Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Životní situace jsou často velmi komplikované a nevyrovnané. Jeden den vám může všechno připadat perfektní, zatímco jindy budete pochybovat o každém rozhodnutí, které uděláte. Chcete-li ve svém životě dosáhnout konzistence, musíte být zároveň konzistentní ve svých metodách, zvycích a myšlenkových pochodech. Nalezení konzistentního stavu vás může provést těžkými časy a obdobím osobních pochybností. Začít musíte vybudováním stabilnějšího a konzistentního způsobu vlastního žití, který dále rozšíříte ven, do dalších oblastí života.

Část 1
Část 1 ze 3:

Rozvoj návyků pro konzistentní život

 1. 1
  Zavažte se ke změně. První krok k jakékoli transformaci ve vašem životě musí být závazek k takové změně. Vědomým a úmyslným projevem vlastní oddanosti celé věci v usilování o kýžený výsledek si můžete udržet motivaci a popohánět se tak k dosažení daného cíle. V tomto případě by se mělo jednat o závazek k žití konzistentnějšího a stabilnějšího života.[1]
  • Přemýšlejte o důvodech, pro které toužíte po konzistentním životě. Hledáte konzistenci pro sebe, svou rodinu nebo pro to máte úplně jiný důvod?
  • Ať už je váš důvod pro hledání konzistence jakýkoli, využijte ho pro svou motivaci. Kdykoli začnete pochybovat o sobě nebo o svých snahách, vzpomeňte si na to, jak moc se zlepší váš život (příp. váš rodinný život) v budoucnu.
  • Ujišťujte se, že to dokážete a že výsledky budou za vaši snahu stát.
 2. 2
  Vyhněte se chaosu. Někteří lidé se stávají na chaosu závislí. To přitom může mít úplně stejně škodlivé dopady jako závislost na drogách nebo alkoholu. Takoví jedinci touží po tom, co někteří nazývají spolehlivá nepředvídatelnost - to znamená, že nekonzistence je jedinou konstantou v životě těchto lidí.[2] Vytrhnout se jednou za čas ze zajetých kolejí změnou některých věcí v životě je sice dobré, ovšem chaos je v jakékoli své podobě velmi nestabilní a nedá se udržet po delší časové úseky.
  • Chaos může nabírat spoustu podob. Může zahrnovat nestálé chování, časté změny nálad či pronikání do cizích problémů (často v úmyslu uniknout svým vlastním problémům).
  • Pokud ve svém životě zažíváte příliš chaosu, zastavte se a přemýšlejte o způsobech, kterými u sebe chaotické situace vítáte nebo o ně dokonce vědomě usilujete.
  • Pokuste se vystoupit z chaosu jiných osob. To neznamená, že byste nutně museli dané osoby úplně vyškrtnout ze svého života, ale měli byste odolat touze být zataženi do zmatků a dramatických událostí ve svém okolí.
  • Nepřestanete-li chaos vyhledávat, pak je nemožné dosáhnout ve svém životě skutečné konzistence. Stejně jako jste se rozhodli nastolit ve svém životě konzistenci, musíte rozhodnout o tom, že přestanete vyhledávat chaos.
 3. 3
  Identifikujte účel svého snažení. Znát účel neznamená nutně mít také nějaké cíle. Lidé s účelnými životy mají často jasně definované cíle, kterým se snaží přiblížit, ale samotné cíle ze své podstaty do vašeho života účel nepřinesou. Ustanovení realistických cílů na základě vašich zájmů a osobních hodnot či přesvědčení, vám může pomoct stanovit smysl života a začít s transformací dosavadního žití. [3]
  • Část procesu hledání účelu může vyžadovat definici vlastních životních hodnot, zájmů a cílů.
  • Žít s nějakým smyslem či účelem je obvykle nápomocné v rozvíjení vzorců chování každodenního života.
  • Dobrým způsobem, jak hledat účel vlastního života je vystupovat pravidelně ze své komfortní zóny a prozkoumávat věci, které vás zajímají.[4]
  • Nechte se vést vlastními hodnotami a přesvědčením a zjistěte tak, jaký život můžete mít a čeho můžete dosáhnout.
  • Netní nezbytně nutné, abyste měli všechno vyřešené do posledního detailu. Všechno, co potřebujete, je zájem o nalezení smyslu života a prozkoumání nějakého zájmu, kterým vše odstartujete.[5]
 4. 4
  Žijte konzistentně zdravým životním stylem. Konzistence v životě se promítá do vašich každodenních návyků. Nezdravý životní styl je v podstatě pozvánkou pro nekonzistenci a chaos. Jedním ze způsobů, jak svůj život ustálit, je začít se zhodnocením toho, jaký život nyní každý den vlastně žijete.[6]
  • Zařaďte do svého každodenního života fyzickou aktivitu.
  • Jezte v pravidelných intervalech a dodržujte vyvážený jídelníček.
  • Nezačínejte kouřit, případně s kouřením přestaňte.
  • Odolávejte nárazovému přejídání a pití alkoholu.
  • Dopřávejte si pravidelně dostatečného spánku.
 5. 5
  Meditujte. Jednou z největších překážek na cestě ke konzistenci je zvládání úzkosti a mentálního či emocionálního neklidu. Meditaci byly prokázány účinky v uklidňování úzkostné mysli a obnově rovnováhy vlastního vnitřního já. S trochou praxe vám meditace pomůže také více si uvědomit sebe sama, své myšlenky a pocity a okolní prostředí.[7] Většina meditací se zaměřuje na soustředěné dýchání a měli byste ji provádět v pravidelných intervalech (nejlépe denně).[8]
  • Najděte si nějaké klidné, tiché místo.
  • Usaďte se do pohodlné pozice. Pokud je vám to ale příjemnější, meditovat můžete i v leže na zádech.
  • Minimalizujte okolní vzruchy. Ztlumte vyzvánění na mobilu nebo ho úplně vypněte.
  • Zavřete oči (pokud je vám to pohodlné). Pokud se obáváte, že byste mohli usnout, jednoduše se zaměřte na jeden bod na stropě přímo nad sebou.
  • Pomalu a zhluboka se nadechuje nosem a uvědomujte si přitom ten pocit, kdy vzduch vstupuje do nosu.
  • Ujistěte se, že dýcháte zhluboka do bránice (pod hrudníkem, v oblasti břicha). Budete-li dýchat pouze do hrudníku, dech bude příliš mělký.
  • Pokaždé, když se vám do mysli začnou vtírat rozptylující myšlenky, jednoduše obraťte svou pozornost zpět k dýchání. Pokračujte v pomalém a hlubokém dýchání skrze nosní dírky.
 6. 6
  Praktikujte mindfulness. Mindfulness je jedním z typů meditace, zaměřující se na bdělé vnímání, která vám pomůže lépe si uvědomovat vlastní myšlenky, pocity i jednání. Žijete-li bdělým životem, pak je pro vás snadnější udržet si konzistentní návyky myšlení i chování.[9]
  • Všímejte si drobných detailů ve svém okolí. Začít to může vaším vlastním chováním (způsob, jakým ráno sáhnete po kartáčku na zuby či myšlenky, které se vám honí hlavou při cestě do práce) a postupně okruh zájmu rozšiřte.
  • Snažte se všechno vnímat v novém světle, "čerstvýma" očima. Všímejte si detailů ve svém každodenním životě, které byste jinak nechali bez povšimnutí.
  • Ponořte se do svých smyslů. Soustřeďte se na to co vidíte, slyšíte, cítíte (hmatem i chutí) i na to, na co myslíte.
  • Při jídle si dejte načas a všimněte si jak pokrm voní, jak vypadá (barva, textura, tvar apod.), každé sousto pomalu žvýkejte a vychutnejte si jeho komplexní chuť.
  • Při jídle také přemýšlejte o tom, čím vším si dané potraviny musely projít. Začalo to sluncem a vodou, které pomohly růstu. Dále plodiny sklidil farmář, řidič je dovezl ke zpracování a zelinář je nabídl vám v místním obchodě.
 7. 7
  Nastolte si konzistentní spánkový režim. Spánek je čas, při kterém se naše tělo přirozeně hojí a omlazuje. Dostatečný spánek je velmi důležitý pro naplnění potřebné dávky kvalitního odpočinku. Nejlepším způsobem, jak si zajistit dobrý noční odpočinek, je dodržovat den po dni pravidelný spánkový režim.[10]
  • Držte se stejného spánkového rozvrhu, a to dokonce i o víkendech. Každý večer choďte spát ve stejnou dobu a ve stejnou dobu také ráno vstávejte.
  • Vytvořte si rituál, který vás před spaním uklidní. To může zahrnovat třeba meditaci, čtení, ale i cvičení (ačkoli někteří lidé nemohou po cvičení usnout).
  • V ložnici udržujte konzistentní chladnou teplotu. Optimálním teplotním rozmezím pro spaní je zhruba 15°C - 19°C.
  • Ujistěte se, že dostatečně spíte. Většina dospělých potřebuje asi 7-9 hodin spánku každou noc, i když někteří vyžadují i více než 10 hodin.[11]
 8. 8
  Držte se plánu. Je asi zcela samozřejmé, že bez konzistence nemůžete být konzistentní. Prostou skutečností je fakt, že nemůžete nikdy najít konzistenci ve svém životě, pokud nebudete svému cíli oddáni a nevytvoříte si jisté návyky. Tyto věci mohou nějakou dobu trvat, takže nepropadejte frustraci, jestliže vám takové chování zatím nepřipadá přirozené a musíte se do něj nutit. Buďte trpěliví a nevzdávejte to.[12]
  • Různé průzkumy předpokládají, že zakomponování nového zvyku do každodenní rutiny zabere zhruba 21 dní. Jiní odborníci zase tvrdí, že pro skutečné osvojení nového zvyku je potřeba až 66 dní.
  • Pro změnu vašeho života a nastolení konzistentního stavu budete potřebovat stálé nadšení pro neutuchající honbu za konzistencí.
  • Nevzdávejte to. Pokud kýženou konzistenci naleznete, dodáte tím svému životu na stabilitě, větším zadostiučinění a konečně také více štěstí.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Budování stabilnějších vztahů

 1. 1
  Zaměřte se na zdravé vztahy. Zdravé vztahy obvykle vnášejí do života stabilitu. Zdravý vztah je důležitý pro vaši celkovou spokojenost a smysl vlastní identity, a to ať už se jedná o přátelský nebo partnerský vztah. Naleznete-li způsob, jak své vztahy dostat do zdravější a stabilnější polohy, přinese vám to celkový pocit životního zadostiučinění a konzistence. [13]
  • Za všech okolností se k lidem chovejte s respektem. Můžete vtipkovat i škádlit, ale nesmíte tím nikomu ublížit.
  • Svou úctu dávejte najevo tím, jak se k ostatním ve vztahu chováte, ale také tím, jak s nimi mluvíte.
  • Snažte se lidem důvěřovat. Jestliže máte potíže s důvěrou v ostatní lidi, připomeňte si, že daná osoba není nikdo, kdo by vám v minulosti ublížil a bylo by proto nefér, kdybyste se k ní takto chovali.
  • Vzájemně se podporujte ve všech svých aktivitách.
  • Buďte čestní za všech okolností. Nikdy si nelžete a nepodvádějte se, jinak pro svou důvěru nebudete mít žádný podklad.
  • Sdílejte odpovědnost za svůj vztah či přátelství. Zodpovídejte za své vlastní jednání a ujistěte se, že obě strany přispívají rovným dílem do společně tráveného času.
  • Když přijde na řešení hádek, buďte připraveni vyjednávat a uzavírat kompromisy.
 2. 2
  Vytvořte si s přáteli či partnerem rituály. Rituály jsou drobné důvěrné návyky, které sdílíte s jinou osobou. Na první pohled se může jednat o pouhé drobnosti, které ale dokážou budovat silnější vztahy mezi vámi a vaším partnerem nebo přáteli.[14]
  • Rituály jsou velmi důležité, protože mohou pomoct upevnit pouto s vašimi přáteli nebo partnerem na emocionální úrovni.
  • Rituály také dokážou budovat silnější propojení, založené na důvěrnosti a intimitě.
  • Pro stanovení rituálů nemusíte dělat žádná okázalá gesta. Nejlepší a zároveň nejintimnější rituály mezi partnery či přáteli bývají malé věci - způsob, jakým se zdravíte; nějaký vtípek, který znáte pouze vy apod.
  • Rituály byste si neměli nijak vynucovat. Rituály se myslí pravděpodobně drobné věci, které děláte již dlouhou dobu, aniž byste tomu přikládali větší váhu. Pokud si nyní uvědomíte povahu takových drobností, upevníte tím vztah s druhou osobou.
 3. 3
  Komunikujte spolu. Komunikace je klíčovým faktorem, chcete-li vybudovat stabilní a konzistentní vztahy s ostatními lidmi. Velmi důležité je čas od času komunikovat s druhou osobou pouze mezi čtyřma očima, ale zároveň musíte být upřímní a otevření, a to i když jsou vaše interakce velmi krátké (například když odcházíte do práce apod.).[15]
  • Silná komunikace je základem jakéhokoli zdravého partnerského i přátelského vztahu.
  • Komunikace pomáhá budovat konzistenci a stabilitu. Jste-li schopní mluvit s jinými lidmi o svých obavách, nejistotách, nadějích a snech, vybudujete si silné pouto a podobné konverzace se pro vás stanou rutinou.
  • Mluvte o věcech, které vás štvou nebo kvůli kterým cítíte nejistotu, hned jak se objeví (pokud je na to vhodná chvíle). Nic v sobě neduste, jinak k sobě začnete vzájemně pociťovat odpor.
  • S druhou osobou byste měli být schopní mluvit takřka o čemkoli. Snažte se druhému ukázat, že jste otevření a upřímní za všech okolností a že s vámi může bez obav mluvit.
 4. 4
  Napravte poškozené vztahy/přátelství. Důležité je udržovat ty vztahy, které jsou pro vás významné. Jestliže je nějaký jinak zdravý vztah narušen něčím drobným nebo zanedbatelným, co se dá snadno napravit, pak zřejmě stojí za to, abyste své sváry odložili stranou a zaměřili se na samotné přátelství.[16]
  • Jestliže se s přáteli často hádáte kvůli nějaké drobnosti, snažte se tomu předejít tím, že uznáte svou chybu. Jestliže jsou vaše životní přesvědčení v zásadě nekompatibilní, pak to tak jednoduché nebude, ale pokud se nemůžete shodnout třeba jen na tom, kdo umyje nádobí, pak ustupte a umyjte ho.
  • V případě, že se svým kamarádem přestanete mluvit kvůli zbytečné hádce, zavolejte mu nebo napište zprávu a omluvte se. Zeptejte se, zda by si s vámi chtěl/a dát kafe a promluvit si.
  • Uvědomte si, že ne všechny vztahy musí být zdravé a ne všechny se vyplatí udržovat. Ty, které za to ale stojí, možná budete muset trochu víc přiživit.
  • Jestliže s partnerem či kamarádem nesplňujete výše uvedená měřítka zdravého vztahu, pak se pravděpodobně jedná o vztah nezdravý. Pokud je to skutečně váš případ, pak vám v tomto životním období bude bez daného člověka lépe.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Dosáhněte konzistence v zaměstnání

 1. 1
  Snažte se skloubit svůj pracovní a soukromý život. Oddělení pracovního života od toho osobního může být skutečně náročné. Pokud ale tyto dva aspekty nedokážete účinně oddělovat, riskujete přepracování a nadměrný, zbytečný stres. Takový typ komplikací může dramaticky ovlivnit vaši schopnost žít stabilním a spokojeným životem v obou zmíněných oblastech - v soukromí i v práci. [17]
  • Nenechte se pohltit prací. Tah na branku a touha po kariéře jsou sice důležité aspekty, ale svůj volný čas byste rozhodně neměli trávit přemýšlením nebo obavami nad následujícím pracovním dnem.
  • Pokuste se upravit způsob, kterým trávíte svůj čas. Jestliže je pro vás práce emocionálně či fyzicky vyčerpávající, najděte něco, co můžete s chutí a nadšením dělat každý den po práci (nebo i před prací).
  • Vyberte zdravé a produktivní způsoby trávení volného času mimo práci. Namísto pití alkoholu se například věnujte joggingu nebo cyklistice a ulevte si tak od stresu.
  • Najděte si nějaké hobby nebo udržujte to stávající, které vás ve volném čase zabaví a dá vašemu životu lepší smysl.
  • Ujistěte se, že žijete zdravým životem i doma. To zahrnuje pravidelné cvičení, zdravé stravování a adekvátní spánek.
 2. 2
  Buďte dochvilní a konzistentní. Chcete-li vést konzistentní pracovní život, pak musíte být konzistentní od chvíle, kdy vstoupíte do kanceláře až do okamžiku, kdy na konci směny odcházíte domů. Začíná to tím, že přijdete včas a připraveni, což je důležité pro produktivitu a jistotu toho, že o svou práci nepřijdete.[18]
  • Identifikujte faktory, kvůli kterým jste nedochvilní. Jsou to časté změny v hustotě dopravy, hledání parkovacího místa nebo nějaké soukromé problémy?
  • Jestliže vaše osobní problémy ovlivňují váš pracovní život, pak se budete muset zavázat k tomu, že je nebudete řešit, dokud se nevrátíte z práce.
  • Pokud za vaší nedochvilností vězí doprava či přeplněné parkoviště, vyjíždějte z domova dříve a těmto potížím se vyhněte. Zkontrolovat můžete také dopravní mapy (např. Google Maps nebo Waze), kde uvidíte aktuální provoz na základě kterého můžete navrhnout jinou trasu, díky které ušetříte potřebný čas.
  • Vezměte čas, který potřebujete na cestu do práce v normální den a připočtěte k němu dobu, kterou ztratíte tehdy, je-li na trase hustá doprava apod. Výsledný čas určí, jak brzy před začátkem pracovní doby musíte vyjíždět, abyste nepřijeli pozdě. K tomuto času můžete pro jistotu připočítat dalších 10 minut.
  • Odměňujte se za svou konzistentnost. Nějaký způsob vhodné odměny určitě vymyslíte. Schovejte si třeba půlku koblihy a dejte si ji až po tom, co dorazíte do práce (ovšem pouze za předpokladu, že to stihnete včas).
 3. 3
  Jednotlivým pracovním úkolům přiřaďte prioritu. Pravděpodobně také zažíváte dny, kdy je toho na vás prostě moc a vy vůbec netušíte, kde byste měli začít. Pokud takhle ale vypadá každý pracovní den, pak pro vás bude velmi náročné nějakou práci vůbec odvést a bude naprosto nemožné, abyste na pracovišti dodržovali nějaký rozvrh nebo pracovní plán.[19]
  • Přineste si do práce nějakou psací desku nebo tabuli s křídou a použijte ji pro vypsaní seznamu věcí, které musíte ten den udělat.
  • Úkoly rozdělte podle toho, co daný den musíte (nebo byste měli) udělat, co musí být hotové do konce zítřejšího dne a co musíte stihnout do konce týdne.
  • Jednotlivé úkoly potom můžete škrtat nebo mazat, jakmile je splníte. Pomůže vám to sledovat průběh toho, co jste již splnili a zároveň vám to připomene věci, které ještě musíte udělat.
  • Organizace a příprava pracovních úkolů tímto způsobem vám pomůže získat pocit stabilnější a produktivnější práce, což povede k silnějšímu pocitu pořádku ve vašem životě.
 4. 4
  Najděte si v práci nějakou spřízněnou duši a podporujte se. Pokud máte problém udržet si stabilní pracovní život, pak vám může pomoci podpora někoho jiného. Máte-li kolegu, se kterým dobře vycházíte, nebo někoho, kdo má pravděpodobně stejné trable jako vy, pak můžete danou osobu oslovit s nabídkou společné práce a vzájemné motivace a podpory. Tím, že se navzájem podpoříte, pomůžete vybudovat konzistentní a produktivní pracovní návyky.[20]
  • Budete-li mít v práci někoho, kdo vás nutí do konzistentní a produktivní práce, může to být oboustranně prospěšné.
  • Pravděpodobně si vybudujete metody, kterými si budete vzájemně hodnotit progres a udržovat motivaci k produktivnějším a konzistentnějším pracovním návykům.
  • Najděte způsob, kterým se budete vzájemně odměňovat a oslavovat úspěch. To může znamenat např. to, že si po úspěšně zvládnutém pracovním týdnu zajdete na zmrzlinu nebo na drink.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Michelle Shahbazyan, MS, MA
Spoluautorem článku je :
Životní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Michelle Shahbazyan, MS, MA. Michelle Shahbazyan je zakladatelkou LA Life Coach, služby kariérního, životního a rodinného koučování se sídlem v Kalifornii v Los Angeles. Má více než 10 let zkušeností s životním koučingem, poradenstvím, motivačním mluvením a vztahovým poradenstvím. Má bakalářský titul v oboru Aplikovaná psychologie a MS v oboru Stavební konstrukce a management technologií na Georgia Tech University a magisterský titul v psychologii s důrazem na manželskou a rodinnou terapii na Phillips Graduate University. Tento článek byl zobrazen 1 945 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 1 945 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama