Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Cache prohlížeče ukládá určité informace (snímky) webových stránek, které navštívíte na svém počítači, či mobilním zařízení, aby se v budoucnu rychleji načetly, a při pohybu po stránkách používají stejné obrázky, abyste ji je nemuseli stahovat znovu. Nicméně občas vám cache může bránit v tom, abyste viděli aktualizovaný obsah, nebo způsobí funkční problémy, když se uložený obsah neshoduje s tím novým. Mnoho problémů spojených s cache můžete vyřešit tak, že cache vymažete. Tento článek obsahuje instrukce spolu se screenshoty a poradí vám, jak vymazat cache ve většině hlavních prohlížečů.

Pokud si nejste jisti, jaký prohlížeč vlastně používáte, můžete navštívit whatbrowser.org a zjistit to.

Metoda 1
Metoda 1 ze 18:

Chrome v10+

 1. 1
  Otevřete nastavení v Chrome. Klikněte na ikonu menu v pravém horním rohu prohlížeče. Vespod v menu klikněte na tlačítko nastavení.
  • Rychleji se sem dostanete, pokud stisknete Control+ Shift+Delete na PC nebo pokud používáte Mac Shift+ Command+Delete.
 2. 2
  V nastavení klikněte na "Zobrazit pokročilé nastavení...". Najdete jej úplně vespod v sekci nastavení.
 3. 3
  Sjeďte do sekce soukromí a klikněte na "Vymazat prohlížená data".
 4. 4
  Vyberte "Obrázky a soubory v mezipaměti". Odškrtněte všechny ostatní možnosti, abyste nevymazali historii prohlížení, cookies a další data, která chcete zachovat. Změňte "Vymazat následující položky" na "od počátku časů".
 5. 5
  Stiskněte "Vymazat prohlížená data". A máte hotovo!
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 18:

Firefox 33

 1. 1
  Klikněte na tlačítko Menu ("tlačítko hamburger" – to se třemi vodorovnými čárkami) a poté vyberte Možnosti.
  • Pokud Možnosti nejsou na seznamu, klepněte na Přizpůsobit a přetáhněte Možnosti ze seznamu Dodatečných nástrojů a Funkcí do Menu.
  • Poznámka: pokud používáte lištu menu, vyberte místo toho Nástroje a Možnosti.
 2. 2
  Firefox pro Mac: Na Macu vyberte Preference z menu Firefox a poté následujte níže uvedené instrukce. Nyní se vám otevře okno Možností, klikněte na kartu Soukromí. V oblasti Historie klikněte na odkaz pro vymazání poslední historie.
  • Pokud tento odkaz nevidíte, změňte nastavení Firefoxu: možnost pro Zapamatování historie. Až budete mít hotovo, můžete toto nastavení opět vrátit na původní. V okně Vymazat poslední historii, které se vám objeví, nastavte časový úsek, který se má vymazat: na Vše. V seznamu na spodu okna odškrtněte vše, kromě Cache.
 3. 3
  Pokud chcete vymazat jiná uložená data, zaškrtněte příslušná pole. V dalším kroku se vymaží spolu s Cache.
  • Nevidíte nic, co by se dalo zaškrtnout? Klikněte na tlačítko vedle Detailů. Klikněte na tlačítko Vymazat nyní. Až zmizí okno s označením Vymazat poslední historii, všechny soubory uložené v mezipaměti z internetového prohlížení ve Firefoxu budou smazány.
  • Pokud je mezipaměť vašeho internetu velká, může Firefoxu chvíli trvat, než všechny soubory smaže. Buďte trpěliví – proces skončí.
  • Starší verze Firefoxu, zejména od Firefox 4 až po Firefox 33 mají podobný postup pro vymazání mezipaměti, ale snažte se mít vždy poslední verzi.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 18:

Internet Explorer 9, 10, a 11

 1. 1
  Jakmile se váš prohlížeč otevře, klikněte na ozubenou ikonku v pravém horním rohu pro otevření menu Nastavení. Poté vyberte Zabezpečení a Vymazat historii prohlížení....
  • Alternativně můžete také stisknout tlačítko Ctrl+ Shift+Delete pro otevření okna Vymazat historii prohlížení.
 2. 2
  Vyberte Dočasné soubory internetu. Budete také muset odškrtnout všechna ostatní pole, obzvláště Zachovat data z oblíbených webů. Tato volba vám také v okně smaže předměty z webů z vaší složky Oblíbené, což je nezbytné pro kompletní vymazání mezipaměti.
 3. 3
  Klikněte na tlačítko Vymazat vespod okna, abyste tyto kroky mohli provést (např. vyčistíte mezipaměť tím, že smažete dočasné soubory).
 4. 4
  Váš počítač bude chvíli pracovat a proces se poté dokončí. Úspěšně jste vymazali mezipaměť Internetu Explorer 9!
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 18:

Microsoft Edge

 1. 1
  Klepněte na tlačítko menu Edge(...) a vyberte Nastavení . Otevře se vám postranní menu.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko "Vybrat položky ke smazání". Najdete jej pod nadpisem "Vymazat prohlížená data".
 3. 3
  Ujistěte se, že jste zaškrtli pole "Data a soubory v mezipaměti". Toto pole je již většinou zaškrtnuto ve výchozím nastavení.
 4. 4
  Zkontrolujte seznam položek, které mají být vymazány. Vše, co je zaškrtnuto, bude smazáno, podívejte se proto na seznam a vyberte, či odškrtněte položky.
 5. 5
  Klikněte na "Vymazat" a smažte zaškrtnuté položky. Pokud máte zaškrtnuté pole "Data a soubory v mezipaměti", mezipaměť vašeho prohlížeče Edge bude smazána.
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 18:

Safari pro Windows

 1. 1
  Jakmile otevřete prohlížeč, klikněte na ozubenou ikonu vpravo nahoře.
 2. 2
  Vyberte "Resetovat Safari..." Otevře se vám obrazovka.
 3. 3
  Vyberte "Veškerá data z webu" na úplném spodu obrazovky. Zaškrtněte, či odškrtněne všechny ostatní kategorie, které si přejete resetovat.
 4. 4
  Klikněte na "Resetovat".
  Reklama
Metoda 7
Metoda 7 ze 18:

Internet Explorer 8

 1. 1
  Jakmile otevřete prohlížeč, klikněte na menu Nástroje. Můžete také jednoduše stisknout Ctrl+ Shift+Delete a otevřít okno Vymazat historii prohlížení (a přeskočit krok 2).
 2. 2
  Klikněte Vymazat historii prohlížení...
 3. 3
  Vyberte Dočasné soubory internetu.
 4. 4
  Klepněte na tlačítko Vymazat poblíž spodní strany okna a vymažte dočasné soubory (např. vymažete mezipaměť).
 5. 5
  Nastavte vymazání mezipaměti pokaždé, když zavřete Internet Explorer. Pokud si přejete, aby prohlížeč automaticky vymazal mezipaměť, kdykoliv jej zavřete, zavřete okno 'Vymazat historii prohlížení', vyberte 'Možnosti internetu' z menu Nástroje a zaškrtněte pole historii prohlížení při uzavření'.
  • Poznámka: IE8 má "funkci", která zachová určité cookies, i po vymazání cache, pokud NEODŠKRTNETE pole "Zachovat data z oblíbených webů." Pokud chcete cache skutečně vymazat, odškrtněte tuto možnost!
  Reklama
Metoda 8
Metoda 8 ze 18:

Internet Explorer 7

 1. 1
  Otevřete IE 7 a klikněte na menu Nástroje. Klikněte na odkaz Vymazat historii prohlížení link nahoře.
 2. 2
  Pod nadpisem Dočasné soubory internetu, klikněte na Vymazat soubory...
 3. 3
  Klikněte na Ano, až uvidíte výzvu, která se vás zeptá, zda si skutečně přejete vymazat všechny dočasné soubory.
 4. 4
  Můžete také vymazat cache pouze pro stránku, kterou právě prohlížíte. Stiskněte a podržte Ctrl na své klávesnici a poté stiskněte F5 nebo na tlačítko Obnovení (hranaté tlačítko se dvěma šipkami směřujícími od sebe).
  Reklama
Metoda 9
Metoda 9 ze 18:

Firefox 30+

 1. 1
  Najděte tlačítko, které je v liště nástrojů zcela vpravo:
 2. 2
  Klikněte na tlačítko "Možnosti" (to ozubené). Objeví se dialogové okno.
 3. 3
  Vyberte tlačítko Pokročilé a poté kartu "Síť".
 4. 4
  Poté stiskněte tlačítko "Vymazat nyní", které najdete uvnitř sekce "Obsah webu v mezipaměti".
 5. 5
  Další způsob, jak vymazat cache je stisknutím Ctrl+ Shift+Delete a otevřete okno s poslední historií.
  • Na Macu můžete stisknout Shift+ Command+Delete.
 6. 6
  Ujistěte se, že máte rozbalené "Detaily" a poté vyberte ze seznamu "Cache". Vše ostatní odškrtněte.
 7. 7
  V rozbalovacím menu "Časový úsek pro vymazání", vyberte "Vše".
 8. 8
  Vyberte "Vymazat nyní". Váš počítač bude chvíli pracovat a poté se proces dokončí.
 9. 9
  Úspěšně jste vymazali cache Firefoxu!
  Reklama
Metoda 10
Metoda 10 ze 18:

Firefox 4

 1. 1
  Přejděte do "Vymazat poslední historii":
  • Na PC klikněte na menu "Firefox" v horním levém rohu. Dále vyberte pravou šipku vedle "Historie >", a klikněte na "Vymazat poslední historii"
   • Nebo stiskněte Ctrl+ Shift+Delete pro otevření okna s poslední historií.
  • Na Macu vyberte v menu Nástroje " Vymazat poslední historii …"
   • Můžete také stisknout Shift+ Command+Delete.
 2. 2
  Ujistěte se, že máte rozbaleny "Detaily" a poté vyberte "Cache" ze seznamu. Odškrtněte vše ostatní.
 3. 3
  V rozbalovacím menu "Časový úsek pro vymazání", vyberte "Vše".
 4. 4
  Vyberte "Vymazat nyní". Váš počítač bude chvíli pracovat a poté se proces dokončí. Úspěšně jste vymazali cache Firefoxu!
  Reklama
Metoda 11
Metoda 11 ze 18:

Opera

 1. 1
  Jakmile se otevře prohlížeč, vyberte menu "Nastavení" a klikněte na "Smazat soukromá data".
 2. 2
  Ujistěte se, že pole "Vymazat veškerou mezipaměť" je zaškrtnuté. Zkontrolujte také, zda všechny nechtěné kategorie jsou odškrtnuté.
  • Pokud nechcete vymazat cookies, uložená hesla, atd., odstraňte tyto položky ze seznamu.
 3. 3
  Stiskněte "Smazat".
  Reklama
Metoda 12
Metoda 12 ze 18:

Mozilla SeaMonkey

 1. 1
  Jakmile se prohlížeč otevře, klepněte na menu "Upravit" a vyberte "Preference".
 2. 2
  V seznamu vlevo otevřete možnost "Pokročilé" a vyberte "Cache".
 3. 3
  Klikněte na tlačítko "Vymazat Cache".
  Reklama
Metoda 13
Metoda 13 ze 18:

Konqueror

 1. 1
  Jakmile se prohlížeč otevře, klepněte na menu Nastavení a vyberte Nastavit Konqueror.
 2. 2
  V seznamu obrázků sjeďte dolů a vyberte Cache.
 3. 3
  Klikněte na Vymazat Cache.
  Reklama
Metoda 14
Metoda 14 ze 18:

BlackBerry 6.0

 1. 1
  V prohlížeči BlackBerry stiskněte tlačítko BlackBerry
 2. 2
  Vyberte možnosti
 3. 3
  Přepněte na "Cache"
 4. 4
  Stiskněte "Vymazat nyní"
  Reklama
Metoda 15
Metoda 15 ze 18:

Chrome v1 - v9

 1. 1
  Jakmile se prohlížeč otevře, vyberte menu Nástroje (klíč v pravém horním rohu) a vyberte Možnosti (Preference na Macu).
 2. 2
  V kartě Pod kapotou klikněte na tlačítko Vymazat data prohlížení....
 3. 3
  Vyberte pole Vymazat cache.
 4. 4
  Můžete také zvolit časový úsek, ve kterém chcete vymazat data v mezipaměti s použitím rozbalovacího menu Vymazat data z tohoto období.
 5. 5
  Klikněte na tlačítko Vymazat data prohlížení.
  Reklama
Metoda 16
Metoda 16 ze 18:

Safari na OS X Yosemite

 1. 1
  Otevřete Safari.
 2. 2
  V horním menu vyberte "Safari".
 3. 3
  Přepněte "Vymazat veškerou historii z webu a data".
  • 2 Metody: V tomto článku jsou uvedeny dvě metody. Ta výše zmíněná již nefunguje.
  Reklama
Metoda 17
Metoda 17 ze 18:

Safari pro iOS, iPhone a iPad

 1. 1
  Klikněte na Nastavení v domovské stránce.
 2. 2
  Sjeďte dolů, dokud neuvidíte "Safari." Klikněte na něj, aby se vám zobrazila stránka možností.
 3. 3
  Klikněte na "Vymazat cookies a data."Objeví se vyskakovací rámeček. Znovu klikněte na " Vymazat cookies a data " a potvrďte svůj výběr.
  Reklama
Metoda 18
Metoda 18 ze 18:

Android

 1. 1
  Otevřete prohlížeč.
 2. 2
  Klepněte na Menu Klíč.
 3. 3
  Klikněte na tlačítko "Další možnosti".
 4. 4
  Klikněte na "Nastavení"
 5. 5
  Klepněte na "Vymazat Cache." Poté se vám zobrazí ověřovací menu. Klepněte znovu na "Okay" nebo "Vymazat Cache" (v závislosti na verzi vašeho telefonu), abyste dokončili proces.
  Reklama

Varování

 • Vymazání cache vašeho prohlížeče NENÍ totéž jako vymazání cookies. Podívejte se na návod, jak vymazat cookies prohlížeče, a dozvíte se více.
Reklama

Tipy

 • Můžete použít Portable Firefox u USB flash disku, který vám data uloží (cache, cookies, atd.) na přenosné zařízení, spíše než na pevný disk vašeho počítače.
 • Pokud chcete, můžete cache v možnostech prohlížeče zcela zakázat tak, že vyberte možnost 'nepamatovat si historii' nebo jednoduše prohlížejte inkognito. Cache se používá pro urychlení přístupu k webu načítáním dat z místní paměti, spíše než aby se data stahovala. Všimnete si zřejmě zpomalení rychlosti připojení k internetu.
 • Můžete si také přečíst návod, jak používat CCleaner.
 • Možná budete chtít také vymazat cookies vašeho prohlížeče.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 25 424 krát
Stránka byla zobrazena 25 424 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama