Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jakákoliv nevěra má na vztah zničující dopad. Pokud jste partnera nebo partnerku podvedli a teď chcete dát vztah dohromady, čeká vás spousta náročné dřiny. Proces uzdravování bude dlouhý, emocionální a bude vyžadovat práci na obou stranách. Váš protějšek dostal obrovskou ránu a vy oba si musíte ujasnit, jestli je možné utrpěné zranění překonat. Uzdravit bolest z nevěry vám pomůže vstřícnost k partnerovým potřebám a odhodlání tvrdě na vztahu zapracovat.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Převezměte zodpovědnost

 1. 1
  Přestaňte podvádět. Pokud jste vy ti, kdo byli nevěrní, budete muset aférku ukončit dřív, než si vůbec začnete dělat naděje na to, že vztah s partnerem či partnerkou zachráníte. O tomto kroku nelze diskutovat.[1]
 2. 2
  Udělejte všechno, co je ve vašich silách, abyste se fyzicky odpoutali od zdroje vaší nevěry. Jestliže jste se například spustili s kolegou nebo kolegyní, budete muset zvážit přeřazení na jiné oddělení nebo úplně nové zaměstnání. Románek, který jste si začali v posilovně nebo jiném prostředí, kde se setkávají lidé, bude vyžadovat změnu vašich společenských návyků.[2]
 3. 3
  Buďte k partnerovi upřímní. Řekněte mu/jí co se stalo, a proč. Pokud vás o to váš protějšek požádá, můžete mu říct i intimní podrobnosti o sexuálním aspektu nevěry, ale na začátku to může být příliš bolestivé. Partner/ka to nejspíš vůbec nebude chtít slyšet. Je to jen jehoújejí rozhodnutí a vy ho proto respektujte.
  • Váš partner se pravděpodobně stáhne, až se mu k téhle zradě přiznáte. Vaše nevěra bude nejspíš zdrojem partnerovy bolesti, ale i vy sami zjistíte, že musíte čelit spoustě problémů, až bude partner svou bolest dávat najevo.[3]
  • Jestliže vám váš protějšek někdy v minulosti byl nevěrný, zpráva o této nevěře během probíhající vnitřní změny nejspíš vyplave na povrch. Odpovědět útokem a vyzrazením této informace je nejjednodušší zbraň, kterou váš partner může použít. Buďte na toto přiznání připraveni a myslete na to, že bolest, kterou poté budete cítit, je stejná jako bolest, kterou prožívá partner kvůli vaší nevěře. Oba se teď budete muset začít uzdravovat.[4]
 4. 4
  Buďte upřímní k sobě. Zamyslete se nad důvodem vaší nevěry. K tomu, že jste si začali aférku, mohla přispět spousta faktorů, od nízkého sebevědomí přes alkoholismus, závislost na sexu, stresu z manželství až po čím dál větší rozdíly mezi vámi a vaším zákonným protějškem.[5]
  • Selský rozum kdysi napovídal, že nevěra je vždycky známkou toho, že ve vztahu něco schází. Je důležité si uvědomit, že dnes už odborníci věří, že je to jen jeden z možných důvodů, proč lidé podvádí.[6]
  • Bez ohledu na váš důvod k nevěře byste nikdy za své rozhodnutí neměli obviňovat partnera. I když třeba cítíte, že ve vašem vztahu něco schází, podvádění byla vaše volba místo toho, abyste problémy řešili společně s tím druhým.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Otevřená komunikace

 1. 1
  Buďte upřímní. Váš partner má pravděpodobně velkou spoustu otázek. Bude chtít vědět, za jakých okolností jste se s milencem či milenkou potkali a zda to byla dlouhodobá aféra nebo jen úlet na jednu noc. Bude se určitě důkladně zamýšlet nad několika posledními měsíci či roky vašeho společného života a snažit se dát do spojitosti vaše činy a motivy. Není na místě sdělit partnerovi všechny intimní detaily o vašich záletech hned, jak se poprvé k nevěře přiznáte, nicméně pokud je bude chtít vědět, buďte upřímní a sdělte je.[7]
  • Zpracujte tu spoustu otázek, které vaše nevěra vyplaví na povrch, společně jako pár. Odpovídejte upřímně a bez vytáček na všechno, na co se vás partner/ka zeptá a buďte připraveni na to, že se v budoucnu objeví další otázky.
  • Buďte ohleduplní a zvažte, zda je partnerka připravená slyšet podrobnosti i když plně odpovíte na její otázky. Nikdy nic nezamlčujte, ale pokud se protějšek na konkrétní jednu otázku neptá – řekněme na vaši motivaci k nevěře – mlčte o tom. Možná, že zatím nemá dostatek informací, aby se na to zeptala. Počkejte, dokud se nezeptá sama a pak upřímně odpovězte.[8]
 2. 2
  Dejte partnerce či partnerovi dostatek času, aby událost zpracovali. Vy o své aférce od jejího začátku víte, ale pro partnera/ku je tato bolestivá informace nová. I když třeba má už delší dobu podezření, teprve teď se podezření potvrdilo.[9]
  • Doba, jakou uzdravení vztahu po nevěře trvá, se liší, ale očekávejte přibližně 1 – 2 roky.[10]
 3. 3
  Upřímně si promluvte o budoucnosti vašeho vztahu. Buďte realisté – je vůbec odpuštění možné? Pokud vidíte budoucnost nadějně, pusťte se do tvrdé práce, která je k obnovení důvěry potřeba.[11]
  • Když uvažujete o budoucnosti vašeho vztahu, nezapomeňte na pocity všech dalších lidí, které vaše rozhodnutí ovlivní. Pokud spolu například máte děti, bude vaše rozhodnutí složitější, než v případě bezdětného páru. Lidé, kteří jsou manželé desítky let zase mají vybudovanou síť společných přátel a sdílí spoustu vzpomínek, které je k sobě vážou mnohem těsněji než ty., kdo spolu chodí jen pár měsíců nebo let.[12]
  • Uvědomte si, že i když se podváděný protějšek rozhodne zachránit budoucnost vztahu, stejně bude proces odpuštění trvat velmi dlouho.
  • Nedělejte unáhlené závěry. Dopřejte si čas na to, abyste svá rozhodnutí založili na zralé a promyšlené úvaze a ne na rozjitřených emocích po hádce.
 4. 4
  Promluvte si s terapeutem nebo poradcem. Možná zjistíte, že individuální terapie je velmi důležitá pro prozkoumání vašich motivů a ujasnění původu vašeho chování. Jít do manželské poradny může být důležitým krokem k tomu, abyste si správně připravili terén pro odpuštění a proces uzdravení.
  • Poradci nebo jiní lidé, kterým důvěřujete, vám mohou poskytnout objektivní pohled na věc, podporu bez odsuzování a pomoc při zpracovávání vašich pocitů.[13]
  • Důvěryhodná třetí strana vám také poskytne bezpečné zázemí pro často bolestné rozhovory, které ale s partnerem musíte absolvovat.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Obnovení důvěry a upřímnost ve vztahu

 1. 1
  Buďte připraveni na to, že vám partner nebude věřit. Budete se muset velmi snažit, abyste dokázali, že je vám možné důvěřovat. Svěřujte se partnerovi/ce se svými plány a odpovídejte na otázky a na žádost o vysvětlení a informace o tom, co plánujete. Ujišťujte protějšek o svých citech.
  • Uvědomte si nicméně, že vaše odhalená nevěra a minulé zálety neruší vaše právo na soukromí. Berte na vědomí potřebu vašeho partnera mít co nejvíc informací, ale nemáte povinnost mu dávat úplný seznam kontaktů z vašeho mobilu, hesla k vašim účtům na sociálních sítích, ani přesný rozvrh kde a v kolik budete. Takové požadavky spíše prohlubují nedůvěru, než aby pomáhaly vybudovat v roztříštěném vztahu opět pouto.[14]
 2. 2
  Dejte svému partnerovi nebo partnerce prostor a čas. Neočekávejte odpuštění – rozhodně ne hned. Váš protějšek musí teprve zjistit, zda má důvod vám znovu začít věřit.
  • Dopřávejte si „oddechový čas“, pokud ve vás vzkypí emoce. Váš partner či partnerka potřebují fyzický nebo emocionální odstup, aby mohl/a své emoce zpracovat. Slušně opusťte místnost, jděte na procházku nebo dejte partnerovi/ce možnost na nějakou dobu se od vás vzdálit.[15]
  • Zkuste si naplánovat konkrétní hodiny, kdy si uděláte čas na zpracovávání náročných pocitů. Můžete si například nastavit budík na půl hodiny a tuto omezenou dobu využít k diskusi. To vám poskytne strukturu a předvídatelnost – oba se soustředíte na konkrétní téma, aniž byste konverzaci rozmělňovali na „ventilování“ neproduktivních pocitů a změnili ji v hádku.[16]
 3. 3
  Odpusťte sami sobě. Odpustit sami sobě neznamená, že budete zlehčovat důsledky svého chování, ani že se vykašlete na těžkou práci na záchraně vztahu a změně svých postojů. Odpuštění vás má za úkol osvobodit od duševního a emocionálního závaží, které vám zabraňuje v postupu kupředu. Teprve až sami sobě odpustíte, můžete začít pracovat na uzdravení vztahu a vlastní změně.[17]
  • Každý den je nový den. Když se každé ráno probudíte, připomeňte sami sobě své rozhodnutí posunout se dál a soustředit se na nápravě poškozeného vztahu.
  • Pokud vám pomáhají rituály, zvažte symbolické kroky, jako například (opatrně) spálit nebo roztrhat papír s nápisem „nevěra“. Když budete v pokušení sklouznout k minulému chování, připomeňte si tento akt. Pálíte mosty a to doslova, i přeneseně, a zavázali jste se k tomu, že budete na vztahu pracovat.
  • Pokud se přistihnete, že se utápíte v lítosti, vymyslete nějakou produktivní činnost, které byste se měli věnovat místo toho. Můžete zkusit partnerovi napsat milostný dopis, vrhnout se na nějakou domácí práci, nebo začít s novým koníčkem, který vám pomůže konstruktivně přesunout svou pozornost jinam.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Obnovte svůj slib

 1. 1
  Znovu se zavažte k „novému“ vztahu. Váš vztah tak, jak jste ho znali před nevěrou, je pryč, ale rozhodli jste se spolu s partnerem/kou jít dál a tak teď vstupujete do potenciálně krásného, nového období usmíření, růstu a vývoje. Tato nová fáze vašeho vztahu s sebou přináší také nová pravidla a očekávání. Proberte si tato očekávání a pravidla otevřeně, abyste se ujistili, že jste oba na stejné vlně.[18]
 2. 2
  Travte spolu kvalitní čas a dělejte věci, které nijak nesouvisí s nevěrou. Je sice velmi důležité pokračovat v komunikaci a budování důvěry, ale váš křehký vztah bude profitovat ze společně stráveného času a nových zážitků.[19]
  • Vyzkoušejte činnosti, které vás bavily v minulosti a které byste mohli dělat pravidelně, aby váš vztah posílily.
  • Mluvte spolu o vašich cílech a zájmech. Třeba si vaše partnerka vždycky přála cestovat. Zkuste se více zajímat o zájezdy do exotických zemí nebo o jazyky a kulturní zvyklosti odjinud, abyste jí mohl její sen splnit. Možná, že váš manžel touží uběhnout půlmaraton. Pokud jeho vizi můžete sdílet, pokuste se tohoto cíle dosáhnout oba – nebo pokud sami neběháte, buďte jeho nejvěrnější fanynkou a v běhu ho všemožně podporujte.
 3. 3
  Naučte se "soustředit na přítomnost." Jakkoliv to bylo a je bolestné, je vaše nevěra minulostí. Soustřeďte se na možnost společné budoucnosti a uvědomte si, že máte teď laťku nastavenou hodně vysoko, pokud se týká spolehlivosti a emoční komunikace.[20] [21]
 4. 4
  Pracujte na tom, abyste znovu začali sdílet intimitu. Jestliže byla v minulosti součástí vašeho vztahu i sexuální intimita, dejte si za cíl, že na vzájemné důvěře zapracujete natolik, abyste spolu opět mohli začít sexuálně žít.[22]
  • Myslete na to, že ačkoli je váš vztah partnerství, musí to být váš zraněný protějšek, kdo v sexuální oblasti nastaví pravidla. Uspokojivý intimní život vyžaduje velkou porci důvěry.
  • Nezapomeňte se nechat otestovat na pohlavně přenosné nemoci. Nikdy neriskujte partnerovo nebo partnerčino fyzické zdraví – ani zničení toho duševního, pokud byste ji/jeho nakazili.
  Reklama

Varování

 • Nevěra není nikdy omluvou pro to, abyste se k partnerovi chovali násilně. Přiznání k nevěře by nikdy nemělo doprovázet násilí. Pokud se kterýkoliv z partnerů obává fyzického násilí, co nejrychleji takový vztah opusťte.
Reklama

Související články

Jak zapomenout na někoho, koho milujeteJak zapomenout na někoho, koho milujete
Jak zjistit, jestli vás expartner má stále rádJak zjistit, jestli vás expartner má stále rád
Jak se rozejítJak se rozejít
Jak se šetrně rozejít s přítelkyníJak se šetrně rozejít s přítelkyní
Jak poznat, kdy je čas na rozchodJak poznat, kdy je čas na rozchod
Jak utěšit kamaráda po rozchoduJak utěšit kamaráda po rozchodu
Jak přestat mluvit sprostěJak přestat mluvit sprostě
Jak ukázat ex, že jste se pohnuli dálJak ukázat ex, že jste se pohnuli dál
Jak zapomenout na dívku, kterou milujeteJak zapomenout na dívku, kterou milujete
Jak zajistit rozchod nějakého páruJak zajistit rozchod nějakého páru
Jak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovaliJak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovali
Jak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexuJak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexu
Jak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobíJak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobí
Jak se vypořádat s odmítnutímJak se vypořádat s odmítnutím
Reklama

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 6 550 krát
Stránka byla zobrazena 6 550 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama