dolní části okénka.
  • Mezi složkami uložených záložek se můžete pohybovat pomocí tlačítek > a <.
  • Pokud chcete v akutálním umístění vytvořit novou složku, napište název složky a klikněte na "Vytvořit".
 6. 6
  Ukázat nebo skrýt Lištu záložek. V Chrome je Lišta záložek umístěná hned pod řádkem Adresa. Zobrazí se vám na ní všechny složky záložek i všechny záložky, které jste na Lištu záložek uložili. Kliknutím na tlačítko >> úplně vpravo na liště zobrazíte všechny záložky, které se na Lištu záložek nevešly.
  • Zobrazení Lišty záložek můžete i zakázat, a to tak, že zmáčknete Ctrl/ Cmd+ Shift+B nebo kliknutím na tlačítko Chrome Menu (☰), kde vyberete "Záložky" a poté kliknete na "Zobrazit lištu záložek".
  • Pokud lištu záložek vidíte, můžete na ni webovou stránku uložit i tak, že ikonu oblíbeného webu na lištu záložek přetáhnete.
 7. 7
  Spravujte záložky. Pokud chcete záložky procházet, uspořádat nebo spravovat, můžete tak činit ve Správci záložek. Zmáčkněte Ctrl/ Cmd+ Shift+O nebo klikněte na tlačítko Chrome Menu (☰), vyberte "Záložky" a klikněte na "Správce záložek". Tím otevřete Správce záložek.
  • V postranním panelu na levé straně se zobrazí lišta záložek a složky. Nejnovější verze Chrome umí dokonce generovat "Automatické složky", které dokážou ukládat stránky na základě kontextu.
  • Pro výběr několika záložek najednout klikněte na tlačítko ✓ .
  • Přesunovat záložky do jiných složek můžete pouhým přetažením. Když máte vybráno označeno několik záložek, můžete použít i možnost "Přesunout do složky" z rozbalovacího menu v horní části okna.
  • Pokud chcete záložku smazat, klikněte na tlačítko ⋮ a vyberte "Smazat". Když máte vybráno několik záložek současně, můžete použít tlačítko "Smazat" v pravém horním rohu.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 9:
Chrome (pro mobily)

 1. 1
  Načtěte stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klepněte na Menu (⋮) a potom na ☆.
 3. 3
  Upravte podrobnosti záložek. U nové záložky můžete měnit název či adresu, popř. vybrat konkrétní složku, kam ji uložíte. Pokud budete chtít v aktuálním adresáři vytvořit novou složku, klepněte na "Nová složka".
  • Až budete s úpravami spokojení, klepněte na "Uložit".
 4. 4
  Zobrazte si všechny záložky. Můžete otevřít novou stránku se všemi záložkami.
  • Klepněte na tlačítko Menu (⋮) a poté na "Záložky".
  • Mezi složkami se pohybujete poklepáním na ně v horní části displeje.
  • Další nabídku konkrétní záložky zobrazíte jejím podržením. Záložku můžete otevřít, různě editovat nebo smazat.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 9:
Firefox

 1. 1
  Otevřete webovou stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko ☆ vedle vyhledávacího pole. Hvězdička zmodrá a stránka bude uložena do záložek. Můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl/ Cmd+D.
 3. 3
  Podrobnosti záložky zobrazíte kliknutím na . V dialogovém okně, které se objeví, můžete provádět se záložkou několik různých změn:
  • Můžete změnit její název, který je stejný jako titulek konkrétního webu.
  • Z rozbalovacího menu můžete vybrat složku, do které záložku uložíte. Můžete vytvořit i novou složku kliknutím na tlačítko a poté na Nová složka.
  • Přidávejte k záložce tagy (štítky). Firefox vám umožňuje označovat záložky slovy či kratšími výrazy. Později pak můžete záložky pomocí těchto slov lépe najít. Všechny tagy (štítky) zobrazíte kliknutím na tlačítko .
 4. 4
  Lištu záložek lze vypínat a zapínat. Lišta záložek je geniální věc pro rychlý přístup k vašim nejdůležitějším záložkám. Najdete ji hned pod řádkem Adresa. Klikněte na ikonu Schránky vedle vyhledávacího políčka, zvolte "Lišta záložek" a poté na "Zobrazit lištu záložek", čímž ji zapnete nebo vypnete.
  • Pokud máte lištu záložek aktivovanou a chcete uložit nějaký web do záložek, zvládnete to přetažením jeho ikony na lištu záložek.
 5. 5
  Spravujte záložky. Spravovat záložky můžete pomocí Knihovny stránek. Klikněte na ikonku schránky a zvolte "Zobrazit všechny záložky", čímž se otevře okno Knihovny všech uložených záložek.[2]
  • Přesouvat záložky můžete jejich přetažením. Podržením klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) a postupným klikáním na každou záložku jich můžete vybrat několik současně.
  • Novou složku vytvoříte tak, že kliknete pravým tlačítkem na záložku a z nabídky zvolíte "Nová složka". Složka bude vytvořena v aktuálním adresáři.
  • Záložku smažete tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete "Smazat". Pokud označíte všechny záložky, můžete je smazat všechny najednou.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 9:
Firefox (pro mobily)

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klepněte na tlačítko Menu (⋮) a poté na ☆. Pokud nevidíte ⋮, sjeďte po stránce trochu níže.
 3. 3
  Pro zobrazení záložek otevřete novou záložku prohlížeče. Prstem přejíždějte doleva nebo doprava, dokud se nedostanete do sekce "Záložky".
 4. 4
  Upravujte záložku podržením a vybráním možnosti "Upravit". Tímto způsobem můžete měnit název, adresu a přidávat klíčová slova, podle kterých můžete záložku později snadněji najít.
  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 9:
Internet Explorer

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do oblíbených položek.
 2. 2
  V pravém horním rohu klikněte na symbol ☆. Klikněte na Přidat do oblíbených. Pokud nevidíte symbol ☆, klikněte na "Oblíbené" → "Přidat do oblíbených".
  • Můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl+D.
 3. 3
  Upravujte podrobnosti záložky. Můžete měnit titulek záložky a vybrat složku, do které ji uložíte. Klikněte na Nová složka, čímž v aktuálně vybraném adresáři vytvoříte novou složku.
  • Až budete s úpravami spokojeni, klikněte na Přidat.
 4. 4
  Uspořádejte si záložky. Pokud máte záložek hodně, můžete si je uspořádat ve správci oblíbených položek. Klikněte na "Oblíbené položky" a zvolte "Uspořádat oblíbené položky". Pokud takovou nabídku nevidíte, zmáčkněte Alt.
  • Přetažením můžete záložky přesouvat do různých složek. Přesouvat můžete i celé složky.
  • Záložku smažete tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem a vyberete "Smazat". Pokud smažete celou složku, budou smazány všechny záložky v ní obsažené.
  Reklama

Metoda 6
Metoda 6 ze 9:
Internet Explorer 11 (pro mobily)

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do oblíbených položek.
 2. 2
  Klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbených položek v řádku Adresa. Pokud ho nevidíte, přejeďte prstem po displeji zdola nahoru nebo klikněte na lištu v dolní části.
 3. 3
  Klikněte na tlačítko "Přidat do oblíbených". Najdete ho v pravém horním rohu panelu oblíbených položek.[3]
  • Pokud máte klávesnici, můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+D.
 4. 4
  Upravujte podrobnosti záložek a pak klepněte nebo klikněte na "Přidat". Můžete měnit název záložky či její adresu a z rozbalovacího menu vybrat složku, do které ji uložíte.
 5. 5
  Uspořádejte si záložky. Všechny své oblíbené položky najdete v Panelu oblíbených. Klepněte a podržte název složky v horní části panelu oblíbených, čímž budete moci vybrat jinou složku.
  • Podržením záložky nebo kliknutím pravým tlačítkem na ni otevřete nabídku, ve které budete moci záložku smazat.
  • Pokud chcete záložku přejmenovat nebo ji přesunout do jiné složky, vyberte z nabídky "Upravit".
  Reklama

Metoda 7
Metoda 7 ze 9:
Safari

 1. 1
  Navštivte webovou stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na "Bookmarks" → "Add Bookmark". Můžete také použít Command+D.
 3. 3
  Zvolte umístění záložky. Ve vyskakovacím menu si můžete zvolit, kam chcete záložku uložit. Můžete ji uložit do jakékoliv složky nebo na lištu záložek.
 4. 4
  Pojmenujte záložku a uložte ji. Záložka bude primárně pojmenována podle titulku příslušného webu. Upravit název záložky můžete před jejím uložením. Až budete s umístěním i názvem záložky spokojeni, klikněte na Add.
 5. 5
  Uspořádejte záložky. Pokud máte záložek hodně, můžete je spravovat a uspořádat ve správci záložek. Klikněte na "Bookmarks" → "Show Bookmarks", nebo zmáčkněte Command+ Option+ Shift, čímž správce záložek otevřete.
  • Kliknutím na "Bookmarks" → "Add Bookmark Folder", nebo zmáčknutím Shift+ Option+N přidáte novou složku.
  • Přesouvat záložky mezi složkami můžete jejich přetažením. Podržením klávesy Command a postupným klikáním na jednotlivé záložky jich můžete vybrat několik najednou.
  • Záložku smažete, pokud na ni kliknete pravým tlačítkem a z nabídky vyberete "Smazat".
 6. 6
  Otevřete postranní panel Bookmarks. Ten slouží pro rychlý přístup ke všem záložkám i složkám záložek, přičemž stále můžete i nadále prohlížet webové stránky. Klikněte na "View" → "Show Bookmarks Sidebar", nebo zmáčkněte Ctrl+ Cmd+1.[4]
  Reklama

Metoda 8
Metoda 8 ze 9:
Safari (iOS)

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klepněte na tlačítko Share v dolní části displeje.
 3. 3
  Z okénka, které se objeví, zvolte "Add Bookmark".
 4. 4
  Upravte podrobnosti záložky. Můžete měnit název záložky i adresu, na kterou je odkazována. Pokud si chcete vybrat umístění záložky, klepněte na možnost "Location".
  • Pro potvrzení změn nezapomeňte klepnout na "Save".
  Reklama

Metoda 9
Metoda 9 ze 9:
Opera

 1. 1
  Navštivte stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko ♥ v pravé části řádku Adresa.
 3. 3
  Zvolte si obrázek záložky. Opera vám umožňuje zvolit si obrázek, který bude záložka používat. Můžete si vybrat z obrázků umístěných na dané stránce, nebo přímo screenshot celé stránky. Klikejte na tlačítka < nebo > a vybírejte z nabízených obrázků.
 4. 4
  Přidejte stránku do Rychlého přístupu. Rychlý přístup je seznam stránek, na které se vracíte nejčastěji a zobrazuje se jako přednastavený obsah na každém nově otevřeném listu prohlížeče. Do Rychlého přístupu ukládáte tak, že u vybraného webu zmáčknete Ctrl+D a z nabízených složek vyberete Rychlý přístup.
 5. 5
  Vyberte složku. Na spodní straně dialogového okénka vyberte složku, do které chcete záložku uložit. Primárně se záložky ukládají do složky "Nezařazené záložky".
 6. 6
  Zobrazte si všechny záložky. Můžete si otevřít nový list prohlížeče, kde uvidíte všechny své záložky i složky záložek. Klikněte na Opera menu a vyberte "Záložky" → "Zobrazit všechny záložky", nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+ Shift+B.
  • Pouhým přetažením záložek si je můžete přeorganizovat, jak potřebujete. Pomocí pole pro výběr (vybrané záložky dáte "do bloku") nebo postupným klikáním na symbol ✓ můžete vybrat i několik záložek současně.
  Reklama

Související články

Jak smazat prázdnou stránku ve Wordu
Jak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisuJak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisu
Jak kopírovat soubory v příkazovém řádkuJak kopírovat soubory v příkazovém řádku
Jak vložit video do PowerPointuJak vložit video do PowerPointu
Jak ve Wordu otočit textJak ve Wordu otočit text
Jak zjistit hesloJak zjistit heslo
Jak si změnit IP adresu (Windows)Jak si změnit IP adresu (Windows)
Jak změnit adresář v Příkazovém řádkuJak změnit adresář v Příkazovém řádku
Jak zjistit, zda máte na počítači BluetoothJak zjistit, zda máte na počítači Bluetooth
Jak převést obrázek do formátu JPEGJak převést obrázek do formátu JPEG
Jak přehrávat soubory MKVJak přehrávat soubory MKV
Jak zjistit zapomenuté heslo na WiFiJak zjistit zapomenuté heslo na WiFi
Jak kopírovat a vkládatJak kopírovat a vkládat
Jak otvírat portyJak otvírat porty
Reklama

O tomto wikiHow

Stan Kats
Spoluautor od:
Expert na kybernetickou bezpečnost
Tento článek spoluautor od Stan Kats. Stan Kats je COO a hlavní technolog společnosti STG IT Consulting Group ve West Hollywood v Kalifornii. Stan poskytuje komplexní technologická a kybernetická řešení pro podniky prostřednictvím spravovaných IT služeb a pro jednotlivce prostřednictvím svého podnikání v oblasti spotřebitelských služeb, Stan's Tech Garage. Stan má více než 7 let zkušeností s kybernetickou bezpečností, během své kariéry zastával vedoucí pozice v informační bezpečnosti ve společnostech General Motors, AIG a Aramark. Stan získal titul BA v mezinárodních vztazích na University of Southern California. Tento článek byl zobrazen 4 681 krát
Stránka byla zobrazena 4 681 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama