Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Auta poháněná benzínem a LPG fungují na základě řízených výbuchů energie, které jsou částečně ovládány právě zapalovacími svíčkami. Zapalovací svíčky usměrňují elektrický proud ze zapalování pro zapálení paliva. Jde tedy o zásadní součást každého spalovacího motoru ve všech moderních autech. Stejně jako vše ostatní, i zapalovací svíčky se časem opotřebují. Jejich výměna je relativně snadná, a vy se můžete se správným nářadím a trochou znalostí naučit vadnou svíčku rozpoznat a opravit. Další informace najdete v prvním kroku návodu.

Část 1
Část 1 ze 2:

Vyjmutí starých zapalovacích svíček

 1. 1
  Najděte v autě umístění zapalovacích svíček (za pomoci uživatelského manuálu k autu). Když otevřete kapotu, měli byste vidět svazek 4 – 8 drátu, které vedou na různá místa v motorovém prostoru. Zapalovací svíčky najdete na koncích těchto drátů blíže motoru, pod kryty svíček, do nichž dráty vedou.
  • U čtyřválcového motoru budou zapalovací svíčky umístěny v řadě na vršku motoru, či na jeho boku.
  • U řadového šestiválcového motoru je najdete na vršku či boku hlavy motoru. U vidlicových motorů V6 či V8 by měly být svíčky stejnoměrně rozmístěny po obou stranách motoru.
  • Některá auta jsou vybavena kryty motoru, které musíte odstranit, abyste našli svíčkové kabely, a pomocí nich samotné zapalovací svíčky. Vždy se podívejte do uživatelského návodu k autu, abyste zjistili, kde se svíčky nachází, kolik jich je, jak velký mají mít „odtrh“ a jakou velikost klíče potřebujete k jejich demontáži. Měli byste si také očíslovat vodiče, abyste při výměně svíček za nové neprohodili jejich pořadí. V tuto chvíli je také vhodné zkontrolovat, zda nejsou na kabelech patrné praskliny či jiné známky poškození, a zda je není třeba také vyměnit.
 2. 2
  Před demontáží zapalovacích svíček nechte motor vychladnout. Pokud auto nějakou dobu běželo, budou svíčky, celý motor a výfukové svody extrémně horké. Proto je vyjímejte jen tehdy, když je motor na dotyk dostatečně studený. Při čekání na zchladnutí motoru si dejte dohromady potřebné nářadí. K výměně zapalovacích svíček budete potřebovat:
  • Ráčnu
  • Prodlužovací nástavec na ráčnu
  • Klíč na zapalovací svíčky, který obvykle najdete ve většině gola sad
  • Spárovou měrku nebo měrku odtrhu svíčky, kterou koupíte v každém obchodě s náhradními díly.
 3. 3
  Vyjměte první zapalovací svíčku. Sundejte krytku svíčky z motoru, abyste se dostali ke svíčce. Uchopte ji co nejblíže spodní hraně, a pak ji jemně a pozvolna vytáhnete vzhůru. Netahejte přitom za svíčkový kabel, jinak si zaděláte na další práci s poškozeným vodičem. Klíč na svíčky nasaďte na prodlužovací nástavec a s pomocí ráčny opatrně a pomalu vyšroubujte zapalovací svíčku z uložení.
  • Pro kontrolu, zda je nutné svíčky vyměnit, jednoduše vyjměte jednu z nich a prohlédněte si její odtrh. Pokud jsou kontakty na svíčce ohořelé, dejte ji zpět do motoru a dotáhněte ji na požadovaný moment. Pak, předtím, než začnete vyndávat další svíčky, zamiřte do obchodu s náhradními díly a kupte novou sadu. Svíčky budete muset demontovat jednu po druhé, abyste nespletli jejich pořadí. Zapalovací svíčky zažehávají palivo v přesném pořadí. Přehození kabelu z jedné svíčky na jinou by způsobilo, že by motor běžel velmi hrubě (nebo vůbec) a mohl by se navíc poškodit.
  • Pamatujte si: pokud vytáhnete více než jednu svíčku současně, označte si patřičné kabely malým kouskem malířské pásky. Na tu si napište číselné označení kabelu, a totéž označení přeneste na odpovídající svíčky.
 4. 4
  Změřte odtrh zapalovací svíčky. Měli byste naměřit přesné číslo v rozsahu asi 0,7 – 1,5 mm s velmi malou vůlí, závisející na konkrétní sadě svíček a modelu auta. Dnes se již většina svíček dodává přednastavená dle modelového označení a určení, je však rozumné odtrh zkontrolovat. Ideální velikost odtrhu svíčky si vyhledejte v uživatelském manuálu auta, a poté ji u nových svíček přeměřte pomocí spárové měrky, nebo měrky odtrhu.
  • Pokud naměříte odtrh větší, než by měl být, máte dvě možnosti. Pokud je svíčka poměrně kvalitní a lze u ní velikost odtrhu upravit, můžete do ní zasunout měrku a jemným poklepáním svíčkou o dřevo upravit odtrh na požadovanou velikost. V opačném případě můžete pořídit svíčky nové. Svíčky se obvykle doporučuje měnit každých 20.000 km, nebo dle pokynů v manuálu k vozu. Zapalovací svíčky nestojí moc peněz, je proto vhodné měnit je v pravidelných intervalech, abyste zajistili vozu správnou jiskru a předešli problémům s chodem motoru. [1]
  • Pokud si chcete začít svíčky měnit sami, investujte do řádného nářadí a vybavení, jako je přesná spárová měrka. Obvykle jde o kovový kroužek, kterým změříte, zda jsou elektrody dostatečně blízko pro správný zážeh. Ještě přesnější jsou měrky odtrhu, které lze navíc použít k měření řady dalších věcí. To samé pak platí i pro náhradní díly: vždy kupujte díly s vysokou kvalitou, nebo rovnou originální náhradní díly. Klid v duši a spolehlivost za těch pár korun navíc stojí.
 5. 5
  Zkontrolujte míru opotřebení stávajících svíček. Je normální, že zapalovací svíčka vypadá tak trochu špinavě, a to i když funguje správně. Pokud však kolem elektrod svíček uvidíte jakékoliv bílé vápnité usazeniny, nebo známky ohoření, či dokonce chybějící části elektrody, musíte svíčky vyměnit. Na potřebu výměny svíček vás upozorní i hutné sazovité usazeniny.
  • Pokud jsou svíčky ohnuté, černé či rozbité, může to značit mechanický problém v motoru. V tom případě byste se bezodkladně poradit s kvalifikovaným mechanikem, nebo s dodavatelem náhradních dílů.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Montáž nových svíček

 1. 1
  Sežeňte si správné náhradní svíčky. Nahlédněte do uživatelského manuálu k autu, nebo se v obchodě dívejte na obaly nových svíček, kde byste měli najít přesné označení výrobce, modelu a výrobního roku auta, pro které jsou svíčky vhodné. Kombinací typů svíček a jejich rozměrů existují doslova stovky, přičemž jejich cena se pohybuje od necelých 50 Kč až po 400 Kč za svíčky platinové, yttriové, iridiové apod. Svíčky z drahých kovů jsou obvykle dražší, jejich pláště však mnohem lépe odolávají opotřebení. Pokud si nejste výběrem svíček jistí, požádejte o radu dodavatele náhradních dílů, nebo se podívejte po originálních svíčkách v místním obchodě s přebytečnými náhradními díly dealera vaší značky. [2]
  • Zlatým pravidlem je použít stejné svíčky, které jste v autě měli doposud. Nikdy se neuchylujte k levnější náhradě, ani se nesnažte vylepšovat něco, co doposud fungovalo. Výrobce auta použil dané svíčky z dobrých důvodů, takže si zjednodušte život a je-li to možné, pořiďte ty samé. (Samozřejmě za předpokladu, že předchozí svíčky byly správně zvolené!) Pro další informace se podívejte do návodu k autu, nebo se zeptejte u místního prodejce.
  • Obvykle můžete koupit svíčky jak s pevným, tak s nastavitelným odtrhem. Je tedy na vás, zda se vám chce pravidelně svíčky kontrolovat, a popřípadě občas provést opravu odtrhu, která trvá jen minutku. Pokud ano, pořiďte si svíčky s nastavitelným odtrhem. Především však musíte zkontrolovat, že je velikost odtrhu nastavená tak, jak má u vašeho auta být. S jistotou to budete vědět, jen pokud si odtrh sami překontrolujte. Vytáhněte svíčku z krabičky a v rychlosti velikost odtrhu zkontrolujte.
 2. 2
  Zvažte, zda před montáží nových svíček nevyčistit prostor okolo jejich závitů. Při výměně svíček je také vhodná chvíle na kontrolu opotřebení zapalovacích kabelů a očištění jejich svorek. Pro očištění spojů drátu použijte drátěný kartáč či stlačený vzduch. Zkontrolujte, že jsou konektory pěkně čisté, a pokud je třeba, vyměňte kabely.
 3. 3
  Nové svíčky vložte na místo a utáhněte je ráčnou. S pomocí klíče na svíčky je po jedné z motoru vyšroubujte a nahraďte svíčkami novými. Dotahujte je jen mírně (řekněme o 1/8 otáčky) po dotažení „na ruku“. Svíčky nikdy nepřetahujte. Snadno byste tím mohli poškodit závit v hlavě motoru, jehož oprava by vás stála spoustu peněz i času. Kabel zapalovací svíčky vždy nezapomeňte připojit zpět na správnou svíčku. Když budete mít hotovo, nezapomeňte z kabelů sundat malířskou pásku.
 4. 4
  Před montáží svíčky namažte. Pokud svíčky montujete do hliníkového motoru, zkuste na jejich závit nanést malé množství montážní pasty proti zatuhnutí. Montážní pasta zabrání tomu, aby spolu různé kovy zreagovaly. Na vnitřní stranu kloboučku kabelu zapalovací svíčky pak můžete použít trochu dielektrické silikonové směsi, aby se vám v budoucnu kabel lépe odpojoval. Svíčkou vždy otáčejte proti závitu, dokud se vám nepodaří přesně trefit závitovou díru. Předejdete tím stržení závitu a poškození hlavy motoru a svíčky.
  Reklama

Tipy

 • Novější auta jsou, zdá se, vybavena svíčkami, ke kterým se není jednoduché dostat. Nejprve tedy lokalizujte všechny svíčky, abyste zjistili, jaký k nim bude přístup. Pak zvažte, zda nezačít s výměnou hůře dosažitelných svíček, a neskončit s těmi nejsnáze přístupnými.
 • Abyste měli jistotu, že jste svíčky nedotáhli ani příliš, ani málo, použijte momentový klíč a dotáhněte je na předepsanou míru. Tu najdete v servisním manuálu, nebo je zjistíte telefonicky od místního prodejce.
 • Namísto klasického klíče použijte speciální klíč na zapalovací svíčky (s kroužkem či magnetem), který vám pomůže svíčku bezpečně namontovat i vymontovat, aniž byste ji upustili na zem. (Pokud vám svíčka spadne, často se změní její odtrh, a musíte ji nastavit, vyčistit, nebo dokonce vyměnit!)
 • Dieselové motory zapalovací svíčky nemají.
 • Při výměně svíček dávejte pozor, aby vám ni nespadlo do otvoru, kam se svíčka šroubuje. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte všechnu špínu a nečistoty před tím, než vymontujete starou svíčku. Pokud vám do motoru spadla nějaká nečistota, můžete jej nastartovat bez svíčky, čímž umožníte pístu, aby za hlasitých výbuchů nečistoty vyhodil ven. (Držte se přitom od motoru dále, abyste se vyhnuli možnosti úrazu očí, a nepouštějte k autu děti.)
 • Jen vzácně se stává, že by bylo nutné nastavovat odtrh u nové svíčky právě vytažené z krabičky, kontrola se však vyplatí. Vyhnete se tak tomu, že budete svíčku muset kontrolovat nadvakrát, když se při montáži přehlédnete.
 • Kruťte a tahejte jen za izolovanou část zapalovacího kabelu (klobouček), ne za kabel samotný. Vyhnete se tak jeho vytržení, které by pro vás znamenalo nutnost nákupu celé nové sady zapalovacích kabelů. Na vytahování kloboučků svíček existují i speciální nástroje.
 • Ať už opravujete své nebo cizí auto, vždy investujte do sady servisních manuálů. Seženete je u výrobce vozu, na burze motoristů, na eBay, nebo v obchodě. Tyto manuály jsou mnohem podrobnější než opravářské příručky, které najdete v obchodech s náhradními díly, a opravdu se vyplatí.
 • Pokud motor běžel, aniž by některá ze svíček zapalovala, v daném válci se nahromadilo palivo, které svíčku zaplavilo. Může trvat téměř minutu, než motor spálí nahromaděné palivo a poběží opět hladce. Pamatujte si proto, že "hodně paliva spálí hodně vzduchu" (tedy více vzduchu, než kolik se v motoru prožene při několika obrátkách).
 • Třikrát zkontrolujte modelová čísla zapalovacích svíček. Namísto jasného označení jsou svíčky často značeny jen divnými čísly jako “45 & 46“, nebo podobně snadno zapomenutelnými, často jen prohozenými dvojicemi čísel, jako "5245" a "HY-2425", apod. Proto si tato čísla a/nebo písmena napište a před nákupem je třikrát zkontrolujte. Malá chyba by vás mohla stát čas i úsilí, a navíc byste ani nemuseli dostat své peníze zpět.
 • Pokud nemáte klíč na svíčky, můžete je povolit klasickým klíčem, a k jejich uchopení a vytažení z díry použít klobouček svíčkového kabelu. Nové svíčky nasaďte do kloboučku, ručně je přiveďte do závitu, a nakonec je dotáhněte klíčem.
Reklama

Varování

 • Než začnete s výměnou svíček, dejte motoru opravdu hodně času na vychladnutí. Svíčky mohou být dost horké a vy se můžete v motorovém prostoru popálit.
 • Nevpouštějte na pracoviště děti a celou dobu používejte ochranu zraku.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Náhradní zapalovací svíčky
 • Nástrčný klíč nebo klíč na svíčky o velikosti zapalovacích svíček
 • Měrku odtrhu svíčky (může být volitelně)
 • Závitovou montážní pastu
 • Dielektrickou silikonovou směs
 • Chcete-li, pak všemožné ochranné pomůcky, jako jsou brýle či štít, pracovní kombinéza či rukavice.
 • Kloubové adaptéry na klíče pro snazší dosažení na špatně přístupné svíčky.

O tomto wikiHow

HM
Spoluautorem článku je :
Specialista na opravy a design automobilů
Tento článek spoluautorem článku je Hovig Manouchekian. Hovig Manouchekian je specialista na autoopravárenství a design a manažer společnosti Funk Brothers Auto, rodinného podniku provozovaného od roku 1925. S více než 30 lety zkušeností v automobilovém průmyslu se Hovig specializuje na proces autoopravárenství a údržby. Je také velmi dobře obeznámen s běžnými automobilovými problémy a potřebami, včetně oprav motorů, výměny baterií, příslušenství a údržby čelního skla. Hovigovy znalosti a tvrdá práce přispěly k tomu, že Funk Brothers Auto vyhrál cenu Angie's List Super Service Award 5 let po sobě. Tento článek byl zobrazen 14 605 krát
Stránka byla zobrazena 14 605 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama