Jak vypočítat míru růstu

V tomto článku:Výpočet základní míry růstuVýpočet průměrné míry růstu v daném časovém období

„Výpočet míry růstu“ je název matematického postupu, který by mohl leckterého čtenáře zastrašit. Ve skutečnosti může být tento výpočet až překvapivě snadný. Základní míru růstu je možné popsat jako rozdíl mezi dvěma hodnotami v určitém časovém období vyjádřený v procentech. V tomto článku najdete jednoduchý návod jak provést tento základní výpočet, ale i informace o složitějších měřeních růstu.

Část 1
Výpočet základní míry růstu

 1. 1
  Použijte data, která prokazují změnu kvantity v určitém období. Vše, co potřebujete k výpočtu základní míry růstu, jsou dvě čísla: první zastupuje počáteční hodnotu a druhé její hodnotu konečnou. Pokud má například váš podnik na začátku měsíce hodnotu 20 000 CZK a ke dnešnímu dni se tato hodnota změnila na 25 000 CZK, 20 000 je počáteční (neboli minulá) hodnota a 25 000 je hodnota konečná (neboli aktuální). Ukažme si to na jednoduché situaci. V tomto případě použijeme dvě čísla: 205 jako naši počáteční hodnotu a 310 jako naši hodnotu aktuální.
  • Pokud jsou obě hodnoty stejné, nejedná se o nárůst - míra růstu se rovná nule.
 2. 2
  Použijte vzorec pro výpočet míry růstu. Jednoduše dosaďte vaši počáteční a aktuální hodnotu do následujícího vzorce: (aktuální hodnota) – (počáteční hodnota) / ( počáteční hodnota) . Po dosazení konkrétních čísel vypočítejte tento zlomek a vyjde vám desetinné číslo.
  • V našem příkladu dosadíme číslo 310 jako naší aktuální hodnotu a dále číslo 205 jako hodnotu počáteční. Náš vzorec bude vypadat následovně: (310 - 205)/205 = 105/205 = 0.51
 3. 3
  Vyjádřete desetinné číslo v procentech. Míra růstu bývá většinou uváděna v procentech. Desetinné číslo snadno převedete na procenta, když ho vynásobíte číslem 100 a přidáte symbol "%" za výsledek. Vyjádření v procentech je snadno srozumitelný, všeobecně známý způsob, kterým lze popsat změnu mezi dvěma čísly.
  • V našem příkladu tedy vynásobíme 0.51 číslem 100 a připíšeme symbol "%" za výsledek. 0.51 x 100 = 51%.
  • Výsledkem je tedy míra růstu v hodnotě 51%. Jinak řečeno, naše aktuální hodnota je o 51% vyšší než hodnota počáteční. Kdyby byla naše aktuální hodnota menší než hodnota minulá, míra růstu by byla záporná.

Část 2
Výpočet průměrné míry růstu v daném časovém období

 1. 1
  Sepište si všechny údaje do tabulky. Není to zcela nezbytné, ale poměrně užitečné, pokud si chcete představit tyto údaje jako řadu hodnot v závislosti na čase. Pro naše účely bude stačit jednoduchá tabulka – postačí vám dva sloupce: do levého vždy zapište časové období a do pravého pro něj odpovídající hodnotu tak, jak vidíte na obrázku.
 2. 2
  Použijte rovnici pro výpočet míry růstu, která bere v potaz počet časových období, se kterými pracujete. Časová období musí být pravidelná a každému z nich přiřazena odpovídající hodnota. Jak dlouhá časová období zvolíte, není podstatné, tento postup funguje pro údaje sesbírané v rámci vteřin, minut, dnů, atd. V našem případě jsou časová období vyjádřená v letech. Dosaďte vaše počáteční a aktuální hodnoty do nového vzorce: (aktuální hodnota) = (počáteční hodnota) * (1 + míra růstu)n kde n = počet časových období.
  • Tento postup nám poskytne údaje o průměrné míře růstu ve všech časových obdobích za předpokladu plynulého nárůstu. Protože v našem případě pracujeme s roky, získáme výpočtem průměrnou roční míru růstu.
 3. 3
  Vyjádřete proměnnou „míra růstu“. Využijte vašich znalostí matematiky a upravte rovnici tak, aby proměnná „míra růstu“ stála na jedné straně rovnice a vše ostatní na straně druhé. Vydělte obě strany počáteční hodnotou, umocněte exponentem 1/n a poté odečtěte číslo 1.
  • Pokud neuděláte chybu, mělo by vám vyjít: míra růstu = (aktuální hodnota / počáteční hodnota)1/n - 1 .
 4. 4
  Vyřešte rovnici. Dosaďte čísla vaší počáteční a aktuální hodnoty a za n dosaďte počet všech časových období ve vaší tabulce. Řešte postupně rovnici podle základních pravidel algebry.
  • V našem příkladu dosadíme opět číslo 310 jako naší aktuální hodnotu, číslo 205 jako hodnotu počáteční a dále časový údaj 10 let za n. V tomto případě je průměrná roční míra růstu (310/205)1/10 - 1 = .0422
  • 0.0422 x 100 = 4.22%. Průměrně naše hodnota stoupala o 4.22 procent ročně.

Tipy

 • Můžete spočítat i pokles. Stejný vzorec použijete, ať už čísla rostou nebo klesají. Pokud se čísla snižují, mluvíme o poklesu.
 • Kompletní vzorec vypadá následovně: ((aktuální hodnota – počáteční hodnota) / počáteční hodnota) * 100

Informace o článku

Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Kategorie: Matematika

V jiných jazycích:

English: Calculate Growth Rate, Français: calculer le taux de croissance, Español: calcular la tasa de crecimiento, Deutsch: Berechnung einer Wachstumsrate, Português: Calcular Taxa de Crescimento, Italiano: Calcolare il Tasso di Crescita, Русский: рассчитать темп роста, 中文: 计算增长率, Nederlands: Een groeifactor berekenen, Bahasa Indonesia: Menghitung Rasio Pertumbuhan, हिन्दी: ग्रोथ रेट पता करें, العربية: حساب معدل النمو, 日本語: 成長率を計算する, Tiếng Việt: Tính tỉ lệ tăng trưởng, Türkçe: Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanır, 한국어: 성장률 계산하기, ไทย: คำนวณอัตราการเติบโต

Stránka byla zobrazena 16 715 krát.
Byl tento článek přesný?