Microsoft Office Suite umožňuje spravovat údaje v textových souborech, tabulkách a PowerPointu. V programu Excel můžete vytvářet tabulky s matematickými vzorci, které vám průběžně upravují data podle příkazů, které zadáte. K využití základních funkcí programu se musíte nejprve naučit označit buňky a vytvářet vzorce. Zde se dočtete, jak v Excelu odečítat.


Část 1 ze 4:
Seznamte se s uspořádáním Excelu

 1. 1
  Otevřete si v počítači program Microsoft Excel.
 2. 2
  Načtěte již existující tabulku, nebo vytvořte nový dokument.
 3. 3
  Všimněte si, že všechny sloupce jsou označeny písmenem. Začínají vlevo písmenem „A“ a pokračují směrem doprava až do nekonečna.
 4. 4
  Všimněte si, že jednotlivé řádky jsou označeny číslem. Toto číslo určuje jejich pořadí v tabulce.
 5. 5
  Vyberte si jakoukoli buňku v tabulce. Písmeno nad buňkou a číslo po straně budou zvýrazněny tmavší barvou. Určuje název buňky, zadáním jejich souřadnic v sloupcích a řádcích.
  Reklama

Část 2 ze 4:
Zadejte do Excelu údaje

 1. 1
  Zadejte do tabulky hodnoty. Pokud zadáváte zápornou hodnotu, musíte před číslo napsat mínus.
 2. 2
  Tabulku pojmenujte a uložte. Pravým tlačítkem na myši změňte název tabulky z „List 1“ na požadované jméno. Nové listy přidáte podle potřeby kliknutím na znamínko plus.
 3. 3
  Změňte formát buněk v tabulce podle toho, zda se jedná o text nebo o čísla.
 4. 4
  Nezapomeňte svou excelovou tabulku průběžně ukládat.
  Reklama

Část 3 ze 4:
Vytvořte vzorec pro odečítání

 1. 1
  Klikněte na buňku, ve které chcete mít výsledek své odečítací rovnice.
  • Může jí být například buňka ve sloupci „Celkem“ nebo ve sloupci označeném „Bez příchozích plateb“.
 2. 2
  Najděte řádek vzorců. Jedná se o prázdné políčko, hned za označením „fx“.
 3. 3
  Po označení cílové buňky najeďte kurzorem myši na prázdné políčko.
 4. 4
 5. 5
 6. 6
  Zadejte číslo a písmeno, označující polohu buňky s druhou hodnotou, kterou chcete odečíst od té první.
 7. 7
  Stiskněte „Enter“ a druhé číslo se odečte od prvního. Po stisknutí tlačítka „Enter“ se automaticky označí následující buňka ve sloupci.
  • Váš vzorec může být například „=A2-A5“.
 8. 8
  Klikněte postupně na další jednotlivé buňky a opakujte tentýž postup.
  Reklama

Část 4 ze 4:
Odečtěte buňky v řadě

 1. 1
  Klikněte na buňku na konci řady hodnot. Tímto způsobem můžete odečíst řadu hodnot obsažených ve stejném sloupci či řádku.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko „fx“ vedle řádku vzorců.
 3. 3
  Umístěte kurzor do prázdného řádku vzorců, hned za rovnítko.
 4. 4
  Napiště „SUMA“, nebo tento příkaz vyberte ze seznamu vzorců, který vám Excel nabídne.
 5. 5
  Otevřete závorku. Vepište souřadnice první buňky z řady, kterou chcete odečítat, například „B2“."
 6. 6
  Napište dvojtečku. Tím naznačíte, že chcete použít řadu hodnot.
 7. 7
  Vepište souřadnice poslední buňky v řadě, kterou odečítáte. Například „B17“. Uzavřete závorku.
 8. 8
  Stiskněte „Enter“. Excel teď všechny hodnoty v řadě sečte. Pokud jsou hodnoty záporné, odečte je od sebe.
  • Váš celý vzorec může vypadat například takto: „=SUMA(B2:B17)“.
  Reklama

Související články

Jak poznat, že máte napíchnutý telefon
Jak smazat účet na Spotify
Jak získat něčí heslo k Facebooku
Jak obnovit zablokovaný účet na Facebooku
Jak opravit notebook, který se nenabíjí
Jak hledat na hlubokém webu
Jak vypnout ochranu proti zápisu
Jak kontaktovat Instagram
Jak smazat cookies z vašeho prohlížeče
Jak nastavit dva monitory
Jak hackovat
Jak přijít na to, zda vás někdo bloknul na WhatsApp
Jak odemknout zabezpečený PDF soubor
Jak na Facebooku nastavit, aby vás ostatní viděli offline
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 8 904 krát
Stránka byla zobrazena 8 904 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama