Jak v Excelu odečítat

V tomto článku:Seznamte se s uspořádáním ExceluZadejte do Excelu údajeVytvořte vzorec pro odečítáníOdečtěte buňky v řaděReference

Microsoft Office Suite umožňuje spravovat údaje v textových souborech, tabulkách a PowerPointu. V programu Excel můžete vytvářet tabulky s matematickými vzorci, které vám průběžně upravují data podle příkazů, které zadáte. K využití základních funkcí programu se musíte nejprve naučit označit buňky a vytvářet vzorce. Zde se dočtete, jak v Excelu odečítat.Část 1
Seznamte se s uspořádáním Excelu

 1. 1
  Otevřete si v počítači program Microsoft Excel.
 2. 2
  Načtěte již existující tabulku, nebo vytvořte nový dokument.
 3. 3
  Všimněte si, že všechny sloupce jsou označeny písmenem. Začínají vlevo písmenem „A“ a pokračují směrem doprava až do nekonečna.
 4. 4
  Všimněte si, že jednotlivé řádky jsou označeny číslem. Toto číslo určuje jejich pořadí v tabulce.
 5. 5
  Vyberte si jakoukoli buňku v tabulce. Písmeno nad buňkou a číslo po straně budou zvýrazněny tmavší barvou. Určuje název buňky, zadáním jejich souřadnic v sloupcích a řádcích.

Část 2
Zadejte do Excelu údaje

 1. 1
  Zadejte do tabulky hodnoty. Pokud zadáváte zápornou hodnotu, musíte před číslo napsat mínus.
  • Vytvořte tabulku, s údaji uspořádanými pomocí řádků a sloupců. Pokud chcete, můžete nad jednotlivými sloupci nechat volný řádek, do kterého zadáte nadpis daných sloupců. Pokud například chcete uspořádat danou tabulku podle jejich data, můžete buňku A1 označit slovem „Datum“.
  • Mezi další běžné nadpisy sloupců patří například jméno, adresa, popis, cena, platby či pohledávky. Pokud budete chtít jednotlivé výdaje sčítat či odečítat, můžete ke konci umístit „Celkem“.
 2. 2
  Tabulku pojmenujte a uložte. Pravým tlačítkem na myši změňte název tabulky z „List 1“ na požadované jméno. Nové listy přidáte podle potřeby kliknutím na znamínko plus.
 3. 3
  Změňte formát buněk v tabulce podle toho, zda se jedná o text nebo o čísla.
 4. 4
  Nezapomeňte svou excelovou tabulku průběžně ukládat.

Část 3
Vytvořte vzorec pro odečítání

 1. 1
  Klikněte na buňku, ve které chcete mít výsledek své odečítací rovnice.
  • Může jí být například buňka ve sloupci „Celkem“ nebo ve sloupci označeném „Bez příchozích plateb“.
 2. 2
  Najděte řádek vzorců. Jedná se o prázdné políčko, hned za označením „fx“.
 3. 3
  Po označení cílové buňky najeďte kurzorem myši na prázdné políčko.
 4. 4
  Do řádku vzorců uveďte rovnítko, „=“.
  • Pro zapsání vzorce můžete také kliknout na tlačítko označené „fx“. Rovnítko se vám pak do řádku vzorců zadá automaticky.
  • Po napsání rovnítka se vám může objevit seznam vzorců, který se vás zeptá, který vzorec chcete napsat. Odečítání spadá pod vzorce „Suma“, protože se jedná o stejný postup, jako sčítání kladných čísel, tentokrát ovšem se záporným znamínkem.
 5. 5
  Napište souřadnice, tedy číslo a písmeno, označující první buňku, kterou chcete použít v rovnici.
 6. 6
  Zadejte číslo a písmeno, označující polohu buňky s druhou hodnotou, kterou chcete odečíst od té první.
 7. 7
  Stiskněte „Enter“ a druhé číslo se odečte od prvního. Po stisknutí tlačítka „Enter“ se automaticky označí následující buňka ve sloupci.
  • Váš vzorec může být například „=A2-A5“.
 8. 8
  Klikněte postupně na další jednotlivé buňky a opakujte tentýž postup.
  • Pokud hodláte odečítat hodnoty vždy ze stejného řádku, můžete také zkopírovat stejný vzorec na celý sloupec. Vyplňte jednotlivě první dva odečítací vzorce. Potom označte obě buňky s výsledkem a natáhněte je přes celý sloupec.
  • Najděte znamínko plus v rohu těchto buněk. Klikněte na šipku a vyberte „Pouze vyplnit formáty“. Tímto způsobem se vám zkopíruje vzorec, ale doplní se do něj hodnoty ze správného řádku.

Část 4
Odečtěte buňky v řadě

 1. 1
  Klikněte na buňku na konci řady hodnot. Tímto způsobem můžete odečíst řadu hodnot obsažených ve stejném sloupci či řádku.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko „fx“ vedle řádku vzorců.
 3. 3
  Umístěte kurzor do prázdného řádku vzorců, hned za rovnítko.
 4. 4
  Napiště „SUMA“, nebo tento příkaz vyberte ze seznamu vzorců, který vám Excel nabídne.
 5. 5
  Otevřete závorku. Vepište souřadnice první buňky z řady, kterou chcete odečítat, například „B2“."
 6. 6
  Napište dvojtečku. Tím naznačíte, že chcete použít řadu hodnot.
 7. 7
  Vepište souřadnice poslední buňky v řadě, kterou odečítáte. Například „B17“. Uzavřete závorku.
 8. 8
  Stiskněte „Enter“. Excel teď všechny hodnoty v řadě sečte. Pokud jsou hodnoty záporné, odečte je od sebe.
  • Váš celý vzorec může vypadat například takto: „=SUMA(B2:B17)“.

Informace o článku

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili.

V jiných jazycích:

English: Subtract in Excel, Español: restar en Excel, Português: Subtrair no Excel, Italiano: Fare delle Sottrazioni in Excel, Deutsch: Subtrahieren in Excel, Français: soustraire dans Excel, Русский: вычитать в Excel, 中文: 在Excel中进行减法, Bahasa Indonesia: Mengurangi di Excel, Nederlands: Getallen van elkaar aftrekken in Excel, العربية: الطرح في إكسل, 日本語: Excelで引き算をする, ไทย: ลบเลขใน Excel, Tiếng Việt: Trừ trong Excel, हिन्दी: एक्सेल में घटाना सीखें (Subtract in Excel), Türkçe: Excel'de Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır, 한국어: 엑셀로 뺄셈하는 방법

Stránka byla zobrazena 7 733 krát.
Byl tento článek přesný?