Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Oblíbené stránky (jinak také záložky) jsou perfektním řešením, pokud si chcete nějakou webovou stránku uložit pro případ, že ji budete chtít navštěvovat často nebo si ji přečíst jindy. Jelikož je tak snadné záložky vytvářet, množí se doslova jako králíci, a proto je občas zapotřebí je trochu pročistit. V tomto článku se naučíte jak v prohlížeči i v mobilu či tabletu oblíbené stránky odstranit.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Odstranění záložek v Chrome

 1. 1
  Otevřete Správce záložek. V nabídce Přizpůsobit vyberte Záložky a poté Správce záložek.
 2. 2
  Vyberte složku se záložkami. Kliknutím na jakoukoliv složku se zobrazí její obsah. Z tohoto seznamu vyberte jednu nebo více záložek k odstranění. Jedním kliknutím vyberete jednu záložku; klávesou Shift + kliknutím vyberete několik po sobě jdoucích záložek, klávesou Command + kliknutím (nebo Ctrl + kliknutím v případě PC) vyberete více různých záložek.
 3. 3
  Odstraňte záložky. Pravým kliknutím na záložku se objeví kontextové menu, kde vyberete položku "Odstranit".
  • Volbu Odstranit najdete také v nabídce Upravit.
 4. 4
  Odstraňte záložku v Chrome Mobile. Klepněte na Chrome menu a poté na Záložky.
 5. 5
  Vyberte skupinu záložek. Ve spodní části stránky máte možnosti "Nejnavštěvovanější", "Záložky" a "Další zařízení". Klepněte na "Záložky."
 6. 6
  Odstraňte záložku. Záložku, kterou chcete odstranit, podržte trochu déle. Objeví se menu s několika možnostmi. Klepněte na "Odstranit záložku" a záložka zmizí.[1]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Odstranění oblíbených stránek v Exploreru

 1. 1
  Spusťte Internet Explorer. Pokud nemáte zástupce Internet Exploreru na Ploše, klikněte na tlačítko Start a začněte psát Internet Explorer.
 2. 2
  Zobrazte si oblíbené stránky. Klepněte nebo klikněte na "Oblíbené" nebo na "Uspořádat oblíbené".
 3. 3
  Odstraňte oblíbenou stránku. Klikněte na odkaz a poté klikněte na "Odstranit". Pokud máte oblíbené stránky uspořádané ve složkách, můžete stejnou metodou smazat celou složku.
 4. 4
  Odstraňte oblíbené jinde než v Internet Exploreru. Přejděte na C:\Documents & Settings\[uživatelskéjméno]\Oblíbené. Vyberte jednu nebo více oblíbených stránek, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte "Odstranit".[2]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Odstranění záložek ve Firefoxu

 1. 1
  Zobrazte si všechny záložky. V nabídce "Záložky" zvolte "Zobrazit všechny záložky". Otevře se okno Knihovna stránek, kde uvidíte historii prohlížení, stahování, štítky i záložky.
 2. 2
  Odstraňte složku záložek. Na složku záložek, kterou chcete odstranit, klikněte pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte "Odstranit."
 3. 3
  Odstraňte jednotlivé záložky. Klikněte na složku záložek, abyste v hlavní části okna viděli její obsah. Na záložku, kterou chcete odstranit, klikněte pravým tlačítkem, a z kontextového menu zvolte "Odstranit".
  • Poznámka: pokud chcete mazat více záložek najednou, můžete použít klávesu Shift + kliknutí na po sobě jdoucí záložky, nebo klávesu Command+kliknutí (Ctrl+kliknutí ve Windows) na různé záložky v seznamu.[3]
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Odstranění záložek v Safari

 1. 1
  Odstraňte jednotlivé záložky z Lišty záložek. Nejprve se přesvědčte, že máte Lištu záložek zobrazenou. Pokud ji v horní části okna nevidíte, klikněte na View (Zobrazit) > Show Bookmarks Bar (Zobrazit Lištu záložek). Poté vyhledejte záložku, kterou chcete z Lišty záložek odstranit. Klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte "Delete (Odstranit).
 2. 2
  Vyberte záložky, které chcete odstranit. V nabídce Bookmarks (Záložky) vyberte "Show All Bookmarks (Zobrazit všechny záložky)". Otevře se okno, kde uvidíte historii prohlížení a všechny záložky. Klikněte na konkrétní knihovnu (History-Historie, Bookmarks Bar-Lišta záložek, nebo Bookmarks Menu-Nabídka záložky), nebo na složku záložek v levém sloupci a poté v seznamu klikněte na jednu nebo více záložek, které chcete odstranit.
  • Klávesou Shift+kliknutím vyberete několik po sobě jdoucích záložek v seznamu. Klávesou Command-kliknutím (Ctrl+kliknutím) vyberete několik různých záložek.
 3. 3
  Odstraňte vybrané záložky. Z nabídky File (Soubor) vyberte "Delete (Odstranit)", čímž vybrané záložky smažete.
  • Poznámka: Pokud chcete odstranit více záložek najednou, nepoužívejte pravé tlačítko. To se dá použít pouze v případě, pokud chcete odstranit jednu záložku.
 4. 4
  Odstraňte záložky v Safari (iOS verze). Spusťte aplikaci Safari, poté klepněte na ikonku Bookmark (Záložky). Zobrazí se nabídka všech záložek.
 5. 5
  Odstraňte složku záložek. V nabídce Bookmarks (Záložky) klepněte na Edit (Upravit). Klepněte na ikonku červeného tlačítka vedle složky, kterou chcete odstranit. Vpravo vedle konkrétní složky se objeví červené tlačítko Delete (Odstranit). Klepnutím na toto tlačítko odstraníte celou složku.
 6. 6
  Odstraňte jednotlivé záložky. Klepnutím na složku zobrazíte její obsah. Poté klepněte na tlačítko Edit (Upravit) v dolní části displeje.
  • Stejně jako při mazání celé složky se na levé straně záložek objeví červená tlačítka.
 7. 7
  Odstraňte záložku. Klepněte na červené tlačítko vedle záložky, kterou chcete odstranit. Napravo od názvu záložky se objeví červené tlačítko Delete (Smazat). Klepnutím na něj záložku odstraníte.[4]
  Reklama

Tipy

 • Metody popsané pro mobilní zařízení fungují na všech podporovaných zařízeních stejně (např. metoda pro Chrome funguje úplně stejně na iOS i na Androidu, atd.)
Reklama

Varování

 • Pokud necháte aplikaci spuštěnou, můžete odstraněné záložky ještě vrátit. Pokud ale aplikaci ukončíte, odstraněné záložky už vrátit nelze.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 481 krát
Stránka byla zobrazena 5 481 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama