Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kryptogramy jsou zábavné hlavolamy, které vás mohou bavit, ale také vás mohou pěkně rozčílit. Když se naučíte několik základních triků, snadno je rozluštíte a jist si je oblíbíte. Chcete se do toho pustit? Začněte se základy, potom se naučte vzorce a myslete kreativně. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Základy

 1. 1
  Jak funguje kryptogram? Většina kryptogramů jsou základní substituce cifer, což znamená, že jsou písmena abecedy zastoupena jinými písmeny. V některých šifrách se ovšem používají i jiné symboly. Tato pravidla by měla být vysvětlena u každého kryptogramu, který chcete řešit. Kryptogram v klingonštině není o nic složitější, než kryptogram v klasickém písmu, protože symboly představují určitý vzorek. Když tento vzorec najdete, rozluštíte celý kryptogram.
  • Obecně platí, že čím více se dokážete odvrátit od samotných písmen a hledat vzorce, které skrývají, tím snáze hádanku vyřešíte. Snažte se nevnímat písmena, na která se díváte.
  • Kryptogramy si s vámi nehrají, i když mohou být těžké. Ve všech kryptogramech platí to, že písmena nikdy neznamenají písmena. Když uvidíte X, v žádném případě nejde o X v abecedě. [1]
 2. 2
  Řešte jedno písmeno po druhém. Není pravděpodobné, že v kryptogramu uvidíte celé slovo hned na první pohled. Snažte se najít jednoslovná slova a potom je použít k vyřešení zbytku hádanky.
  • Luštění kryptogramu je pomalý proces, který vyžaduje metodu pokus-omyl. Budete mít spoustu možností a budete se muset rozhodnout, kterou zkusíte. Pokud se později ukáže, že jste se rozhodli špatně, budete muset začít znovu.
 3. 3
  Zkuste odhadnout nejlepší možnost a když to nevyjde, zkuste to znovu. Když před sebou budete mít spoustu prázdných míst, budete je muset začít něčím zaplňovat. Možná jste již vyčerpali všechna krátká slova a jednopísmenné výrazy, takže nemáte s čím pracovat. Když se naučíte rozpoznávat běžné vzorce, pomůže vám to sázet na ty nejpravděpodobnější výsledky, takže budete mít větší šanci, že se rozhodnete správně.
 4. 4
  Pište tužkou. I v případě, že jste profík na hlavolamy, budete muset čas od času své zápisky mazat. Nejlepší je luštit kryptogramy na papíře a tužkou.
  • Je dobré mít po ruce slovník, abyste si mohli vyhledat správný pravopis slov. Nachystejte si také další papír, na který si budete psát různé možnosti. Napište si písmena v pořadí, ve kterém se nejčastěji používají, abyste mohli začínat s těmi nejběžnějšími možnostmi.
 5. 5
  Když uděláte chybu, nic si z toho nedělejte. Špatný předpoklad může být i dobrá věc. Pokud jste například zjistili, že již hodinu pracujete se špatnou substitucí pro písmeno G, oslavte to! Eliminovali jste jednu možnost, takže jste o písmeno blíž správné odpovědi! Každá situace, kdy si něčím budete stoprocentně jistí, je důvod k oslavě.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Vyluštěte první písmena

 1. 1
  Staňte se členem týmu E.T.A.O.I.N. Nejde o žádnou tajnou organizaci dekodérů. Tato písmena se v běžných slovech objevují nejčastěji, takže se vám bude hodit, když se je naučíte rozpoznávat. Když se naučíte vzorce, ve kterých se objevují, brzy pro vás bude luštění kryptogramů hračkou.
  • Spočítejte si nejčastěji se vyskytující písmena v kryptogramu. Pravděpodobně najdete jedno z těchto písmen. Když se naučíte kombinovat četnost výskytu s rozpoznáváním vzorců, najdete správné substituce.
 2. 2
  Najděte si jednopísmenná slova. Protože se v kryptogramech často objevují různé citáty, často se vyskytuje například slovo „a.“ Trikem je zjistit, kde se toto slovo nachází, takže musíte experimentovat s ostatními slovy a hledat vzorce.
  • Pokud máte třípísmenné slovo, které začíná stejným písmenem, jde většinou o písmeno „a.“ Těchto slov existuje spousta a slov, která začínají jiným písmenem, je velmi málo.
  • Pokud vám nějaké třípísmenné slovo neposkytne dobrý ukazatel, zkuste jako první písmeno „a,“ protože jde o jedno z nejpoužívanějších písmen abecedy. Nahraďte ho ve zbytku hlavolamu a začněte s ním pracovat. Když to bude špatně, budete vědět, že musí jít o jiné písmeno.
 3. 3
  Začněte se slovy o dvou písmenech. Využijte to, co víte o četnosti výskytu písmen a to, co jste získali při hledání jednopísmenných slov a přejděte ke slovům o dvou písmenech.
  • Nejčastější slova o dvou písmenech jsou: by, je, my, ty, vy, já.
 4. 4
  Začněte se slovy o třech písmenech. Některá slova jsou velmi běžná a pomohou vám zjistit další písmena, která vám chybějí.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Naučte se rozpoznávat běžné vzorce

 1. 1
  Hledejte často se vyskytující předpony a přípony. Slova delší než 5-6 písmen velmi často obsahují nějakou předponu nebo příponu. Když je najdete, kryptogram se vám bude luštit snáze. [2]
  • Mezi časté předpony patří: do-, na-, nad-, pod-, ob-, před-, roz-.
  • Mezi časté přípony patří: -ovat, -ejší, -ný, -tel.
 2. 2
  Najděte vzorce samohlásek. Samohlásku najdete v každém slově, představují asi 40% celého textu. Nikdy se neobjevují ve skupinách. Pokud je chcete najít, zkuste následující tipy:
  • Nejčastější samohláska je „e,“ nejméně častá samohláska je „u.“
  • Zdvojené samohlásky se vyskytují pouze zřídka.
 3. 3
  Vzorec opakujících se písmen v dlouhém slově většinou znamená samohlásky, například I ve slově „civilizace.“ Pokud se ale opakují písmena těsně vedle sebe, jde většinou o souhlásky.
 4. 4
  Využívejte interpunkce. Pokud kryptogram obsahuje interpunkční znaménka, všímejte si slov, která k nim přiléhají. Čárky, tečky a další interpunkční znaménka vám pomohou zúžit výběr.
  • Před spojkami „ale,“ „aby“ atd. se vždy objevují čárky.
  • Před otazníkem se většinou objeví otázka „kdo,“ „co,“ „proč,“ „jak“ atd. Začněte hledat různé možnosti a zkoušejte vše, co vás napadne.
 5. 5
  Naučte se rozpoznávat běžně se vyskytující slova v kryptogramech, která mají snadné vzorce. Stejně jako u křížovek a dalších hlavolamů mají tvůrci kryptogramů smysl pro humor a znají pravidla řešení těchto hlavolamů. Hledejte relativně běžná slova, která se v kryptogramech objevují ve snadno rozpoznatelných vzorcích.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Myslete kreativně

 1. 1
  Nechejte kontext kryptogramu ovlivnit vaše luštění. Ve většině kryptogramů se objevují vcelku obskurní citáty, většinou aforismy o lidech a společnosti. Jde tedy o kompaktní filozofie. Tímto si můžete být jistí, takže se při luštění můžete zaměřit na obsah kryptogramu a snažit se hádat vzdělaně. Velké koncepty a abstraktní pojmy se v kryptogramech objevují velmi často.
  • V kryptogramech se často objevují komparativy a superlativy. Mezi další běžná slova z této kategorie patří slova jako „více,“ „méně,“ „nikdo,“ „často,“ „lepší,“ „horší,“ „vždy,“ a „zřídka.“
 2. 2
  V kryptocitátech najděte jméno autora. Kryptocitáty většinou koncí jménem autora citátu. Autoři se píšou většinou formou „křestní jméno příjmení,“ ale existují i výjimky. Někdy se objevuje například „anonymní autor.“
  • Krátké slovo uprostřed jména autora většinou bývá „de“ nebo „von.“
 3. 3
  Využijte větnou stavbu k vyplnění prázdných míst. Pravděpodobně nebude nutné psát si diagram věty, kterou luštíte, ale když se vám podaří odhadnout umístění větných členů, slovesných vazeb a dalších běžných struktur, pomůže vám to rychleji vyluštit celou hádanku.
  • Hledejte zejména osobní zájmena.
  • Všímejte si také pomocných sloves, jako je „se“. Tato slovesa jsou většinou krátká a pojí se s jinými, delšími slovesy.
 4. 4
  Využijte kontrapunktu a repetice. Mnoho vět pracuje s určitými paralelními strukturami a opakujícími se slovy. Protože jsou kryptogramy většinou citáty a části projevů, stává se to velmi často.
  • Mnoho aforismů pracuje s binárními slovy a srovnáním. Pokud se v kryptogramu objeví slovo „pravda,“ existuje vysoká pravděpodobnost, že najdete také slovo „lež.“
  • Hledejte alternativní verze stejného slova. Je možné, že se v kryptogramu objeví slova „potěšení“ a „těšit se.“ Bylo by zbytečné luštit všechna tato slova zvlášť, když jsou si tak podobná.
  Reklama


Tipy

 • Až vyluštíte první slovo, snažte se pomocí stejného systému vyluštit i ta ostatní.
 • V substituční šifře je možné určit slova pomoc čísel, četnosti výskytu a pořadí písmen. Například text ABCCD představuje slovo o pěti písmenech, kde jsou 3. a 4. písmena stejná a ostatní tři jsou každé jiné. Může jít například o slovo „hello.“
 • Většina tvůrců kryptogramů si dává pozor na to, aby bylo každé písmeno hlavolamu nahrazeno jiným písmenem. Pokud máte tedy v šifře písmeno A, které může být buď A nebo I, s největší pravděpodobností jde o I.
Reklama

Varování

 • Tento návod se hodí pouze k řešení jednoduchých substitučních kryptogramů.
 • Je dobré hledat četnost výskytu slov, ale neměli byste se na to spoléhat. Váš kryptogram může obsahovat více Z a Q, než byste čekali.


Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 8 828 krát
Stránka byla zobrazena 8 828 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama