Jak vypočítat objem krychle

V tomto článku:Výpočet objemu krychle

Krychle je trojrozměrné těleso, které má stejné rozměry na výšku, šířku i délku. Vypočítat její objem jednoduše znamená umocnit délku jedné strany na třetí. Hračka!

Výpočet objemu krychle

  1. 1
    Změřte jednu stranu krychle. Pokud už její délku znáte, krok vynechejte. Pokud ne, pomozte si pravítkem a změřte hranu krychle. Řekněme, že je dlouhá 2 cm.
  2. 2
    Délku jedné strany umocněte na druhou. Objem krychle je v podstatě obsah její základny, vynásobený výškou krychle. Obsah základny se vypočítá vynásobením šířky délkou. Ty jsou u krychle shodné, stejně jako výška. Dosaďte tedy do rovnice: 2 x 2 x 2, neboli 23 = 8.
  3. 3
    Výsledek je třeba uvést v krychlové jednotce. Objem je míra, kterou má trojrozměrný prostor, musíte proto použít trojrozměrnou jednotku. Původní míra byla v centimetrech, odpověď tedy zní 8 cm.3

Informace o článku

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 50 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili.

Kategorie: Matematika

V jiných jazycích:

English: Calculate the Volume of a Cube, Français: calculer le volume d’un cube, Italiano: Calcolare il Volume di un Cubo, Español: sacar el volumen de un cubo, Deutsch: Das Volumen eines Würfels berechnen, Português: Calcular o Volume de um Cubo, Nederlands: Het volume van een kubus berekenen, Русский: вычислить объем куба, 中文: 计算正方体体积, Bahasa Indonesia: Menghitung Volume Kubus, العربية: حساب حجم المكعب, हिन्दी: एक घनाकृति के आयतन की गणना करें, ไทย: คำนวณหาปริมาตรของลูกบาศก์, Tiếng Việt: Tính Thể tích Hình lập phương, 한국어: 정육면체의 부피 구하는 법

Stránka byla zobrazena 2 605 krát.
Byl tento článek přesný?