Jak vyluštit kryptogram

V tomto článku:ZákladyVyluštěte první písmenaNaučte se rozpoznávat běžné vzorceMyslete kreativněReference

Kryptogramy jsou zábavné hlavolamy, které vás mohou bavit, ale také vás mohou pěkně rozčílit. Když se naučíte několik základních triků, snadno je rozluštíte a jist si je oblíbíte. Chcete se do toho pustit? Začněte se základy, potom se naučte vzorce a myslete kreativně. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

1
Základy

 1. 1
  Jak funguje kryptogram? Většina kryptogramů jsou základní substituce cifer, což znamená, že jsou písmena abecedy zastoupena jinými písmeny. V některých šifrách se ovšem používají i jiné symboly. Tato pravidla by měla být vysvětlena u každého kryptogramu, který chcete řešit. Kryptogram v klingonštině není o nic složitější, než kryptogram v klasickém písmu, protože symboly představují určitý vzorek. Když tento vzorec najdete, rozluštíte celý kryptogram.
  • Obecně platí, že čím více se dokážete odvrátit od samotných písmen a hledat vzorce, které skrývají, tím snáze hádanku vyřešíte. Snažte se nevnímat písmena, na která se díváte.
  • Kryptogramy si s vámi nehrají, i když mohou být těžké. Ve všech kryptogramech platí to, že písmena nikdy neznamenají písmena. Když uvidíte X, v žádném případě nejde o X v abecedě. [1]
 2. 2
  Řešte jedno písmeno po druhém. Není pravděpodobné, že v kryptogramu uvidíte celé slovo hned na první pohled. Snažte se najít jednoslovná slova a potom je použít k vyřešení zbytku hádanky.
  • Luštění kryptogramu je pomalý proces, který vyžaduje metodu pokus-omyl. Budete mít spoustu možností a budete se muset rozhodnout, kterou zkusíte. Pokud se později ukáže, že jste se rozhodli špatně, budete muset začít znovu.
 3. 3
  Zkuste odhadnout nejlepší možnost a když to nevyjde, zkuste to znovu. Když před sebou budete mít spoustu prázdných míst, budete je muset začít něčím zaplňovat. Možná jste již vyčerpali všechna krátká slova a jednopísmenné výrazy, takže nemáte s čím pracovat. Když se naučíte rozpoznávat běžné vzorce, pomůže vám to sázet na ty nejpravděpodobnější výsledky, takže budete mít větší šanci, že se rozhodnete správně.
 4. 4
  Pište tužkou. I v případě, že jste profík na hlavolamy, budete muset čas od času své zápisky mazat. Nejlepší je luštit kryptogramy na papíře a tužkou.
  • Je dobré mít po ruce slovník, abyste si mohli vyhledat správný pravopis slov. Nachystejte si také další papír, na který si budete psát různé možnosti. Napište si písmena v pořadí, ve kterém se nejčastěji používají, abyste mohli začínat s těmi nejběžnějšími možnostmi.
 5. 5
  Když uděláte chybu, nic si z toho nedělejte. Špatný předpoklad může být i dobrá věc. Pokud jste například zjistili, že již hodinu pracujete se špatnou substitucí pro písmeno G, oslavte to! Eliminovali jste jednu možnost, takže jste o písmeno blíž správné odpovědi! Každá situace, kdy si něčím budete stoprocentně jistí, je důvod k oslavě.

2
Vyluštěte první písmena

 1. 1
  Staňte se členem týmu E.T.A.O.I.N. Nejde o žádnou tajnou organizaci dekodérů. Tato písmena se v běžných slovech objevují nejčastěji, takže se vám bude hodit, když se je naučíte rozpoznávat. Když se naučíte vzorce, ve kterých se objevují, brzy pro vás bude luštění kryptogramů hračkou.
  • Spočítejte si nejčastěji se vyskytující písmena v kryptogramu. Pravděpodobně najdete jedno z těchto písmen. Když se naučíte kombinovat četnost výskytu s rozpoznáváním vzorců, najdete správné substituce.
 2. 2
  Najděte si jednopísmenná slova. Protože se v kryptogramech často objevují různé citáty, často se vyskytuje například slovo „a.“ Trikem je zjistit, kde se toto slovo nachází, takže musíte experimentovat s ostatními slovy a hledat vzorce.
  • Pokud máte třípísmenné slovo, které začíná stejným písmenem, jde většinou o písmeno „a.“ Těchto slov existuje spousta a slov, která začínají jiným písmenem, je velmi málo.
  • Pokud vám nějaké třípísmenné slovo neposkytne dobrý ukazatel, zkuste jako první písmeno „a,“ protože jde o jedno z nejpoužívanějších písmen abecedy. Nahraďte ho ve zbytku hlavolamu a začněte s ním pracovat. Když to bude špatně, budete vědět, že musí jít o jiné písmeno.
 3. 3
  Začněte se slovy o dvou písmenech. Využijte to, co víte o četnosti výskytu písmen a to, co jste získali při hledání jednopísmenných slov a přejděte ke slovům o dvou písmenech.
  • Nejčastější slova o dvou písmenech jsou: by, je, my, ty, vy, já.
 4. 4
  Začněte se slovy o třech písmenech. Některá slova jsou velmi běžná a pomohou vám zjistit další písmena, která vám chybějí.

3
Naučte se rozpoznávat běžné vzorce

 1. 1
  Hledejte často se vyskytující předpony a přípony. Slova delší než 5-6 písmen velmi často obsahují nějakou předponu nebo příponu. Když je najdete, kryptogram se vám bude luštit snáze. [2]
  • Mezi časté předpony patří: do-, na-, nad-, pod-, ob-, před-, roz-.
  • Mezi časté přípony patří: -ovat, -ejší, -ný, -tel.
 2. 2
  Najděte vzorce samohlásek. Samohlásku najdete v každém slově, představují asi 40% celého textu. Nikdy se neobjevují ve skupinách. Pokud je chcete najít, zkuste následující tipy:
  • Nejčastější samohláska je „e,“ nejméně častá samohláska je „u.“
  • Zdvojené samohlásky se vyskytují pouze zřídka.
 3. 3
  Vzorec opakujících se písmen v dlouhém slově většinou znamená samohlásky, například I ve slově „civilizace.“ Pokud se ale opakují písmena těsně vedle sebe, jde většinou o souhlásky.
 4. 4
  Využívejte interpunkce. Pokud kryptogram obsahuje interpunkční znaménka, všímejte si slov, která k nim přiléhají. Čárky, tečky a další interpunkční znaménka vám pomohou zúžit výběr.
  • Před spojkami „ale,“ „aby“ atd. se vždy objevují čárky.
  • Před otazníkem se většinou objeví otázka „kdo,“ „co,“ „proč,“ „jak“ atd. Začněte hledat různé možnosti a zkoušejte vše, co vás napadne.
 5. 5
  Naučte se rozpoznávat běžně se vyskytující slova v kryptogramech, která mají snadné vzorce. Stejně jako u křížovek a dalších hlavolamů mají tvůrci kryptogramů smysl pro humor a znají pravidla řešení těchto hlavolamů. Hledejte relativně běžná slova, která se v kryptogramech objevují ve snadno rozpoznatelných vzorcích.

4
Myslete kreativně

 1. 1
  Nechejte kontext kryptogramu ovlivnit vaše luštění. Ve většině kryptogramů se objevují vcelku obskurní citáty, většinou aforismy o lidech a společnosti. Jde tedy o kompaktní filozofie. Tímto si můžete být jistí, takže se při luštění můžete zaměřit na obsah kryptogramu a snažit se hádat vzdělaně. Velké koncepty a abstraktní pojmy se v kryptogramech objevují velmi často.
  • V kryptogramech se často objevují komparativy a superlativy. Mezi další běžná slova z této kategorie patří slova jako „více,“ „méně,“ „nikdo,“ „často,“ „lepší,“ „horší,“ „vždy,“ a „zřídka.“
 2. 2
  V kryptocitátech najděte jméno autora. Kryptocitáty většinou koncí jménem autora citátu. Autoři se píšou většinou formou „křestní jméno příjmení,“ ale existují i výjimky. Někdy se objevuje například „anonymní autor.“
  • Krátké slovo uprostřed jména autora většinou bývá „de“ nebo „von.“
 3. 3
  Využijte větnou stavbu k vyplnění prázdných míst. Pravděpodobně nebude nutné psát si diagram věty, kterou luštíte, ale když se vám podaří odhadnout umístění větných členů, slovesných vazeb a dalších běžných struktur, pomůže vám to rychleji vyluštit celou hádanku.
  • Hledejte zejména osobní zájmena.
  • Všímejte si také pomocných sloves, jako je „se“. Tato slovesa jsou většinou krátká a pojí se s jinými, delšími slovesy.
 4. 4
  Využijte kontrapunktu a repetice. Mnoho vět pracuje s určitými paralelními strukturami a opakujícími se slovy. Protože jsou kryptogramy většinou citáty a části projevů, stává se to velmi často.
  • Mnoho aforismů pracuje s binárními slovy a srovnáním. Pokud se v kryptogramu objeví slovo „pravda,“ existuje vysoká pravděpodobnost, že najdete také slovo „lež.“
  • Hledejte alternativní verze stejného slova. Je možné, že se v kryptogramu objeví slova „potěšení“ a „těšit se.“ Bylo by zbytečné luštit všechna tato slova zvlášť, když jsou si tak podobná.

Tipy

 • Až vyluštíte první slovo, snažte se pomocí stejného systému vyluštit i ta ostatní.
 • V substituční šifře je možné určit slova pomoc čísel, četnosti výskytu a pořadí písmen. Například text ABCCD představuje slovo o pěti písmenech, kde jsou 3. a 4. písmena stejná a ostatní tři jsou každé jiné. Může jít například o slovo „hello.“
 • Většina tvůrců kryptogramů si dává pozor na to, aby bylo každé písmeno hlavolamu nahrazeno jiným písmenem. Pokud máte tedy v šifře písmeno A, které může být buď A nebo I, s největší pravděpodobností jde o I.

Varování

 • Tento návod se hodí pouze k řešení jednoduchých substitučních kryptogramů.
 • Je dobré hledat četnost výskytu slov, ale neměli byste se na to spoléhat. Váš kryptogram může obsahovat více Z a Q, než byste čekali.


Informace o článku

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 30 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili.

Kategorie: Vzdělání a Komunikace

V jiných jazycích:

English: Solve a Cryptogram, Español: resolver un criptograma en inglés, Deutsch: Ein Kryptogramm lösen, Italiano: Decifrare un Crittogramma, Русский: расшифровать криптограмму, Français: résoudre un cryptogramme, Bahasa Indonesia: Memecahkan Kriptogram Berbahasa Inggris, Nederlands: Codekrakers oplossen

Stránka byla zobrazena 5 115 krát.
Byl tento článek přesný?