Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Sudoku je hlavolam s čísly, který je známý po celém světě. Je zábavný, ale ze začátku také složitý a matoucí. Cílem tohoto hlavolamu je napsat do každého sloupce, řádku a čtverce 3x3 políčka čísla od 1 do 9 tak, aby se žádné neopakovalo.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Snadná obtížnost

Stáhnout PDF
 1. 1
  Použijte k řešení hlavolamu matematické principy. Protože víte, že v žádném řádku, sloupci ani bloku devíti políček nesmíte mít jedno číslo dvakrát, můžete si s těmito proměnnými spočítat čísla, která potřebujete. Obtížnost Sudoku závisí na tom, kolik čísel budete mít v tabulce již vytištěno.
 2. 2
  Hledejte „jednoznačná“ čísla. Při řešení Sudoku byste nejprve měli hledat jednoznačná čísla, tedy ta, která v tabulce stoprocentně najdete na svém místě. Začněte s jedničkou a nakreslete si imaginární čáry skrz políčka v řádcích a/nebo sloupcích. Pokud vám zbyde jen jedno políčko v čtverci 3 na 3, budete vědět, že jde o vaše číslo (viz obrázky 1 a 2).
 3. 3
  Vypracujte se takto až k číslu 9. Protože jste již některá čísla vypsali, měli byste to mít snadnější, než když jste byli na začátku (viz obrázky 3 a 4 – všimněte si, že nejprve nebylo možné vyřešit trojky, ale po dopsání dalších čísel se to již povedlo).
 4. 4
  Když se zaseknete, hledejte znovu. Pokud se vám nějaké číslo nepovede najít, vraťte se zpět a dobře si zkontrolujte celý hlavolam. Je téměř jisté, že vám něco uniklo. Toto jediné číslo vám většinou bude stačit k tomu, abyste úspěšně dokončili celý hlavolam. Pokud žádné řešení nenajdete, začněte si označovat každé políčko čísly, která by se v něm mohla objevit.
  • Například v obrázku 1 mají všechna políčka čísla, která by do nich mohla pasovat. Napište si je tedy. Pokud máte ve stejném řádku nebo sloupci jedničku, budete vědět, že jednička to být nemůže.
 5. 5
  Začněte luštit Sudoku v novinách nebo na internetu. Novinové Sudoku je většinou nejjednodušší v pondělí a s každým dnem potom roste jeho obtížnost.
 6. 6
  Zkuste si těžší Sudoku. Sudoku z našeho příkladu lze vyřešit pouze pomocí jednoznačných čísel, ale co když narazíte na hlavolam, který takto vyřešit nelze?
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Vyšší obtížnost

Stáhnout PDF
 1. 1
  Začněte číslem 1. Použijte stejný postup, jako u jednoduchých hlavolamů a každé prázdné políčko si označte možnými čísly, která by v něm mohla být. Pokud je to možné, zapište si jednoznačná čísla. Například u obrázku 3 si povšimněte, že není možné vyřešit číslo 3.
  • U těžkých hlavolamů nebudete moci luštit rovnou od začátku, takže si najděte jakákoli místa pro svá čísla. Později vám to pomůže, protože až budete mít několik možností na jedno políčko, snadno si vzpomenete, kde tato čísla máte.
 2. 2
  Všimněte si, že pokud dvě políčka v bloku, sloupci nebo řadě musejí být jedno nebo dvě čísla, můžete tato čísla použít k eliminaci jiných možností. Z analýzy z příkladu jste si určili, že:
  • políčko A může být 1, 2, 3, nebo 4;
  • políčko B může být 1, 2, 3, nebo 4;
  • políčko C může být 3 nebo 4; a
  • políčko D může být 3 nebo 4.
   • Díky tomu víme, že v poli A a B nemohou být 3 nebo 4, protože to musí být buď 1 nebo 2. Pole C a D musí být buď 3 nebo 4. Tyto informace se vám budou hodit při řešení ostatních políček.
 3. 3
  Obtížnější hlavolamy vám mohou zabrat opravdu hodně času. Obtížná Sudoku vám mohou trvat i několik dní, ale i přesto vás jistě budou bavit. Čím složitější hlavolamy jsou, tím větší radost budete mít z jejich vyřešení. Obtížné Sudoku vyřešíte stejným způsobem, jako snadné, jen s tím rozdílem, že budete mít méně políček vyplněných hned na začátku. Logika těchto složitých hlavolamů je stejná a velmi jednoduchá, stačí přijít na to, jak Sudoku funguje.
  • Například pokud máte dvě možnosti pro dvojku v jednom čtverci 3x3 a víte, že máte dvojku v řádku nebo sloupci, budete vědět, že dvojku už nemůžete napsat nikam jinam do tohoto čtverce. To znamená, že řada nebo sloupec se dvojkou už nebudou moci obsahovat žádnou další dvojku. Zní to zmateně, ale když tomu porozumíte, bude se vám luštit snadněji.
 4. 4
  Zkuste následující alternativu, se kterou vyřešíte každý hlavolam rychle a přesně. U této metody vyplňte každý blok všemi možnými čísly, která by v něm mohla být. Napište si čísla tužkou do rohu každého políčka, nebo si hlavolam překreslete na větší papír. Napište si všechna čísla, která se v dané řadě, sloupci nebo čtverci nevyskytují. Až si to nachystáte pro jeden sloupec nebo řadu, začněte vyplňovat jednoznačné číslice. Než si takto připravíte všechny řady, budete mít hlavolam vyřešený.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Sudoku Samuraj

Stáhnout PDF
 1. 1
  Pro tyto druhy hlavolamů byste měli být již zkušenými luštiteli běžných Sudoku. Sudoku Samuraj je hlavolam, o který by se měli pokoušet pouze lidé, kteří zvládají snazší hlavolamy bez problémů. Rohy každého hlavolamu jsou spojeny ještě středovým hlavolamem (viz obrázek níže). Tyto hlavolamy vám zaberou hodně času a jsou velmi obtížné.
 2. 2
  Stále si všímejte spojení. Při řešení takového Sudoku si musíte stále pamatovat rohy, které spojují středový hlavolam se zbytkem Sudoku, protože okraje středu musí souhlasit také s větším čtvercem.
 3. 3
  Prohlédněte si linie. Čáry, které jsou dlouhé 21 políček byste měli vnímat jako tři různé devíti-políčkové čáry, přičemž jedna z nich se skládá z těch ostatních dvou.
 4. 4
  Řešte tento hlavolam stejně, jako běžné Sudoku. Jen si pamatujte, že nesmíte mít stejné číslo v řadách, které spojují velký čtverec se středovým hlavolamem.
 5. 5
  V odkazech níže najdete několik Sudoku Samuraj.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Sudoku Samuraj Killer

Stáhnout PDF
 1. 1
  Prohlédněte si tuto „zabijáckou“ variantu Sudoku Samuraj. Pravidla se trochu liší, protože tyto tabulky obsahují i různé barvy. Standardní pravidla Sudoku platí i pro tyto hlavolamy – tj. každý čtverec musí obsahovat všechna čísla od 1 do 9.

Pravidla Samuraj Killer

 1. 1
  V každém barevném bloku hledejte malé číslo. Toto číslo obsahuje celkovou hodnotu čtverce v daném bloku. Například pokud barevný blok tří čtverců dává dohromady 7, jednotlivá políčka tedy musejí být 1, 2 a 4, ale je na vás, abyste zjistili, v jakém pořadí tato čísla musíte napsat.
 2. 2
  Všimněte si, že v barevných blocích je možné, aby se čísla opakovala, i když se to nestává moc často.
 3. 3
  Berte v potaz výsledné číslo. Každý čtverec o 9 políčcích musí dávat dohromady 45, stejně tak jako každá řada a každý sloupec.
 4. 4
  U tohoto druhu Sudoku jsou 4 případy, kdy tabulky 3x3 políčka patří ke dvěma různým blokům po 9 políčcích. V takové situaci platí stejná pravidla – čísla 1-9 nesmíte použít více než jednou. Tyto čtyři mřížky je tedy nutné vyřešit, abyste se dobrali řešení celého hlavolamu.
  Reklama

Rady pro řešení tohoto hlavolamu

 1. 1
  Hledejte barevné bloky, které mají vysoká nebo nízká výsledná čísla. Obsahují totiž méně kombinací čísel a jsou tedy jednodušší.
 2. 2
  Hledejte skupinu barevných bloků, které přesahují za hranice devíti čtvercových bloků pouze o jeden čtverec. Díky tomu budete moci určit alespoň jedno pole takového barevného bloku.
 3. 3
  Neberte jeden blok jako 45. Může být někdy možné určit čísla sečtením barevných bloků ve 2, 3, 4 nebo více blocích o 9 polích a získat číslo 90, 135, 180 atd., podle něhož určíte poslední chybějící číslo.
 4. 4
  Najděte si průsečíkové barevné bloky s vysokými nebo nízkými výsledky. Například pokud má barevný blok s výsledkem 3 pravý úhel s barevným blokem, který má výsledek 4, hodnotu těchto bloků snadno zjistíte, protože máte na výběr pouze 1, 2, nebo 3. Nezapomeňte ale na to, že každý řádek a sloupec může obsahovat každé číslo pouze jedenkrát.
 5. 5
  Zbavte se „párů“. Pokud má barevný blok se dvěma čtverci výsledek 4, 6, 8 atd., logicky budete vědět, že čísla v něm nemohou být 2 a 2, 3 a 3 nebo 4 a 4. Můžete takto omezit počet svých permutací.
 6. 6
  Najděte si barevné bloky, které tvoří „linie“. Například pokud 4 barevné bloky o dvou čtvercích tvoří jednu linii, chybějící číslo můžete vypočítat tak, že výsledek odečtete od 45.
  Reklama

Číselné kombinace

 1. 1
  Najděte si 2-čtvercové kombinace. Jsou to:
 2. 2
  Najděte si 3-čtvercové kombinace. Jsou to:
 3. 3
  Méně pokročilí luštitelé by měli nejprve zkusit snadnější hlavolamy. Sudoku Samuraj Killer je pokročilá verze Sudoku a doporučujeme vám naučit se nejprve luštit základní verze a také klasické Sudoku Samuraj. Tyto obtížné hlavolamy by pro vás jinak byly příliš těžké. I zkušenější lidé je luští několik dní, takže musíte mít trpělivost.
  Reklama


Tipy

 • Nejprve se snažte najít jednoznačná čísla.
 • Můžete si zkoušet Sudoku i v knihách. Dnes již všude seženete knížky s hlavolamy. Některé obsahují dokonce detailní instrukce.
 • Když budete pravidelně trénovat, budete se zlepšovat.
 • Nejprve vyluštěte čtverec, potom řadu a potom sloupec.
 • Když se zaseknete, dejte si na několik hodin pauzu a věnujte se něčemu jinému. Potom se k hlavolamu vraťte.
 • Dvakrát měřte, jednou řežte (=pište).
 • Můžete soutěžit s přáteli nebo kolegy. Okopírujte si jeden hlavolam a hrajte o to, kdo ho vyluští nejrychleji. Stačí si zasoutěžit jednou týdně a zanedlouho budete v luštění profíci.
 • Okopírujte si hlavolam na mnohem větší mřížku. Nyní si budete moci Sudoku luštit pohodlně a tužkou si do políček vepisovat všechna možná čísla.
 • Použijte webové stránky z odkazů níže. Jsou užitečné. Hlavně se ale vyhněte automatickému vyplňování hlavolamů. Když to za vás vyluští počítač, nebude to žádná zábava.

Místo čísel si představte každý čtverec 3x3 jako mřížku s tečkami. Tečka v horním *pravého rohu je 3, tečka uprostřed je 5. Touto metodou se zbavíte přebytečného „nepořádku“ v políčcích.

Reklama

Varování

 • Snažte se vnímat Sudoku dvěma způsoby – nepracujte neustále jen odshora dolů, ale zkuste to také zprava doleva. Jako u přecházení cesty je vždy dobré se podívat z obou stran.
 • Pokud se snažíte čísla odhadnout a pracujete metodou „pokus-omyl“, je to bráno jako podvádění. Sudoku se totiž dá vždy vyřešit jen pomocí logického uvažování. *Pokud máte dvě možnosti pro jedno políčko a zkusíte si jednu vybrat s nadějí, že to vyjde, je to vlastně podvádění.
 • Než začnete hledat nápovědy, zkuste si vyluštit hlavolam sami. Když to za vás udělá někdo jiný, není to přece žádná zábava!
 • U každého políčka si několikrát ověřte, zda píšete správnou odpověď – i jediná chyba vám může pokazit celý hlavolam. Pokud jste si téměř jistí, zkontrolujte si to ještě jednou. Pokud existuje možnost, že do políčka patří jiné číslo, nic do něj nepište! Často se stane, že někdo téměř dokončí Sudoku a nakonec zjistí, že do nějakého políčka vepsal špatné číslo.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Čas
  • Na jednodušší hlavolamy bude stačit asi 10-20 minut (po získání základních zkušeností)
  • Na středně obtížné hlavolamy budete potřebovat 30-45 minut
  • Sudoku Samuraj vám zabere 1-4 hodiny
  • Sudoku Samuraj Killer vám zabere několik hodin až dní
 • Tužky
 • Gumy
 • Trpělivost


* Logické myšlení

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 33 833 krát
Stránka byla zobrazena 33 833 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama