Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Microsoft Office Suite umožňuje spravovat údaje v textových souborech, tabulkách a PowerPointu. V programu Excel můžete vytvářet tabulky s matematickými vzorci, které vám průběžně upravují data podle příkazů, které zadáte. K využití základních funkcí programu se musíte nejprve naučit označit buňky a vytvářet vzorce. Zde se dočtete, jak v Excelu odečítat.


Část 1
Část 1 ze 4:
Seznamte se s uspořádáním Excelu

 1. 1
  Otevřete si v počítači program Microsoft Excel.
 2. 2
  Načtěte již existující tabulku, nebo vytvořte nový dokument.
 3. 3
  Všimněte si, že všechny sloupce jsou označeny písmenem. Začínají vlevo písmenem „A“ a pokračují směrem doprava až do nekonečna.
 4. 4
  Všimněte si, že jednotlivé řádky jsou označeny číslem. Toto číslo určuje jejich pořadí v tabulce.
 5. 5
  Vyberte si jakoukoli buňku v tabulce. Písmeno nad buňkou a číslo po straně budou zvýrazněny tmavší barvou. Určuje název buňky, zadáním jejich souřadnic v sloupcích a řádcích.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 4:
Zadejte do Excelu údaje

 1. 1
  Zadejte do tabulky hodnoty. Pokud zadáváte zápornou hodnotu, musíte před číslo napsat mínus.
 2. 2
  Tabulku pojmenujte a uložte. Pravým tlačítkem na myši změňte název tabulky z „List 1“ na požadované jméno. Nové listy přidáte podle potřeby kliknutím na znamínko plus.
 3. 3
  Změňte formát buněk v tabulce podle toho, zda se jedná o text nebo o čísla.
 4. 4
  Nezapomeňte svou excelovou tabulku průběžně ukládat.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 4:
Vytvořte vzorec pro odečítání

 1. 1
  Klikněte na buňku, ve které chcete mít výsledek své odečítací rovnice.
  • Může jí být například buňka ve sloupci „Celkem“ nebo ve sloupci označeném „Bez příchozích plateb“.
 2. 2
  Najděte řádek vzorců. Jedná se o prázdné políčko, hned za označením „fx“.
 3. 3
  Po označení cílové buňky najeďte kurzorem myši na prázdné políčko.
 4. 4
 5. 5
 6. 6
  Zadejte číslo a písmeno, označující polohu buňky s druhou hodnotou, kterou chcete odečíst od té první.
 7. 7
  Stiskněte „Enter“ a druhé číslo se odečte od prvního. Po stisknutí tlačítka „Enter“ se automaticky označí následující buňka ve sloupci.
  • Váš vzorec může být například „=A2-A5“.
 8. 8
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 4:
Odečtěte buňky v řadě

 1. 1
  Klikněte na buňku na konci řady hodnot. Tímto způsobem můžete odečíst řadu hodnot obsažených ve stejném sloupci či řádku.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko „fx“ vedle řádku vzorců.
 3. 3
  Umístěte kurzor do prázdného řádku vzorců, hned za rovnítko.
 4. 4
  Napiště „SUMA“, nebo tento příkaz vyberte ze seznamu vzorců, který vám Excel nabídne.
 5. 5
  Otevřete závorku. Vepište souřadnice první buňky z řady, kterou chcete odečítat, například „B2“."
 6. 6
  Napište dvojtečku. Tím naznačíte, že chcete použít řadu hodnot.
 7. 7
  Vepište souřadnice poslední buňky v řadě, kterou odečítáte. Například „B17“. Uzavřete závorku.
 8. 8
  Stiskněte „Enter“. Excel teď všechny hodnoty v řadě sečte. Pokud jsou hodnoty záporné, odečte je od sebe.
  • Váš celý vzorec může vypadat například takto: „=SUMA(B2:B17)“.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 16 136 krát
Stránka byla zobrazena 16 136 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama