Stáhnout PDF Stáhnout PDF

V matematice myslíme trojbokým hranolem mnohostěn se třemi stranami obdélníkového tvaru a dvěma stejnými základnami trojúhelníkového tvaru. Pozor - nezaměňujte ho s jehlanem! Chcete-li vypočítat objem trojbokého hranolu, musíte zjistit obsah jedné trojúhelníkové základny a vynásobit ho výškou hranolu.

Postup

 1. 1
  Změřte základnu a výšku jedné ze trojúhelníkových základen. Trojúhelníkové základny hranolu mají stejné rozměry, takže je úplně jedno, kterou z nich si pro měření vyberete. Nyní identifikujte základnu a výšku jednoho z trojúhelníků, což uděláte tak, že vezmete délku jedné strany trojúhelníku a zároveň její kolmice. Pokud pracujete s pravoúhlým trojúhelníkem, pak stačí vzít míry dvou odvěsen.
  • Řekněme, že pracujete s trojúhelníkem, jehož výška je 3 centimetry a základna měří 4 centimetry.
 2. 2
  Vynásobte naměřené hodnoty. Prvním krokem je výpočet obsahu základny, což je v případě trojbokého hranolu trojúhelník. Takže: 3 cm x 4 cm = 12 cm2. Výsledek uveďte v čtverečních jednotkách, ostatně jako vždy, když pracujete s obsahem.
 3. 3
  Výsledek vydělte dvěma. K dokončení výpočtu obsahu trojúhelníkové základny našeho trojbokého hranolu stačí jednoduše vydělit 12 cm2 dvěma. To znamená: 12 cm2/2 = 6 cm2
 4. 4
  Výsledek vynásobte výškou trojbokého hranolu. Řekněme, že výška trojbokého hranolu (a tedy zároveň výška jedné z jeho stěn) je 10 cm. Objem trojbokého hranolu tedy vypočtete takto: 6 cm2 x 10 cm. 6 cm2 x 10 cm = 60 cm3. Protože chcete vyjádřit výsledek výpočtu objemu, uveďte ho v krychlových jednotkách.
  • Právě jste v praxi použili tento jednoduchý vzorec pro výpočet objemu trojbokého hranolu: V=S(p) x v, tedy 1/2 x z x v x l.
  Reklama

Tipy

 • Vzorec pro výpočet objemu trojbokého hranolu je stejný jako obsah základny krát výška, neboli z x v. Základnu zjistíte tak, že vynásobíte délku šířkou a výsledek vydělíte dvěma.
 • Vezměte obsah základny a vynásobte ho výškou hranolu.
 • U všech pravidelných jehlanů se dá výška stěny, výška jehlanu a délka hrany dosadit do rovnice, vyjadřující Pythagorovu větu: (délka hrany ÷ 2)2 + (výška stěny)2 = (výška jehlanu)2
Reklama

Související články

Jak vypočítat obsah kosočtverceJak vypočítat obsah kosočtverce
Jak vypočítat průměr kruhuJak vypočítat průměr kruhu
Jak spočítat poloměr kruhuJak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečníchJak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat obsah šestiúhelníkuJak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačkyJak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak určit převodový poměrJak určit převodový poměr
Jak vypočítat pravděpodobnostJak vypočítat pravděpodobnost
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelníkJak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak spočítat poměryJak spočítat poměry
Jak vypočítat objemJak vypočítat objem
Jak vypočítat obsah trojúhelníkuJak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat obsah obdélníkuJak vypočítat obsah obdélníku
Jak vypočítat směrodatnou odchylkuJak vypočítat směrodatnou odchylku
Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama