Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Golfový handicap se poprvé objevil v roce 1911 s cílem umožnit výkonnostně rozdílným hráčům sehrát spolu relativně vyrovnanou partii. Budete-li vy i váš (vaši) soupeř(-i) znát svůj handicap, můžete si zjistit handicap pro dané golfové hřiště, na kterém hrajete. Můžete pak spočítat závěrečné skóre způsobem, který výkon spravedlivě porovná, přestože budete hrát na různých výkonnostních úrovních.

Část 1
Část 1 ze 3:

Výpočet handicapu

 1. 1
  Zjistěte si vaše hrubé přizpůsobené skóre (HPS). K výpočtu handicapu budete nejprve potřebovat aspoň pět vašich golfových výsledků (ne však více než 20).[1]
  • Dejte dohromady nejméně pět výsledků z hřiště s 18 jamkami nebo deset z hřiště s 9 jamkami a použijte je k vypočítání hrubého přizpůsobeného skóre.
  • Hrubé přizpůsobené skóre (HPS) určíte jako součet celkového počtu všech úderů ze hry očištěný o údery přesahující maximální počet úderů pro každou jamku (určených dle pokynů handicapového systému organizace USGA s nestrannou kontrolou úderů).[2] Většina hřišť tyto informace poskytuje - zjistíte je na webových stránkách hřiště případně se můžete zeptat ve Vašem klubu.
  • Příklad: Zahrajete-li jamku na 8 ran na jamce, kde je maximální počet úderů 5, započítáte si při sčítání celkového počtu úderů ve hře na tuto jamku pouze 5 bodů (nikoli 8).
 2. 2
  Spočtěte si koeficient převodu handicapu. Jakmile máte určené HPS, můžete jej použít k výpočtu koeficientu převodu handicapu.
  • Rovnice pro koeficient převodu handicapu je následující: koeficient je dán jako absolutní obtížnost hřiště (Course Rating) minus HPS, krát 113, to celé děleno normou hřiště pro slabší hráče (Slope Ratingem): (HPS – Course Rating ) x 113 / Slope rating.[3]
  • Course Rating hřiště je číselná hodnota stanovená UGSA pro každou sadu odpališť na hřišti. Představuje odhad, na kolik ran by měl slabší hráč hřiště zahrát. Většina hřišť jejich golfistům tyto informace poskytuje; naleznete na webových stránkách hřiště popřípadě v klubu.
  • Slope Rating udává obtížnost hřiště pro průměrného golfistu. Počítá se na základě srovnání Course ratingu s výsledky Bogey golfistů. I tyto informace většinou naleznete na webových stránkách hřiště nebo v klubu.[4]
  • Přiklad: Předpokládejme, že vaše HPS je 69,3 a Slope rating je 117. Koeficient přepočtu handicapu určíte podle rovnice (HPS – Course Rating ) x 113 / Slope rating, tedy (85 – 69,3) x 113 / 117 = 15,2.
 3. 3
  Spočítejte si svůj handicap. Váš handicap je váš průměrný koeficient převodu vynásobený 0,96 (určíte jej tedy jako součet koeficientů převodu/počet koeficientů převodu x 0.96).
  • Konstanta 0,96 ve vzorci “bonus for excellence” představuje tzv. „bonus za výjimečnost“, který UGSA zahrnula do výsledného handicapu.[5]
  • Počet výsledků, které chcete pro výpočet použít, ovlivní i výběr průměrných koeficientů převodu, který použijete. Máte-li k dispozici 5- 6 výsledků, vyberte nejnižší koeficient; jestli máte výsledky ze 7-8 kol, použijte nejnižší dva koeficienty; pokud máte výsledky z 9-10 kol, použijte nejnižší tři koeficienty a tak dále. Můžete použít až 20 výsledků (v tom případě vyberete 10 nejnižších koeficientů). Pro podrobnosti ohledně použití převodů se podívejte do tabulky UGSA Handicap Differentials Chart UGSA Handicap Differentials Chart.
  • Příklad: pokud chcete použít 8 výsledků, vyberete dva nejnižší koeficienty. Řekněme, že vaše nejnižší koeficienty budou 10 a 11. Abychom dostali průměr, sečteme je a výsledek vydělíme 2. Nakonec vynásobíme výsledek 0,96 a zaokrouhlíme dolů na nejbližší celé číslo (vypustíme vše za desetinou čárkou). Rovnice by tedy vypadala takto: Handicap = 10 + 11 = 21; 21 / 2 = 10,5; 20,5 x 0,96 = 10,08 ≈ 10. Váš handicap tedy je 10,0 (pamatujete, že se výsledek se vždy zaokrouhluje dolů na nejbližší celé číslo).
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Určení handicapu pro dané hřiště.

 1. 1
  Spočítejte si svůj handicap pro dané hřiště. Pokud se tak už nestalo, bude potřeba, abyste si spočítali svůj handicap (viz předchozí sekce). Jen tak budete moci určit handicap pro dané hřiště.
  • Handicap hřiště uvažuje vaši šikovnost a obtížnost hřiště a určuje, kolik úderů můžete na základě indexu handicapu odečíst z vašeho konečného výsledku pro toto konkrétní hřiště.[6]
 2. 2
  Nejdříve zjistěte Slope Rating pro dané hřiště (normu hřiště pro „horší“ hráče).
  • Většina golfových hřišť tuto informaci poskytuje hráčům ve svém golfovém klubu, často lze Slope Rating nalézt na webu hřiště nebo se zeptejte zaměstnance klubu.
 3. 3
  Spočítejte si váš handicap pro hřiště. Jakmile budete znát váš handicap a Slope Rating hřiště, můžete spočítat váš handicap pro hřiště s použitím vzorce: handicap hřiště = (index handicapu)x(Slope Rating)/113. Zaokrouhlete na nejbližší celé číslo.
  • Číslo 113 ve jmenovateli je standardizovaný Slope Rating definovaný organizací UGSA.
  • Mnoho hřišť nabízí převodové tabulky, které vám umožní handicap přímo vyhledat bez nutnosti použití vzorce. Souhrnný seznam handicapů pro hřiště s převodovými tabulkami pro hřiště kde budete hrát comprehensive listing je k dispozici také u UGSA.
  • Například, máte-li index handicapu 10 a Slope Rating hřiště je 117, váš handicap pro hřiště určíte z rovnice: (10,0 x 117)/113= 10,3.[7]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Vylepšení handicapu

 1. 1
  Běžte odpalovat. Čím víc budete trénovat, tím bude lepší váš výkon.
  • Udělejte si z pravidelného a častého odpalování zvyk.
  • Využijte trénink na odpališti k vypilování úderu – vrátí se vám to, až půjde o body.
 2. 2
  Zkontrolujte si vybavení. Špatně padnoucí nebo příliš používané vybavení může mít negativní dopad na vaši hru.
  • Zkontrolujte si, zda je vaše vybavení stále v dobrém stavu (pozor na rozpadající se rukojeti, opotřebované drážky apod.). Pokud vybavení není v pořádku, nebojte se investovat do nového.
  • Vybavení vám musí padnout. Budete-li používat vybavení se správnými rozměry odpovídajícími vaší výšce, můžete zaznamenat podstatnou změnu v kvalitě své hry.[8]
 3. 3
  Vezměte to jako výzvu. Pokud se ke zlepšení svého handicapu postavíte jako k výzvě, pak si své dovednosti nejen udržíte, ale budete se i rychleji rozvíjet.
  • Hrajte na různých hřištích. Nezůstávejte pouze na vašem domácím hřišti – nebojte se jít hrát na různá nová hřiště – procvičíte si tak různé schopnosti.
  • Zkuste hrát v náročnějších podmínkách. Nezůstávejte doma, když fouká, prší nebo venku panuje jiná nepohoda – namísto toho se do toho opřete a vydejte se i v náročnějších podmínkách hrát. Pokud tak učiníte, získáte širší paletu dovedností a ty pak můžete využít, až se bude hrát za podmínek lepších.
  Reklama

Tipy

 • Máte-li problémy s výpočtem, můžete nalézt spoustu nástrojů na výpočet handicapu online.
 • Handicap and Handicap hřiště jsou dva různé indexy a neměly by být zaměňovány.
 • Někteří golfisté svému handicapovému indexu pouze“index,” což je sice nesprávné, přesto věak časté.
 • Handicap nižší než 18 je obecně považován za velmi dobrý výsledek, handicap pod 10 je vynikající a pod 5 pak již velmi výjimečný.[9]
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 15 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 216 krát
Kategorie: Život venku
Stránka byla zobrazena 6 216 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama