Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Molarita (molární koncentrace) popisuje vztah mezi množstvím molů určité látky a objemem roztoku. Při výpočtu můžete vycházet z molů a objemu, hmotnosti a objemu, nebo molů a mililitrů. Když tyto proměnné vložíte do základního vzorce pro výpočet molární koncentrace, dostanete hledaný výsledek.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Výpočet molární koncentrace z molů a objemu

 1. 1
  Naučte se základní vzorec pro výpočet molarity. Molární hmotnost je rovna počtu molů látky, vydělenému objemem roztoku v litrech. [1] Lze ji tudíž zapsat jako: molární koncentrace = moly látky / litry roztoku
  • Příklad: Jaká je molární koncentrace roztoku s obsahem 0,75 mol NaCl ve 4,2 litrech?
 2. 2
  Prozkoumejte problém. K výpočtu molarity potřebujete znát počet molů a počet litrů. Pokud máte obojí zadané, není třeba nic dopočítávat.
  • Příklad:
   • Moly = 0.75 mol NaCl
   • Objem= 4.2 l
 3. 3
  Vydělte počet molů počtem litrů. Výsledný podíl udává počet molů na litr roztoku neboli molární koncentraci.
  • Příklad: molární koncentrace = moly látky/ litry roztoku = 0.75 mol / 4.2 L = 0.17857142
 4. 4
  Výsledek si zapište. Zaokrouhlete čísla za desetinnou čárkou na dvě až tři místa v závislosti na požadavcích vyučujícího. Při zápisu výsledku zkraťte "molární koncentrace" jako "M" a uveďte chemickou zkratku dané látky.
  • Příklad: 0.179 M NaCl
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Výpočet molární koncentrace z hmotnosti a objemu

 1. 1
  Naučte se základní vzorec pro výpočet molarity. Molární hmotnost je rovna počtu molů látky, vydělenému objemem roztoku v litrech. Lze ji tudíž zapsat ve formě vzorce jako: molární koncentrace = moly látky / litry roztoku
  • Příklad: Jaká je molární koncentrace roztoku s obsahem 3.4 g KMnO4 rozpuštěného v 5.2 litrech vody?
 2. 2
  Prozkoumejte problém. K výpočtu molarity potřebujete znát počet molů a počet litrů. Pokud nemáte zadaný počet molů, avšak znáte hmotnost a objem roztoku, budete nejprve muset dopočítat počet molů s pomocí následujících dvou vzorců.
  • Příklad:
   • Hmotnost = 3.4 g KMnO4
   • Objem = 5.2 L
 3. 3
  Najděte molární hmotnost rozpuštěné látky. Abyste mohli vypočítat počet molů látky z její hmotnosti nebo objemu, potřebujete nejprve zjistit její molární hmotnost. To provedete tak, že sečtete molární hmotnosti všech prvků v látce obsažených. Zjistěte molární hmotnost každého z prvků v periodické tabulce.
  • Příklad:
   • Molární hmotnost K = 39.1 g
   • Molární hmotnost Mn = 54.9 g
   • Molární hmotnost O = 16.0 g
   • Celková molární hmotnost = K + Mn + O + O + O + O = 39.1 + 54.9 + 16 + 16 + 16 + 16 = 158.0 g
 4. 4
  Převeďte gramy na moly. Když nyní znáte molární hmotnost látky, musíte vynásobit počet gramů látky v roztoku výrazem 1 mol lomeno molární hmotností látky. Tak získáte počet molů látky pro následující rovnici.
  • Příklad: gramy látky * (1/molární hmotnost látky) = 3.4 g * (1 mol / 158 g) = 0.0215 mol
 5. 5
  Vydělte počet molů počtem litrům. Nyní, když máte počet molů, můžete tuto hodnotu vydělit počtem litrů roztoku. Tak získáte molární hmotnost.
  • Příklad: molární koncentrace = moly látky/ litry roztoku = 0.0215 mol / 5.2 L = 0.004134615
 6. 6
  Výsledek si zapište. Zaokrouhlete čísla za desetinnou čárkou v závislosti na požadavcích vyučujícího. Obvykle jde o dvě až tři desetinná místa. Při zápisu výsledku pak zkraťte "molární koncentrace" jako "M" a uveďte chemickou zkratku dané látky.
  • Příklad: 0.004 M KMnO4
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Výpočet molární koncentrace z molů a mililitrů

 1. 1
  Naučte se základní vzorec pro výpočet molarity. Molární hmotnost je rovna počtu molů látky, vydělenému objemem roztoku v litrech. Nemůžete počítat s mililitry. Obecný vzorec lze ji tudíž zapsat jako: molární koncentrace = moly látky / litry roztoku
  • Příklad: Jaká je molární koncentrace roztoku s obsahem 1.2 mol CaCl22 ve 2905 mililitrech?
 2. 2
  Prozkoumejte problém. K výpočtu molarity potřebujete znát počet molů a počet litrů. Pokud znáte objem v mililitrech, musíte jej nejprve na litry převést.
  • Příklad:
   • Moly = 1.2 mol CaCl22
   • Objem = 2905 ml
 3. 3
  Převeďte mililitry na litry. [2] Počet litrů zjistíte tak, že počet mililitrů vydělíte 1000, jelikož v jednom litru je právě 1000 mililitrů. Nezapomeňte, že vlastně stačí jednoduše posunout desetinnou čárku o tři místa doleva.
  • Příklad: 2905 ml * (1 L / 1000 ml) = 2.905 L
 4. 4
  Vydělte počet molů počtem litrům. Nyní, když máte počet molů, můžete tuto hodnotu vydělit počtem litrů roztoku. Tak získáte molární hmotnost.
  • Příklad: molární koncentrace = moly látky/ litry roztoku = 1.2 mol CaCl22 / 2.905 L = 0.413080895
 5. 5
  Výsledek si zapište. Zaokrouhlete čísla za desetinnou čárkou v závislosti na požadavcích vyučujícího (obvykle jde o dvě až tři desetinná místa). Při zápisu výsledku byste měli zkrátit "molární koncentrace" jako "M" a uvést chemickou zkratku dané látky.
  • Příklad: 0.413 M CaCl22
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Další příklad k procvičování

 1. 1
  Zjistěte molární koncentraci roztoku vzniklého rozpuštěním 5.2 g NaCl v 800 ml vody. Zjistěte, jaké hodnoty znáte: hmotnost v gramech a objem v mililitrech.
   • Hmotnost= 5.2 g NaCl
   • Objem = 800 ml water
 2. 2
  Zjistěte molární hmotnost NaCl. Stačí sečíst molární hmotnosti sodíku (Na) a chlóru (Cl).
  • Molární hmotnost Na = 22.99 g
  • Molární hmotnost Cl = 35.45 g
  • Molární hmotnost NaCl = 22.99 + 35.45 = 58.44 g
 3. 3
  Vynásobte hmotnost látky převodním koeficientem molární hmotnosti. V tomto případě je molární hmotnost NaCl rovna 58.44 g, koeficient tudíž je 1 mol / 58.44 g.
  • Moly NaCl = 5.2 g NaCl * (1 mol / 58.44 g) = 0.08898 mol = 0.09 mol
 4. 4
  Vydělte 800 ml vody 1000. Protože v litru je 1000 mililitrů, musíte mililitry v tomto příkladu vydělit 1000, abyste zjistili počet litrů.
  • Můžete také vynásobit 800 ml zlomkem 1 L / 1000 ml.
  • Pro urychlení také můžete jednoduše posunout desetinnou čárku o tři místa doleva, aniž byste cokoliv dělili nebo násobili.
  • Objem = 800 ml * (1 L / 1000 ml) = 800 ml / 1000 ml = 0.8 L
 5. 5
  Vydělte počet molů látky počtem litrů roztoku. Abyste dostali molární koncentraci, musíte vydělit 0.09 mol, počet molů látky NaCl, číslem 0.8 L, objemem roztoku v litrech.
  • molární koncentrace = moly látky / litry roztoku = 0.09 mol / 0.8 L = 0.1125 mol/L
 6. 6
  Výsledek upravte. Zaokrouhlete jej na dvě až tři desetinná místa a molární hmotnost zkraťte jako “M.”
  • Výsledek: 0.11 M NaCl
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 9 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 009 krát
Kategorie: Chemie
Stránka byla zobrazena 6 009 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama