Jak uzdravit vztah po nevěře

Jakákoliv nevěra má na vztah zničující dopad. Pokud jste partnera nebo partnerku podvedli a teď chcete dát vztah dohromady, čeká vás spousta náročné dřiny. Proces uzdravování bude dlouhý, emocionální a bude vyžadovat práci na obou stranách. Váš protějšek dostal obrovskou ránu a vy oba si musíte ujasnit, jestli je možné utrpěné zranění překonat. Uzdravit bolest z nevěry vám pomůže vstřícnost k partnerovým potřebám a odhodlání tvrdě na vztahu zapracovat.

Metoda 1 ze 4:
Převezměte zodpovědnost

 1. 1
  Přestaňte podvádět. Pokud jste vy ti, kdo byli nevěrní, budete muset aférku ukončit dřív, než si vůbec začnete dělat naděje na to, že vztah s partnerem či partnerkou zachráníte. O tomto kroku nelze diskutovat.[1]
 2. 2
  Udělejte všechno, co je ve vašich silách, abyste se fyzicky odpoutali od zdroje vaší nevěry. Jestliže jste se například spustili s kolegou nebo kolegyní, budete muset zvážit přeřazení na jiné oddělení nebo úplně nové zaměstnání. Románek, který jste si začali v posilovně nebo jiném prostředí, kde se setkávají lidé, bude vyžadovat změnu vašich společenských návyků.[2]
 3. 3
  Buďte k partnerovi upřímní. Řekněte mu/jí co se stalo, a proč. Pokud vás o to váš protějšek požádá, můžete mu říct i intimní podrobnosti o sexuálním aspektu nevěry, ale na začátku to může být příliš bolestivé. Partner/ka to nejspíš vůbec nebude chtít slyšet. Je to jen jehoújejí rozhodnutí a vy ho proto respektujte.
  • Váš partner se pravděpodobně stáhne, až se mu k téhle zradě přiznáte. Vaše nevěra bude nejspíš zdrojem partnerovy bolesti, ale i vy sami zjistíte, že musíte čelit spoustě problémů, až bude partner svou bolest dávat najevo.[3]
  • Jestliže vám váš protějšek někdy v minulosti byl nevěrný, zpráva o této nevěře během probíhající vnitřní změny nejspíš vyplave na povrch. Odpovědět útokem a vyzrazením této informace je nejjednodušší zbraň, kterou váš partner může použít. Buďte na toto přiznání připraveni a myslete na to, že bolest, kterou poté budete cítit, je stejná jako bolest, kterou prožívá partner kvůli vaší nevěře. Oba se teď budete muset začít uzdravovat.[4]
 4. 4
  Buďte upřímní k sobě. Zamyslete se nad důvodem vaší nevěry. K tomu, že jste si začali aférku, mohla přispět spousta faktorů, od nízkého sebevědomí přes alkoholismus, závislost na sexu, stresu z manželství až po čím dál větší rozdíly mezi vámi a vaším zákonným protějškem.[5]
  • Selský rozum kdysi napovídal, že nevěra je vždycky známkou toho, že ve vztahu něco schází. Je důležité si uvědomit, že dnes už odborníci věří, že je to jen jeden z možných důvodů, proč lidé podvádí.[6]
  • Bez ohledu na váš důvod k nevěře byste nikdy za své rozhodnutí neměli obviňovat partnera. I když třeba cítíte, že ve vašem vztahu něco schází, podvádění byla vaše volba místo toho, abyste problémy řešili společně s tím druhým.
  Reklama

Metoda 2 ze 4:
Otevřená komunikace

 1. 1
  Buďte upřímní. Váš partner má pravděpodobně velkou spoustu otázek. Bude chtít vědět, za jakých okolností jste se s milencem či milenkou potkali a zda to byla dlouhodobá aféra nebo jen úlet na jednu noc. Bude se určitě důkladně zamýšlet nad několika posledními měsíci či roky vašeho společného života a snažit se dát do spojitosti vaše činy a motivy. Není na místě sdělit partnerovi všechny intimní detaily o vašich záletech hned, jak se poprvé k nevěře přiznáte, nicméně pokud je bude chtít vědět, buďte upřímní a sdělte je.[7]
  • Zpracujte tu spoustu otázek, které vaše nevěra vyplaví na povrch, společně jako pár. Odpovídejte upřímně a bez vytáček na všechno, na co se vás partner/ka zeptá a buďte připraveni na to, že se v budoucnu objeví další otázky.
  • Buďte ohleduplní a zvažte, zda je partnerka připravená slyšet podrobnosti i když plně odpovíte na její otázky. Nikdy nic nezamlčujte, ale pokud se protějšek na konkrétní jednu otázku neptá – řekněme na vaši motivaci k nevěře – mlčte o tom. Možná, že zatím nemá dostatek informací, aby se na to zeptala. Počkejte, dokud se nezeptá sama a pak upřímně odpovězte.[8]
 2. 2
  Dejte partnerce či partnerovi dostatek času, aby událost zpracovali. Vy o své aférce od jejího začátku víte, ale pro partnera/ku je tato bolestivá informace nová. I když třeba má už delší dobu podezření, teprve teď se podezření potvrdilo.[9]
  • Doba, jakou uzdravení vztahu po nevěře trvá, se liší, ale očekávejte přibližně 1 – 2 roky.[10]
 3. 3
  Upřímně si promluvte o budoucnosti vašeho vztahu. Buďte realisté – je vůbec odpuštění možné? Pokud vidíte budoucnost nadějně, pusťte se do tvrdé práce, která je k obnovení důvěry potřeba.[11]
  • Když uvažujete o budoucnosti vašeho vztahu, nezapomeňte na pocity všech dalších lidí, které vaše rozhodnutí ovlivní. Pokud spolu například máte děti, bude vaše rozhodnutí složitější, než v případě bezdětného páru. Lidé, kteří jsou manželé desítky let zase mají vybudovanou síť společných přátel a sdílí spoustu vzpomínek, které je k sobě vážou mnohem těsněji než ty., kdo spolu chodí jen pár měsíců nebo let.[12]
  • Uvědomte si, že i když se podváděný protějšek rozhodne zachránit budoucnost vztahu, stejně bude proces odpuštění trvat velmi dlouho.
  • Nedělejte unáhlené závěry. Dopřejte si čas na to, abyste svá rozhodnutí založili na zralé a promyšlené úvaze a ne na rozjitřených emocích po hádce.
 4. 4
  Promluvte si s terapeutem nebo poradcem. Možná zjistíte, že individuální terapie je velmi důležitá pro prozkoumání vašich motivů a ujasnění původu vašeho chování. Jít do manželské poradny může být důležitým krokem k tomu, abyste si správně připravili terén pro odpuštění a proces uzdravení.
  • Poradci nebo jiní lidé, kterým důvěřujete, vám mohou poskytnout objektivní pohled na věc, podporu bez odsuzování a pomoc při zpracovávání vašich pocitů.[13]
  • Důvěryhodná třetí strana vám také poskytne bezpečné zázemí pro často bolestné rozhovory, které ale s partnerem musíte absolvovat.
  Reklama

Metoda 3 ze 4:
Obnovení důvěry a upřímnost ve vztahu

 1. 1
  Buďte připraveni na to, že vám partner nebude věřit. Budete se muset velmi snažit, abyste dokázali, že je vám možné důvěřovat. Svěřujte se partnerovi/ce se svými plány a odpovídejte na otázky a na žádost o vysvětlení a informace o tom, co plánujete. Ujišťujte protějšek o svých citech.
  • Uvědomte si nicméně, že vaše odhalená nevěra a minulé zálety neruší vaše právo na soukromí. Berte na vědomí potřebu vašeho partnera mít co nejvíc informací, ale nemáte povinnost mu dávat úplný seznam kontaktů z vašeho mobilu, hesla k vašim účtům na sociálních sítích, ani přesný rozvrh kde a v kolik budete. Takové požadavky spíše prohlubují nedůvěru, než aby pomáhaly vybudovat v roztříštěném vztahu opět pouto.[14]
 2. 2
  Dejte svému partnerovi nebo partnerce prostor a čas. Neočekávejte odpuštění – rozhodně ne hned. Váš protějšek musí teprve zjistit, zda má důvod vám znovu začít věřit.
  • Dopřávejte si „oddechový čas“, pokud ve vás vzkypí emoce. Váš partner či partnerka potřebují fyzický nebo emocionální odstup, aby mohl/a své emoce zpracovat. Slušně opusťte místnost, jděte na procházku nebo dejte partnerovi/ce možnost na nějakou dobu se od vás vzdálit.[15]
  • Zkuste si naplánovat konkrétní hodiny, kdy si uděláte čas na zpracovávání náročných pocitů. Můžete si například nastavit budík na půl hodiny a tuto omezenou dobu využít k diskusi. To vám poskytne strukturu a předvídatelnost – oba se soustředíte na konkrétní téma, aniž byste konverzaci rozmělňovali na „ventilování“ neproduktivních pocitů a změnili ji v hádku.[16]
 3. 3
  Odpusťte sami sobě. Odpustit sami sobě neznamená, že budete zlehčovat důsledky svého chování, ani že se vykašlete na těžkou práci na záchraně vztahu a změně svých postojů. Odpuštění vás má za úkol osvobodit od duševního a emocionálního závaží, které vám zabraňuje v postupu kupředu. Teprve až sami sobě odpustíte, můžete začít pracovat na uzdravení vztahu a vlastní změně.[17]
  • Každý den je nový den. Když se každé ráno probudíte, připomeňte sami sobě své rozhodnutí posunout se dál a soustředit se na nápravě poškozeného vztahu.
  • Pokud vám pomáhají rituály, zvažte symbolické kroky, jako například (opatrně) spálit nebo roztrhat papír s nápisem „nevěra“. Když budete v pokušení sklouznout k minulému chování, připomeňte si tento akt. Pálíte mosty a to doslova, i přeneseně, a zavázali jste se k tomu, že budete na vztahu pracovat.
  • Pokud se přistihnete, že se utápíte v lítosti, vymyslete nějakou produktivní činnost, které byste se měli věnovat místo toho. Můžete zkusit partnerovi napsat milostný dopis, vrhnout se na nějakou domácí práci, nebo začít s novým koníčkem, který vám pomůže konstruktivně přesunout svou pozornost jinam.
  Reklama

Metoda 4 ze 4:
Obnovte svůj slib

 1. 1
  Znovu se zavažte k „novému“ vztahu. Váš vztah tak, jak jste ho znali před nevěrou, je pryč, ale rozhodli jste se spolu s partnerem/kou jít dál a tak teď vstupujete do potenciálně krásného, nového období usmíření, růstu a vývoje. Tato nová fáze vašeho vztahu s sebou přináší také nová pravidla a očekávání. Proberte si tato očekávání a pravidla otevřeně, abyste se ujistili, že jste oba na stejné vlně.[18]
 2. 2
  Travte spolu kvalitní čas a dělejte věci, které nijak nesouvisí s nevěrou. Je sice velmi důležité pokračovat v komunikaci a budování důvěry, ale váš křehký vztah bude profitovat ze společně stráveného času a nových zážitků.[19]
  • Vyzkoušejte činnosti, které vás bavily v minulosti a které byste mohli dělat pravidelně, aby váš vztah posílily.
  • Mluvte spolu o vašich cílech a zájmech. Třeba si vaše partnerka vždycky přála cestovat. Zkuste se více zajímat o zájezdy do exotických zemí nebo o jazyky a kulturní zvyklosti odjinud, abyste jí mohl její sen splnit. Možná, že váš manžel touží uběhnout půlmaraton. Pokud jeho vizi můžete sdílet, pokuste se tohoto cíle dosáhnout oba – nebo pokud sami neběháte, buďte jeho nejvěrnější fanynkou a v běhu ho všemožně podporujte.
 3. 3
  Naučte se "soustředit na přítomnost." Jakkoliv to bylo a je bolestné, je vaše nevěra minulostí. Soustřeďte se na možnost společné budoucnosti a uvědomte si, že máte teď laťku nastavenou hodně vysoko, pokud se týká spolehlivosti a emoční komunikace.[20][21]
 4. 4
  Pracujte na tom, abyste znovu začali sdílet intimitu. Jestliže byla v minulosti součástí vašeho vztahu i sexuální intimita, dejte si za cíl, že na vzájemné důvěře zapracujete natolik, abyste spolu opět mohli začít sexuálně žít.[22]
  • Myslete na to, že ačkoli je váš vztah partnerství, musí to být váš zraněný protějšek, kdo v sexuální oblasti nastaví pravidla. Uspokojivý intimní život vyžaduje velkou porci důvěry.
  • Nezapomeňte se nechat otestovat na pohlavně přenosné nemoci. Nikdy neriskujte partnerovo nebo partnerčino fyzické zdraví – ani zničení toho duševního, pokud byste ji/jeho nakazili.
  Reklama

Varování

 • Nevěra není nikdy omluvou pro to, abyste se k partnerovi chovali násilně. Přiznání k nevěře by nikdy nemělo doprovázet násilí. Pokud se kterýkoliv z partnerů obává fyzického násilí, co nejrychleji takový vztah opusťte.
Reklama

O tomto wikiHow

Licencovaná profesionální poradkyně
Spoluautorem tohoto článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University.
Stránka byla zobrazena 4 535 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama