Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Navštěvujete nějaké webové stránky velmi často? Pak si je můžete uložit do oblíbených stránek nebo si z nich vytvořit tzv. záložky, abyste se na ně dostali jediným kliknutím. Díky záložkám budete procházet své oblíbené weby mnohem rychleji.

Metoda 1
Metoda 1 ze 9:
Chrome

 1. 1
  Přejděte na stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko "hvězdičky" na pravé straně řádku Adresa. Můžete také využít klávesovou zkratku Ctrl/ Cmd+D.[1]
 3. 3
  Pojmenujte záložku. Záložky automaticky získávají své názvy podle titulu webové stránky. Zadat nový název můžete v dialogovém okně, které se objeví.
  • Hned v dalším poli pod názvem můžete upravit i popis stránky.
 4. 4
  Upravte adresu. Kliknutím na webovou adresu v tomto dialogovém okně ji můžete také upravit. Bude se vám to hodit například tehdy, pokud jste na nějaké podstránce a chcete si uložit pouze hlavní, domovskou stránku.
 5. 5
  Uspořádejte si záložky. Chrome vám v dialogovém okně také umožňuje ukládat záložky do složek. Primárně ukládá oblíbené stránky do složky "Ostatní záložky".
  • Klikněte na tlačítko "Hotovo" v dolní části okénka.
  • Mezi složkami uložených záložek se můžete pohybovat pomocí tlačítek > a <.
  • Pokud chcete v akutálním umístění vytvořit novou složku, napište název složky a klikněte na "Vytvořit".
 6. 6
  Ukázat nebo skrýt Lištu záložek. V Chrome je Lišta záložek umístěná hned pod řádkem Adresa. Zobrazí se vám na ní všechny složky záložek i všechny záložky, které jste na Lištu záložek uložili. Kliknutím na tlačítko >> úplně vpravo na liště zobrazíte všechny záložky, které se na Lištu záložek nevešly.
  • Zobrazení Lišty záložek můžete i zakázat, a to tak, že zmáčknete Ctrl/ Cmd+ Shift+B nebo kliknutím na tlačítko Chrome Menu (☰), kde vyberete "Záložky" a poté kliknete na "Zobrazit lištu záložek".
  • Pokud lištu záložek vidíte, můžete na ni webovou stránku uložit i tak, že ikonu oblíbeného webu na lištu záložek přetáhnete.
 7. 7
  Spravujte záložky. Pokud chcete záložky procházet, uspořádat nebo spravovat, můžete tak činit ve Správci záložek. Zmáčkněte Ctrl/ Cmd+ Shift+O nebo klikněte na tlačítko Chrome Menu (☰), vyberte "Záložky" a klikněte na "Správce záložek". Tím otevřete Správce záložek.
  • V postranním panelu na levé straně se zobrazí lišta záložek a složky. Nejnovější verze Chrome umí dokonce generovat "Automatické složky", které dokážou ukládat stránky na základě kontextu.
  • Pro výběr několika záložek najednout klikněte na tlačítko ✓ .
  • Přesunovat záložky do jiných složek můžete pouhým přetažením. Když máte vybráno označeno několik záložek, můžete použít i možnost "Přesunout do složky" z rozbalovacího menu v horní části okna.
  • Pokud chcete záložku smazat, klikněte na tlačítko ⋮ a vyberte "Smazat". Když máte vybráno několik záložek současně, můžete použít tlačítko "Smazat" v pravém horním rohu.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 9:
Chrome (pro mobily)

 1. 1
  Načtěte stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klepněte na Menu (⋮) a potom na ☆.
 3. 3
  Upravte podrobnosti záložek. U nové záložky můžete měnit název či adresu, popř. vybrat konkrétní složku, kam ji uložíte. Pokud budete chtít v aktuálním adresáři vytvořit novou složku, klepněte na "Nová složka".
  • Až budete s úpravami spokojení, klepněte na "Uložit".
 4. 4
  Zobrazte si všechny záložky. Můžete otevřít novou stránku se všemi záložkami.
  • Klepněte na tlačítko Menu (⋮) a poté na "Záložky".
  • Mezi složkami se pohybujete poklepáním na ně v horní části displeje.
  • Další nabídku konkrétní záložky zobrazíte jejím podržením. Záložku můžete otevřít, různě editovat nebo smazat.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 9:
Firefox

 1. 1
  Otevřete webovou stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko ☆ vedle vyhledávacího pole. Hvězdička zmodrá a stránka bude uložena do záložek. Můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl/ Cmd+D.
 3. 3
  Podrobnosti záložky zobrazíte kliknutím na . V dialogovém okně, které se objeví, můžete provádět se záložkou několik různých změn:
  • Můžete změnit její název, který je stejný jako titulek konkrétního webu.
  • Z rozbalovacího menu můžete vybrat složku, do které záložku uložíte. Můžete vytvořit i novou složku kliknutím na tlačítko a poté na Nová složka.
  • Přidávejte k záložce tagy (štítky). Firefox vám umožňuje označovat záložky slovy či kratšími výrazy. Později pak můžete záložky pomocí těchto slov lépe najít. Všechny tagy (štítky) zobrazíte kliknutím na tlačítko .
 4. 4
  Lištu záložek lze vypínat a zapínat. Lišta záložek je geniální věc pro rychlý přístup k vašim nejdůležitějším záložkám. Najdete ji hned pod řádkem Adresa. Klikněte na ikonu Schránky vedle vyhledávacího políčka, zvolte "Lišta záložek" a poté na "Zobrazit lištu záložek", čímž ji zapnete nebo vypnete.
  • Pokud máte lištu záložek aktivovanou a chcete uložit nějaký web do záložek, zvládnete to přetažením jeho ikony na lištu záložek.
 5. 5
  Spravujte záložky. Spravovat záložky můžete pomocí Knihovny stránek. Klikněte na ikonku schránky a zvolte "Zobrazit všechny záložky", čímž se otevře okno Knihovny všech uložených záložek.[2]
  • Přesouvat záložky můžete jejich přetažením. Podržením klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) a postupným klikáním na každou záložku jich můžete vybrat několik současně.
  • Novou složku vytvoříte tak, že kliknete pravým tlačítkem na záložku a z nabídky zvolíte "Nová složka". Složka bude vytvořena v aktuálním adresáři.
  • Záložku smažete tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete "Smazat". Pokud označíte všechny záložky, můžete je smazat všechny najednou.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 9:
Firefox (pro mobily)

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klepněte na tlačítko Menu (⋮) a poté na ☆. Pokud nevidíte ⋮, sjeďte po stránce trochu níže.
 3. 3
  Pro zobrazení záložek otevřete novou záložku prohlížeče. Prstem přejíždějte doleva nebo doprava, dokud se nedostanete do sekce "Záložky".
 4. 4
  Upravujte záložku podržením a vybráním možnosti "Upravit". Tímto způsobem můžete měnit název, adresu a přidávat klíčová slova, podle kterých můžete záložku později snadněji najít.
  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 9:
Internet Explorer

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do oblíbených položek.
 2. 2
  V pravém horním rohu klikněte na symbol ☆. Klikněte na Přidat do oblíbených. Pokud nevidíte symbol ☆, klikněte na "Oblíbené" → "Přidat do oblíbených".
  • Můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl+D.
 3. 3
  Upravujte podrobnosti záložky. Můžete měnit titulek záložky a vybrat složku, do které ji uložíte. Klikněte na Nová složka, čímž v aktuálně vybraném adresáři vytvoříte novou složku.
  • Až budete s úpravami spokojeni, klikněte na Přidat.
 4. 4
  Uspořádejte si záložky. Pokud máte záložek hodně, můžete si je uspořádat ve správci oblíbených položek. Klikněte na "Oblíbené položky" a zvolte "Uspořádat oblíbené položky". Pokud takovou nabídku nevidíte, zmáčkněte Alt.
  • Přetažením můžete záložky přesouvat do různých složek. Přesouvat můžete i celé složky.
  • Záložku smažete tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem a vyberete "Smazat". Pokud smažete celou složku, budou smazány všechny záložky v ní obsažené.
  Reklama

Metoda 6
Metoda 6 ze 9:
Internet Explorer 11 (pro mobily)

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do oblíbených položek.
 2. 2
  Klepněte nebo klikněte na tlačítko Oblíbených položek v řádku Adresa. Pokud ho nevidíte, přejeďte prstem po displeji zdola nahoru nebo klikněte na lištu v dolní části.
 3. 3
  Klikněte na tlačítko "Přidat do oblíbených". Najdete ho v pravém horním rohu panelu oblíbených položek.[3]
  • Pokud máte klávesnici, můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+D.
 4. 4
  Upravujte podrobnosti záložek a pak klepněte nebo klikněte na "Přidat". Můžete měnit název záložky či její adresu a z rozbalovacího menu vybrat složku, do které ji uložíte.
 5. 5
  Uspořádejte si záložky. Všechny své oblíbené položky najdete v Panelu oblíbených. Klepněte a podržte název složky v horní části panelu oblíbených, čímž budete moci vybrat jinou složku.
  • Podržením záložky nebo kliknutím pravým tlačítkem na ni otevřete nabídku, ve které budete moci záložku smazat.
  • Pokud chcete záložku přejmenovat nebo ji přesunout do jiné složky, vyberte z nabídky "Upravit".
  Reklama

Metoda 7
Metoda 7 ze 9:
Safari

 1. 1
  Navštivte webovou stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na "Bookmarks" → "Add Bookmark". Můžete také použít Command+D.
 3. 3
  Zvolte umístění záložky. Ve vyskakovacím menu si můžete zvolit, kam chcete záložku uložit. Můžete ji uložit do jakékoliv složky nebo na lištu záložek.
 4. 4
  Pojmenujte záložku a uložte ji. Záložka bude primárně pojmenována podle titulku příslušného webu. Upravit název záložky můžete před jejím uložením. Až budete s umístěním i názvem záložky spokojeni, klikněte na Add.
 5. 5
  Uspořádejte záložky. Pokud máte záložek hodně, můžete je spravovat a uspořádat ve správci záložek. Klikněte na "Bookmarks" → "Show Bookmarks", nebo zmáčkněte Command+ Option+ Shift, čímž správce záložek otevřete.
  • Kliknutím na "Bookmarks" → "Add Bookmark Folder", nebo zmáčknutím Shift+ Option+N přidáte novou složku.
  • Přesouvat záložky mezi složkami můžete jejich přetažením. Podržením klávesy Command a postupným klikáním na jednotlivé záložky jich můžete vybrat několik najednou.
  • Záložku smažete, pokud na ni kliknete pravým tlačítkem a z nabídky vyberete "Smazat".
 6. 6
  Otevřete postranní panel Bookmarks. Ten slouží pro rychlý přístup ke všem záložkám i složkám záložek, přičemž stále můžete i nadále prohlížet webové stránky. Klikněte na "View" → "Show Bookmarks Sidebar", nebo zmáčkněte Ctrl+ Cmd+1.[4]
  Reklama

Metoda 8
Metoda 8 ze 9:
Safari (iOS)

 1. 1
  Otevřete stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klepněte na tlačítko Share v dolní části displeje.
 3. 3
  Z okénka, které se objeví, zvolte "Add Bookmark".
 4. 4
  Upravte podrobnosti záložky. Můžete měnit název záložky i adresu, na kterou je odkazována. Pokud si chcete vybrat umístění záložky, klepněte na možnost "Location".
  • Pro potvrzení změn nezapomeňte klepnout na "Save".
  Reklama

Metoda 9
Metoda 9 ze 9:
Opera

 1. 1
  Navštivte stránku, kterou chcete uložit do záložek.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko ♥ v pravé části řádku Adresa.
 3. 3
  Zvolte si obrázek záložky. Opera vám umožňuje zvolit si obrázek, který bude záložka používat. Můžete si vybrat z obrázků umístěných na dané stránce, nebo přímo screenshot celé stránky. Klikejte na tlačítka < nebo > a vybírejte z nabízených obrázků.
 4. 4
  Přidejte stránku do Rychlého přístupu. Rychlý přístup je seznam stránek, na které se vracíte nejčastěji a zobrazuje se jako přednastavený obsah na každém nově otevřeném listu prohlížeče. Do Rychlého přístupu ukládáte tak, že u vybraného webu zmáčknete Ctrl+D a z nabízených složek vyberete Rychlý přístup.
 5. 5
  Vyberte složku. Na spodní straně dialogového okénka vyberte složku, do které chcete záložku uložit. Primárně se záložky ukládají do složky "Nezařazené záložky".
 6. 6
  Zobrazte si všechny záložky. Můžete si otevřít nový list prohlížeče, kde uvidíte všechny své záložky i složky záložek. Klikněte na Opera menu a vyberte "Záložky" → "Zobrazit všechny záložky", nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+ Shift+B.
  • Pouhým přetažením záložek si je můžete přeorganizovat, jak potřebujete. Pomocí pole pro výběr (vybrané záložky dáte "do bloku") nebo postupným klikáním na symbol ✓ můžete vybrat i několik záložek současně.
  Reklama

O tomto wikiHow

Stan Kats
Spoluautor od:
Expert na kybernetickou bezpečnost
Tento článek spoluautor od Stan Kats. Stan Kats je COO a hlavní technolog společnosti STG IT Consulting Group ve West Hollywood v Kalifornii. Stan poskytuje komplexní technologická a kybernetická řešení pro podniky prostřednictvím spravovaných IT služeb a pro jednotlivce prostřednictvím svého podnikání v oblasti spotřebitelských služeb, Stan's Tech Garage. Stan má více než 7 let zkušeností s kybernetickou bezpečností, během své kariéry zastával vedoucí pozice v informační bezpečnosti ve společnostech General Motors, AIG a Aramark. Stan získal titul BA v mezinárodních vztazích na University of Southern California. Tento článek byl zobrazen 4 852 krát
Stránka byla zobrazena 4 852 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama