Jak vymazat Cache prohlížeče

Cache prohlížeče ukládá určité informace (snímky) webových stránek, které navštívíte na svém počítači, či mobilním zařízení, aby se v budoucnu rychleji načetly, a při pohybu po stránkách používají stejné obrázky, abyste ji je nemuseli stahovat znovu. Nicméně občas vám cache může bránit v tom, abyste viděli aktualizovaný obsah, nebo způsobí funkční problémy, když se uložený obsah neshoduje s tím novým. Mnoho problémů spojených s cache můžete vyřešit tak, že cache vymažete. Tento článek obsahuje instrukce spolu se screenshoty a poradí vám, jak vymazat cache ve většině hlavních prohlížečů.

Pokud si nejste jisti, jaký prohlížeč vlastně používáte, můžete navštívit whatbrowser.org a zjistit to.

Metoda 1 ze 18:
Chrome v10+

 1. 1
  Otevřete nastavení v Chrome. Klikněte na ikonu menu v pravém horním rohu prohlížeče. Vespod v menu klikněte na tlačítko nastavení.
  • Rychleji se sem dostanete, pokud stisknete Control+ Shift+Delete na PC nebo pokud používáte Mac Shift+ Command+Delete.
 2. 2
  V nastavení klikněte na "Zobrazit pokročilé nastavení...". Najdete jej úplně vespod v sekci nastavení.
 3. 3
  Sjeďte do sekce soukromí a klikněte na "Vymazat prohlížená data".
 4. 4
  Vyberte "Obrázky a soubory v mezipaměti". Odškrtněte všechny ostatní možnosti, abyste nevymazali historii prohlížení, cookies a další data, která chcete zachovat. Změňte "Vymazat následující položky" na "od počátku časů".
 5. 5
  Stiskněte "Vymazat prohlížená data". A máte hotovo!
  Reklama

Metoda 2 ze 18:
Firefox 33

 1. 1
  Klikněte na tlačítko Menu ("tlačítko hamburger" – to se třemi vodorovnými čárkami) a poté vyberte Možnosti.
  • Pokud Možnosti nejsou na seznamu, klepněte na Přizpůsobit a přetáhněte Možnosti ze seznamu Dodatečných nástrojů a Funkcí do Menu.
  • Poznámka: pokud používáte lištu menu, vyberte místo toho Nástroje a Možnosti.
 2. 2
  Firefox pro Mac: Na Macu vyberte Preference z menu Firefox a poté následujte níže uvedené instrukce. Nyní se vám otevře okno Možností, klikněte na kartu Soukromí. V oblasti Historie klikněte na odkaz pro vymazání poslední historie.
  • Pokud tento odkaz nevidíte, změňte nastavení Firefoxu: možnost pro Zapamatování historie. Až budete mít hotovo, můžete toto nastavení opět vrátit na původní. V okně Vymazat poslední historii, které se vám objeví, nastavte časový úsek, který se má vymazat: na Vše. V seznamu na spodu okna odškrtněte vše, kromě Cache.
 3. 3
  Pokud chcete vymazat jiná uložená data, zaškrtněte příslušná pole. V dalším kroku se vymaží spolu s Cache.
  • Nevidíte nic, co by se dalo zaškrtnout? Klikněte na tlačítko vedle Detailů. Klikněte na tlačítko Vymazat nyní. Až zmizí okno s označením Vymazat poslední historii, všechny soubory uložené v mezipaměti z internetového prohlížení ve Firefoxu budou smazány.
  • Pokud je mezipaměť vašeho internetu velká, může Firefoxu chvíli trvat, než všechny soubory smaže. Buďte trpěliví – proces skončí.
  • Starší verze Firefoxu, zejména od Firefox 4 až po Firefox 33 mají podobný postup pro vymazání mezipaměti, ale snažte se mít vždy poslední verzi.
  Reklama

Metoda 4 ze 18:
Internet Explorer 9, 10, a 11

 1. 1
  Jakmile se váš prohlížeč otevře, klikněte na ozubenou ikonku v pravém horním rohu pro otevření menu Nastavení. Poté vyberte Zabezpečení a Vymazat historii prohlížení....
  • Alternativně můžete také stisknout tlačítko Ctrl+ Shift+Delete pro otevření okna Vymazat historii prohlížení.
 2. 2
  Vyberte Dočasné soubory internetu. Budete také muset odškrtnout všechna ostatní pole, obzvláště Zachovat data z oblíbených webů. Tato volba vám také v okně smaže předměty z webů z vaší složky Oblíbené, což je nezbytné pro kompletní vymazání mezipaměti.
 3. 3
  Klikněte na tlačítko Vymazat vespod okna, abyste tyto kroky mohli provést (např. vyčistíte mezipaměť tím, že smažete dočasné soubory).
 4. 4
  Váš počítač bude chvíli pracovat a proces se poté dokončí. Úspěšně jste vymazali mezipaměť Internetu Explorer 9!
  Reklama

Metoda 5 ze 18:
Microsoft Edge

 1. 1
  Klepněte na tlačítko menu Edge(...) a vyberte Nastavení . Otevře se vám postranní menu.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko "Vybrat položky ke smazání". Najdete jej pod nadpisem "Vymazat prohlížená data".
 3. 3
  Ujistěte se, že jste zaškrtli pole "Data a soubory v mezipaměti". Toto pole je již většinou zaškrtnuto ve výchozím nastavení.
 4. 4
  Zkontrolujte seznam položek, které mají být vymazány. Vše, co je zaškrtnuto, bude smazáno, podívejte se proto na seznam a vyberte, či odškrtněte položky.
 5. 5
  Klikněte na "Vymazat" a smažte zaškrtnuté položky. Pokud máte zaškrtnuté pole "Data a soubory v mezipaměti", mezipaměť vašeho prohlížeče Edge bude smazána.
  Reklama

Metoda 6 ze 18:
Safari pro Windows

 1. 1
  Jakmile otevřete prohlížeč, klikněte na ozubenou ikonu vpravo nahoře.
 2. 2
  Vyberte "Resetovat Safari..." Otevře se vám obrazovka.
 3. 3
  Vyberte "Veškerá data z webu" na úplném spodu obrazovky. Zaškrtněte, či odškrtněne všechny ostatní kategorie, které si přejete resetovat.
 4. 4
  Klikněte na "Resetovat".
  Reklama

Metoda 7 ze 18:
Internet Explorer 8

 1. 1
  Jakmile otevřete prohlížeč, klikněte na menu Nástroje. Můžete také jednoduše stisknout Ctrl+ Shift+Delete a otevřít okno Vymazat historii prohlížení (a přeskočit krok 2).
 2. 2
  Klikněte Vymazat historii prohlížení...
 3. 3
  Vyberte Dočasné soubory internetu.
 4. 4
  Klepněte na tlačítko Vymazat poblíž spodní strany okna a vymažte dočasné soubory (např. vymažete mezipaměť).
 5. 5
  Nastavte vymazání mezipaměti pokaždé, když zavřete Internet Explorer. Pokud si přejete, aby prohlížeč automaticky vymazal mezipaměť, kdykoliv jej zavřete, zavřete okno 'Vymazat historii prohlížení', vyberte 'Možnosti internetu' z menu Nástroje a zaškrtněte pole historii prohlížení při uzavření'.
  • Poznámka: IE8 má "funkci", která zachová určité cookies, i po vymazání cache, pokud NEODŠKRTNETE pole "Zachovat data z oblíbených webů." Pokud chcete cache skutečně vymazat, odškrtněte tuto možnost!
  Reklama

Metoda 8 ze 18:
Internet Explorer 7

 1. 1
  Otevřete IE 7 a klikněte na menu Nástroje. Klikněte na odkaz Vymazat historii prohlížení link nahoře.
 2. 2
  Pod nadpisem Dočasné soubory internetu, klikněte na Vymazat soubory...
 3. 3
  Klikněte na Ano, až uvidíte výzvu, která se vás zeptá, zda si skutečně přejete vymazat všechny dočasné soubory.
 4. 4
  Můžete také vymazat cache pouze pro stránku, kterou právě prohlížíte. Stiskněte a podržte Ctrl na své klávesnici a poté stiskněte F5 nebo na tlačítko Obnovení (hranaté tlačítko se dvěma šipkami směřujícími od sebe).
  Reklama

Metoda 9 ze 18:
Firefox 30+

 1. 1
  Najděte tlačítko, které je v liště nástrojů zcela vpravo:
 2. 2
  Klikněte na tlačítko "Možnosti" (to ozubené). Objeví se dialogové okno.
 3. 3
  Vyberte tlačítko Pokročilé a poté kartu "Síť".
 4. 4
  Poté stiskněte tlačítko "Vymazat nyní", které najdete uvnitř sekce "Obsah webu v mezipaměti".
 5. 5
  Další způsob, jak vymazat cache je stisknutím Ctrl+ Shift+Delete a otevřete okno s poslední historií.
  • Na Macu můžete stisknout Shift+ Command+Delete.
 6. 6
  Ujistěte se, že máte rozbalené "Detaily" a poté vyberte ze seznamu "Cache". Vše ostatní odškrtněte.
 7. 7
  V rozbalovacím menu "Časový úsek pro vymazání", vyberte "Vše".
 8. 8
  Vyberte "Vymazat nyní". Váš počítač bude chvíli pracovat a poté se proces dokončí.
 9. 9
  Úspěšně jste vymazali cache Firefoxu!
  Reklama

Metoda 10 ze 18:
Firefox 4

 1. 1
  Přejděte do "Vymazat poslední historii":
  • Na PC klikněte na menu "Firefox" v horním levém rohu. Dále vyberte pravou šipku vedle "Historie >", a klikněte na "Vymazat poslední historii"
   • Nebo stiskněte Ctrl+ Shift+Delete pro otevření okna s poslední historií.
  • Na Macu vyberte v menu Nástroje " Vymazat poslední historii …"
   • Můžete také stisknout Shift+ Command+Delete.
 2. 2
  Ujistěte se, že máte rozbaleny "Detaily" a poté vyberte "Cache" ze seznamu. Odškrtněte vše ostatní.
 3. 3
  V rozbalovacím menu "Časový úsek pro vymazání", vyberte "Vše".
 4. 4
  Vyberte "Vymazat nyní". Váš počítač bude chvíli pracovat a poté se proces dokončí. Úspěšně jste vymazali cache Firefoxu!
  Reklama

Metoda 11 ze 18:
Opera

 1. 1
  Jakmile se otevře prohlížeč, vyberte menu "Nastavení" a klikněte na "Smazat soukromá data".
 2. 2
  Ujistěte se, že pole "Vymazat veškerou mezipaměť" je zaškrtnuté. Zkontrolujte také, zda všechny nechtěné kategorie jsou odškrtnuté.
  • Pokud nechcete vymazat cookies, uložená hesla, atd., odstraňte tyto položky ze seznamu.
 3. 3
  Stiskněte "Smazat".
  Reklama

Metoda 12 ze 18:
Mozilla SeaMonkey

 1. 1
  Jakmile se prohlížeč otevře, klepněte na menu "Upravit" a vyberte "Preference".
 2. 2
  V seznamu vlevo otevřete možnost "Pokročilé" a vyberte "Cache".
 3. 3
  Klikněte na tlačítko "Vymazat Cache".
  Reklama

Metoda 13 ze 18:
Konqueror

 1. 1
  Jakmile se prohlížeč otevře, klepněte na menu Nastavení a vyberte Nastavit Konqueror.
 2. 2
  V seznamu obrázků sjeďte dolů a vyberte Cache.
 3. 3
  Klikněte na Vymazat Cache.
  Reklama

Metoda 14 ze 18:
BlackBerry 6.0

 1. 1
  V prohlížeči BlackBerry stiskněte tlačítko BlackBerry
 2. 2
  Vyberte možnosti
 3. 3
  Přepněte na "Cache"
 4. 4
  Stiskněte "Vymazat nyní"
  Reklama

Metoda 15 ze 18:
Chrome v1 - v9

 1. 1
  Jakmile se prohlížeč otevře, vyberte menu Nástroje (klíč v pravém horním rohu) a vyberte Možnosti (Preference na Macu).
 2. 2
  V kartě Pod kapotou klikněte na tlačítko Vymazat data prohlížení....
 3. 3
  Vyberte pole Vymazat cache.
 4. 4
  Můžete také zvolit časový úsek, ve kterém chcete vymazat data v mezipaměti s použitím rozbalovacího menu Vymazat data z tohoto období.
 5. 5
  Klikněte na tlačítko Vymazat data prohlížení.
  Reklama

Metoda 16 ze 18:
Safari na OS X Yosemite

 1. 1
  Otevřete Safari.
 2. 2
  V horním menu vyberte "Safari".
 3. 3
  Přepněte "Vymazat veškerou historii z webu a data".
  • 2 Metody: V tomto článku jsou uvedeny dvě metody. Ta výše zmíněná již nefunguje.
  Reklama

Metoda 17 ze 18:
Safari pro iOS, iPhone a iPad

 1. 1
  Klikněte na Nastavení v domovské stránce.
 2. 2
  Sjeďte dolů, dokud neuvidíte "Safari." Klikněte na něj, aby se vám zobrazila stránka možností.
 3. 3
  Klikněte na "Vymazat cookies a data."Objeví se vyskakovací rámeček. Znovu klikněte na " Vymazat cookies a data " a potvrďte svůj výběr.
  Reklama

Metoda 18 ze 18:
Android

 1. 1
  Otevřete prohlížeč.
 2. 2
  Klepněte na Menu Klíč.
 3. 3
  Klikněte na tlačítko "Další možnosti".
 4. 4
  Klikněte na "Nastavení"
 5. 5
  Klepněte na "Vymazat Cache." Poté se vám zobrazí ověřovací menu. Klepněte znovu na "Okay" nebo "Vymazat Cache" (v závislosti na verzi vašeho telefonu), abyste dokončili proces.
  Reklama

Varování

 • Vymazání cache vašeho prohlížeče NENÍ totéž jako vymazání cookies. Podívejte se na návod, jak vymazat cookies prohlížeče, a dozvíte se více.
Reklama

Tipy

 • Můžete použít Portable Firefox u USB flash disku, který vám data uloží (cache, cookies, atd.) na přenosné zařízení, spíše než na pevný disk vašeho počítače.
 • Pokud chcete, můžete cache v možnostech prohlížeče zcela zakázat tak, že vyberte možnost 'nepamatovat si historii' nebo jednoduše prohlížejte inkognito. Cache se používá pro urychlení přístupu k webu načítáním dat z místní paměti, spíše než aby se data stahovala. Všimnete si zřejmě zpomalení rychlosti připojení k internetu.
 • Můžete si také přečíst návod, jak používat CCleaner.
 • Možná budete chtít také vymazat cookies vašeho prohlížeče.

Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama