V matematice myslíme trojbokým hranolem mnohostěn se třemi stranami obdélníkového tvaru a dvěma stejnými základnami trojúhelníkového tvaru. Pozor - nezaměňujte ho s jehlanem! Chcete-li vypočítat objem trojbokého hranolu, musíte zjistit obsah jedné trojúhelníkové základny a vynásobit ho výškou hranolu.

Postup

 1. 1
  Změřte základnu a výšku jedné ze trojúhelníkových základen. Trojúhelníkové základny hranolu mají stejné rozměry, takže je úplně jedno, kterou z nich si pro měření vyberete. Nyní identifikujte základnu a výšku jednoho z trojúhelníků, což uděláte tak, že vezmete délku jedné strany trojúhelníku a zároveň její kolmice. Pokud pracujete s pravoúhlým trojúhelníkem, pak stačí vzít míry dvou odvěsen.
  • Řekněme, že pracujete s trojúhelníkem, jehož výška je 3 centimetry a základna měří 4 centimetry.
 2. 2
  Vynásobte naměřené hodnoty. Prvním krokem je výpočet obsahu základny, což je v případě trojbokého hranolu trojúhelník. Takže: 3 cm x 4 cm = 12 cm2. Výsledek uveďte v čtverečních jednotkách, ostatně jako vždy, když pracujete s obsahem.
 3. 3
  Výsledek vydělte dvěma. K dokončení výpočtu obsahu trojúhelníkové základny našeho trojbokého hranolu stačí jednoduše vydělit 12 cm2 dvěma. To znamená: 12 cm2/2 = 6 cm2
 4. 4
  Výsledek vynásobte výškou trojbokého hranolu. Řekněme, že výška trojbokého hranolu (a tedy zároveň výška jedné z jeho stěn) je 10 cm. Objem trojbokého hranolu tedy vypočtete takto: 6 cm2 x 10 cm. 6 cm2 x 10 cm = 60 cm3. Protože chcete vyjádřit výsledek výpočtu objemu, uveďte ho v krychlových jednotkách.
  • Právě jste v praxi použili tento jednoduchý vzorec pro výpočet objemu trojbokého hranolu: V=S(p) x v, tedy 1/2 x z x v x l.
  Reklama

Tipy

 • Vzorec pro výpočet objemu trojbokého hranolu je stejný jako obsah základny krát výška, neboli z x v. Základnu zjistíte tak, že vynásobíte délku šířkou a výsledek vydělíte dvěma.
 • Vezměte obsah základny a vynásobte ho výškou hranolu.
 • U všech pravidelných jehlanů se dá výška stěny, výška jehlanu a délka hrany dosadit do rovnice, vyjadřující Pythagorovu větu: (délka hrany ÷ 2)2 + (výška stěny)2 = (výška jehlanu)2

Reklama

Související články

Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat průměr kruhu
Jak vypočítat obsah kosočtverce
Jak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak zaokrouhlovat
Jak vypočítat směrodatnou odchylku
Jak určit převodový poměr
Jak spočítat poměry
Jak vypočítat pravděpodobnost
Jak násobit velká čísla pod sebou
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od
wikiHow redaktor
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 7 543 krát
Stránka byla zobrazena 7 543 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama